Jamiyat madaniyatsiz va ma’navi
Download 139,8 Kb.
bet17/39
Sana18.02.2024
Hajmi139,8 Kb.
#158508
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   39
Bog'liq
2 kurst tarbiya
C TILI VA DASTUR TUZILISHI, amaliy immun 2-kurs (2), Biotex leksiya, Kvant fizika, Arxiv, 9 sinf, 9-синф иқтисод, Yopiq tеst savollari 1 varian, 1-amaliyot, texnik tizimlarni boshqarish (2), texnologiya 7 uzb, true-or-false-statements-ks2-reading, 7-amaliy ish, Mavzu Dasturiy ta\'minot, Dasturiy ta\'minot
2.Jamiyat madaniyatsiz va ma’naviy­axloqiy qadriyatlarsiz yashay olmaydi.


TAYANCH TUSHUNCHALAR
Muloqot, pedagogik muloqot, didaktika, tarbiya nazariyasi, kategoriya, ta‘lim, 
bilim, ko‘nikma, malaka, ma‘lumot, rivojlanish, «Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi», 
Kadrlar tayyorlash miliy modeli, Kadrlar tayyorlash miliy modelining tarkibiy 
qismlari, o‘qituvchi shaxsiga qo‘yilayotgan talablar.

Muloqot madaniyatining tarbiyalovchi imkoniyatlarini ro`yobga chiqarish ko`p 


jihatdan o`qituvchining shaxsiy sifatlari bilan belgilanishini ta`kidlab o`tish lozim. 
Pedagogik muloqot madaniyatining har jihatdan to`g`ri tanlangan, o`qituvchining 
ma`naviy saviyasi, betakror xususiyatlariga muvofiq keluvchi uslubi quyidagi 
vazifalar majmuini hal qilishga yordam beradi: 
birinchidan, muloqotda har bir o`quvchiga alohida e`tibor va dilkashlik, sinf jamoasi 
bilan umumiy muloqot jarayonini soddalashtiradi, o`qituvchining erkin pedagogik 
faoliyati uchun zamin tayyorlaydi, ziddiyatli vaziyatlarni oson hal qiladi; 
ikkinchidan, har bir o`quvchi bilan o`zaro munosabatni erkin muloqot asosida tashkil 
qilish, ularning yosh xususiyatlariga monand pedagogik va psixologik muloqot 
uslublarini tanlash, uning ruhiyatini bilishga, ichki dunyosiga ―kirib borish‖ga yo`l 
ochadi; 
uchinchidan, pedagogik muloqotda o`qituvchining ma`naviy-axloqiy normalari 
muvaffaqiyatlar kaliti bo`lib, ta`lim-tarbiya samaradorligini oshiradi, muloqotning 
barcha bosqichlarida o`qituvchining o`z faoliyatidan qoniqish hissini xotirjamligini 
ta`minlaydi. 
O`qituvchining o`quvchilar bilan muloqot madaniyati individual uslublarini 
shakllantirish metodikasi quyidagi bosqichlarni o`z ichiga oladi: 
1. O`quvchilar bilan muloqot qilish madaniyatining individual shaxsiy xususiyatlarini 
o`rganishi. O`quvchilar shaxsiy xususiyatlarini mustaqil tahlil qilish, har tomonlama 
tavsif berish, o`qituvchining muloqotni to`g`ri tashkil etishi asosida amalga oshadi. 
2. Shaxsiy muloqotda ro`y beradigan kamchiliklarni aniqlash va darhol ularga barham 
berish choralarini izlab topish: muloqotda qo`pollik, mensimaslik va boshqa salbiy 
holatlarni yengish. 
3. O`qituvchi o`zi uchun muloqot madaniyatining qulay bo`lgan uslublarini ishlab 
chiqishga doir faoliyatni ishlab chiqishi va o`z-o`zini kuzatish bilan yutuq va 
kamchiliklarni taqqoslash. 
4. O`zining muloqot madaniyati uslublariga muvofiq keluvchi milliy an`ana va 
ma`naviyatimizga xos jihatlardan unumli foydalanish. 
5. Muloqot madaniyatida pedagogik faoliyat qonuniyatlaridan chetga chiqmaslik, bu 
uslubni mustahkamlash (pedagogik amaliyot va malaka oshirish jarayonida). 
Pedagogik faoliyatni endigina boshlayotgan yosh o`qituvchilar o`z kasbiy 
mahoratlarini 
oshirish 
maqsadida o`quvchilar 
bilan 
muloqot 
madaniyatini 
shakllantirish ustida muntazam ish olib borishlari zarur. Ta`lim-tarbiyaviy jarayonni 
tashkil etishda pedagogik muloqot madaniyati o`qituvchi va o`quvchilarning bevosita 
o`zaro munosabatini ma`lum bir maqsad sari hamjihatlikka yo`naltiruvchi kuchdir. Bu 
o`rinda o`qituvchi quyidagi vaziyatlarni e`tiborga olishni alohida ta`kidlash lozim: 
- o`qituvchining ilk tarbiyaviy faoliyatidan boshlab muloqot madaniyatiga rioya 
qilishi, bu jarayonda o`qituvchi va o`quvchilar jamoasi bilan har kungi muomalani 
vaziyatga qarab rejalashtirishi, har bir harakat, so`z ohangiga e`tibor, an`anaviy 
muloqotning eng yaxshi xususiyatlarini o`zlashtirishi; 
- muloqot asosida sinf jamoasidagi turli vaziyatlarni qayd etish, o`quvchilar hatti-
harakatining oldingi holati bilan, tarbiyaviy faoliyatdan keyingi holatini qiyoslab 
chiqib baho berish; 
- o`z muloqot uslubi natijalarini tanqidiy nuqtai nazardan tahlil qilib, kamchiliklarni 
uzluksiz bartaraf etib borish. Zarur so`z, ovozdagi yoqimli ohang, hulq-atvorni 
vujudga keltirish; 
- pedagogik muloqot madaniyatining samarali kechishi uchun uning shart- sharoitlarini 
bilib olishning o`zi kifoya qilmaydi, o`quvchilar bilan o`zaro muomalaning ―ustoz-
shogird‖ an`analariga xos boshlanishi va o`zaro fikr almashish asosida muhim 
vazifalarni hal qilish bilan muomala ob`ektining diqqatini o`ziga jalb qilish; 
- muloqot ob`ekti, ya`ni o`quvchining diqqatini o`ziga jalb qilish deganda nimani 
anglash kerak? Buning ma`nosi o`qituvchi o`zining xushmuomalaligi, madaniyati, 
go`zal xulqi, muloqotda o`quvchilar qalbiga yo`l topa olishi bilan o`z mahoratini 
namoyish qilib, muloqot madaniyatining tashkiliy shakllariga ijtimoiy- psixologik 
negizni asos qilib olishidir. Ko`rsatib o`tilgan vaziyatlar asosida pedagogik ta`sir 
ko`rsatish uchun, o`qituvchining pedagogik muloqot madaniyatiga, etikasi va odob-
axloqiga, dilkashligiga, muosharat odobiga alohida talablar qo`yiladi. Ushbu fazilatlar 
o`qituvchining sinf jamoasida, ota-onalar bilan muloqot qila bilishida, o`quvchilar 
bilan aniq maqsadni ko`zlagan holda tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishida va ularni 
boshqara olishida muvaffaqiyatlar garovidir. Kasbiy faoliyatning noyob fazilati 
bo`lmish pedagogik muloqot madaniyatiga amal qiladigan yosh o`qituvchi quyidagi 
xususiyatlarni o`zida mujassamlashtirishi lozim: 
- mamlakatimizning ijtimoiy-siyosiy talablari va ehtiyojlariga mos bo`lgan yuksak 
ma`naviyat darajasidagi qarashlar, kuchli va barqaror e`tiqod, davlatimiz ideallari, 
milliy g`oya va istiqlol mafkurasiga sodiqlik, vatanparvarlik, fidoyilik tuyg`ulari 
shakllangan ijtimoiy-siyosiy faol shaxs; 
- o`quvchilarga samimiy mehr–muhabbat, ularning har qanday ehtiyojlari, qiziqishlari, 
hatti-harakatlari motivlarini, xulq-atvorlarini tushunish ko`nikmasi va malakasining 
shakllanganligi; 
- jamiyatda ro`y berayotgan hodisalar, jahonda ro`y berayotgan voqealar, tabiatga, 
borliqqa, shaxslararo, guruhlararo, millatlararo munosabatlarga nisbatan pedagogik 
kuzatuvchanlik, yangilikka, ijodiy izlanishga nisbatan intilish qobiliyatining 
mavjudligi; 
- pedagogik faoliyatning 
barcha 
jabhalarida odamlarning 
hatti-harakatlari, 
munosabatlaridagi xususiyatlarni oqilona tushunish, o`z faoliyatiga nisbatan refleksiv 
munosabatni tarkib toptirish; 
- har qanday favqulotda vaziyatlarga, jamiyatda ro`y berayotgan yangiliklarga nisbatan 
hamda ijtimoiy – iqtisodiy o`zgarishlarga omilkorlik va aql idrok bilan munosabatda 
bo`lish, o`z oldiga to`g`ri maqsad qo`ya olish, reja tuzish, bevosita nazorat qilish, 
boshqarish va o`z imkoniyatlarini namoyon eta olish; 
- pedagogik faoliyatlarda, jamoatchilik tizimida muvaqqat guruhiy munosabatlarda 
ommaviy harakatlarda tashkilotchilik va boshqaruvchanlik qobiliyatini namoyish 
etishi; 
- dunyoqarashi va tafakkur ko`lamining kengligi, dunyoviy bilimlarni bilishga nisbatan 
qiziqishining serqirraligi, ilmiy izlanishlarga moyilliligi, muayyan ilmiy salohiyat va 
pedagogik mahorat darajasini muntazam oshirib borishi; 
- o`quvchilar bilan muloqotda layoqatliligi, nutq madaniyatining mantiqan ixcham
ma`noli, ta`sirchan kuchga egaligi, psixologik ta`sir o`tkazish bilan qurollanganligi. 
Har bir o`qituvchi uchun o`quvchilarga to`g`ri, omilkor axborot uzatish va unga 
suhbatdoshini ishontira olishi kasbiy zaruriyat hisoblanadi. Bunda o`qituvchining 
muloqot madaniyati, ma`naviy olamining kengligi muhim ahamiyatga ega.
O`qituvchining pedagogik faoliyati uzluksizdir, shu sababli u pedagogik muloqot 
madaniyatini ham muntazam shakllantirib borishida quyidagi yo`nalishlarga e`tibor 
berishi lozim: 
1. yuksak pedagogik faoliyat nuqtai nazaridan o`z-o`zini anglashi, (muomalada 
o`zining o`zaro fikr almashishga doir sifatlarini, ijobiy va zaif tomonlarini bilishi) va 
shu asosda o`zaro fikr almashish yo`li bilan o`z-o`zini tarbiyalashi. 
2. Kishilar bilan o`zaro munosabatda kommunikativ iqtidorini shakllantirib borishi, 
muloqot asosida to`g`ri bashorat qilish sezgilarini mashq qildirishi, muloqotda 
o`zining ideal tasavvurlarini, imkoniyatlarini boshqalar (o`qituvchilar jamoasi, 
o`quvchilar, ota-onalar) qanday baholashi haqidagi refleksiv tasavvurlarini tahlil 
qilishi. 
3. O`zida muosharat odobining muhim xususiyatlarini rivojlantirish yuzasidan 
ixtisoslashtirilgan mashqlar asosida ishlashi. 
4. O`quvchilar va ota-onalar bilan tarbiyaviy maqsadlarga qaratilgan turli jamoat 
ishlarini olib borishi, bunda o`zaro fikr almashish asosida pedagogik tashkilotchilik 
qobiliyatini takomillashtirib borishi. 
5. Muloqot jarayonida paydo bo`ladigan salbiy holatlarni yengish ko`nikmalarini 
shakllantirishi, dilkashlik va xushmuomalalikni rivojlantiradigan vaziyatlar tizimini 
yaratishi. 
O`qituvchi muloqot madaniyati asosida faoliyat olib borgan taqdirda ham, 
o`quvchilar jamoasi orasida turli tushunmovchiliklar, ziddiyatlar paydo bo`lishi tabiiy 
hol. Har qanday tajribali o`qituvchining pedagogik muloqoti jarayonida o`ziga xos 
qiyinchiliklar yuzaga keladi.

Download 139,8 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   39
Download 139,8 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaJamiyat madaniyatsiz va ma’navi

Download 139,8 Kb.