• BOTANIKA (O‘simliklar morfologiyasi va anatomiyasi) fanining O‘QUV
 • BILIM SOHASI: 100000 – GUMANITAR SOHA TA’LIM SOHASI
 • O’quv fanining maqsadi va vazifalari
 • Fan bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi
 • Fanning ilm-fan vaishlab chiqarishdagi o‘rni
 • And davlat universiteti
  Download 42,97 Kb.
  bet1/11
  Sana23.07.2021
  Hajmi42,97 Kb.
  #15803
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

  OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI

  SAMARQAND DAVLAT UNIVERSITETI  Ro‘yxatga olindi:

  № _BD5411100-2.02.01.

  “___” _______201_ yil

  Samarqand davlat universiteti rektori:

  __________R.I. Xalmuradov

  201___yil “___”____________  BOTANIKA (O‘simliklar morfologiyasi va anatomiyasi)

  fanining
  O‘QUV DASTURI  BILIM SOHASI:

  100000 – GUMANITAR SOHA

  TA’LIM SOHASI:

  TA’LIM YO‘NALISHI:

  140000 – TABIIY FANLAR

  5411100 – DORIVOR O‘SIMLIKLARNI ETISHTIRISH VA QAYTA ISHLASH TEXNOLOGIYASI
  SAMARQAND – 201_

  Fan dasturi Samarqand davlat universiteti Biologiya fakulteti kengashida ko‘rib chiqilgan va tavsiya qilingan (201_ yil “___” _________dagi “___” -sonli bayonnoma).
  Fakultet dekani: dots. X.A. Keldiyarov
  Fan dasturi Samarqand davlat universitetida ishlab chiqildi.  Tuzuvchi:  Nomozova Z.B.

  -

  SamDU Biologiya fakulteti, botanika kafedrasi dotsenti, biologiya fanlari nomzodi


  Taqrizchi:  Umurzakova Z.I.

  -

  SamDU Biologiya fakulteti, botanika kafedrasi dotsenti, biologiya fanlari nomzodi


  Tashqi taqrizchi:

  I.H. Hamdamov  .

  SamVM Instituti professori

  Fanning dasturi Samarqand davlat universiteti o‘quv-uslubiy kengashining 201_ yil “___”________dagi “____”-son majlis bayoni bilan ma’qullangan.


  Oʻquv uslubiy Kengash raisi: prof. A.S. Soleev
  KIRISH

  Respublikamizning xalq xo‘jaligining ustivor yo‘nalishlaridan biri qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish va mahsulotlarini qayta ishlashdan iborat bo‘lib, bugungi kunda mamlakatimizda bu jabhada keng qamrovli islohatlar olib borilmoqda. Ushbu dastur quruqlikda, suvda va boshqa muhitlarda yashaydigan barcha o‘simliklarni anatomik morfologik tuzilishini, morfologiyaning qonuniyatlarini, o‘simliklar organlarining klassifikatsiyasini, vazifasini, o‘simliklarni yer yuzida tarqalish qonuniyatlarini, o‘simliklar sistematikasini, ekologiyasini, geografiyasini, geobotanika va uning vazifalarini, O‘zbekistonning noyob o‘simliklarini, O‘zbekiston “Qizil kitobi”ni, o‘simliklardan oqilona foydalanishni, ularni ko‘paytirish usullarini o‘rganadi.


  O’quv fanining maqsadi va vazifalari

  Fanni o‘qitishdan maqsadtalabalarga o‘simliklarning tuzilishi, o‘simliklarning ahamiyati, tabiatda tutgan o‘rnini o‘rgatish asosida fundamental bilimlar berish, ularni botanik va geobotanik kashfiyot usullari bilan tanishtirish; qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligi va sifatini oshirish yo‘llarini nazariy hamda amaliy asoslarini o‘rgatishdan iboratdir.

  Ushbu maqsadga erishish uchun fan talabalarni nazariy bilimlar, amaliy ko‘nikmalar, iqtisodiy hodisa va jarayonlarga uslubiy yondashuv hamda ilmiy dunyoqarashini shakllantirish vazifalarini bajaradi.
  Fan bo‘yicha talabalarning bilim, ko‘nikma va malakalariga quyidagi talablar qo‘yiladi. Talaba: - O‘zbekiston o‘simliklari; o‘simliklarning anatomik va morfologik tuzilishi; vegetativ va generativ organlarning vazifalari; o‘simliklar geografiyasi, ekologiyasi va ularni muhofaza qilish haqida tasavvurga ega bo‘lishi;

  − o‘simlik hujayrasi va to‘qimalarining tuzilishlari, o‘simliklarning vegetativ va generativ a’zolarining morfologik va anatomik tuzilishi, ularning o‘zgarishlarini; o‘simliklarning ko‘payish usullarini va changlanish-urug‘lanish jarayonlarini; o‘simliklar sistematikasi va ekologiyasini; o‘simliklar geografiyasi, geobotanika, o‘simliklarni ko‘paytirish yo‘llarini va ularni muhofaza qilishni talaba bilishi va ulardan foydalana olishi;

  − talaba, vegetativ organlar metamorfozi; vegetativ kurtak, novdalarni, generativ kurtak va novdalarni; bir va ko‘p yillik o‘simliklarni va begona o‘tlarni; bir pallali va ikki pallali, bir uyli va ikki uyli, ochiq va yopiq urug‘li o‘simliklarni farqlash; madaniy va yovvoyi o‘simlik turlarini aniqlash, o‘simlik guruhlarini geobotanik o‘rganish bo‘yicha ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kerak.
  Fanning o‘quv rejadagi boshqa fanlar bilan o‘zaro bog‘liqligi va uslubiy jihatidan uzviyligi

  “Botanika” fani asosiy umum kasbiy fani hisoblanib, u 4 qismdan iborat: o‘simliklar morfologiyasi va anatomiyasi 1 semestrda; tuban o‘simliklar 2 semestrda; yuksak o‘simliklar 3 semestrda, geobotanika asoslari 4 semestrda o‘qitiladi. Ushbu fan dasturini amalga oshirishda o‘quv rejagi “Sitologiya”, ”Ekologiya”, “Kimyo”, “Chet tili”, “Gistologiya” fanlaridan yetarli bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishi talab etiladi.


  Fanning ilm-fan vaishlab chiqarishdagi o‘rni


  Download 42,97 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 42,97 Kb.