• Maydoni mln. km 2 Aholi soni mln. kishi
 • Eksport-import aloqasi Eksport trln. dollar
 • Jahon mamlakatlari geografiyasi Jadval-6
 • Amerika Osiyo Yevropa
 • Loyihalash texnologiyasining ahamiyati
 • Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish 5 bosqichdan iborat bo’lib ular quyidagilar: Jadval-7 TA’LIM JARAYONINI TEXNOLOGIYLASH- TIRISH
 • 1-bosqich.
 • «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi
  Download 0.68 Mb.
  bet7/10
  Sana25.03.2017
  Hajmi0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

  Jadval-5
  Maydoni mln. km2

  Aholi soni mln. kishi

  YaIM hajmi, trln. AQSH dollari

  Aholi jon boshiga YaIM ming dollar

  Eksport-import aloqasi

  Eksport trln. dollar

  Import trln. dollar

  Tovar aylanmasi trln. dollar

  Jahon bo’yicha

  149,0

  6678

  52,8

  8

  14010

  13910

  27920

  Shu jumladan “sakkizlik davlatlari”

  38,2

  867

  31,2

  36

  5448

  5989

  11437

  Ulushi, %

  21,1

  13,0

  59,5

  3,9

  38,9

  43,1

  41,0


  Jahon mamlakatlari geografiyasi

  Jadval-6

  Mamlakatlar

  Jami mamlakatlar soni

  Afrika

  Amerika

  Osiyo

  Yevropa

  Avstraliya va Okeaniya

  Rossiya Federatsiyasi

  Jami mamlakatlar, shundan:

  230

  57

  50

  51

  45

  26

  1

  1.Respublikalar, jami

  152

  51

  27

  33

  30

  10

  1

  Shu jumladan: unitary

  113

  38

  21

  18

  26

  10
  Federativ

  18

  2

  5

  6

  4  Xalq

  7

  2
  5


  Islom

  3

  1
  2


  Federativ Islom

  2

  1
  1


  Jamaxariya

  1

  1
  Demokratiya

  5

  4
  1


  Birlashgan

  1

  1
  Kooperativ

  1
  1

  2.Monarxiyalar, jami:

  29

  3
  13

  12

  1
  Shu jumladan: konstitutsiyaviy monarxiya

  20

  3
  6

  10

  1
  Mutloq monarxiya

  4  4


  Mutloq teokratik monarxiya

  2  1

  1  Federal monarxiya

  3  2

  1  3.Boshqa mustaqil davlatlar, jami:

  11

  2

  3

  2
  4
  4.Mustamlakalar, jami:

  34
  20
  3

  11
  Shu jumladan: unitary

  30
  18
  3

  9
  Federativ

  3
  1  2
  Monarxiya

  1
  1

  5.Maqomi noma’lum mamlakatlar, jami:

  5

  1
  4  Loyihalash texnologiyasining ahamiyati. Loyihalash- ta’lim berish jarayoni tashkil etish va uning muvaffaqiyatli kechishini ta’minlovchi muhim shartlardan biridir. Loyihalar predmet va uning yo’nalishga ko’ra bir-biridan farqlanadi. Loyihalarda pedagog tomonidan ketma-ket amalga oshiriluvchi va tashxisning qo’yilishi bilan yakunlovchi tahliliy faoliyat: oldindan ko’ra bilish va loyihalash kabi ijodiy faoliyatlar namoyon bo’ladi.

  Ta’lim jarayonini loyihalash- o’qituvchi kasbiy faoliyatining ko’rinishi bo’lib, o’qituvchining ta’lim jarayonining texnologik tuzilma, uning natijasini ta’minlovchi metod va vositalar yig’indisi bilan tavsiflanadi. [13]  • Loyihalash mahsuli ta’lim jarayonining loyihasi sanaladi. Ta’lim jarayonini loyihalash qonuniyatlari.

  • Ta’lim jarayonini loyihalash samaradorligi barcha tarkibiy qismlar ya’ni texnologik boshqaruv, vosita, axborot, ijtimoiy-psixologik muhitning loyihada maqsadga muvofiq yoritilishi asosida ta’minlanadi;

  • Ta’limning texnologik vositalari o’quvchilarning individual xususiyatlariga bog’liq holda tanlanadi;

  • Loyihalash strategiyalari o’qituvchining individual uslubiga muvofiq tanlanadi;

  • Loyihalash sifati teskari aloqa ya’ni o’qituvchi va o’quvchi o’rtasidagi ko’lami, loyihalash mazmuni, shuningdek barcha omillar samaradorligiga bog’liq.

  Ta’lim jarayonini texnologiyalashtirish 5 bosqichdan iborat bo’lib ular quyidagilar:

  Jadval-7

  TA’LIM JARAYONINI TEXNOLOGIYLASH- TIRISH
  5-bosqich. O’quvchilar faoliyatini nazorat qilish

  3-bosqich. Pedagogik jarayonni tashkil etish

  4-bosqich. Pedagogik jarayonning samarali kechishini ta’minlash

  1-bosqich. Loyihani yaratish

  2-bosqich. O’quvchilar faoliyatini tashxislash


  O’quv jarayonini loyihalash bosqichlari quyidagilar:


  O’QUV JARAYONINI LOYIHALASH BOSQICHLARI

  7-bosqich

  O’quvchilar faoliyatini nazorat qilish va test tizimini ishlab chiqish

  8-bosqich

  Vaqt o’rnini belgilash

  Mashqlar tizimini ishlab chiqish

  Loyihani o’quv jarayoniga tadbiq etish

  4-bosqich

  3-bosqich

  6-bosqich

  5-bosqich

  2-bosqich

  1-bosqich
  Jadval-8


  Mavzuga oid materiallarni yig’ish

  Ta’lim maqsadi va vazifalarini belgilash  Ta’lim shakli, metod va vositalarini tanlash

  Ta’lim mazmunini ishlab chiqish

  Jahonmamlakatlariijtimoiy-iqtisodiygeografiyasinio’qitishdapedagogiktexnologiyalardanfoydalanibdarso’tilsasamaralinatijagaerishiladi.Masalan yangi elektron doskalardan foydalanib dars o’tilsa o’quvchilar esda saqlab qolishi ortadi. Har bir xonaga kompyuter joylashtarib, dars o’tishda har xil slayd va ko’rgazmali qurollardan, bukletlardan foydalanib dars o’tilsa o’quvchilar qiziqishi ortadi va mavzuni esda saqlab qolish qobiliyati ham kuchayadi. Dars o’tish mobaynida har xil test, krassvord, viktarina savollari, tarqatma materiallardan foydalanilsa o’quvchilarning fikrlash doirasi kengayadi, nutqi ravon bo’ladi.  KRASSVORD


  G

  E


  O
  G  R  A

  F


  I  Y


  A
  Savollar:

  1. Rivojlangan “yettilik” ka kiruvchi davlat.

  2. Afrikadagi davlat poytaxti Addis-Abeba.

  3. Kaspiy dengizi chegarasidagi davlat. Poytaxti-Boku.

  4. Dunyodagi eng katta orol.

  5. Maydoni jixatdan dunyodagi dunyodagi eng katta davlat.

  6. Janubiy Amerikadagi davlat. Maydoni 7-o’rinda turadi.

  7. Ispaniya, Italiya, Germaniya, Belgiyalar bilan chegaradosh rivojlangan davlat.

  8. Qizlarning etikchasi shaklidagi davlat.

  9. Osiyoning eng sharqiy davlati.

  10. Poytaxti Andorra-la Velya bo’lgan davlat qaysi.


  TEST

  1. Yaponiyaning davlat tuzumi qanday?

  1. Respublika

  2. Konstitutsion monarxiya

  3. Qirollik

  4. Tekratik monarxiya

  1. Afrika materigida nechta mamlakat bor?

  1. 60

  2. 50

  3. 56

  4. 52

  1. Dunyoda maydoni eng kichik mamlakatlar qaysilar?

  1. Vatikan, Bruney, Singapur, Belgiya, Jibuti, Estoniya

  2. Vatikan, Andorra, Manako, Lixtenshteyn, San-Marino, Lyuksemburg

  3. Vatikan, Bruney, Jibuti, Ekvatorial Gvineya, Serra-Leone

  4. Vatikan, Manako, Andorra, San-Marino, Gviana, Ganduras.
   Lixtenshteyn (Liechtenstein), Lixtenshteyn Knyazligi (Fürstentum Liechtenstein)- Markaziy Yevropadagi davlat (knyazlik). Reyn daryosining oʻng sohilida, Avstriya bilan Shveysariya orasida joylashgan. Maydoni 160 km², aholisi 32,5 ming kishi (2001); koʻpchiligi lixtenshteynliklar (asli avstriyaliklar va shveysariyalik nemislar).


  1. Afrikadagi rivojlangan mamlakat qaysi?

  1. Misr

  2. Jazoir

  3. JAR

  4. Liviya

  1. Yer yuzida qancha aholi yashaydi.

  1. 4,5 mlrd.dan ortiq

  2. 5,5 mlrd.dan ortiq

  3. 6,0 mlrd.dan ortiq

  4. 6,5 mlrd.dan ortiq

  1. Urbanizatsiya nima ?

  1. Shahar atrofidagi qishloqlarning shaharga qo’shilishi

  2. Shaharlar soni va shahar aholisining ko’payishi

  3. Mamlakat hududida shahar aholisining ko’payishi

  4. Shahar aholasining kamayishi

  1. Jahonda yuk tashish bo’yicha qaysi transport turi еtakchi o’rinda turadi?

  1. Temir yo’l

  2. Havo yo’li

  3. Dengiz yo’li

  4. Avtomabil yo’li

  1. Osiyoda nechta mamlakat bor?

  1. 50

  2. 49

  3. 48

  4. 51

  1. Dengiz yo’lida asosan nimalar ko’p tashiladi?

  1. Neft va neft mahsulotlari

  2. Turli xil rudalar

  3. Ko’mir

  4. Don

  1. Qoramol soni bo’yicha dunyoda qaysi mamlakat birinchi o’rinni egallaydi?

  1. AQSH

  2. Rossiya

  3. Hindiston

  4. Braziliya
  Download 0.68 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 0.68 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «tabiyot fanlari» fakultеti «gеografiya va uni o’qitish mеtodikasi» kafеdrasi

  Download 0.68 Mb.