• 4.4.2Tips Alla tips som genomgått granskningen och blivit färdiga tips. 4.4.3Arkiv
 • 4.4.8Adresser Lista över projektets deltagare samt hänvisningar över hur man kan komma i kontakt med dem via postadress, telefon, fax och e-post. 4.4.9Hjälp
 • 5SERFIN:s form och funktion
 • 5.1.1F ilstruktur
 • 5.1.2Datamodell för tips
 • 5.2Metoder för inmatning
 • 5.2.1Olika metoder för att lämna synpunkter (kvalitetssäkring).
 • 5.2.2Sortering/numrering av tipsen
 • 5.2.3Kodning Till en början användes såväl gamla som nya BSAB koden i INTIPSEN. Numera används enbart BSAB koder enligt det nya BSAB Systemet ref /XX/ 5.2.4Bilder
 • SERFIN:s arbetsyta för administratörerna
  Download 466.21 Kb.
  bet10/16
  Sana25.03.2017
  Hajmi466.21 Kb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

  4.4SERFIN:s arbetsyta för administratörerna


  En mycket viktig del av SERFIN-projektet är den gemensamma arbetsyta som utvecklats parallellt tillsammans med systemet. Arbetsytan finns tillgänglig på nätet och erbjuder administratörerna en gemensam kontaktyta. Arbetsytans funktion är att stärka samarbetet och kommunikationen under projektet.
  Arbetsytan har samma grafiska profil som systemet medskillnaden att det stora SERFIN 'S':et uppe i vänstra hörnet är utbytt mot ett 'A', se figur 20 Via arbetsytan har användaren även full tillgång till systemet.

  Figur 20 SERFIN:s arbetsyta


  4.4.1Intips


  Tips under granskning. Här har administratörerna direkt tillgång till allt arbetsmaterial om tips under utveckling.

  Figur 21 Intips i SERFIN systemet.


  4.4.2Tips


  Alla tips som genomgått granskningen och blivit färdiga tips.

  4.4.3Arkiv


  Arbetsmaterial från tidigare granskningsarbeten

  4.4.4Beskrivningsnytt arbetsyta


  Länk till samarbetsyta för Beskrivningsnytt. Se även kapitel 4.3.7 Beskrivningsnytt'

  4.4.5Dokumentation


  Här samlas den dokumentation som skapats under projektets gång, rapporter liksom tidigare versioner av systemet.
  De olika versionerna av systemet sparas vilket är en förutsättning för att man skall kunna studera projektets utveckling genom de olika iterationsstegen i demonstratormodellen. Eventuell re-design av systemet underlättas även genom att de olika utvecklingsstegen dokumenterats.

  4.4.6Debatt


  Här skapas utrymme för diskussion kring olika ämnesområden kring förvaltningsfrågor, se figur 22. Hur många separata grupper som skapas avgörs ur uppkomna behov. Under projektet har en särskild diskussionsgrupp om arbetet med SERFIN använts.
  Diskussionsforumet används för att diskutera interna frågor inom administrationsgruppen. Forumet gör det möjligt för användarna att föra en debatt på olika tider och olika geografiska platser. Diskussionerna samlas automatiskt i så kallade trådar bestämda av det ämnesområde (subject) som diskuteras. Diskussionsinläggen sparas i listan och bildar ett arkiv över de problem man stött på under projektets utveckling.

  Figur 22 Diskussionsforum i SERFIN.


  4.4.7Mötesanteckningar


  Arbetsytan innehåller även anteckningar och protokoll från möten som hållits under projektets gång. På så sätt får administratörerna tillgång till samma faktaunderlag och kan även inhämta information från möten de ej kunnat deltaga i.
  Mötesanteckningarna är viktiga för att kunna följa beslutsprocessen tillbaka till planeringsfasen.

  4.4.8Adresser


  Lista över projektets deltagare samt hänvisningar över hur man kan komma i kontakt med dem via postadress, telefon, fax och e-post.

  4.4.9Hjälp


  Metahjälp till SERFIN, information om SERFIN:s innehåll och struktur samt material som beskriver och förenklar arbetet med SERFIN. Här hittar även administratörerna länkar till användbara program.
  Vi har även skapat demoversioner av SERFIN för Mac / PC som administratörerna kan ladda hem för att sedan visa lokalt på sin dator.

  4.4.10System


  Från arbetsytan har man även fri tillgång till systemets alla funktioner. Alla administratörer är även slutanvändare.


  5SERFIN:s form och funktion


  SERFIN består av två huvuddelar; systemet och arbetsytan. Användare och administratörer kommer åt systemet, men enbart administratörerna kan se arbetsytan.

  5.1Datamodell


  I dagsläget lagras all information direkt i HTMLsidor på servern, vilket är acceptabelt under utvecklingsfasen då materialet är begränsat. I framtida fortsättning av projektet bör innehållet lagras i en databas för effektivare administration av informationsmängden. Databasmodellen gör det även möjligt att enklare kunna skilja på innehåll och presentationsform.
  Detta ger i sin tur även möjlighet att presentera tips på olika sätt för olika användargrupper. Man kan skräddarsy informationsutbudet för specifika grupper.
  Se även kapitel '10.4 Databasimplementation'.

  5.1.1F


  ilstruktur


  Figur 23 visar SERFIN:s nuvarande filstruktur. Alla funktioner är separerade i egna kataloger för att göra strukturen så tydlig som möjligt.

  5.1.2Datamodell för tips


  Följande parametrar specificerar ett tips:

  • Tipsnummer

  • Titel

  • Bakgrund

  • Tips

  • Redaktör

  • Referens

  • Kod

  • Sökord

  • Datum

  • Revideringsdatum


  Figur 24 Lagringsmodeller för tips


  5.2Metoder för inmatning


  Olika datorsystem för införande av tips och beskrivningsnytt har testats. Den mall för inmatning av tips som upprättades av strukturgruppen i Lund först med användande av Netscape 3,0 därefter Netscape Gold 1,0, fungerade mindre bra och var mycket tidskrävande att använda på grund av att systemet låste sig. Efter resonemang med strukturgruppen enades vi om en förenklad mall i html-format. Därefter har problemen med låsning av systemet i stort sett upphört.
  Tipsens innehåll har sorterats enligt de rubriker som nämndes i kapitel '5.1.2 Datamodell för tips'. Om behov av nya rubriker uppstår kan de lätt fogas in i strukturen.
  För inmatning gjordes uppdelningen med INTIPS och TIPS. För intipsen används ett FTP-program som hämtades hem från Internet, i samråd med Lund

  Figur 25 Ansvarsområden med IT-baserade stödfunktioner


  Figur 26 SERFIN:s granskningsprocess


  5.2.1Olika metoder för att lämna synpunkter (kvalitetssäkring).


  Olika metoder för arbetsgruppen att lämna synpunkter på utarbetat material har prövats inom arbetsgruppen, bland annat fax, e-post, e-post med bifogat dokument i html-format samt motsvarande men med fil i PDF. Den senare metoden dvs., PDF med Adobe Acrobat visar sig vara stabilast att arbeta med.
  Det stora generella problemet är hur man enkelt skall kunna hantera flera parallella versioner av tips under distribuerad granskning. Med hjälp av Adobe Acrobat Exchange programmet kan vi låta alla granskare göra annoteringar på samma version av tipset med hjälp av 'gula lappar' som fästes på texten. De annoterade tipsen kan sedan enkelt samlas in och kommentarerna listas samlat samt av redaktören införas i nästa version av tipset som lägges ut för granskning.

  5.2.2Sortering/numrering av tipsen


  • Tipsen har åsatts ett löpande nummer för identifikation.

  • Index för fritextsökning byggs upp av all information i tipset (rubriker, beskrivande text, sökord, BSAB-koder, andra koder om det finns sådana angivna, namn på personer, datum, ja allt som finns i tipset), Detta gör det möjligt att söka på mycket varierande sätt. T ex - Namn - BSAB-kod - Fönster och ommålning och fukt. - Läckage och tak.

  5.2.3Kodning


  Till en början användes såväl gamla som nya BSAB koden i INTIPSEN. Numera används enbart BSAB koder enligt det nya BSAB Systemet ref /XX/

  5.2.4Bilder


  De flesta tipsen har försetts med illustrationer för att underlätta förståelsen. Såväl streckteckningar och ritningar som fotografier har utnyttjats. Tidigare framställdes bilder genom att de upprättades med hjälp av WP Draw, ändrades och korrigerades i Paint Brush och sparades i formatet GIF (Graphic Interchange Format) med programmet PhotoStyle. Alla dessa program har ersatts med PhotoShop, (Adobe, 1999), där alla dessa moment utförs. Rutiner för inmatning och redigering av bilder behöver utvecklas.
  Möjligheter att lägga in interaktiva videofilmer och animeringar finns också. T ex med hjälp av teknikerna QTVR (Quick Time Virtual Reality) från Apple Computer, VRML (Virtual Reality Markup Language) ursprungligen från Silicon Graphics Inc. och Macromedia Flash, (Adobe, 1999).

  5.2.5Innehåll


  Innehållet struktureras av gruppen i Lund. Successivt har kompletteringar, ändringar och förbättringar genomförts. Innehållet har utökats med t ex diskussionsgrupper såväl allmänt som i arbetsgruppen.  Download 466.21 Kb.
  1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
  Download 466.21 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  SERFIN:s arbetsyta för administratörerna

  Download 466.21 Kb.