• Муаммоли ўқитиш технологияси босқичлари
 • Муаммоли ўқитиш технологияси умумий функциялари
 • Muammoli vaziyat belgilari : Муаммоли ўқитиш технологияси
 • Муаммоли ўқитиш технологияси даражалари (сатхи)
 • Mustahkamlash uchun savollar
 • Muammoli o’qitish metodini boshqa metodlardan farqini aniqlash
  Download 124.81 Kb.
  Sana09.12.2022
  Hajmi124.81 Kb.
  #33876
  Bog'liq
  muammoli-oqitish-texnologiyasi-mohiyati-va-maqsadi
  O’zbеkiston rеspublikasi

   


  Muammoli o’qitish metodini boshqa metodlardan farqini aniqlash
  Reja:
  Muammoli o’qitish texnologiyasi mohiyati va maqsadi
  Muammoli o’qitish texnologiya-si mohiyatini o’qituvchi tomonidan talim oluvchilarni o’quv ishlarida muammoli vaziyatni vujudga keltirish va o’quv vazifalarini, muammolarini va savollarini xal qilish orqali yangi bilimlarni o’zlashtirish bo’yicha ularning bilish faoliyatini boshqarishni tashkil etadi.
  Maqsadi – nafaqat ilmiy bilishning natijalarini sinchliklab tahlil qilish, o’rganishdan iborat bo’lmay, tinglovchining bu natijalarini olish jarayonini o’rganishdan, bilish faoliyatini va uning ijodiy qobiliyatlarini shakllantirishdan iborat.

  Муаммоли ўқитиш технологияси босқичлари

  • Муаммоли вазият
  • Ўқув муаммоси
  • Ўқув муаммосини ечиш учун изланиш
  •  Муаммонинг ечилиши

  Муаммоли ўқитиш технологияси умумий функциялари
  Таьлим олувчилар томонидан ақлий амалий фаолият усулларини ва билимлар тизимини ўзлаштириш
  Таьлим олувчиларнинг билиш мустақиллигини ва ақлий қобилиятларини ривожлантириш
  Дидактик фикрлаш қобилиятларини шакллантириш
  Муаммоли ўқитиш технологияси босқичлари.
  1. Муаммоли вазият
  2. Ўқув муаммоси
  3. Ўқув муаммосини ечиш учун изланиш
  4. Муаммонинг ечилиши

  1. Talim oluvchiga notanish faktning mavjud bo’lishi

  2. Vazifalarni bajarish uchun talim oluvchiga beriladigan ko’rsatmalar, yuzaga kelgan bilish mashaqqatini xal qilishda ularning shaxsiy manfaatdorligi

  Muammoli vaziyat belgilari:
  Муаммоли ўқитиш технологияси
  1. Ижодий метод
  2. Қисман ижодий метод
  3. Материални муаммоли баён қилиш методи
  4. Ўқув ахборот-ларининг баёнини муаммоли бошлаш

  Муаммоли ўқитиш технологияси даражалари (сатхи)
  Ўқитувчи ўзи муаммони қўяди, уни шакллантиради ва талабаларни мустақил равишда унинг ечилиш йўлини қидиришга йўналтиради.
  Ўқитувчи фақат муаммоли вазиятни вжудга келтиради, талабалар эса муаммони мустақил шакллантирадилар ва ечадилар.
  Олий сатх бўлиб, унда ўқитувчи шундай қоидани кўзда тутади: муайян муаммони кўрсатиб бермайди, балки унга талабаларни “рўбарў” қилади хамда уларни мустақил ижодий фаолиятга йўналтиради, уларни бошқаради ва натижани бахолайди. Талабалар эса муаммони мустақил англайдилар, уни шакллантирадилар, унинг ечилиш усулларини тадбиқ қиладилар.
  Mustahkamlash uchun savollar:
  1. Muammoli o’qitish deganda nimani tushunasiz?
  2.Muammoli o’qitishning zarur shartlari nimalardan iborat?
  3.Muammoli o’qitishning asosiy belgilari nimalardan iborat?
  4. Muammoli o’qitish texnologiyasi darajalari nimalardan iborat?
  5. Muammoli o’qitish texnologiyasi bosqichlari nimalardan iborat?
  Эътиборингиз учун рахмат !
  Download 124.81 Kb.
  Download 124.81 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Muammoli o’qitish metodini boshqa metodlardan farqini aniqlash

  Download 124.81 Kb.