• Inyeksion eritmalarga qo`yiladigan maxsus talablar.
 • Mavzu: ineksion dorilar. Ineksion dorilarni umumiy va xususiy tayyorlash texnologiyasi
  Download 0.49 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet9/10
  Sana20.07.2023
  Hajmi0.49 Mb.
  #77057
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Bog'liq
  Hujjatlar maxfiyligini saqlash, MA\'MURA, Abdurahimov Humoyun, 25,01,2023, MInMax dart, 3537, lk 15 KAPSULY dlya studentov
  Sterilligi va apirogenligi.Inyeksion eritmalarning sterilligini belgilagan aseptika 
  qoidalari, sterilizatsiya usullari, bajarish tartibi, sterilizatsiya vaqti va pH muhitlar 
  ta'minlaydi. Sterilizatsiya usullari va sharoitlari ayrim dori moddalar uchun maxsus 
  jadvalda keltirilgan bo’lib, unda yana 100 dan ortiq inyeksion eritmalarning nomlari 
  keltirilgan. Eritmalar sterilizatsiyasi tayyorlangandan so’ng 1 1 - soat ichida o’tkazish 
  zarur. 1 litrdan ko’p bo’lgan hajmdagi eritmalarni sterilizatsiya qilish uchun ruxsat 
  berilmaydi. Shuning uchun qayta sterilizatsiyaga ham ruxsat berilmaydi. Inyeksion 
  eritmalarning apirogenligini ta'minlash uchun apirogen suv (Aqua pro injectionibus)r\ing 
  olinishi va saqlanishi qafiy qoidalarga javob berishi lozim. 
  Inyeksion eritmalarga qo`yiladigan maxsus talablar. Ayrim inyeksion eritmalar alohida 
  maxsus talablarga javob berib, ularga: izotonikligi, izoionligi, izogidrikligi, qovush-qoqligi 
  va boshqa fizik-kimyoviy va biologik xossalari kiradi. Izotonik (yunoncha isos — bir xil, 
  tonus — bosim) eritmalar deb, osmotik bosimi qon zardobi osmotik bosimiga teng 
  bo’lgan eritmalarga aytiladi. Qon tarkibidagi turli moddalar atmosfera bosimi 7,4 ga 
  teng. Shuning uchun qonga ko’p miqdorda eritma yuboriladigan va u qonning osmotik 
  bosimidan past konsentratsiyada bo’lsa, qonning osmotik bosimi pasayishi va oqibatda 
  ko’ngilsiz hodisa sodir bo’lishi mumkin. Shu boisdan vena tomiriga va arteriya qon 
  tomirlariga, orqa miya hamda bosh miya sisternasiga yuboriladigan erit-malar izotonik 
  bo’lishi shart. 
  Amalda, bemorning holatiga qarab, gipertonik va gipotonik eritmalar ham ishlatiladi. 
  Gipertonik eritmalar osmotik bosimi izotonik eritmalarnikidan ortiq bo’lsa, gipotonik 
  entmalarniki esa kam bo’ladi. Ko’z tomchilarning izotonik bo’lmagan eritmalari ko’zga 


  tomizilganda ko’pincha og’riq paydo qiladi va achishtiradi. Shuning uchun ham keyingi 
  vaqtlarda ko’z tomchilarini izotonik holda berish maqsadga muvofiq deb topilmoqda. XI 
  DFga ko’ra, ko’z tomchilarining osmotik bosimi 0,9 % li natriy xlorid erit-masining 
  osmotik bosimiga teng bo’lishi kerak.Dori moddalar eritmalarining izotonik 
  konsentratsiyasini turli usullar bilan hisoblash mumkin. Bulardan eng oddiysi natriy 
  xlorid ekvivalenti bo’yicha hisoblash. Buning uchun 1 g kerakli modda bir xil sharoitda 
  necha g natriy xlorid bilan bir xil osmotik bosim hosil qila olishini bilish kerak. Masalan, 
  1 g suvsiz glukoza 0,178, 1 g natriy bro-mid 0,62, 1 g geksametilentetramin 0,22, 1 g 
  dikainga 0,18 natriy xloridga teng va hokazo. Masalan, dorixonaga 21.1- retsept kelib 
  tushadi. Jadval bo’yicha 1 g dikain 0,18 natriy xloridga teng. Natriy xlorid 0,9 % edi. 0,3 
  g dikain ekvivalenti 0,3 • 0,18 = 0,05 g natriy xlorid. Demak, natriy xloridni 0,9 - 0,05 = 
  0,85 g qo’shish kerak. 
  Rp.: Solutionis Dicaini 0,3:100 ml
  Natrii chloridi q.s. Ut flat solutio isotonica 
  D.S. 1 mldan 3 mahal kuniga, teri ostiga. 

  Ine’kstsiyon eritmalar tayyorlashda esa bu hususiyatlar va turg’unlikni 
  o’zgarishi strelizatsiya ta’sirida ya’niy harorat ta’sirida bir necha bor tezlashishni 
  hisobga olish kerak. Dori moddalar parchalanishini bir qancha usullari borligini bilgan 
  holda, ulardan eng ko’p uchraydigani gidroliz hamda oksidlanish reaksiyali bo’lgani 
  uchun ham, biz ana shu parchalanishlarga to’xtalib o’tamiz. Gidroliz tuzlarda, 
  yog’larda, efir va uglevodlarda uchraydigan parchalanish hodisasi bo’lib, u tuzning 
  kimyoviy hususiyati harorat hamda modda kansentretsiyasi bilan bo’g’liq bo’ladi. 
  I. Kuchli asos va kuchsiz kislata hosilalaridan tashkil topgan tuzlardan in’ektsiyon 
  eritmalar tayyorlash. 
  BA + HOH = B
  +
  OH
  1- 
  + H
  +
  A
  -
  Rp.: Sol.Coffeini natrii benzoatis 10 % - 100,0
  Strilisetur! 
  D.S teri ostiga 1 ml dan kuniga 2 martda

  0,4 ml 0,1нч NaOH, eritmasi solib ,avtoklavda 120
  o
  C – 121
  o

  sterillanadi. 
  Gidroliz natijasida reaksiya muhitida ishqoriy sharoit yuzaga keladi. Bunga misol 
  qilib natriy nitrat, natriy tiosulfat va koffein benzoat natriy eritmalari keltirilishi 


  mumkin. Reaksiyani to’xtatishni, ya’niy gidorlizni to’xtatishni birdan bir usuli reaksiya 
  muvozanatini orqaga qaytarish, ya’niy ishqoriy sharoit hosil qilish maqsadida 0,1н 
  natriy ishqori yoki natriy gidorkorbanat eritmasi qo’llash mumkin.
  2 ml 0,1н NaOH, - NaNO
  2
  1 litri uchun. 
  4 ml 0,1 н NaOH koffein benzoat natriy – 1 litri uchun 
  20 g NaHCO
  3
  – 1litr Na
  2
  S
  2
  O
  3
  uchun. 
  Barbitruat kislatani natriyli tuzlari (geksenal, thiopental natriy) 0,05% -),25% - NaOH 
  yoki 5-6% Na
  2
  CO
  3
  solib turg’unlashtiriladi. 
  II. Kuchsiz asos va kuchli kislata qoldiqlaridan tashkil topgan tuzlar.
  BA + HOH = BOH + H
  +
  <-- A
  -

  Gidrolizni to’xtatish yoki yo’qotish maqsadida eritma tarkibidagi H
  +
  iyonlarining sonini oshirish kerak. Ya’niy kislata solinadi. Suvda yomon eriydigan 
  kuchsiz eritmalarida eritma pH muxitini siljishi ham eritma tarkibida cho’kma hosil 
  qilishi mumkin. (strixnin, papaverin, narkotin, omnopon). pH muhitini sezilarni 
  darajada siljishi esa eritmada ancha kuchli asoslarni ajaratib chiqaradi.
  Masalan: Novakayin asosi, agar shisha sifatida past bo’lsa, sterillash vaqtida 
  shishada moysimon qoldiq ko’rinishida ajraladi. Bunday tuzlar odatda 0,1 н. Xlorid 
  kislata bilan turg’unlashtiriladi va 1 litrga 4 ml solinadi. pH 3,0 – 4,0 (natriy strihnin 
  morfin gidroxloridga, dikain, dibazolga) sovkain eritmasiga – 6 ml, 0,1 н.HCl solinadi.
  Rp: Sol. Novocaini 0,5 % - 200,0 
  Sterilisetur! 
  D.S inyeksiya uchun. 

  4 ml - 1000 
  x - 200
  X=4 x 0200 = 0,8 ml – 0,1 N HCl 
  1000
  Dorixonalarda qulylik uchun 0,01 xlorid kislata eritmalari tayyorlab qo’yiladi. Ularni 
  100 ml dan qilib, ya’niy 0,4 ml – 8,3% li xlorid kislotani 100 gacha suyultirib 120
  o
  C – 8 
  min sterilizatsiyalab tayyorlanadi. Bunday turg’unlashtiruvchilarni saqlash muddati 45 
  kungacha. Bulardan tashqari glyukoza eritmasini tayyorlash ustida alohida to’xtalib 
  o’tamiz. Glyukoza tarkibida 1 molekula suv bo’lgani sababli undan sterillangan 
  eritmalar tayyorlash vaqtida shu suv miqdorini hisoblab chegirib tashlash yoki suvsiz 


  glyukozadan foydalanish kerak. Retsept tayyorlashda suvli glyukoza ishlatilsa quydagi 
  formula yordamida hisoblash olib boriladi. 
  X= a x 100 
  100 – Б
  Bu yerda: a -retseptda ko’rsatilgan suvsiz glyukoza miqdori 
  Б-analiz natijasida aniqlangan preparatdagi suvning pratsent miqdori 
  Misol uchun glyukozaning 40% li eritmasidan 100 ml tayyorlangan deyilsa va 
  olinadigan glyukozaning namligi analizning ko’rsatishi 10 % desak u holda. 
  X=40 x 100 = 44,44 g 
  100 - 10
  Ya’niy retsepda ko’rsatilgan 40 g suvsiz glyukoza o’rniga 44,44 g suvli glyukoza olib, 
  100 ml gacha suv qo’shish kerak. Glyukoza eritmasini barqaror qilish maqsadida 
  stablizator sifatida 0,26 g natriy xlorid va 0,5 ml 0.1 н. Hlorid kislotadan iborat Veybel 
  eritmasidan 5% miqdorida qo’shiladi. Amalda ishni tezlashtirish maqasadida yuqoridagi 
  stabilizatorni oldindan quyidagicha tayyorlab qo’yish maqsadga muvofiqdir: 5,2 g 
  natriy xloridni ozgina suvda eritib, ustiga 4,4 ml suyultirilgan xlorid kislota (8,3%) 
  solinadi, so’ngra 1 l gacha suv qo’shib, yaxshilab aralashtiriladi. Tayyorlangan 
  glyukoza eritmasining rangi sarg’ish bo’lsa, eritma ko’mirdan o’tkaziladi yoki ko’mir 
  bilan bir oz chayqatib turib, so’ngra filtrlanadi. Glyukozaning tayyor eritmasini bug’ 
  yordamida 100
  o
  da 60 minut yoki to’yingan bug’ yordamida 119-121
  o
  da 5-7 minut 
  sterillanadi.

  Download 0.49 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
  Download 0.49 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mavzu: ineksion dorilar. Ineksion dorilarni umumiy va xususiy tayyorlash texnologiyasi

  Download 0.49 Mb.
  Pdf ko'rish