• 3-Bob. Banklararo hisob-kitoblar va uning tqlov tizimidagi qrni 1§. Banklararo hisob-kitoblarning mazmuni.
 • Takrorlash uchun savollar
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet23/92
  Sana27.02.2023
  Hajmi0.64 Mb.
  #43723
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   92
  Bog'liq
  19.y.Banklarda-hisob-va-tolov-tizimi-o.qol .-K.N.Navrozova-T.-2005y.
  Axborot, “Порлоқ” ва “Равнақ” ғўза навлари ўзида ноёб хусусиятларни жамлаган, Kompressor
  Takrorlash uchun savollar 
  1. Naqd pulsiz hisob-kitoblarning mazmuni va ahamiyati nimadan iborat? 
  2. Naqd pulsiz hisob-kitoblarni tashkil qilish tamoyillarini sanab chiking? 
  3. Naqd pulsiz hisob-kitoblar Markaziy bankning qaysi me’eriy hujjati asosida 
  tashkil etiladi? 
  4. To’lov topshiriqnomasi bo’yicha hisob-kitoblarning mazmuni va ahamiyati 
  nimadan iborat? 
  5. To’lov topshiriqnomasi bo’yicha hisob-kitoblarning afzallik va kachiliklari 
  nimadan iborat? 
  6. To’lov topshiriqnomalari bo’yicha hisob-kitoblardagi buxgalteriya 
  provodkalarini ko’rsating? 
  7. Aktseptning mazmuni va turlarining tavsifini keltiring? 
  8. To’lov talabnomasi bo’yicha hisob-kitoblarning afzallik va kamchiliklarini 
  sanab uting? 
  9. To’lov talabnomasi bo’yicha operatsiyalar hisobining yuritilishi kanday 
  tartibda amalga oshiriladi? 
  10. Akkreditiv bo’yicha hisob-kitoblarning mazmuni, kamchilik va afzalliklari 
  nimalardan iborat? 
  11. Akkreditiv bo’yicha hisob-kitoblarning hujjatlar aylanish sxemasini 
  ko’rsating? 
  12. Inkasso topshirig’i bo’yicha hisob-kitoblarning xususiyatini tushuntiring? 
  13. Tijorat banklarining hisob cheklari bo’yicha hisob-kitoblar kanday tashkil 
  etiladi? 


  65
  3-Bob. Banklararo hisob-kitoblar va uning tqlov tizimidagi qrni 
   
  1§. Banklararo hisob-kitoblarning mazmuni.
  Iqtisodiyot rivojlanib borgan sari turli mulkchilik shakllariga tegishli bo’lgan 
  korxona va tashkilotlar soni oshib, ular o’rtasidagi iqtisodiy va boshqa munosabatlar 
  ham ko’payadi. Natijada ularga, xizmat ko’rsatuvchi muassasalar salmog’i ham o’sib 
  borishi tabiiy holdir. Korxona va tashkilotlar o’rtasidagi munosabatlarda vositachilik 
  xizmatlarini bajarish banklar zimmasiga yuklatilgan.
  Hozirgi kunda respublikamiz bank tizimi o’z ichiga bir necha turdagi banklarni 
  oladi. Bular aktsiyador, xususiy, qo’shma, impoteka va davlat banklaridir. Bu tijorat 
  banklarining har biri turli mulkchilik shakllariga tegishli bo’lgan korxona, tashkilot, 
  muassasalarga hamda yuridik maqomga ega bo’lmagan tadbirkorlar va jismoniy 
  shaxslarga xizmat ko’satadi. Banklar tomonidan halk xo’jaligiga xizmat ko’rsatish 
  jarayonida banklararo munosabatlar vujudga keladi. Banklararo munosabatlar 
  banklararo hisob-kitoblar (oborotlar) orqali olib boriladi. Banklararo oborotlarning 
  mazmuni shundan iboratki, bir bank xizmatidan foydalanuvchi korxonaning talab 
  qiluvchiga saqlanadigan hisobvarag’idan boshqa hisob varag’iga hujjatda ko’rsatilgan 
  summa buxgalteriya yozuvlari orqali o’tkaziladi.
  Demak, bir - birlari bilan hisob-kitoblarni yurituvchi korxonalarining hisob 
  varaqalari turli banklarda joylashganligi ikkita bank o’rtasidagi hisob - kitoblarni 
  yuzaga keltiradi. Agar o’zaro aloqada bo’lgan korxonalarning har ikkisi bitta bank 
  xizmatidan foydalansalar, u holda banklararo oborotlar vujudga kelmaydi. Unda pul 
  o’tkazish operatsiyalari bir bankning o’zida amalga oshiriladi.
  Operatsiyalarni boshlagan bankdagi oborotlar boshlang’ich bank oborotlari 
  deyiladi. Operatsiyalarni tugallangan bankdagi oborotlar yakuniy oborotlar deyiladi. 
  Har bir boshlang’ich oborotga yakuniy oborot mos kelishi shart.
  Respublikamiz banklari o’rtasidagi banklararo hisob-kitoblarni o’tkazish tartibi 
  bir necha marta o’zgartirilgan. 
  O’tgan asr 80-yillarining oxiri 90-yillarning boshlarigacha barcha banklar 
  davlat mulki bo’lib bir pog’onali bank tizimi mavjud edi. Banklararo hisob-kitoblarni 
  olib borish bevosita to’g’ridan-to’g’ri bir bankdan ikkinchi bankka to’lov hujjatlarini 
  jo’natish orqali olib boriladi. Hujjatlarni jo’natish pochta yoki telegraf orqali amalga 
  oshirilar edi. Buning uchun boshqa bankka jo’natilishi lozim bo’lgan hujjatlar asosida 
  «avizo», ya’ni ogohnoma tuzilib kerakli bankka jo’natilar edi. Avizolar debet va 
  kredit avizolarga bo’linardi. Boshlang’ich oborotlar 830 hisob varaqada (joriy yilning 
  boshlangich avizolari) yakuniy oborotlar 840 hisob varaqada (joriy yilning yakuniy 
  avizolari) olib borilar edi. Banklararo hisob-kitoblar hisoblash markazida nazorat 
  qilinar edi. 
  90-yillarning boshlaridan banklararo hisob-kitoblarni tashkil etish uchun hisob 
  markazlari (raschetniy tsentr) bir yil o’tgandan so’ng ularning o’rnida kliring 
  markazlari tashkil etildi. Lekin ularning nomi o’zgargani bilan funktsiyalari bir xil 
  edi, ya’ni ular banklar o’rtasidagi hisob-kitoblarni tashkil qilar edilar. Bir shahardagi 
  hisob-kitoblarni olib borish uchun 871-hisob raqami (Bir shahar ichidagi banklararo 
  o’zaro hisob-kitoblar) dan foydalanilar edi. Turli shaharlarda joylashgan banklar bir-


  66
  birlariga vakillik hisobvarag’i ochib o’zaro munosabatlari shu hisob varaqalari orqali 
  olib borilar edi.
  1995 yilda Markaziy bank tomonidan xalq xo’jaligida hisob-kitoblarni 
  tezlashtirish maqsadida barcha hududiy markaziy bank boshqarmalari qoshida hisob-
  markazlari tashkil etish haqida qaror qabul qilindi. Kliring markazlari tugatildi. 
  Pochta orqali jo’natiladitgan ogoxnomalar ham bekor qilindi. Yangi hisob-kitob 
  tizimi «elektron pochta» to’lov tizimi joriy etildi.


  67

  Download 0.64 Mb.
  1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   92
  Download 0.64 Mb.
  Pdf ko'rish