• Rapporten utgör en samlad redovisning av följande projekt som svarat för delar av uppbyggnaden av SERFIN 2
 • BFR 960663-7 Delredovisning, "System för kunskapsnoder på projekt och branschnivå KNODSYS"
 • Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning
  Download 466.21 Kb.
  bet1/16
  Sana25.03.2017
  Hajmi466.21 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

  Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring – Förvaltning


  SERFIN 2


  Per Christiansson

  Gustav Dahlström

  Bengt Eresund

  Hans Nilsson

  Fredrik Stjernfeldt

  1999-05-05, slutrapport


  BFR 960664-3 Skade- och erfarenhetsuppföljning för fastighetsförvaltning på internet, SERFIN

  BFR 960569-8 Informations- och kunskapsförsörjningen inom fastighetsförvaltningen

  BFR 960665-8 Delredovisning - Tillämpad IT i förvaltarforum, FFORUM-kom

  BFR 969663-7 Delredovisning - System för kunskapsnoder på projekt och branschnivå - KNODSYS


  Sammanfattning
  SERFIN projektet (Skadeförebyggande Erfarenhetsåterföring för Fastighetsförvaltare på Internet) startades för att ge byggbranschen en mer omfattande erfarenhetsbank för teknisk fastighetsförvaltning, än vad som tidigare funnits. Vid konstruktionen av denna erfarenhetsbank har informationsteknikens alla fördelar använts.
  Rapporten utgör en samlad redovisning av följande projekt som svarat för delar av uppbyggnaden av SERFIN 2:


  • BFR 960664-3 "Skade- och erfarenhetsuppföljning för fastighetsförvaltning på internet, SERFIN"

  • BFR 960569-8 "Informations- och kunskapsförsörjningen inom fastighetsförvaltningen"

  • BFR 960665-8 Delredovisning "Tillämpad IT i förvaltarforum, F-FORUM-kom"

  • BFR 960663-7 Delredovisning, "System för kunskapsnoder på projekt och branschnivå KNODSYS"

  Projektet har använt sig av demonstratormetoden, parallellt med systemet har en gemensam arbetsyta vuxit fram i takt med projektet. Användare och utvecklare har använt sig av systemet både som arbetsmaterial och verktyg vilket har drivit fram utvecklingen och snabbt pekat ut brister och fördelar.


  Denna rapport är en fortsättning på en förstudie som genomfördes 1995-1996.
  Projektet har drivits av Hans Nilsson (HN Byggteam AB) Per Christiansson (KBS Media Lab) och Bengt Eresund (Bengt Eresund IT AB) tillsammans med följande representanter från förvaltningssektorn:

  • Fastighetsägarna Sverige

  • Vasakronan AB

  • Akademiska hus i Stockholm AB

  • Postfastigheter

  • Familjebostäder

  • Statens Fastighetsverk

  • Skandia Fastighet

  • Hantverks- och industribyggen i Stockholm AB

  Resultatet från projektet har dokumenterats och rapporterats vid referensgruppsmöten, nationella och internationella konferenser och seminarier vid olika tillfällen. Arbetsgruppen för Serfin 2 har hållit ett tiotal samordningsmöten. I övrigt har kontakterna i huvudsak skötts via Internet (E-mail, ftp, etc.). Serfin har även presenterats för branschorganisationer samt vid internationella möten:


  Christiansson P, 1997, "Experiences from developing a Building Maintenance Knowledge Node". CIB W78 Workshop, Cairns 9 - 11 July 1997, 'Information Technology Support for Construction Process Re-Engineering, IT-CPR-97'. (pp. 89-101)

  http://delphi.kstr.lth.se/reports/cibw78cairns1997.html
  Christiansson P, 1996, "Knowledge communication in the building industry. The Knowledge Node Concept." Construction on the Information Highway. Bled, June

  10-12,1996. CIB Proceedings 198 (ed. Z. Turk), , (pp 121-132). (Reviewed)  http://delphi.kstr.lth.se/reports/cibw78bled96.html
  Christiansson P, 1998, " Using Knowledge Nodes for Knowledge Discovery and Data Mining." Lecture Notes i Artificial Intelligence 1454. Ian Smith (Ed.). "Artificial Intelligence in Structural Engineering. Information Technology for Design, Collaboration, Maintenance, and Monitoring." Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1998.

  Turk, Turk ibn Yofas, Yofas oʻgʻlon, Turkxon - qad. diniy aqidalarga koʻra, Yofasning toʻngʻich oʻgʻli. Otasi vafotidan sung , turkiy oʻlkalarni boshqargan xon. Mirzo UlugʻbeGʻsning yozishicha, Kayumars zamondoshi boʻlgan.

  Berlin - Olmoniya poytaxti. Federal maʼmuriy birlik - Yerga tenglashtirilgan. Shpre daryosi Xafeldaryosiga quyiladigan yerda. Shim. va Boltik dengizlariga chiqiladigan kanal lar boʻyida. Maydoni qariyb 890 km.

  (pp. 48-59).

  http://it_civil_auc/it/reports/ascona_98/ascona98.html


  1 Bakgrund 4

  2 Syfte 17

  3 Metod 21

  4 Översikt över SERFIN 26

  5 SERFIN:s form och funktion 38

  6 Utveckling 42

  7 Hårdvara och Mjukvara 45

  8 Säkerhet 52

  9 Resultat 61

  10 Visioner och vidare arbete 63

  11 Källförteckning 72

  Bilaga A: Samanställning av angelägna områden 75

  Bilaga B: Tips på SERFIN 76

  Bilaga C: Intips - Förteckning 77

  Bilaga D: Beskrivningsnytt 971230 81

  Bilaga E: Excite for Web Servers 1.1 93

  Bilaga F: WWWBoard 97

  Bilaga G: Basic Support for Cooperative Work 101  SKADEFÖREBYGGANDE ERFARENHETSÅTERFÖRING - FÖRVALTNING" 104  1Bakgrund


  Projektet SERFIN (Skadeförebyggande Erfarenhetsåterföring för Fastighetsförvaltare på Internet) har bedrivits under två etapper, SERFIN 1 och SERFIN 2, varav den första etappen var en förstudie. Denna rapport avser SERFIN 2.
  Det finns i Sverige ca 100.000 juridiska och fysiska personer som äger hyres-, industri och specialfastigheter. Hyreshussidan karakteriseras av ca 60.000 ägare varav de ca 45.0000 enskilda ägarna till största delen enbart äger en mindre fastighet. Av fastighetsbeståndets ca 400 miljoner kvm utgörs hälften av hyresfastigheter och den andra hälften av lika delar industrifastigheter och offentliga lokaler.
  Generellt sker inom fastighetssektorn en viss koncentration av delar av fastighetsbestånd till ett antal mycket stora professionella fastighetsföretag. Grovt räknat omsätter fastighetsbranschen 500 miljarder kr per år. Mer än 60.000 personer är direkt sysselsatta i fastighetsförvaltningen. År 1995 var det samlade taxeringsvärdet för landets över 3 miljoner taxeringsenheter ca 2000 miljarder kronor.
  Det sker också en renodling av fastighetsägarskapet i riktning mot det "juridiskt/ekonomiska" området. Den byggtekniska kompetensen överlåts till stor del till företag utanför den egna organisationen. I och med uppbrytningen av Byggnadsstyrelsen till ett antal mer speciliserade fastighetsbolag bibehölls inte de "byggtekniska" enheterna inom "koncernen statens fastigheter". Samma utveckling, dvs. mot att avskaffa de byggtekniska enheterna, finns också inom de stora hyresfastighetsbolagen och deras organisationer (t ex HSB, Riksbyggen, SABO, etc.). Dessa tekniska enheter svarade ofta för den tekniska erfarenhetsåterföring som nu återspeglas i SERFIN.
  Information för fastighetsförvaltarnas behov finns att hämta från en mängd spridda källor. En av de viktigast källorna är naturligtvis de företagsinterna informationssystemen som innehåller såväl administrativa som teknisk information. Denna information gäller i huvudsak den dagliga driften och det rutinmässiga underhållet. Nästa informationsnivå är den som tillhandahålls av den/de organisation/er som företaget tillhör eller är medlemmar i (HSB, Riksbyggen, SABO, Sveriges fastighetsägare, Byggherreföreningen, etc.).
  När det gäller teknisk information i vid bemärkelse så finns det en mängd informationskällor att tillgå. Ren produktinformation kan fås direkt från producerande företag eller deras agenter. Informationsmellanhänder och branschorganisationer tillhandahåller dessutom färdiga sammanställningar i form av byggkataloger (tryckta eller i databasform) eller sammanställningar på begäran. Såväl generell som specifik information finns åtkomlig när det gäller det tekniska utförandet. Till största delen är denna information dock inriktad på nybyggnad och inte på de behov som den fastighetsförvaltande sidan har. Ett exempel på generell information är AMA, Allmän material- och arbetsbeskrivning, som innehåller generella beskrivningstexter att hänvisa till i de specifika projektbeskrivningarna. Till AMA finns också Råd och Anvisningar (RA) avseende utformningen av projektbeskrivningar i anslutning till AMA. Huvudinriktning för AMA är nybyggande.
  Ser vi till förvaltningssidans åtkomst till teknisk information för underhåll, utbyte, reparation, etc., så finns det i dag ingen samlad kunskapsbas som täcker in existerande behov. Vissa leverantörer av produkter och tjänster tillhandahåller viss information inom smala nischer.
  Behovet av teknisk erfarenhetsåterföring för förvaltningssidan är dokumenterad under en följd av år. Ofta har erfarenhetssystem byggts upp inom enskilda företag och där fungerat mer eller mindre väl. Ett bra exempel är det erfarenhetssystem som byggdes upp inom Byggnadsstyrelsen. I och med uppsplittringen av Byggnadsstyrelsen i flera företag och organisationer upphörde uppdateringen av systemet. Som nämnts ovan är trenden den att de tekniska enheterna inom fastighetsbolagen och deras intresseorganisationer minskar i storlek och därmed också eventuell insamling och distribution av erfarenhet
  Internet har skapat förutsättningar för helt nya sätt att sammanställa, bearbeta och distribuera information i en multimedial interaktiv miljö. Internet finns snart tillgängligt på varje arbetsplats i Sverige.
  Målet för SERFIN har varit att:

  • hitta en process och systemstruktur som kan användas för att dynamiskt bygga upp en erfarenhetsbank,

  • utarbeta kvalitativt säkrad teknisk information (erfarenheter) av olika slag för förvaltningssidan,

  • göra informationen och systemet tillgängligt via Internet med utnyttjande av avancerade relevanta programvaror och utvecklingsverktyg anpassade för de olika informationsprodukterna och användarna,

  • alltid ha aktuell information tillgänglig dygnet runt och från valfri plats (Internet),

  • ge förvaltarna möjlighet att själva söka i erfarenhetsbanken och få resultatet presenterat i en anpassad form med hjälp av multimediatekniken

  • ge förvaltarna möjlighet att själva lämna erfarenheter och ge feed-back till erfarenhetsbanken och dess förvaltare,

  • skapa ett system som kan användas för att generellt höja kompetensen inom teknisk förvaltning

  I projektet har ingått att prova olika metoder för att samla in, bearbeta och interaktivt presentera den tekniska informationen med utnyttjande av de vanligaste PC-programmen för ordbehandling, beräkning, grafik samt aktuella webbplatsprogram, filöverföringsprogram och webbläsare.


  Under projektets gång har flera informationsprodukter (tekniska Tips, Beskrivningsmallar, Diskussionsforum, Ordbok, Länkar, Rapporter och andra dokument, Nyhetsbevakning med "Brandfacklor") initierats och testats. Olika former för uppsamling, kvalitetssäkring och åtkomst av information har provats. Länkar mellan och strukturer för de olika informationsprodukterna har utvecklats och generella sökmotorer har applicerats och testats på informationsinnehållet.
  SERFIN är med andra ord ett projekt för framtidens erfarenhetsinsamling för fastighetsförvaltning där informationsteknikens alla fördelar används.
  Den potentiella målgruppen för SERFIN:s tjänster och produkter är alla fastighetsföretag, projektörer inom området rehabilitering, ombyggnad och underhåll, entreprenörer, byggmaterialtillverkare och -leverantörer, bostadsrättsföreningar, villaägare, hyresgäster, tekniska skolor och högskolor inklusive forskningsenheter. SERFIN kan även ge värdefull kunskap för kvalitetshöjning vid projektering av nya byggnader.
  Eftersom det i dag till stor del saknas det informationsinnehåll som SERFIN behandlar torde den ovan beskrivna målgruppen utgöra en tillräckligt stor kritisk kundmassa för en framgångsrik kontinuerlig drift, underhåll och utveckling av SERFIN. En mycket viktig målgrupp utgör de största fastighetsföretagen inom såväl den offentliga som den privata sektorn.


  Download 466.21 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
  Download 466.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Serfin: Skadeförebyggande erfarenhetsåterföring Förvaltning

  Download 466.21 Kb.