Tehnične zahteve za avtobus dolžine 9m, razreda II
Download 0.81 Mb.
Sana14.10.2020
Hajmi0.81 Mb.
#12112


Tehnične zahteve za avtobus dolžine 9m, razreda II

Priloga k razpisni dokumentaciji za nabavo 2 avtobusov razreda II

junij 2017

Kazalo vsebineTEHNIČNA SPECIFIKACIJA AVTOBUSOV - OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE 5

Obvezne minimalne tehnične zahteve 6

Namen uporabe avtobusov in obratovalni pogoji 6

Pogonski sklop 7

Podvozje avtobusa 8

Volan 8


Pnevmatike in platišča 8

Zavorni sistem 9

Ročna zavora 9

Postajna zavora 9

Avtomatično aktiviranje postajne zavore z zaporo speljevanja 9

Varovanje v primeru padca zračnega tlaka v zavornem krogu 9

Deblokada zavornega sistema 9

Nadgradnja avtobusa 9

Protikorozijska zaščita 9

Barvanje avtobusa 10

Karoserija 10

Odbijači 10

Vetrobransko steklo 10

Brisalci stekel 10

Zasteklitev 10

Zavese 11

Vleka vozila 11

Vlečna naprava 11

Nosilci za montažo zaboja za smuči (ski box) 11

Vrata 11

Krmiljenje in varovanje vrat 11

Odpiranje vrat 11

Vstop in izstop 12

Ključavnice na vratih 12

Rezervoar za gorivo 12

Prtljažni prostor 12

Avtomatično dolivanje motornega olja 12

Sušilnik zraka 12

Priključki za preizkus delovanja posameznih sistemov vozila 12

Priključek za polnitev komprimiranega zraka 12

Rezervoarji za hladilno vodo, hidravlično olje in volansko olje 13

Elektrika na vozilu 13

Generator 13

Akumulator 13

Naprava za zagon motorja (zaganjač) 13

Elektronika, glavna in pomožna stikalna plošča 13

Nadzor obratovanja vozila 14

Senzorji za vzvratno vožnjo 14

Kamera za vzvratno vožnjo 14

Voznikova kabina 14

Senčnik 14

Instrumenti in oprema v voznikovi kabini 14

Zunanja vzvratna ogledala 15

Notranje vzvratno ogledalo 15

Ojačevalnik za ozvočenje 15

Voznikovo okno (leva stran avtobusa) 15

Predal za prvo pomoč 15

Vozniški sedež 15

Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija vozila 16

Hlajenje potniškega prostora in vozniške kabine 16

Prezračevanje potniškega prostora in vozniške kabine 16

Ogrevanje potniškega prostora in vozniške kabine 16

Sedeži v potniškem prostoru 17

Notranja oprema 17

Notranje obloge 17

Talna obloga 17

Police za prtljago 17

Prikazovalnik STOP 17

Digitalna ura 17

Varnostna kladivca 18

Koši za smeti 18

Protipožarne naprave 18

Svetila, luči 18

Zunanja razsvetljava avtobusov 18

Razsvetljava potniškega prostora 18

Označevanje smeri vožnje 18

Prednji prikazovalnik: 18

Stranski prikazovalnik (na desni strani avtobusa): 19

Upravljalna enota za zunanje prikazovalnike 19

Sistemi za vgradnjo na vozilo (predpriprava) 19

Komunikacija 20

Sistem sledenja 20

Plačilni sistem 20

Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil 20

Priloge 20

Podatki o ponujenih avtobusih dolžine 9 m, razred II 22
Kazalo tabel
Tabela 1.1: Glavni podatki o avtobusih razreda II 7


Kazalo slik
Slika 2.1 Položaj nalepk na vozilu 21TEHNIČNA SPECIFIKACIJA AVTOBUSOV - OBVEZNE MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE


Pomembno! Ponujeni avtobusi morajo izpolnjevati ali presegati obvezne minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v nadaljevanju tega poglavja. V primeru, da ponujeni avtobusi ne bodo izpolnjevali minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Ponudniki morajo ob dobavi vozil predložiti spodaj navedeno dokumentacijo v elektronski obliki z možnostjo iskanja po ključnih besedah in tiskanja za interno uporabo. Dostop do dokumentacije mora biti omogočen najmanj 5 osebam istočasno na različnih PC-jih. 1. Navodila za uporabo avtobusa v slovenskem jeziku (dva izvoda na avtobus v knjižni obliki). V navodilih mora biti natančno opisano delovanje vseh sistemov s katerimi upravlja voznik.

 2. Navodila za izvedbo servisa in spremne servisne liste v slovenskem jeziku. Iz navodil morajo biti razvidni vsi postopki, ki jih je potrebno izvajati pri servisiranju in navedeni vsi potrebni materiali za servisiranje (oznake za olja, hladilno tekočino, filtre,…), z oznakami pri prvi polnitvi in navedbo liste odobrenih nadomestnih maziv.

 3. Navodila za vzdrževanje in popravilo avtobusa v angleškem in nemškem jeziku, ter opcijsko dodatno v slovenskem jeziku (mišljeno kot reparaturna knjiga, kjer so navedeni natančni postopki vzdrževanja in popravila določenega tipa vozila z natančnimi navodili o zateznih momentih, nastavitvi ventilov, postopek zamenjave sklopov, itd. ).

 4. Tehnične risbe karoserijskih delov, zapisane na digitalnem mediju.

 5. Električne sheme, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju na ponujenem avtobusu (dodatno natisnjeno na formatu A3 oz. A2, v odvisnosti od obsežnosti posamezne sheme; zagotovljena mora biti dobra berljivost!). Razvidne morajo biti vse povezave in priključki, oznake kablov,…

 6. Ponudnik mora natisnjene sheme kompletirati v registrator in opremiti s kazalom vseh shem.

 7. Sheme za zračne in hidravlične instalacije, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju na ponujenem avtobusu (dodatno natisnjeno na formatu A2).

 8. Tehnična dokumentacija s shemami električnih, hidravličnih, zračnih in drugi inštalacij v angleškem ali nemškem jeziku, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju na ponujenem avtobusu.

 9. Certifikat o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vgrajenih sistemov za diagnostiko ter vozil v skladu z uredbo ES št. 64/2012, 582/2011 in 595/2009.

 10. V kolikor se ugotovi, da tehnična dokumentacija s shemami in načrti ne ustreza dejanskemu stanju na vozilu, je ponudnik dolžan dostaviti dokumentacijo v roku 45 dni od dneva obvestila naročnika. V kolikor ponudnik v 45 dneh ne dostavi ustrezne dokumentacije, prične naročnik zaračunavati avto dneve kot je zapisano v pogodbi.

V primeru, da ponudnik ne bo predložil zgoraj zahtevanih navodil in shem, naročnik ne bo prevzel avtobusov in bo začel zaračunavati zamudne kazni za nedobavljene avtobuse, v višini kot je navedeno v pogodbi.

 1. Izbrani ponudnik bo moral ob predaji avtobusov dostaviti naročniku slovenski strokovni prevod zgoraj navedenih dokumentov.

 2. V primeru, da tekst ne bo funkcionalno preveden in v kolikor ponudnik po prejemu zapisnika o neustreznosti prevoda s strani naročnika le-tega v roku 45 dni ne bo dostavil v ustrezni popravljeni obliki - prevodu, bo naročnik dal sam, na stroške ponudnika, prevesti dokumentacijo po standardu DIN EN 15038.

 3. Izbrani ponudnik mora ob predaji vozil, za ta vozila, predložiti seznam vseh vgrajenih agregatov in sistemov (proizvajalec, tip, serijska številka), ki vsebujejo maziva ali tekočine, ki se menjajo na servisu. Maziva in tekočine prve polnitve morajo vsebovati blagovno znamko, komercialno ime in tehnično specifikacijo. Primeri agregatov in sistemov: (motor, menjalnik, prva-druga-tretja prema, hlajenje motorja, klima kompresor, klimatski sistem, …).

 4. Ponudnik se zavezuje, da bo katalog rezervnih delov, vezan na dobavljena vozila, naročniku dostopen najkasneje v roku 45 dni po prvi registraciji vozil.

 5. Ponudnik se obvezuje, da bo po pregledu pravilnosti podatkov v katalogu rezervnih delov s strani naročnika, in na poziv le-tega, v roku, ki ne sme biti daljši od treh mesecev po pozivu, organiziral, na lastne stroške, za enega predstavnika naročnika, sestanek z odgovorno osebo za katalog rezervnih delov (obvezno napisati kontakt odgovorne osebe: ime in priimek, e-naslov) pri proizvajalcu vozil. Ponudnik se zaveže, da bo uskladil katalog rezervnih delov s predstavnikom naročnika v celoti, brez omejevanja potrebnega časa.

 6. V kolikor naročnik odkrije napačno ali manjkajočo kataloško številko v katalogu rezervnih delov, je rok za posredovanje zahtevane kataloške številke največ 5 (pet) delovnih dni od prejema zahtevka s strani naročnika.

 7. Rok, da ponudnik odpravi odkrite napake v katalogu rezervnih delov znaša največ 2 (dva) meseca od dneva, ko je bila posredovana pravilna kataloška številke s strani proizvajalca oz. ponudnika.

 8. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izpolnil zahtev iz točke 13. in 14. tega poglavja, bo naročnik pričel zaračunavati avtodneve v višini kot bo zapisana v pogodbi.


Obvezne minimalne tehnične zahteve


Pomembno! Ponujeni avtobusi morajo ustrezati veljavnim predpisom UN ECE R.107 skupaj z vsemi revizijami, dopolnitvami in popravki.

Namen uporabe avtobusov in obratovalni pogoji


Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. bo avtobuse ob delovnikih uporabljalo za prevoz potnikov na rednih linijah, za prevoze šolskih otrok, ob vikendih pa za občasne prevoze na relacijah do 200 km. Dolžine linij so od 30 km do 50 km. Letno bodo avtobusi prevozili do 80.000 km, dnevno pa bodo v obratovanju od 14 do 21 ur.

Avtobusi velik del svojega obratovalnega časa (30% do 40%) stojijo na mestu in v prostem teku (postajališča in križišča, končna postajališča), istočasno pa klimatske naprave, ventilatorji, razsvetljava, smerne table in ostali električni porabniki delujejo z nezmanjšano močjo, zato se poraba električne energije v času mirovanja ne zmanjša. Prav tako se motorji avtobusov v času obratovanja pogosto ugašajo in ponovno zaganjajo. Zgoraj naštete obratovalne pogoje je nujno upoštevati pri dimenzioniranju in vgradnji ustreznih električnih naprav (akumulator, zaganjač, krmiljenje) in alternatorja, ki mora, kljub nizkim vrtljajem motorja, zagotavljati zadostno količino električne energije. Prav tako je potrebno pri dimenzioniranju ustrezne električne instalacije upoštevati, da bomo v avtobuse vgradili še dodatne električne porabnike in sicer sistem satelitske navigacije (GPS), elektronske bralce brezkontaktnih kartic s procesorji, radio za zveze in LED prikazovalnike smeri vožnje. Zaradi pogostega odpiranja in zapiranja vrat avtobusa mora biti ustrezno dimenzionirana tudi zračna napeljava s kompresorjem in rezervoarji stisnjenega zraka (velja v primeru, če se vrata odpirajo s pomočjo stisnjenega zraka.)

V zimskih mesecih (december, januar in februar) so možna daljša časovna obdobja z nočnimi temperaturami okrog minus 20°C in dnevnimi temperaturami od minus 10°C do minus 15°C. V času, ko nastopi nevarnost poledice in v času sneženja, so ceste posute s soljo oz. snovmi, ki preprečujejo nastajanje ledu na cestišču. Za izračun protikorozijske zaščite avtobusov lahko predpostavimo, da avtobusi najmanj 4 mesece na leto vozijo po soljenih oz. kemično obdelanih cestnih površinah.

V času od začetka meseca maja do konca avgusta so možna daljša obdobja sončnega vremena, z dnevnimi temperaturami Tmax do 35°C in relativno vlago φ=80%.

Tabela 1.1: Glavni podatki o avtobusih razreda II

Vrsta avtobusa

Enojni – 2 vratni

Dolžina

od 8.700 do 9.300 mm

Širina

najmanj 2.400 mm

Premer obračalnega kroga med robniki

največ 16.200 mm

Dimenzije gum (avtoplaščev)

265/70 R19,5

Najmanjše število sedežev

35

Najmanjša stojna višina v potniškem prostoru

1.950 mm

Največja dopustna skupna masa avtobusa

15.000 kg

Emisijski razred

EURO VI

Najmanjše število valjev motorja

6

Moč motorja (kW)

najmanj 180 kW

pri 2.300 vrt./min.Navor motorja

Najmanj 1000 Nm od 1200 do 1500 vrt./min.

Menjalnik z integriranim retarderjem in programom za prilagajanje konfiguraciji terena

Avtomatski, najmanj

6-stopenjski

+ vzvratna prestava


Zavore

kolutne na vseh kolesih

Vzmetenje avtobusa

zračno

Prtljažni prostor

Najmanj 3,5 m3

Omejitev hitrosti

100 km/h

Homologacija vozila

M3Definicija smeri:. Levo in desno se vedno določa gledano v smeri vožnje.

Pogonski sklop


 1. Pogonski sklop mora biti nameščen v zadnjem delu vozila, za zadnjo osjo.

 2. Prostornina motorja je od najmanj 5000 cm3 do 8000 cm3.

 3. Moč motorja najmanj 180 kW pri 2300 vrtljajih/min.

 4. Navor motorja najmanj 1000 Nm pri 1200 vrt./min

 5. Delovanje motorja in vbrizgavanje goriva morata biti elektronsko nadzorovana tako, da je možna računalniška diagnoza napak v delovanju (On-Board Diagnoza oziroma OBD).

 6. Hlajenje motorja mora biti tekočinsko, prisilno s črpalko z integriranim termostatskim ventilom; pogon zračnega ventilatorja za hlajenje hladilnika je hidrostatičen.

 7. Zračni filter mora biti v suhi izvedbi, z opozorilom, ko je filter umazan.

 8. Motor mora biti s spodnje strani tako zaščiten, da se zmanjša nivo hrupa in zaščiti motor pred umazanijo.

 9. Menjalnik mora biti avtomatski, z najmanj 6 prestavami naprej in vzvratno prestavo ter z integriranim upočasnjevalnikom (retarderjem), (kot npr. ZF Ecolife).

 10. Pri zaustavitvi vozila mora menjalnik samodejno prestaviti v nevtralni položaj.

 11. Olje v menjalniku mora biti popolnoma sintetično za interval menjave na 180.000 km.

 12. Tipke za izbor prestave morajo biti na armaturni plošči v izvedbi (1-2-3-D-N-R).

 13. Ob tipkah za izbor prestave mora biti nameščen priključek za diagnostiko menjalnika.

 14. Tipke za izbor prestave naj bodo izvedene z notranjo osvetlitvijo (osvetljene tipke).

 15. Izpušna cev motorja mora biti montirana zadaj, na levi strani vozila, obrnjena proti cestišču.

Podvozje avtobusa


Vzmetenje vozila mora biti izvedeno z zračnimi blazinami z integriranimi vzmetmi in blažilniki udarcev.

Zračno vzmetenje mora imeti regulacijo nivoja vozila, ki omogoča dvig vozila nad normalni nivo za najmanj 6 cm. Sistem mora avtomatično korigirati odstopanja od nastavljenega nivoja.


Volan


Volan mora biti nastavljiv po višini in nagibu.

Na volanski konzoli mora biti ključavnica za vžig motorja. Dobaviti 2 ključa.


Pnevmatike in platišča


 1. Pnevmatike so dimenzije 265/70 R19,5, brez zračnic. Pnevmatike morajo biti takšne kakovosti, da jih bo, po izrabi tekalne površine, možno obnoviti (protektirati) in ponovno uporabiti.

 2. Kolesa na pogonski osi morajo biti opremljena z zimskimi pnevmatikami (M+S).

 3. Na dvojnih pnevmatikah mora biti podaljšek ventila.

 4. Za kolesi morajo biti protiblatne zavesice.

 5. Platišča so jeklena, enodelna in morajo biti pobarvana s kovinsko srebrno barvo (RAL 9006).

 6. Na prednjih kolesih mora biti zaščitni obroč za matice.

 7. Platišča morajo biti pritrjena s trodelnimi varovalnimi maticami, ki za preprečevanje odvitja uporabljajo princip delovanja zagozde, (kot npr. Nord-Lock matice).


Zavorni sistem


Zavorni sistem mora biti izveden kot elektropnevmatski sistem in povezan z delovanjem retarderja.

Sistem sestoji iz enega, samo pnevmatskega dvokrožnega sistema in enega nadzorno-upravljalskega elektropnevmatskega sistema. Vsaka os ima svoj zavorni sistem, na vseh oseh morajo biti zavorni koluti in senzorji za obrabo zavornih oblog z elektronskim prikazom obrabe; zavorne obloge morajo biti samonastavljive. Zavorni sistem mora biti opremljen z EBS, ki vključuje sistem proti blokiranju koles (ABS) in proti zdrsavanju pogonskih koles (ASR). ASR sistem mora imeti možnost izklopa s pomočjo tasterja.


Ročna zavora

V primeru, da voznik ugasne motor in ne vklopi ročne zavore, se mora oglasiti opozorilni signal (brenčač).
Postajna zavora

Postajno zavoro se aktivira s stikalom, ki je nameščeno na armaturni plošči. Postajna zavora se lahko aktivira šele pri hitrosti manjši od 3 km/h.
Avtomatično aktiviranje postajne zavore z zaporo speljevanja

V primeru, da so odprta katera od vrat , se mora avtomatično aktivirati postajna zavora in onemogočiti speljevanje vozila.
Varovanje v primeru padca zračnega tlaka v zavornem krogu

Varovanje v primeru padca zračnega tlaka v zavornem krogu mora biti izvedeno tako, da sistem avtomatično preklopi na drugi, nepoškodovani zavorni krog in omogoči nadaljnjo vožnjo avtobusa. Zaradi padca zračnega tlaka v enem zavornem krogu, zavore ne smejo zablokirati. Okvara se mora prikazati na displeju pri vozniku.
Deblokada zavornega sistema

V zavorni sistem mora biti vgrajeno zasilno stikalo, ki omogoča sprostitev postajne zavore v primeru okvare vozila.

Nadgradnja avtobusa

Protikorozijska zaščita

Konstrukcija avtobusa mora biti tako dobro protikorozijsko zaščitena, da nosilna konstrukcija ob rednem vzdrževanju ne bo prerjavela v roku 10 let in bo ohranila nazivno nosilnost.

Dno vozila naj bo zaščiteno z dvokomponentnim poliuretanom v ustrezni debelini, da se doseže zadostno dušenje hrupa in zaščito pred kamenjem in drugimi agresivnimi snovmi kot so sol, olje, gorivo.


Barvanje avtobusa

Celotno vozilo mora biti pobarvano z belo barvo (RAL 9010). Ob dobavi vozila na dvorišče naročnika se mora vozilo naknadno opremiti z samolepilnimi folijami po predlogi naročnika. (glej: Slika 2.1 Položaj nalepk na vozilu)

Karoserija


Karoserija mora biti izdelana tako, da je omogočeno čim lažje popravljanje v primeru poškodb. Uporabljeni materiali naj bodo pocinkana jeklena pločevina, aluminijeva pločevina in umetne mase.

Stranske stene, zadnja in prednja stena, pod ter streha vozila morajo biti toplotno in zvočno izolirane.

Rezervoarji za zrak morajo biti na notranji in zunanji strani protikorozijsko zaščiteni in na najnižji točki opremljeni z ventili za izpust vode.

Odbijači

Prednji in zadnji odbijači vozila naj bodo izdelani iz umetne mase, ojačeni s steklenimi vlakni, iz najmanj 3 delov, tako, da se ob morebitni poškodbi zamenja samo en del odbijača.
Vetrobransko steklo

Vetrobransko steklo mora biti električno ogrevano po vsej površini, rahlo obarvano, izdelano iz varnostnega stekla in prilepljeno na karoserijo.

Aktiviranje ogrevanja prednjega stekla se izvede s tipko, ki ima interval ogrevanja 15 min in možnost predčasnega izklopa. Tipka mora imeti tudi kontrolno lučko, da je razvidno ali je ogrevanje vetrobranskega stekla vklopljeno ali izklopljeno.


Brisalci stekel

Brisalci stekel morajo omogočati 3 hitrosti brisanja: normalno, hitro ter fiksno intervalno (ca. 8 sekund).
Zasteklitev

Steklo prednjih vrat mora biti v dvojni, termoizolacijski izvedbi, ki preprečuje zarositev.

Zasteklitev stranskih oken in zadnjega okna mora biti izvedena z obarvanim steklom, ki je toplotno izolativno.

Zasteklitev stranskih oken mora biti izvedena z dvojno (termopan) zasteklitvijo.

Stekla morajo biti prilepljena na karoserijo.

Plastične obloge okenskih stebričkov naj bodo sive barve.

Na okenskih stebričkih morajo biti pritrjene kljukice za obešanje oblačil.


Zavese

Na stranskih oknih in zadnjem oknu morajo biti zavese. Blago za zavese naj bo iz srednjega cenovnega razreda. Barvo zaves bo naročnik določil ob naročilu. Vsako vozilo ima 2 kompleta zaves.

Vleka vozila


Nastavki za vleko vozila morajo biti montirani na sprednji in zadnji strani vozila.

Vlečna naprava


Na zadnjem delu vozila mora biti narejena predpriprava za montažo vlečne naprave (kljuke) za vleko prikolice.

Nosilci za montažo zaboja za smuči (ski box)


Na zadnji strani vozila morajo biti montirani nosilci za montažo zaboja za prevoz smuči. Poleg mora biti tudi 13 – polni električni priključek. Pozicijo nosilcev se določi ob končnem definiranju naročila.

Vrata


Avtobusi morajo imeti na desni strani dvoje vrat in sicer ena vrata pred prednjo osjo in ena vrata za zadnjo osjo. Namestitev vrat se izvede tako, da se doseže optimalna izraba potniškega prostora.

Vsa vrata naj bodo v enokrilni izvedbi. Odpiranje vrat je navzven.

Pri prednjih vratih naj bo nad vrati montirano najmanj 1 svetilo, ki osvetljuje vstop oz. izstop iz vozila in 1 svetilo, ki je vgrajeno v stopnice ali na steni poleg stopnic.

Pri zadnjih vratih morajo biti osvetljene stopnice. Osvetlitev se izvede s svetili, ki so montirana v stopnicah ali na steni poleg stopnic.

Odpiranje in zapiranje vrat mora biti izvedeno s pnevmatskim pogonom, ki omogoča nastavitev hitrosti odpiranja oz. zapiranja.

Pri odpiranju prvih vrat z zunanje strani (npr. prihod voznika v avtobus) se mora aktivirati podaljšan čas osvetlitve prostora pri vozniku, tako, da je osvetljen 1 minuto.


Krmiljenje in varovanje vrat

Ventili za odpiranje vrat v nujnih primerih morajo biti zaščiteni pred neupravičenim aktiviranjem in plombirani.
Odpiranje vrat

Vrata odpira voznik s stikalom, ki je nameščeno na armaturni plošči, desno od volana.

Potniki najavijo željo za zaustavitev avtobusa s pritiskom na tipko STOP. Pri vozniku se prižge opozorilna lučka in sproži kratek pisk, ki voznika opozori, da želijo potniki izstopiti.

V vozilu mora biti montiranih najmanj šest STOP tipk.

Vstop in izstop

Robovi vstopne površine morajo biti zaščiteni z aluminijastim ali plastičnim protidrsnim profilom rumene barve, da se poudari začetek pohodne površine.
Ključavnice na vratih

Na vratih morajo biti na zunanji strani vgrajene varnostne cilindrične ključavnice; obe ključavnici se odpira z enakim ključem. Pri prednjih vratih mora biti na zunanji strani montirana tipka s katero si voznik odpira vrata.

Rezervoar za gorivo


Prostornina rezervoarja za gorivo mora biti najmanj tolikšna, da vozilo lahko prepelje z eno polnitvijo najmanj 300 km pri obratovalnih pogojih, predpisanimi s testom SORT 3.

Pokrov rezervoarja za gorivo mora biti opremljen z varnostno ključavnico.

V primeru, da motor dosega standard izpušnih plinov Euro VI s pomočjo vbrizgavanja sečnine (AdBlue), mora imeti vozilo ustrezen rezervoar za AdBlue, volumna najmanj 30 litrov. Pokrov rezervoarja za AdBlue mora biti opremljen z varnostno ključavnico.

Prtljažni prostor


Avtobus mora imeti prtljažni prostor, prostornine najmanj 3,5 m3. Dno prtljažnega prostora naj bo prevlečeno s proti drsno oblogo. V prtljažnem prostoru mora biti razsvetljava. Pokrovi prtljažnega prostora morajo biti opremljeni s ključavnicami.

Avtomatično dolivanje motornega olja


Vozilo mora biti BREZ posode in avtomatike za dolivanje svežega olja.

Sušilnik zraka


Med kompresorjem zraka in rezervoarjem za stisnjeni zrak mora biti montiran sušilnik zraka z ogrevanjem. Vgrajen mora biti tudi izločevalnik olja in vode.

Priključki za preizkus delovanja posameznih sistemov vozila


Priključki za preizkus delovanja posameznih sistemov vozila naj bodo nameščeni skupaj, na lahko dostopnem mestu, tako, da se lahko hitro opravi diagnoza delovanja. Napisi morajo biti v slovenskem jeziku. Vozilo naj ima naslednje priključke za kontrolo:

 • tlak zraka v zračnih blazinah,

 • tlak zraka v zavornem sistemu – ločeno za posamezne osi,

 • tlak zraka v zračnih rezervoarjihPriključek za polnitev komprimiranega zraka

Za polnitev komprimiranega zraka mora biti v sprednjem delu vozila vgrajen priključek. Priključek mora biti zakrit in lahko dosegljiv z zunanje strani.
Rezervoarji za hladilno vodo, hidravlično olje in volansko olje

Rezervoarji za hladilno tekočino, hidravlično olje in volansko olje morajo biti označeni v slovenskem jeziku. Nameščeni naj bodo skupaj v enem prostoru tako, da bodo polnilne odprtine rezervoarjev z lahkoto dosegljive. Rezervoarji morajo biti izdelani tako, da je možna hitra vizualna kontrola nivoja tekočin. V primeru, da je v rezervoarju za hladilno tekočino ali v motorju prenizek nivo tekočine, se mora to prikazati na displeju pri vozniku.

Elektrika na vozilu


Električna napetost na vozilu je 24 V. V električnih tokokrogih naj bodo vgrajene avtomatske varovalke. V voznikovem prostoru morata biti na konzoli levo od voznika nameščeni 12 V in 24 V vtičnica, za tokove jakosti 3 – 5 A.
Generator

Generator mora biti dimenzioniran tako, da pokriva potrebe vseh porabnikov v vozilu in da istočasno zadovoljivo polni akumulator, ne glede na število vrtljajev motorja. V vozilu naj bosta vgrajena najmanj dva (2) enaka generatorja, skupne kapacitete najmanj I=240 A.
Akumulator

Akumulator mora imeti kapaciteto najmanj 2 x 180 Ah/12 V in sposobnost zagonskega toka najmanj 800 A.

Nameščeni naj bodo na posebnem okviru oz. saneh, ki se lahko izvlečejo iz vozila. Prostor, kjer se nahajajo akumulatorji, mora biti v smeri proti potniški kabini plinotesen. V prostoru za akumulatorje mora biti montirano stikalo s katerim odklopimo vso električno mrežo od tokovnega izvora.

Na vozilu mora biti montiran tudi »NATO« priključek za enostavno interventno priklapljanje zunanjega izvora elektrike v primeru slabih akumulatorjev.

Naprava za zagon motorja (zaganjač)

V motornem prostoru mora biti dodatna tipka za zagon in zaustavitev delovanja motorja. Tipka mora biti funkcijsko povezana s stikalom za zagon motorja na volanski konzoli. Vgrajeno mora biti varovalo, ki onemogoča zagon motorja iz vozniške kabine v primeru, da je odprt pokrov motornega prostora. Na prikazovalniku na armaturni plošči se izpiše vozniku ustrezno opozorilo, npr. »Zagon motorja ni mogoč, zaprite pokrov motorja«) ali ustrezen piktogram.
Elektronika, glavna in pomožna stikalna plošča

Elektronika vozila, glavna in pomožna stikalna plošča naj bodo montirane na lahko dostopnem mestu v potniški oz. vozniški kabini, vendar zavarovani pred neželenimi posegi potnikov.

Vozilo mora biti opremljeno s podnapetostno zaščito.

V vozilu mora biti vgrajen FMS priključek, ki podpira SAE J1939.

Nadzor obratovanja vozila

Na armaturni plošči morajo biti prikazovalnik (display), instrumenti in kontrolne lučke, ki voznika opozarjajo na delovanje posameznih elementov avtobusa, zlasti pa na nepravilno delovanje, ki bi lahko imelo škodljive posledice.
Senzorji za vzvratno vožnjo

Vozilo mora biti opremljeno s senzorji za vzvratno vožnjo, ki voznika opozarjajo na ovire. Ko vozilo vozi vzvratno, mora z zvočnim signalom opozarjati mimoidoče na nevarnost. Naprava za zvočno opozarjanje mora imeti možnost znižanja jakosti zvoka ali izklopa preko tasterja.
Kamera za vzvratno vožnjo

Vozilo mora biti opremljeno s kamero za vzvratno vožnjo. Kamera se aktivira samodejno, ko voznik prestavi v vzvratno prestavo. Prikaz slike je na monitorju pri vozniku.
Voznikova kabina

Voznikova kabina mora biti delno zaprta z nizkimi vrati, tako, da so vozniki zavarovani pred vdorom hladnega zraka. Vrata v voznikovo kabino morajo imeti širok kot odpiranja.

Na stebričku B pri vozniku mora biti montirana kljukica za obešanje suknjiča.


Senčnik

Na levi polovici vetrobranskega stekla mora biti nameščen neprosojni rolo, ki v širino zastira 2/3 vetrobranskega stekla.

Na levem vozniškem stranskem steklu mora biti nameščen neprosojen rolo.


Instrumenti in oprema v voznikovi kabini

V voznikovi kabini morajo biti poleg že naštete opreme še:

 1. dodatna rumena kontrolna luč, ki se prižge kadar potnik pritisne na STOP tipko, ki so montirane v avtobusu,

 2. displej, za prikaz delovanja posameznih sklopov,

 3. 3-stopenjsko obvolansko ročico retarderja,

 4. digitalni tahograf, kot na primer VDO DTCO 2.2

 5. zvočnik,

 6. radijski aparat s CD in USB priključkom, 12 V s pretvornikom 24/12, jakosti najmanj 5 A,

 7. kombinirana radijska – GPRS - GSM antena.

 8. Narejena predpriprava za montažo EURO blagajne (24 V priključek)

 9. Torba za dokumente

 10. Omarica (boks) za shranjevanje voznikovih osebnih stvari, z zaklepanjem. Omarica je montirana nad voznikom ali na začetku police za odlaganje.

 11. V armaturno ploščo naj bo vgrajen hladilnik za hrano in pijačo, volumna 35 litrov.

 12. Mikrofon za vodiča, ki naj bo v brezžični izvedbi.


Zunanja vzvratna ogledala

Levo in desno zunanje vzvratno ogledalo morata biti električno nastavljivi in električno ogrevani.

Desno vzvratno ogledalo mora biti nameščeno pred vetrobransko steklo tako, da ga voznik gleda skozi vetrobransko steklo. Ogledalna površina mora biti dvodelna, z ogledalom za pogled vzdolž vozila in ogledalom za pogled na področje prednjega desnega kolesa in prednjih vrat.


Notranje vzvratno ogledalo

Notranje vzvratno ogledalo mora biti konveksno, večje izvedbe, ročno nastavljivo in nameščeno spredaj, nad voznikom.
Ojačevalnik za ozvočenje

Vozilo mora biti opremljeno z ojačevalnikom izhodne moči najmanj 2X 20 W (4 OHM) za ozvočenje, s stikalom za izklop ozvočenja v potniškem prostoru.
Voznikovo okno (leva stran avtobusa)

Voznikovo okno je dvodelno, pri čemer je prednji del fiksen ali pomičen, drugi del pa pomičen. Stekla morajo biti tonirana. Voznikovo okno mora biti narejeno z dvojno zasteklitvijo ali električno ogrevano.
Predal za prvo pomoč

V vozniškem prostoru ali v bližini vozniškega prostora naj bo tudi predal za prvo pomoč. Pokrov predala mora biti ustrezno označen. Odpiranje vrat prve pomoči v sili ne sme biti izvedeno tako, da bi bilo potrebno s kladivcem razbiti steklo za dostop do opreme prve pomoči.

V predalu mora biti: varnostni trikotnik, homologiran v skladu s pravilnikom UN/ECE R 27, komplet prve pomoči, ki mora biti v skladu s prilogo I, 1. točke 4. člena Pravilnika o delih in opremi vozil ( Uradni list RS št. 44-2013, 36-2014 in 69-2015), ter signalni jopič.


Vozniški sedež

Vozniški sedež mora imeti naslednje lastnosti:

 1. ergonomsko oblikovan,

 2. zračno vzmeten, z nastavitvijo teže med 65 kg in 130 kg,

 3. tritočkovni varnostni pas (zapenjanje od leve proti desni), z možnostjo nastavitve višine,

 4. tipke za upravljanje morajo biti nameščene spredaj in na desni strani sedeža,

 5. s funkcijo hitrega spuščanja (fiksna konzola),

 6. električno ogrevanje,

 7. pnevmatsko nastavitev višine sedeža,

 8. horizontalni pomik celotnega sedeža naprej- nazaj,

 9. naslonjalo sedeža mora imeti podporo za glavo,

 10. fino nastavitev položaja hrbtnega naslonjala,

 11. nastavljiv blažilnik nihanja,

 12. sklopno naslonjalo za roko na levi strani,

 13. torbico na podstavku sedeža

Vozniški prostor mora omogočati toliko prostora, da lahko voznik, višji od 185 cm, stegne nogo, kar pomeni, da mora biti razdalja od vozniškega sedeža do pedala za plin dovolj velika, oziroma, da je za vozniškim sedežem dovolj prostora, da se lahko sedalo pomakne še nazaj in se pridobi prostor za noge. Zato mora biti konzola vozniškega sedeža pritrjena najmanj 50 mm bolj nazaj, kot se standardno vgrajuje pri proizvajalcu vozila. Razdalja med točko na tleh, kjer nalega peta noge ter točko »R« mora znašati najmanj 800mm. Za sedežem mora biti tudi dovolj prostora, da se hrbtno naslonjalo lahko nagne nazaj (glej skico v prilogi: 1.1.24. Skica namestitve vozniškega sedeža).

Vozniški prostor je ločen od potniškega prostora s predelno steno, ki je zastekljena v zgornjem delu.


Ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija vozila

Hlajenje potniškega prostora in vozniške kabine

Vozilo mora biti opremljeno z avtomatsko klimatsko napravo z integriranim stropnim gretjem. Hladilna moč klimatske naprave mora biti najmanj 24 kW, tako, da bo preko celega leta zagotavljala v potniškem prostoru optimalno temperaturo.

Klimatska naprava mora temperaturo vzdrževati v odstopanju največ +/- 1o C od nastavljene.

Klimatska naprava mora zagotavljati segrevanje in hlajenje zraka, sušenje zraka ter ustrezno izmenjavo zraka.

Ohlajen zrak nikakor ne sme pihati neposredno v potnike.

Stropno ogrevanje mora imeti ogrevalno moč najmanj 16 kW.

Vozniška kabina mora imeti ločeno klimatsko napravo, hladilne moči najmanj 3,5 kW, z ločenim upravljanjem od klimatizacije potniške kabine.


Prezračevanje potniškega prostora in vozniške kabine

Prezračevanje vozila je izvedeno ločeno za vozniško kabino in potniški prostor. Vstop svežega zraka mora biti speljan preko filtra prašnih delcev.

Ventilacija vozniškega prostora naj ima brezstopenjsko ali najmanj tri stopenjsko regulacijo tako, da si lahko vsak voznik nastavi želeni pretok zraka.

V potniškem prostoru morata biti vgrajeni 2 električno krmiljeni strešni loputi in 1 strešni ventilator.

Ogrevanje potniškega prostora in vozniške kabine

Pri prednjih vratih naj bo pri prvi vstopni stopnici odprtina za vpihovanje toplega zraka.

Za dodatno ogrevanje prostora, predvsem pa za predgretje hladilne tekočine motorja pred zagonom hladnega motorja, se mora v vozilo montirati napravo za dodatno ogrevanje z uro za nastavitev časa vklopa (timer), kot npr.: Spheros Thermo 300. Toplotna moč naprave mora biti najmanj 24 kW.

Vozniški prostor naj ima dodatno talno ogrevanje.

Sedeži v potniškem prostoru

V vozilu mora biti 35 potniških sedežev in 1 sedež za vodiča.

Potniški sedeži imajo pomična hrbtna naslonjala.

Na strani prehoda so sedeži opremljeni s pomičnimi naslonjali za roke.

Potniški sedeži morajo biti opremljeni z dvotočkovnimi varnostnimi pasovi.

Na vzglavnikih sedežev so s pomočjo »ježkov« pritrjene prevleke. Za vsak sedež dobaviti 2 prevleki!

Na steni morajo biti dobro vidne številke sedežev.

Sedeži morajo biti oblečeni s trpežnim blagom, ki vsebuje 70 % poliestra in 30 % volne (kot npr. blago KNEITZ art.6791 Naras/155, barva: 6913 modra). Barva in vzorec blaga sta s strani naročnika določena vnaprej in si ga ponudniki lahko ogledajo pri naročniku.

Oblazinjenje sedežev je standardno.Notranja oprema

Notranje obloge

Notranje stropne obloge in obloge stranskih sten naj bodo narejene iz plastike svetlo sive barve (laminat).

V stropni oblogi mora biti vgrajenih najmanj 5 zvočnikov, ki so povezani z ojačevalnikom. Zvočniki morajo biti razporejeni tako, da se po vsem avtobusu zagotovi enakomerna slišnost.


Talna obloga

Talna obloga mora biti narejena iz umetne mase, ki ima površino v protizdrsni izvedbi, kot npr. Gerflor Tarabus Jupiter. Vse špranje in stike je potrebno pred polaganjem umetne mase zatesniti z dvokomponentno tesnilno maso.
Police za prtljago

V potniški kabini morajo biti vzdolž celotne dolžine vozila, na levi in desni strani, montirane police za prtljago. Integralni del police mora biti tudi oprijemni drog za oprijem stoječih potnikov.
Prikazovalnik STOP

V prednjem delu vozila, na dobro vidnem mestu, mora biti montiran prikazovalnik STOP, ki se prižge, ko potnik pritisne tipko STOP za zaustavitev vozila.
Digitalna ura

V prednjem delu vozila, na dobro vidnem mestu, mora biti montirana digitalna ura za prikaz časa. Ura naj bo radijsko vodena oziroma samonastavljiva na točen čas.
Varnostna kladivca

V vozilu morajo biti najmanj 4 varnostna kladivca za razbitje stekla v nujnih primerih. Kladivca morajo biti v posebnih ohišjih, ki naj bodo montirana na okenske stebričke. V ohišjih je jeklena samonavijalna pletenica s katero so kladivca varovana proti kraji.
Koši za smeti

V področju prednjih in zadnjih vrat mora biti montiran po 1 koš za smeti.
Protipožarne naprave

V bližini voznikove kabine mora biti na lahko dostopnem in vidnem mestu montiran gasilni aparat z gasilno sposobnostjo najmanj 21A in 113B ter izdelan po evropskem standardu EN3. Napis na gasilnem aparatu mora biti v slovenskem jeziku. Kot primer navajamo gasilne aparate, za katere je naročnik tudi uradni serviser: Gloria, Pastor, IMP-Urban.

Motorni prostor, prtljažni prostor in področje dodatnega grelca morata biti opremljena s senzorji za javljanje požara.


Svetila, luči

Zunanja razsvetljava avtobusov 1. kratke luči naj bodo s ksenonskimi svetili,

 2. dnevne luči naj bodo v LED izvedbi ,

 3. v LED izvedbi naj bodo: smerne utripalke, zavorne luči, bočne luči, luči registrske tablice, luč nad voznikom,

 4. avtobus mora imeti najmanj 1 opozorilno luč (za primer megle) na zadnji strani, ki se vklopi s posebnim stikalom na armaturni plošči,

 5. zunanje luči morajo biti izvedene na način, da se lahko pri vključenem kontaktu (v primeru servisnih posegov) le-te izklopijo.
Razsvetljava potniškega prostora

Razsvetljava potniškega prostora naj bo izvedena z LED svetili.

Označevanje smeri vožnje


Za označevanje smeri vožnje in številke linije morata biti spredaj in na desni strani avtobusa ustrezna prikazovalnika, ki omogočata vnos voznih linij ročno ali s pomočjo OBC-ja.
Prednji prikazovalnik:

Osnovni tehnični podatki:

 • zaščita: pred napačno polariteto, tokovna omejitev in temperaturna zaščita,

 • dimenzije prikazovalnika: 1280 mm (dolžina) ×225 mm (višina) ×50 mm (debelina).

 • ohišje: iz aluminija, prebarvano v črno.

Podatki o LED diodi in prikazu:

 • barva LED diode: amber oz. rumeno rjave barve (jantar),

 • sevalni kot: 120o horizontalno × 60o vertikalno,

 • jakost: 850 - 1000 mCd,

 • velikost matrike: 1194 mm × 154 mm,

 • grafična matrika: 120 × 16 LED diod

 • možnost nastavljanja svetilnosti : 8 stopenj in avtomatsko.

Oblika pisave: 8 različnih oblik, vključno z grafiko.

Možnost alternativnih prikazov: da.


Stranski prikazovalnik (na desni strani avtobusa):

Osnovni tehnični podatki:

 • zaščita: pred napačno polariteto, tokovna omejitev in temperaturna zaščita,

 • dimenzije prikazovalnika: 1140 mm (dolžina) ×174 mm (višina) ×50 mm (debelina),

 • ohišje: iz aluminija, prebarvano v črno.

Podatki o LED diodi in prikazu:

 • barva LED diode: amber oz. rumeno rjave barve (jantar),

 • sevalni kot: 120o horizontalno × 60o vertikalno,

 • jakost: 850 - 1000 mCd,

 • velikost matrike: 1074 mm × 108 mm,

 • grafična matrika: 108 ×14 LED diod,

 • možnost nastavljanja svetilnosti: 8 stopenj in avtomatsko.

 • pri enovrstičnem zapisu: 15-16 znakov, odvisno od fonta pisave,

 • pri dvovrstičnem zapisu: 20-22 znakov, odvisno od fonta pisave,

 • v primeru kroženja: do 80 znakov.

Oblika pisave: 8 različnih oblik, vključno z grafiko.
Upravljalna enota za zunanje prikazovalnike

V voznikovi kabini mora biti montirana upravljalna enota (tipkovnica in prikazovalnik), s katero voznik nastavlja na zunanjih prikazovalnikih smeri vožnje in programira nove zapise, sporočila,…

Upravljalna enota mora biti montirana na tako mesto, da je lahko dostopna in da je v vidnem polju voznika. Komande na tastaturi morajo biti izvedene s piktogrami in/ali v slovenskem jeziku.

Ponudnik se zavezuje, da bo ob dobavi avtobusov naročniku brezplačno dostavil vso potrebno programsko in morebitno strojno opremo za nemoteno servisiranje, vzdrževanje in kreiranje napisov na zunanjih prikazovalnikih linij.

Sistemi za vgradnjo na vozilo (predpriprava)


Priprava vozila za vgradnjo sistemov komunikacije, sistema sledenja (AVL) in plačilnega sistema vključuje vso potrebno električno inštalacijo in ustrezen prostor za namestitev. Opisi s shemami, potrebnimi za pripravo vozila za vgradnjo sistemov, bodo ponudnikom na voljo pri naročniku.
Komunikacija

Vozilo mora imeti predpripravo za montažo digitalnega mobilnega radijskega sistema Motorola (vgradnjo izvede naročnik).

Vgrajena mora biti antena za radijsko zvezo MOTOROLA.


Sistem sledenja

Vozilo mora imeti predpripravo za namestitev sistema za avtomatsko lokacijo vozila (vgradnjo izvede naročnik).
Plačilni sistem

Vozilo mora imeti predpripravo za namestitev elektronskega plačilnega sistema »Enotna mestna kartica Urbana« (vgradnjo izvede naročnik).

Uskladitev tehničnih zahtev naročnika s proizvajalcem vozil


Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe zagotoviti pri proizvajalcu vozil termin za usklajevanje tehničnih zahtev kupca s proizvodnjo in natančno določitev izvedbe predpriprave za vgradnjo sistemov kot so radijska zveza Motorola, sistem sledenja in plačilni sistem. Za usklajevanje je potrebno predvideti dvakrat po osem ur efektivno. S strani naročnika se bosta usklajevanja udeležili dve osebi. Vse stroške usklajevanja (prevoz, nočitev, prehrana) nosi izbrani ponudnik.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku zagotoviti kontrolo izdelave prvega vozila iz serije naročenih vozil. Za kontrolo vozila predvideti 8 ur efektivno. S strani naročnika se bosta kontrole udeležili 2 osebi. Vse stroške kontrolnega pregleda prvega vozila nosi izbrani ponudnik.


Priloge
   1. Skica namestitve vozniškega sedeža

Slika 2.1 Položaj nalepk na vozilu


Podatki o ponujenih avtobusih dolžine 9 m, razred II
Znamka vozila
[ oznaka ]

Tip vozila
[ oznaka ]

Podtip vozila
[ oznaka ]TEHNIČNA ZAHTEVA NAROČNIKA

PONUDBA

ENOTA

Dolžina vozila: od 8700 do 9300 mm
[ mm ]

Širina vozila: najmanj 2.400
[ mm ]

Razdalja od vozišča do najnižje točke vozila: NZ
[ mm ]

Najvišja višina od tal do stropa avtobusa v pohodnem delu: NZ
[ mm ]

Največja višina vstopa na 1. vratih: NZ
[ mm ]

Največja višina vstopa na 2. vratih: NZ
[ mm ]

Najmanjša svetla širina prednjih vrat: NZ
[ mm ]

Najmanjša svetla širina zadnjih vrat: NZ
[ mm ]

Prostornina prtljažnega prostora: min. 3,5
[ m3 ]

Proizvajalec motorja: NZ
[ oznaka ]

Oznaka motorja: NZ
[ oznaka ]

Tip motorja: NZ
[ oznaka ]

Delovna prostornina motorja:od 5000 do 8000
[ cm3 ]

Najmanjše število valjev: 6
[ število ]

Najmanjša imenska moč motorja: 180 kW pri 2300 vrt./min
[kW pri vrt./min ]

Navor motorja: najmanj 1.000 Nm v območju od 1.200 vrt/min do 1.500 vrt/min
[Nm pri vrt./min ]

Emisijski razred: EURO VIVrsta menjalnika: avtomatski
DA/NE

Proizvajalec menjalnika: NZ
naziv

Oznaka menjalnika: NZ
naziv

Tip menjalnika: NZ
naziv

Število prestav brez vzvratne: 6Program za prilagajanje konfiguraciji terena: DA
ime programa

Proizvajalec klimatske naprave: NZ
naziv

Znamka klimatske naprave: NZ
naziv

Tip klimatske naprave: NZ
naziv

Najmanjša hladilna moč klimatske naprave: 24
[ kW ]

Najmanjša ogrevalna moč klimatske naprave: 30
[ kW ]

Najmanjša hladilna moč klimatske naprave za voznika: 3,5
[ kW ]

Znamka grelne peči: NZ
naziv

Tip grelne peči: NZ
naziv

Najmanjša moč ogrevalne naprave: 18
[ kW ]

Najmanjša ogrevalna moč dodatne grelne naprave: 24
[ kW ]

Število potniških sedežev: 35+1Število stojišč: NZProizvajalec vrat: NZ
naziv

Proizvajalec smernih tabel: NZ
naziv

Proizvajalec in vrsta pnevmatik: NZ
naziv

Proizvajalec in model vzvratne kamere: NZ
naziv

Proizvajalec in tip vozniškega sedeža: NZ
naziv

Minimalno število generatorjev enake moči: 2
[ kos ]

Najmanjši skupni tok generatorjev: 240 A
[ A ]

Električno ogrevanje vetrobranskega stekla po vsej površini
DA/NE

Električno ogrevanje voznikovega okna
DA/NE

Električno odpiranje voznikovega okna: NZZnamka in tip uravnalnika nivoja vozila: NZ

(kraj, datum)

Žig ponudnika

(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Tehnične zahteve za avtobus dolžine 9 m, sklop 2 JN JHL – 12/17 junij 2017


Download 0.81 Mb.
Download 0.81 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTehnične zahteve za avtobus dolžine 9m, razreda II

Download 0.81 Mb.