• 6. Uyga vazifa: A.Rafiyev. N.G’ulamova “Ona tili va adabiyoti”. Kasb - hunar kollejlari uchun darslik. “Sharq” NMAK 2002 yil. O’qituvchi uchun adabiyotlar: A.) Asosiy
 • I. MAVZU: MATNNI KENGAYTIRISH. II. Dars turi
 • Rivojlantiruvchi maqsad
 • VIII. Darsni o’tkazish joyi: IX. Mavzuni boshqa fanlar bilan va shu fandagi boshqa mavzular bilan bog’lash, hayot bilan bog’lash.
 • Yangi mavzuni mustahkamlash
  Download 1.79 Mb.
  bet19/20
  Sana10.04.2017
  Hajmi1.79 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

  5. Yangi mavzuni mustahkamlash.
  Bu bosqichda o'qituvchi o'quvchilarning bilim doirasini kengaytirib, yangi mavzuni mustahkamlash uchun quydagi usullardan foydalanadi:
  Frontal savollar.


  1. Nutq uslublari qanday turlarga bo'linadi?

  2. Publitsistik uslub qanday munosavatlar uchun xizmat qiladi?

  3. Rasmiy uslub qanday holatlarda ishlatiladi?


  Dars yakuni:
  O'qituvchi o’tgan yangi mavzu bo’yicha tushun magan savollarga javob beradi, darsni mustahkamlashdagi o’quvchilar javobini muhokama qilib, o'quvchilar bilmini vaholaydi va darsni yakunlaydi.
  6. Uyga vazifa:
  A.Rafiyev. N.G’ulamova “Ona tili va adabiyoti”. Kasb - hunar kollejlari uchun darslik. “Sharq” NMAK 2002 yil.
  O’qituvchi uchun adabiyotlar:
  A.) Asosiy:
  1. A. Raviyev. N.G'ulomova. “Ona tili va adabiyoti” Kasb — hunar kollejlari uchun darsiik “Sharq” NMAK 2002 y.
  2. G’.Abdurahmonov. H. Rustamov. “Ona tili” 10 - II sinjlar uchun darslik. Toshkent “O'qiluvchi” 1998yil.
  B. Qo’shimcha:
  1. G.Abdurahmonov va boshqalar. Hozirgi o 'zbek adabiy tili. Oliy o’quv yurtlari studentlari uchun qollanma. Toshkent “O’qituvchi” 1981 y.
  2. Nurmortov, N. Mahmudov, A. Sobirov, Sh. Yusupov. Hozirgi o 'zbek adabiy tili. Akademik litseylaming 3 - bosqich talavalari uchun darslik. Toshkent A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti 2003 y.

  I. MAVZU: MATNNI KENGAYTIRISH.
  II. Dars turi: ‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗‗
  III. Dars vaqti: ____ daqiqa.
  IV. Dars tipi: Yangi mavzuni o’zlashtirish.
  V. Darsda qo’llaniladigan usullar:
  - aqliy hujum, muzyorar.
  VI. Darsda qo’llaniladigan nazorat turlari:
  - og’zaki, yozma.
  VII. Dars maqsadlari:


  1. Ta limiy maqsadi:
  • Matnni kengaytirish, matnni qisqartirish haqida ma’lumot berish, mavzu bo’yicha o’quvchilarning bilimini, malakasini oshirish.
  1. Tarbivaviy maqsad:
  • milliy g’oya va mafkurani o’quvchilar ongida shakillantirish

  • mutaxassislikka qiziqishni, mas’ulyat hissiyotlarini shakillantirish.

  • o’quvchilarda insonparvarlik, mehr shavqat tuyg’ularini shakillantirish.
  1. Rivojlantiruvchi maqsad:
  • o’quvchilarni fikrlash qobilyatini o’stirish

  • mavzuni o’rganish borasida o’quvchilarni jodiy yondoshishga yo’llash.

  • o’quvchilarda mustaqil fikrlashni, mustaqil mulohaza yuritishni shakillantirish.  VIII. Darsni o’tkazish joyi:

  IX. Mavzuni boshqa fanlar bilan va shu fandagi boshqa mavzular bilan bog’lash, hayot bilan bog’lash.
  - Adabiyot

  - Til tarixi

  X. Kerakli bilimlar doirasi:

  1. Kirish so’z va kiritmalarni.

  2. Gap bo’laklarining uyushib, ajratilib berilishini.

  3. Matnni kengaytirishda asosiy fikrni ifodalovchi tayanch so’zlarni ajratishini.

  4. Qo’shimcha ma’lumotlarni chiqarish yo’llarini.

  XI. Darsni jihozlash:

  a) slayd, kodoskop

  b) ko’rgazmali qurollar

  d)tarqatma test va savollar

  e) adabiyotlar.

  DARSNING XRONOLOGIK XARITASI.

  DARSNING XRONOLOGIK XARITASI

  VAQTI


  1

  Tashqiliy qism

  daqiqa

  2

  o’qituvchining kirish so’zi

  daqiqa

  3

  o’quvchilarning bilimini tekshirish

  _ daqiqa

  4

  Yangi mavzuning bayoni

  daqiqa

  5

  Yangi mavzuni mustahkamlash

  daqiqa

  6

  Darsning yakuni

  daqiqa

  7

  Uyga vazifa

  daqiqa
  Jami

  daqiqa

  12. DARSNING TEXNOLOGIK XARITASI.  Dars

  Bosqich-lari  Ta’lim beruvchining

  Faoliyati  Ta’lim oluvchining

  faoliyati  Texnologiya


  Metod

  Shakl

  Vosita

  1

  Tayyor-lov

  __ daqiqa  Maqsad va natijalarni belgilash, mantiqiy struktura va texnologik xarita tuzish. Kichik guruhlarni shakllantirish va ularga topshiriqlar berish. Maqsad: o’quvchilar bilimlarini tekshirish yangi mavzuni o’zlashtirish

  O’quvchilar darsga

  kirmasdan oldin maxsus belgili qog’ozlarni olib, o’sha qog’ozchada ko’rsatilgan guruhga

  borib o’tiradi.


  Noan’anaviy

  Guruh-larni

  shakl-lantirish  Taqsimlash

  qog’ozchalari  2

  Mavzuga

  kirish


  __ daqiqa

  Darsni boshlanishidan oldin o’quvchilar bilan tanishadi.

  Mavzu nomi, maqsad,natija va baholash mezonlarini e’lon qiladi.Tanishuvda “_____________________________” usulini qo’llash.  Mavzu nomi, maqsad, natija va baholash mezonlarini daftariga belgilab oladi.

  O’quvchilar o’zining fikrlarini yozadi.  Mavzu

  _____________________________________________________________________________  Guruh-lar

  Ko’rgazma

  doska,


  bo’r

  3

  O’quvchi-larning oldingi bilimlarini

  tekshirish

  _____ daqiqa


  O’quvchilarning oldingi bilimlarini tekshirish maqsadida boshlang’ich nazorat olinadi

  (savollar ilova qilinadi)  O’quvchilar javoblarni belgilashadi.

  Odob axloq bo’yicha qo’shimcha malumotlar olishadi.  An’anaviy

  nazorat usuli  Guruh

  Savollar

  Doska va bo’r,

  o’quv

  daftarlari  4

  Yangi mavzu-ning

  bayoni


  _____ daqiqa

  Yangi mavzu bayon qilinadi. Ko’rgazma yordamida mavzuni tushunturadi.

  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  Mavzuga oid ma’lumotlarni yozib olishadi. Ko’rgazmadagi, tarqatma materialdagi ma’Iumotlarni kuzatishadi.

  Ma’ruza yangi mavzu bayon

  qilish davomi-da slayd ko’rgaz- madan foydala niladi.

  Hayotdan misollar keltiriladi.


  Guruh-lar

  Slayd, mavzu

  bo’yicha yozilgan

  materiallar

  doska va


  bo’r

  5

  Taqdimot

  ______ daqiqa  Savollar beradi. Kichik guruhlarda bajariladigan ishlarni eshitadi, kamchiliklarni tuzatadi.G’olib guruxni e’lon qiladi.O’quvchilar baholanadi.

  Frontal savollarga javob berishadi.Qo’ shimcha savollarga javob beradilar. Guruh sardorlari mustaqil ishni taqdim qiladi.

  Muhokama va mustaqil ishlash

  Guruh-chalar

  Daftar, doska va boqa. Baholash mezonini varag’i.

  6

  Baholash

  ____ daqiqa  Kichik guruhlarga berilgan topshiriqlar va savollar natijalarini umumlashtiradi. Qaysi guruh g’olib ekanligini e’lon qiladi.

  Guruhchalar bir-birlarini Baholaydilar. Javoblarning to’grisini yozib oladi

  Munozara

  Guruh-chalar

  Doska, bo’r, ko’rgazmali qurollar, tarqatmalar

  7

  Umum-lashtirish

  _____ daqiqa  Guruhlarning faoliyatlari umumlashtiriladi. Faol o’quvchilar alohida ko’rsatiladi. O’quvchilar baholanadi va baholar izohlanadi.

  Tinglaydilar. Umumlashtirish bo’yicha, fikrlarini bildiradilar.

  Sunbat-mulohaza

  Guruh-chalar

  Baholash mezonlari varaqasi.

  8

  Darsga yakun yasash

  ____ daqiqa  Darsni yakunlaydi.

  Uyga vazifa beradi o’quv adabiyoti

  ________________________________________________________________________________________


  Tinglaydilar.

  Topshiriqlar o’quv adabiyotlar nomini yozib oladilar.  Ma’ruza

  Umumiy

  Ma’ruza matni o’quv adabiyotlar, daftarlar, doska va bo’r


  Download 1.79 Mb.
  1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
  Download 1.79 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Yangi mavzuni mustahkamlash

  Download 1.79 Mb.