3-sinf o'quvchilarini ta’limiy kreativ fikrlashga o'rgatish usullari reja: Kirish. I bob. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativ fikrlashga o'rgatish metodlaridan foydalanishning nazariy asoslari
Download 159 Kb.
bet6/6
Sana20.10.2022
Hajmi159 Kb.
#27629
1   2   3   4   5   6
Bog'liq
3-SINF O\'QUVCHILARINI TA’LIMIY KREATIV FIKRLASHGA O\'RGATISH USULLARI
fffffffff (2)
Foydalanilgan adabiyotlar
1. Mirziyoyev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga
quramiz. - T.: ‘O’zbekiston’, 2020 yil, 488 bet.
2. Mirziyoyev SH.M. Erkin va farovon, demokratik O’zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: ‘O’zbekiston’, 2016 yil, 56 bet.
3. Pedagogik kompetentlilik va kreativlik asoslari’ moduli bo’yicha o’quv-uslubiy
Qo’llanma. Toshkent 2015,40 bet
4. Davletshin M.G., Do’stmuhamedova Sh., Mavlanov M., To’ychiyeva S. Yosh
davrlari va pedagogik psixologiya. (O’quv metodik qo’llanma). Nizomiy nomidagi
TDPU. 2004-yil. 102 b. 46-47 betlar.
5. Innovatsion ta’lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik moduli bo’yicha
O’quv-uslubiy majmua – Toshkent. 2016
6. Jo‟rayev P.X., Raximov B.X., Xomatov SH.F. Yangi pedagogik texnologiyalar.
Muammoli ta’limg aasoslangan o’quv-metodik qo’lanma. –T.: Fan, 2005, 66 b.
7. Adizov B. Boshlang’ich ta’limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari: Ped. fan. dok. ... dis. –Toshkent, 2003. – 276 b.
8. Aliyev A. O’quvchilarning ijodkorlik qobiliyati. –Тoshkent: O’qituvchi,1991.40bet.
9. Tal’at G‘afforova.’Boshlang‘ich ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar’ Toshkent– 2011
10. A. Abduqodirov, R. Ishmuhammedov. ‘Ta’limda innovatsiya’ Toshkent -2010

11.O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining ―Umumiy o’rta va o’rta maxsus kasb –hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash to’g’risidagi 187-sonli qarori hujjatlari. 2017-yil


12. Pedagogika. O’. Asqarova va boshqalar. 7-bob. ―Fan, 2004-yil
13. Xalq ta’limi jurnali 55-bet. 2018-yil. 3-son
14. Matematika 1-sinf. 2019-yil
15. Kreativ pedagogika asoslari‖ moduli bo’yicha o’quv-uslubiy majmua. Toshkent-2016.
Download 159 Kb.
1   2   3   4   5   6
Download 159 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa3-sinf o'quvchilarini ta’limiy kreativ fikrlashga o'rgatish usullari reja: Kirish. I bob. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini kreativ fikrlashga o'rgatish metodlaridan foydalanishning nazariy asoslari

Download 159 Kb.