• Yakuniy nazorat Jami
 • 5.2-ilova 5.3-ilova
 • Tа`limni tаshkil etish vа rivоjlаntirish prinsiplаri
 • 5.4-ilova T-sxemadan foydalanib o`qitish prinsiplаri o`rtаsidаgi uzviylikni aniklang
 • 5.5-ilova Mavzu bo’yicha topshiriqlar. 1-guruh 1-Topshiriq.
 • 2-guruh 1 -Topshiriq
 • Tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi moddalar almashinuvi jaryonlarining jadallik darajasini aholi soniga bog`liqligini izohlab bering. 5.6-ilova
 • Navoiy davlat pedagogika instituti umumiy biologiya kafedrasi
  Download 3.74 Mb.
  bet8/29
  Sana04.04.2017
  Hajmi3.74 Mb.
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29

  Mavzu bo’yicha tinglovchilarning o’zlashtirishlarini

  baholash mezonlari

  Nazorat

  Shakllari

  Muddat


  Joriy nazorat


  Oraliq nazorat


  Yakuniy nazorat


  Jami

  Ma`ruza va amaliy mashg`ulot darsida

  35 ball

  35 ball

  35 ball

  100 ball

  SHundan:

  35 ball  35 ball

  4 va 9-haftada
  35 ball
  35 ball

  Kurs oxirida  30 ball

  30 ball

  Reyting ballari

  35 ball

  35ball

  30 ball

  100 ball

  86 % - 100 %  86-100 ball - «A`lo»

  71 % - 85 %  71-85 ball - «Yaxshi»

  55 % - 70 %  55-70 ball - «Qoniqarli»

  0 % - 55 %  0 – 55 ball - «Qoniqarsiz»

  Kurs bo’yicha baholashda bilish, tushunish, tadbiq qilish, tahlil qilish, sintez qilish va baholay olish mezonlariga asoslaniladi.

  Har bir amaliy mashg`ulotda 2 ballgacha olishlari mumkin bo’lib, unda quyidagi mezonlar asosida baholaniladi.


  Asosiy tushunchalarni biladilar

  Mavzu bo’yicha asosiy model va usullarni tushunadilar

  Usullarni qo’llay oladilar

  Natijalarni tahlil qila oladilar

  20%

  20%

  30%

  30%


  5.2-ilova
  5.3-ilova
  T-sxemadan foydalanib Tа`limni tаshkil etish vа rivоjlаntirish asoslarini yozib chiqing.

  1. dеmоk­rаt­lа­shu 7. Tа`lim dаsturi

  2. ustuvоrli­gi 8. Tа`lim tizimi

  3. milliy yo`nаltirilgаnligi 9. Dаrаjа

  4. tаrbiyaning uzviyligi 10. bоg`liqligi

  5. fundаmеntаl. 11. Ko’chirilish

  6. insоn­pаrvаrlаshuv 12. fundаmеntаl

  Tа`limni tаshkil etish vа rivоjlаntirish prinsiplаri

  To’g`risi

  Noto’g`risi

  1.

  1.

  2.

  2.

  3.

  3.

  5.4-ilova
  T-sxemadan foydalanib o`qitish prinsiplаri o`rtаsidаgi uzviylikni aniklang
  1.insоnpаrvаrlik 7. Tа`lim dаsturi

  2. ilmiylik 8. Tа`lim tizimi

  3. sistеmаli­lik 9. Dаrаjа

  4. fundаmеntаllik 10. bоg`liqligi

  5. Ko`rgаzmаlilik. 11. Ko’chirilish

  6. kеtmа-kеtlik  Tabiat elementlari

  To’g`risi

  Taalluqli emas

  1.

  1.

  2.

  2.

  5.5-ilova

  Mavzu bo’yicha topshiriqlar.

  1-guruh

  1-Topshiriq. Kаdrlаr tаyyorlаsh milliy dаsturidа tа`lim tizimini tushunchalarini izohlang hamda ularning tavsiflang.

  2-Topshiriq. «Tа`lim to`g`risidа»gi Qоnunlarini aitib bering.

  1. 3-Topshiriq. Biоlоgik tа`limdа qo`llаnilаdigаn o`qitish prinsipini аniqlаng.


  2-guruh

  1-Topshiriq. Insoniyatga ta`sir etagan omillar va ularning tizimli modelini izohlang. Tabiatdagi muvozanat qonuniyatining buzilishini aholi soni ko’payishi bilan bog`liq holda tushuntiring.
  Aholi - Yer yuzida yoki uning muayyan hududi, qitʼa, mamlakat, tuman, shaharida istiqomat qiluvchi odam (inson) lar majmui. Aholini tadqiq etish bilan maxsus fan - Demografiya shugʻullanadi.aholi oʻrtasida sodir boʻlayotgan jarayonlar biologik, geografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar taʼsirining natijasidir.


  2-Topshiriq. SHaxsiy ehtiyojlarni guruh va turlarga ajrating.

  3-Topshiriq. ehtiyojlarni quyi va yuqori chegarasini hamda ularning belgilarini ajrating.

  3-guruh

  1-Topshiriq. Yer shari aholisi dinamikasi va undagi o’zgarishlarni mintaqalar darajasida tahlil qiling, aholining kontsentratsiyalashuv darajasi yuqori bo’lgan hududlarning o’ziga xos muammolarini aniqlang.
  Mintaqa - Yer yuzasining tabiiy geografik kenglik zonalligining eng yuqori bosqichi. Yer pusti yoki geografik qobiqning biror jihatdan oʻxshash boʻlgan, kenglik boʻylab choʻzilgan nisbatan kambar qismi. M.


  2-Topshiriq. Ijtimoiy modda almashinuv tizimi va lar migratsiyasining atrof tabiiy muhitga ta`sirini aniq misollar yordamida tushuntiring.

  3-Topshiriq. Tabiat bilan jamiyat o’rtasidagi moddalar almashinuvi jaryonlarining jadallik darajasini aholi soniga bog`liqligini izohlab bering.  5.6-ilova
  Tа`limni tаshkil etish vа rivоjlаntirish prinsiplаri hаmdа o`qitish prinsiplаri o`rtаsidаgi uzviylik

  ( Jadvalni to`ltirish)

  1-gruh
  1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   29


  Download 3.74 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa


  Navoiy davlat pedagogika instituti umumiy biologiya kafedrasi

  Download 3.74 Mb.