• Pedagogikada jazolash usuli qanday amalga oshiriladi
 • Umumiypedagogika fanidanyakuniy test savollari
  Download 49.41 Kb.
  bet1/10
  Sana20.11.2023
  Hajmi49.41 Kb.
  #102318
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  Umumiy pedagogikadan TEST
  monitorlar, Attestatsiya savollari informatika fanidan, Analitik kimyo MSM yakuniy tayyor variant, Organik sintez yakuniy tayyor variant, 5-амалий, operatsion amaliy l dilmurodov 4, obyektivka-namuna, Issiqlik almashinish qurilmalari, 1-grafik ish, Poyonova Zaxro ma\'lumotnoma (Автосохраненный), Zamonaviy maktab o’qituvchisining vazifalari, 3-mustaqil ish davomi, 9-sinf-informatika-testlar-6, 11-sinf-informatika-testlar-2, Mavzu Sinfdan tashqari ishlarni ishlarni rejalashtirish va unga-fayllar.org

  Umumiypedagogika fanidanyakuniy test savollari

  1. Pedagogika fanlar tizimiga kirmaydigan fan qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Falsafa

  2. Pedagogika tarixi

  3. Maktabgacha pedagogika

  4. Pedagogik texnologiya

  1. T“a’lim va tarbiya jarayonini yaxlitlikda o’rganadigan fan sohasi” ushbu ta’rif qaysi fanga nisbatan qo’llanilgan?

  1. Falsafa

  2. Tarbiya

  3. Mantiq

  4. Pedagogika  1. Pedagogika fanining obyekti qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Ta’lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari

  2. Muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o’stirish, uning ongi, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni.

  3. O‘quvchilami nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirish, ulaming bilish qobiliyatlarmi o‘stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon

  4. Yaxlit Pedagogik Jarayon

  1. Pedagogika fanining predmeti …..

  1. Ta’lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari

  2. Muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o’stirish, uning ongi, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni.

  3. Yaxlit Pedagogik Jarayon

  4. O‘quvchilami nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirish, ulaming bilish qobiliyatlarmi o‘stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon
  1. Pedagogikanig asosiy kategoriyalaridan biri bo’lgan tarbiyaga qaysi qatorda to’g’ri ta’rif berilgan?

  1. Ta’lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari

  2. Yaxlit Pedagogik Jarayon

  3. Muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o’stirish, uning ongi, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni

  4. O‘quvchilami nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirish, ulaming bilish qobiliyatlarmi o‘stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon
  1. Pedagogikanig asosiy kategoriyalaridan biri bo’lgan tarbiyaga qaysi qatorda to’g’ri ta’rif berilgan?

  1. O‘quvchilami nazariy bilim, amaliy ko’nikma va malakalar bilan qurollantirish, kompetentlikni tarkib toptirish, ulaming bilish qobiliyatlarmi o‘stirish va dunyoqarashlarini shakllantirishga yo'naltirilgan jarayon
  1. Muayyan, aniq maqsad hamda ijtimoiy-tarixiy tajriba asosida yosh avlodni har tomonlama o’stirish, uning ongi, xulq- atvori va dunyo-qarashini tarkib toptirish jarayoni

  2. Ta’lim-tarbiya jarayoni, mazmuni, qonuniyatlari, tamoyillari, shakl, metod va vositalari

  3. Yaxlit Pedagogik Jarayon

  1. “Muayyan harakat yoki faoliyatni bajarishning avtomatlashtirilgan shakli” ushbu ta’rif quydagi keltirilgan tushunchalardan qaysi biriga tegishli?

  1. Ko’nikma

  2. Bilim

  3. Malaka

  4. Ma’lumot

  1. “Ta’lim-tarbiya natijasida o‘zlashtirilgan va tizimlashtirilgan bilim, hosil qilingan ko‘nikma va malakalar hamda tarkib topgan dunyoqarash majmui.” ushbu ta’rif quydagi keltirilgan tushunchalardan qaysi biriga tegishli?

  1. Malaka

  2. Ko’nikma

  3. Bilim

  4. Ma’lumot

  1. Pedagogikaning boshqa fanlar bilan aloqadorligi mavjud bo’lmagan fan qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Ta’lim menejmenti

  2. Etika

  3. Estetika

  4. Mantiq

  1. Ushbu metod respondentlar tomonidan muayyan fan sohasi yoki faoliyat (shu jumladan, kasbiy faoliyat) bo‘yicha o‘zlashtirilgan nazariy bilim va amaliy ko‘nikma, malakalar darajasini aniqlashga xizmat qiladi. Ta’rif etilgan metod qaysi qatorda berilgan?

  1. Bolalar ijodini o’rganish

  2. Test

  3. Pedagogik kuzatish

  4. Pedagogik tahlil qilish  1. 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son qarori asosida qaysi vazirlik tashkil topdi?

  1. Maktabgacha ta’lim vazirligi

  2. Xalq ta’lim vazirligi

  3. Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

  4. Moliya vazirligi

  1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3304-son Qarori asosida qaysi vazirlik faoliyati takomillashtirildi.

  1. Xalq ta’lim vazirligi

  2. Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi

  3. Moliya vazirligi

  4. Maktabgacha ta’lim vazirligi

  1. «Umumiy o‘rta, o‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-5313-son Farmoni qachon qabul qilindi?

  1. 2018-yil 25-yanvar

  2. 2019-yil 24-yanvar

  3. 2018-yil 30-yanvar

  4. 2019-yil 25-yanvar

  1. O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti mablag‘lari hisobidan moliyalashtiriladigan, ishlab chiqarishdan ajralgan holda mutaxassislikni chuqur o‘rganish va doktorlik dissertatsiyasini tayyorlash va himoya qilish maqsadida ular tomonidan ilmiy izlanishlar olib borish bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasi izlanuvchilari uchun OTM va ITMlarida tashkil etiladigan oliy malakali ilmiy va ilmiy-pedagog kadrlar ixtisosliklari bo’yicha oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim shakli. Keltirilgan ta’rif qaysi qatordagi tushunchaga tgishli
  1. Doktorantura

  2. Mustaqil izlanuvchi

  3. Magistratura

  4. Tayanch doktorantura

  1. «Oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida» Qarori qachon qabul qilindi.

  1. 2017-yil 16-fevral

  2. 2017-yil 22-may

  3. 2017-yil 15-mart

  4. 2017-yil 23-fevral

  1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «Oliy o‘quv yurtidan keyingi ta’lim tizimini yanada takomillashtirish to‘g‘risida»gi PF-4958-son Farmoni qachon qabul qilingan?

  1. 2017-yil 16-fevral

  2. 2017-yil 22-may

  3. 2017-yil 15-mart

  4. 2017-yil 23-fevral

  1. ….. - ma’lum bir obyektga tashkiliy, rejali, tizimli ta’sir ko‘rsatish demakdir. Nuqtalar o’rnidagi so’zni toping?

  1. Tajriba

  2. Amaliyot

  3. Boshqarish

  4. Malaka

  1. Boshqaruvning nechta funksiyasi mavjud?

  1. 6

  2. 5

  3. 4

  4. 7

  1. Boshqaruv metodlari nechta?

  1. 5

  2. 6

  3. 7

  4. 3

  1. Boshqaruv uslublari qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Avtoritar

  2. Demokratik

  3. Lebiral

  4. Barcha javoblar to’g’ri

  1. ….- ta’lim muasasasasining boshqaruv organi. Nuqtalar o’rnidagi so’zni toping?

  1. Pedagogik Kengash

  2. Vazirlik

  3. Maktab

  4. Xalq ta’lim bo’limi

  1. Jamoa a’zolari o‘rtasida shunday munosabatlami vujudga keltirishni nazarda tutadiki, bunda rahbar xodim laming bemalol, erkin harakat qilishi, o‘zini-o‘zi namoyon qilishi, turli jarayonlarda erkin isbtirok etishi, fikr bildirishi uchun shart-sharoitni va ijodiy muhitni yaratishi zarur. Keltirilgan jumla boshqaruvning qaysi metodiga tegishli?

  1. Tashkiliy-ma’muriy metod

  2. Iqtisodiy metodlar

  3. Ijtimoiy-psixologik metodlar

  4. To’g’ri javob yo’q
  1. Ushbu uslubda rahbar o‘z irodasini qo‘l ostidagilarga ma’muriy kuch vositasida o'tkazishga intiladi. ya’ni majburlash, qo'rqitish, rag‘batlantirish va boshqa chora-tadbirlardan foydalanadi. Boshqaruv uslublarining qay biri haqida so’z bormoqda?

  1. Avtoritar

  2. Demokratik

  3. Lebiral

  4. Barcha javoblar to’g’ri

  1. Pedagogik kengash huquqlari qaysi qatorda keltirilgan?

  1. ta’lim muassasasi pedagogik jamoasi uchun o‘z vakolati doirasida me’yoriy talablami ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va bajarilishini nazorat qiladi

  2. ta’lim muassasasini rivojlantirish yo‘nalishlarini istiqbol rejasini belgilash

  3. pedagogik jamoaning ma’lum yo’nalishlardagi faoliyatini tahlil qiladi va yaknniy xulosa chiqaradi

  4. ta’lim muassasasi pedagogik jamoasi uchun o‘z vakolati doirasida me’yoriy talablami ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va bajarilishini nazorat qiladi.

  1. Qaysi qatorda pedagogik kengashning vazifalari keltirilgan?

  1. ta’lim muassasasi pedagogik jamoasi uchun o‘z vakolati doirasida me’yoriy talablami ishlab chiqadi, tasdiqlaydi va bajarilishini nazorat qiladi.

  2. ta’lim muassasasi jamoasi oldiga qo‘yilgan maqsad va vazifalarining bajarilishini amalga oshirish;

  3. o‘quv jarayonini tashkil qilislining turli shakl va metodlarini muhokama qilish, amaliyotga tatbiq etish

  ta’lim muassasasini rivojlantirish yo‘

  1. Fanlar bo‘yicha taqvim-mavzu rejalarini tasdiqlashga tavsiya etish ushbu vazifa qaysi birlashmaga tegishli?

  1. Metodik birlashma

  2. Metodik kengash

  3. Pedagogik kengash

  4. To’g’ri javob yo’q

  1. Tarbiya maqsadi qaysi qatorda keltirilgan?  1. Qo‘yilgan maqsad va vazifalar bilan bogliqlikda ta’lim oluvchilaming egallashi lozim bo’lgan bilim, malaka, e’tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi tushuniladi

  2. Shaxsga jamiyatning ta’sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi.

  3. Jamiyat rivoji uchun zarur bo‘lgan ijtirnoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi «inson kapitali»ni tayyorlash

  4. Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish.

  1. Tarbiya mazmuni qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Har tomonlama barkamol shaxsni shakllantirish.

  2. Qo‘yilgan maqsad va vazifalar bilan bogliqlikda ta’lim oluvchilaming egallashi lozim bo’lgan bilim, malaka, e’tiqod, shaxs sifati va xarakteri, xulq-atvor tizimi tushuniladi

  3. Shaxsga jamiyatning ta’sir etishi, ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi.

  4. Jamiyat rivoji uchun zarur bo‘lgan ijtirnoiy madaniyatga mos yetarlicha hajmdagi «inson kapitali»ni tayyorlash  1. “Bu bir tomondan, ijtirnoiy hodisa sifatida tarbiyaning xususiyatlari, ikkinchi tomondan, shaxsning rivojlanishi bilan bog‘liq bo‘lgan barqaror aloqalar yig‘indisi” ushbu ta’rif qaysi tushunchaga nisbatan qo’llanilgan?

  1. Tarbiya qonuniyatlari

  2. Tarbiya tamoyillari

  3. Tarbiya metodlari

  4. Tarbiya turlari

  30. Qobiliyat nima?


  a. faoliyat jarayonida paydo bo‘lib rivojlanib layoqat zehn istedod kabi xislatlar
  b. shaxsga xos barcha ijobiy sifatlarning jamlanmasi
  c. shaxsga xos bo’lgan ijobiy fazilatlar}
  d. shaxsning muayyan faoliyat yuzasidan layoqati va uning ishini muvafaqiyatli bajarishdagi subyektiv shart-sharoitni ifodalovchi individual psixik xususiyatlaridir


  1. Maqsadga qaratilganligi va g‘oyaviy yo‘nalganligi – bu tarbiyaning . . . .

  1. Metodi

  2. Vositasi

  3. Tamoyili

  4. Qonuniyati

  1. Tarbiya va tarbiyalanuvchilar orasidagi munosabatlar turiga qarab qanday turlariga bo’linadi?

  1. avtoritar, demokratik, liberal, erkin tarbiya

  2. pragmatik, aksiologik, jamoaviy, individual tarbiya

  3. fuqarolik, siyosiy, baynalmilal, axloqiy, estetik, mehnat, jismoniy

  4. aqliy, mehnat, jismoniy tarbiya

  1. (yunoncha «metodos» - yo‘l) ushbu so’z nomi qaysi qatorda keltirilgan.

  1. Vosita

  2. Tamoyil

  3. Metod

  4. Qonuniyat

  1. Tarbiya metodlari ta’rifi qaysi qatorda keltirilgan?

  1. tarbiyalanuvchilaming ongi, irodasi, tuyg’ulari va xulqiga ta’sir etish usullari yig’indisidir.

  2. umumiy metodning bir qismi, alohida harakati

  3. bu usul ham emas, metod ham emas, usullar yig’indisi

  4. Metodni tanlayotganda, tarbiyachida muvaffaqiyatga erishishga nisbatan ishonch bo‘lishi kerak.

  1. Tarbiya metodlarini tanlab olish shartlari nechta?

  1. 7

  2. 8

  3. 9

  4. 10

  1. Faoliyatni rag’batlash va motivatsiyalash metodlari qaysi qatorda keltirilgan?

  1. rag’batlantirish

  2. tanbeh berish

  3. uyaltirish.

  4. Barcha javoblar to’g’ri

  1. Faoliyatni tashkil etish va xulq-atvor me’yorlarini shaldlantirish (mashq) metodlari qaysi qatorda keltirilgan?

  1. mashq, pedagogik talab, ijtimoiy fikr

  2. topshiriq, tarbiyalovchi vaziyat

  3. a va b javoblar to’g’ri

  4. to’g’ri javob yo’q

  1. Tarbiyalanuvchilarga ta’sir etishi natijalariga ko‘ra metodlar nechta guruhga bo’linadi?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  1. Shaxs ongini shakllantirish metodlari nechta?

  1. 9

  2. 10

  3. 11

  4. 12

  1. “O‘quvchi shaxsini g‘oyaviy va ma’naviy-axloqiy jihatdan shakllantirishda o‘qituvchining jonli so‘zi eng ta’sirchan metod hisoblanadi” ushbu ta’rif qaysi tarbiya metodga tegishli?

  1. Tushintirish

  2. Hikoya

  3. Suhbat

  4. Namuna

  1. Tarbiyalanuvchining xatti-harakati va faoliyatiga ijobiy baho berish asosida unga ishonch bildirish, ko‘nglim ko‘tarish va uni qo‘llab-quwatlash metodidir. Ushbu ta’rif qaysi tarbiya metodga nisbatan qo’llanilgan.

  1. Tushuntirish

  2. Hikoya

  3. Suhbat

  4. Rag’batlantirish

  1. O‘quvchilarda mehnat, ijtimoiy xulq va hayotiy tajriba ko‘nikmalarini shakllantirish maqsadida qo‘llaniladigan metod. Keltirilgan ta’rif tarbiyaning qaysi metodiga tegishli?

  1. Topshiriq

  2. Tushuntirish

  3. Hikoya

  4. Suhbat

  1. An’anaviy tarbiyaning asosiy instituti qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Maktab

  2. Mahalla

  3. Oila

  4. Pedagogik kengash

  1. “Tarbiya hayotning tayanchi, shu boisdan har bir yoshni yaxshi o’qish va yozishga o’rgatish lozim” ushbu fikr qaysi manbada ko’rsatilgan?

  1. Hadis

  2. Avesto

  3. Qur’on

  4. Tavsir

  1. “Rashkdan saqlangin. U taloqning kalitidir. Eringga tez-tez tanbeh qilishni senga ta’qiqlayman. Chunki tanbeh nafrat uyg’otadi. O’zingni bezab yurgin. Buning uchun yaxshi vosita surmadir. Yana xushbo’y atirlardan foydalangin. Ularning ichida eng yaxshisi suvdir”. Ushbu fikr muallifi kim?

  1. Farobiy

  2. Xorazmiy

  3. Beruniy

  4. Abu Ali ibn Sino

  1. “U ona allasining tarbiyaviy aµamiyati µaіida tґxtalib, “Alla” ikki vazifani bajaradi, deydi.” Ushbu fikr maullifi qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Farobiy

  2. Xorazmiy

  3. Beruniy

  4. Abu Ali ibn Sino

  1. “Farzand qanchalik bilimli, aіlli-xushli bo’lsa ota-onasining yuzi shunchalik yorug’ bo’ladi”. Ushbu fikr muallifi kim?

  1. Yusuf Xos Hojib

  2. Farobiy

  3. Xorazmiy

  4. Beruniy

  1. Qachon «Oila yili» deb e’lon qilindi?

  1. 1997-yil

  2. 1998-yil

  3. 1999-yil

  4. 2000-yil

  1. Oila ilmiy-amaliy markazi qachon tashkil etildi?

  1. 1998-yil 2-mart

  2. 1998-yil 2-iyun

  3. 1998-yil 2-fevral

  4. 1998-yil 2-may


  1. Yunonchadan tarjima qilinganda o‘rgatish, o‘qitish ma’nosini bildiradigan so’z qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Pedagog

  2. O’qituvchi

  3. Ta’lim

  4. Didaktika

  1. Taniqli bolgar pedagogi I.Marev didaktikani rivojlanish bosqichlarini nechi bosqichda ko’rsatgan?

  1. 2

  2. 4

  3. 3

  4. 5

  1. O‘qitish jarayoni nechta vazifani bajaradi?

  1. 2

  2. 3

  3. 4

  4. 5

  1. O‘quvch.i nutqining, fikrlashi, shaxsning sensorli va harakatlanish sohalari, emotsional- irodaviy, intellektual sohalarini rivojlantirishda o‘z aksini topadi. Ushbu ta’rif o’qitish jarayonining qaysi vazifasiga tegishli?

  1. Ta’limiy

  2. Tarbiyaviy

  3. A va B javoblar to’g’ri

  4. rivojlantiruvchi

  1. Qaysi qatorda didaktikaning asosiy kategoriyalari keltirilmagan?

  1. ko'nikma, malaka,

  2. axloqiy va diniy tarbiya

  3. kompetentsiya, maqsad,

  4. mazmun, tashkil etish

  1. O‘quv jarayonining predmetli qo‘llab-quvvatlanishi, yangi materialni o‘zlashtirish jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchilar tomonidan foydalaniladigan obyekt. Keltirilgan ushbu ta’rif qaysi tushunchaga tegishli

  1. metod

  2. natija

  3. malaka

  4. vosita

  1. Ta’limnng tashkiliy metodik tamoyillari qaysi qatorda keltirilgan?

  1. Insonparvarlashtirish, Tabiat bilan uyg’unlik

  2. madaniyat bilan j uyg’unlik, ilmiylik;

  3. Ta’limning fimdamentalligi va amaliy yo’nalganligi, Ta’lim va tarbiyaning uyg’unligi

  4. Faollik va mustaqillik, Ko’rsatmalilik
  1. Bu tamoyil ta’lim jarayonida barkamol rivojlangan shaxsni shakllantirishni ko‘zda tutadi. Ushbu ta’rif qaysi tamoyilga nisbatan qo’llanilgan

  1. Insonparvarlashtirish,

  2. Tabiat bilan uyg’unlik

  3. Ta’lim va tarbiyaning uyg’unligi

  4. Ilmiylik

  1. O‘quvchining o‘quv materialidagi qonuniyatlari aks ettirishi, tushunishi va o‘zlashtirishi uchun to‘g‘ri shart-sharoit yaratish maqsadi uchun zarur ahamiyat kasb etadi. Ushbu ta’rif qaysi tamoyilga nisbatan qo’llanilgan?

  1. Insonparvarlashtirish,

  2. Tabiat bilan uyg’unlik

  3. Ta’lim va tarbiyaning uyg’unligi

  4. Ilmiylik

  1. Ta’limni azaldan mazmuni inson ongida nafaqat olam manzarasini, balki insondagi rivojlanish, yuksaklikka harakat va o‘sish holatida bo‘lgan o‘zining shaxs sifatidagi qiyofasini shakllantirishdan iborat. Ushbu ta’rif qaysi tamoyilga nisbatan qo’llanilgan?

  1. madaniyat bilan uyg’unlik

  2. Insonparvarlashtirish,

  3. Tabiat bilan uyg’unlik

  4. Ta’lim va tarbiyaning uyg’unligi

  1. O‘qitishni shunday tashkil etishni nazarda tutadiki, bunda o‘quvchilar ilmiy bilimlami hamda ulami amalda qoilash usullarini ongli va faol egallab olishlari lozim. Ushbu ta’rif qaysi tamoyilga nisbatan qo’llanilgan?

  1. Insonparvarlashtirish,

  2. Tabiat bilan uyg’unlik

  3. Ta’limda onglilik, faollik va mustaqillik tamoyili

  4. Ta’lim va tarbiyaning uyg’unligi

  1. Pedagogikada jazolash usuli qanday amalga oshiriladi?


  a. Tushuntirish, tanbeh berish, ogohlantirish, qattiq ogohlantirish, uyaltirish
  b. Kaltaklab, urib, haqorat qilib
  c. Haqorat qilib
  d. Tanbeh berib  Download 49.41 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 49.41 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Umumiypedagogika fanidanyakuniy test savollari

  Download 49.41 Kb.