• TOTAL HOURS for a year 70+30
 • Ingliz tili o’quv fanining mashg’ulot turlari bo’yicha mavzular rejasi va mazmuni III kurs (80 soat)
 • Ma-vzu-lar t/r O’quv fani (moduli) mavzusi va mashg’ulot bo’yicha mavzular mazmuni
 • Nazorat usuli Tavsiya etilgan adabiyot-lar
 • Texnologik jihozlar, stendlar, maketlar, asboblar, materiallar va b. 1
 • Mustail ish: Tort konikma va grammatika/leksikaga asoslangan Workbook dagi topshiriqlar
 • «tacdiqlayman»
  Download 130.29 Kb.
  bet59/83
  Sana05.07.2021
  Hajmi130.29 Kb.
  #15418
  1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   83
  Final control work.

  Amaliy mashg’ulot: Tinglash , gapirish, grammatika, o'qish va yozish uchun berilgan materiallarni egallaganlik darajasini tekshirish Berilgan vaqt ichida topshiriqlarni bajara oladi To'rt ko'nikmaga asoslangan topshiriqlar

  2


  Rasmiy baholash: testlar, yozuv vazifalar, so’zlashuvni baholash  TOTAL HOURS for a year
  70+30  Ingliz tili

  o’quv fanining mashg’ulot turlari bo’yicha mavzular rejasi va mazmuni

  III kurs (80 soat)  Ma-vzu-lar t/r


  O’quv fani (moduli) mavzusi va mashg’ulot bo’yicha mavzular mazmuni


  Ajra-tilgan soat

  O’qitish vositalari  Nazorat usuli


  Tavsiya etilgan adabiyot-lar

  Didaktik materiallar va ko’rgazmali qurollar

  AKT va o’qitishning texnik vositalari

  Texnologik jihozlar, stendlar, maketlar, asboblar, materiallar va b.

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1.

  UNIT 1

  Success as a learner

  1. Looking back… move on

  Amaliy mashg’ulot: O’quvchilarga o’tilgan mavzulardan, bajarilgan masg’ulotlardan hulosalar yasash va keying isharni shu hulosalar asosida tuzishni o’rgatish  2

  Chizmalar, diagrammalar, jadvallar, sxemalar (Student’sbook B1)

  Media (kompyuter, proektor, kolonkalar) va audio yozuvlar, tarqatma materiallar

  Stendlar

  „B1 talablari“, „My speciality“, “Skills“, Plakatlar Portfoiliolar, Jahon harit asi, lug’atlar.,  Norasmiy baholash; Testlar, Oz’-o‘zini baholash, Boshqalar tomonidan baholash Analitik baholash

  1.6 Student’s book, 1.7 Workbook, va Internet saytlar: Ziyonet, learnenglish.bc.org, teensenglish.bc.org americanenglish.com va kasbga oid adabiyotlar  Mustail ish: To'rt ko'nikma va grammatika/leksikaga asoslangan Workbook dagi topshiriqlar

  1

  B1 Workbook  Ijroni baholash

  2.

  2. Getting along with others

  Amaliy mashg’ulot: Kichik guruhlarda tayorlangan sahna ko'rinish namoyishi va baholash.

  Taqdimot namoyishi, guruhlarni kuzatib tayyorlagan savollari yuzasidan muhokama olib borish va bir-birini sinfda tinglash.

  2

  Chizmalar, diagrammalar, jadvallar, sxemalar (Student’sbook B1)

  Media (kompyuter, proektor, kolonkalar) va audio yozuvlar

  Stendlar „B1 talablari“, „My speciality“, “Skills“, Plakatlar ”Team building”, Portfoiliolar, Jahon haritasi, lug’atlar.,

  Norasmiy baholash; Testlar, Oz’-o‘zini baholash, Boshqalar tomonidan baholash Analitik baholash

  1.6 Student’s book, 1.7 Workbook, va Internet saytlar: Ziyonet, learnenglish.bc.org, teensenglish.bc.org americanenglish.com va kasbga oid adabiyotlar

  Mustail ish: To'rt ko'nikma va grammatika/leksikaga asoslangan Workbook dagi topshiriqlar

  1

  B1 Workbook  Ijroni baholash
  3

  3. Look at your future: the year plan

  Amaliy mashg’ulot: Qisqa va uzoq muddatli rejalarni farqlash. Individual tarzda har bir o’quvchi o’ziga kasbiy va shahsiy raja tuzadi

  Tinglash va rasmlarni solishtirish, muhokama.

  2

  Chizmalar, diagrammalar, jadvallar, sxemalar (Student’sbook B1)

  Media (kompyuter, proektor, kolonkalar) va audio yozuvlar

  O'tilgan mavzular yuzasidan egallaganlik darajasini aniqlash uchun nazorat savollarini ishlab chiqish

  Norasmiy baholash; Testlar, Oz’-o‘zini baholash, Boshqalar tomonidan baholash Analitik baholash

  1.6 Student’s book, 1.7 Workbook, va Internet saytlar: Ziyonet, learnenglish.bc.org, teensenglish.bc.org americanenglish.com va kasbga oid adabiyotlar

  Mustail ish: To'rt ko'nikma va grammatika/leksikaga asoslangan Workbook dagi topshiriqlar

  1

  B1 Workbook  Ijroni baholash
  4

  4. REVIEW: L/R/S (TAKRORLASH)  2

  Chizmalar, diagrammalar, jadvallar, sxemalar (Student’sbook B1)

  Media (kompyuter, proektor, kolonkalar) va audio yozuvlar

  Stendlar „B1 talablari“, „My speciality“, “Skills“, Plakatlar ”Team building”, Portfoiliolar, Jahon haritasi, lug’atlar., va boshqalar

  Rasmiy baholash: testlar, yozuv vazifalar, so’zlashuvni baholash

  1.6 Student’s book, 1.7 Workbook, va Internet saytlar: Ziyonet, learnenglish.bc.org, teensenglish.bc.org americanenglish.com va kasbga oid adabiyotlar

  5

  UNIT 2 An effective research paper

  1. Choosing a topic

  Amaliy mashg’ulot: Tadqiqot ishi turlorishari va tadqiqot ishini olib boorish usullari. Tadqiqot ishiga sarlavha tanlash.Tinglash va rasmlarni solishtirish, muhokama.

  2  Media (kompyuter, proektor, kolonkalar) va audio yozuvlar

  Stendlar „B1 talablari“, „My speciality“, “Skills“, Plakatlar ”Team building”, Portfoiliolar, Jahon haritasi, lug’atlar., va boshqalar  1.6 Student’s book, 1.7 Workbook, va Internet saytlar: Ziyonet, learnenglish.bc.org, teensenglish.bc.org americanenglish.com va kasbga oid adabiyotlar

  Mustail ish: To'rt ko'nikma va grammatika/leksikaga asoslangan Workbook dagi topshiriqlar

  1

  B1 Workbook  Ijroni baholash,  6

  2. Organizing and structuring.

  Tadqiqot ishlarni tashkil etish va ularning tuzilmasini yaratish uchun turli ma’lumotlardan foydalanish. Mavzuga doir tinglash , gapirish, grammatika, o'qish va yozish ko'nikmalarini shakllantirish


  2

  Chizmalar, diagrammalar, jadvallar, sxemalar (Student’sbook B1)

  Media (kompyuter, proektor, kolonkalar) va audio yozuvlar

  O'tilgan mavzular yuzasidan egallaganlik darajasini aniqlash uchun nazorat savollarini ishlab chiqish

  Norasmiy baholash; Testlar, Oz’-o‘zini baholash, Boshqalar tomonidan baholash Analitik baholash

  1.6 Student’s book, 1.7 Workbook, va Internet saytlar: Ziyonet, learnenglish.bc.org, teensenglish.bc.org americanenglish.com va kasbga oid adabiyotlar

  Mustail ish: To'rt ko'nikma va grammatika/leksikaga asoslangan Workbook dagi topshiriqlar

  1

  B1 Workbook  Ijroni baholash,

  7

  Interval Test: W1 Amaliy mashg’ulot: ouvchilarning to’rt konikmalari va grammatik , leksik bilimlari baholanadi.

  2
  Media (kompyuter, proektor, kolonkalar) va audio yozuvlar

  Stendlar „B1 talablari“, „My speciality“, “Skills“, Plakatlar ”Team building”, Portfoiliolar, Jahon haritasi, lug’atlar., va boshqalar

  Rasmiy baholash: testlar, yozuv vazifalar, so’zlashuvni baholash
  8  Download 130.29 Kb.
  1   ...   55   56   57   58   59   60   61   62   ...   83
  Download 130.29 Kb.