Zadeva: 1 – Odgovor
Download 12.67 Kb.
Sana23.07.2021
Hajmi12.67 Kb.

Ljubljana, dne 4. aprila 2019
Zadeva: 1 – Odgovor
Po javnem razpisu št. JPE-SIR-343/18 smo prejeli naslednja vprašanja, na katera vam v nadaljevanju posredujemo odgovor na sklop vprašanj, prejetih dne 3. aprila 2019 ob 15.50:

1. V primeru nastopanja s tujimi gospodarskimi subjekti, ali za izkazovanje izpolnjevanja pogoja glede nekaznovanosti tujega gospodarskega subjekta, zadostuje predložitev zaprisežene izjave tega gospodarskega subjekta in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor, v primeru, da država, v kateri ima gospodarski subjekt sedež, potrdil iz kazenske evidence, ki bi odražali stanje na dan roka za oddajo ponudb (skladno z odločitvijo DKOM št. 018-075/2018-6), ne izdaja?

ODGOVOR:

Da, zadostuje predložitev zaprisežene izjave gospodarskega subjekta in oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor.

2. V primeru partnerske ponudbe, ali pravilno razumemo, da morata imeti oba partnerja bonitetno oceno SB6, skladno s pogojem 3.2.2. Finančna sposobnost, ali v primeru, da ima eden izmed partnerjev SB1, zadostuje, da ima drugi partner bonitetno oceno SB7 ali manj, glede na to, da sta oba partnerja neomejeno solidarno odgovorna?

ODGOVOR:


Kandidat oziroma v primeru partnerske ponudbe vsak izmed partnerjev morajo imeti bonitetno oceno najmanj SB6 ali boljšo skladno s pogojem 3.2.2. Finančna sposobnost.

3. Ali pravilno razumemo, da lahko gospodarski subjekt izkazovanje referenčnega pogoja, določenega v točki a) 3.2.3.1. Reference, izkazuje s podizvajalci, v kolikor bodo podizvajalci dejansko izvajali dela, za katera je bila predložena referenca, kot to omogoča že zakonodaja, skladno s 94. členom ZJN-3?

ODGOVOR:

Da.


4. Ali pravilno razumemo, da mora biti kartični avtomat, zahtevan v tehničnih zahtevah, c) Zahteve za polnilni avtomat (dispenzer), točka 13., ustrezno certificiran, saj z necertificiranim plačilnim avtomatom ni mogoče poslovati, in ali je treba ustrezne certifikate izdane s strani slovenskega procesnega centra za plačilni promet, oz. banke, predložiti že v ponudbi?

ODGOVOR:


Da, kartični avtomat mora biti ustrezno certificiran. Ustrezne certifikate, izdane s strani slovenskega procesnega centra za plačilni promet oziroma banke bo potrebno predložiti v fazi izvedbe del.

5. Ali bo ponudba, katere končna ponudbena cena bo presegala objavljeno ocenjeno vrednost na portalu javnih naročil (1.300.000,00 EUR brez DDV), označena kot nedopustna in izključena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila?

ODGOVOR:

Naročnik bo v postopku oddaje javnega naročila ravnal v skladu z veljavnim ZJN-3 ob upoštevanju določil o »dopustni ponudbi« v skladu z 29. točko 2. člena ZJN-3.

6. V točki 3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST navajate da mora kandidat s sedežem v tuji državi predložiti bonitetno oceno ene naslednjih agencij: Standard and Poor's ali Fitch Ratings ali Moody's Investor Service. Sklicujete se na objavo navedenih agencij na strani AJPES-a.

Preverili smo pri vodji oddelka za bonitetne ocene pri AJPES-u, in dobili pojasnilo, da so te tri navedene bonitetne agencije (tri največje bonitetne agencije na svetu), le primerjalna referenca za njihove ocene SB, nikakor pa ni mišljeno da bi slovenski pravni subjekti preverjali tuje poslovne partnerje preko teh treh agencij (njihovih storitev nihče v Sloveniji ne nudi). Te tri bonitetne agencije izdelujejo bonitetne ocene celotnih držav in večjih poslovnih subjektov po svetu kot so banke, koncerni

Naročilo bonitetne ocene pri eni od teh treh bonitetnih agencij, bi zneskovno preseglo razumne okvire za ta razpis (preko 30.000), obenem pa bi izdelava bonitetnega poročila pri njih trajala vsaj 2 meseca.

Prosimo vas, da namesto zahteve po predložitvi omenjenih treh bonitetnih agencij, dovolite le predložitev bilančnih izkazov za tuja podjetja, ki sodelujejo na vašem razpisu, oz. dovolite predložitev bonitetne ocene s strani druge bonitetne agencije, ki se ukvarja z bonitetnimi ocenami širšega spektra podjetij (ne samo banke in države), kakršna se želijo javiti na vaš razpis. Kot opcijo predlagamo bonitetno agencijo Dun&Bradstreet.

ODGOVOR:

Naročnik dopolnjuje besedilo tretjega odstavka pogoja 3.2.2. FINANČNA SPOSOBNOST tako, da se ta glasi:»Kandidat s sedežem v tuji državi predloži bonitetno oceno, ki jo zanj v njegovi državi pripravlja katerakoli bonitetna agencija in primerjavo njegove bonitetne ocene z lestvico bonitetnih ocen ene od naslednjih bonitetnih agencij: Standard and Poor's ali Fitch Ratings ali Moody's Investors Service. Naročnik bo pri preverjanju ustreznosti oziroma enakovrednosti bonitetne ocene upošteval primerjavo bonitetnih ocen, objavljeno na spletni strani AJPES-a na naslednji povezavi: https://www.ajpes.si/bonitetne_storitve/s.bon_ajpes/bonitetna_lestvica


Download 12.67 Kb.
Download 12.67 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaZadeva: 1 – Odgovor

Download 12.67 Kb.