• Loyihalanadigan stanok uchun chegaraviy surish va shpindelning aylanishlar chastotasini tanlash
 • Maxrajlar qiymatini aniqlash va shpindel aylanishlar chastotasi va surishning qatorlarini aniqlash
 • Stanokning kuch xarakateristikalarining maksimal qiymatlarini tanlash
 • Elektrodvigatel quvvatini aniqlaymiz
 • BOSH HARAKAT YURITMASI UZELLAR VA DETALLARINI MUSTAHKAMLIK VA UMRBOQIYLIKKA
 • Uch freza bilan frezalash
  Download 63,56 Kb.
  bet3/8
  Sana19.02.2024
  Hajmi63,56 Kb.
  #158932
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  Станокнинг техник характеристикларини аниšлаш-fayllar.org (1)
  HEMIS Student manual, Gidravlika 2, Fizik kimyo Akbarov, all, DARS JADVALI, таркат, 13K-22 EEE Ishchi oquv dasturi, Dars jadvali, курс иши методичка бажариш (1), 0‘ZGARMAS TOK MASHINALARI, Схемотехника 1-4, 8-mavzu. Zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizim asoslari, po\'latlarga termik-kimyoviy ishlov berish, 7as termo dinamika, Практикум Методичка Железауглеродистые сплавы
  Uch freza bilan frezalash
  Uch freza bilan frezalashda bitta tishga surish Sz qirqish qalinligi t, freza diametri duch, frezaning tishlari soni zfr, kesuvchi asbob materiali va ishlov beriladigan material bog'liq bo'ladi. Bizning holatda duch max=10 mm va duch min=8 mm, qirqish qalinligini tmin 5 mm gacha tmax 10 mm gacha qabul qilamiz. tishlari soni zfr=5. kesuvchi asbob materiali – tez kesar po'lat P18.

  Bu ma'lumotlarni inobatga olgan holda ma'lumotnomadan yoki kesish rejimlari normatividan bitta tishga surish Sz qiymatini (I.3.03- jad. qarang) tanlaymiz


  1.3.03-jadval

  Po'latni yon freza bilan frezalashda Sz surish


  Freza parametri, mm


  Qirqish qalinligi, mm


  5

  10  duch


  zfr

  bitta tishga surish Sz, mm/tish


  8

  5

  0,02…0,015


  0,018…0,012


  12

  5

  0,035…0,025


  0,030…0,020


  Uch frezalar bilan frezalashda kesish tezligi qirqish qalinligi t, bitta tishga surish Sz, freza diametri d, ishlov beriladigan material qattiqligi, kesuvchi asbob materiali va bardoshliligiga bog'liq.

  Uch frezalar uchun bardoshlilik T (ishlashning mashina vaqti minutda) freza diametriga bog'liq ravishda beriladi, aynan d≤20 mm da T=60 min.
  Ko'rsatilgan parametrlarning qabul qilingan va topilgan qiymatlari bo„yicha ma'lumotnomadan qirqish tezligining jadval bo'yicha (I.3.04-jad. qarang) qiymatini tanlaymiz.


  I.3.04-jadval
  Po'latlarni uch frezalar bilan frezalashda qirqish tezligi

  Qirqish qalinligi, mm


  Sz , mm/tish da Vt m/min da


  0,02 gacha


  0,04 gacha


  5 gacha

  34

  30

  10

  27

  24


  v 2
  To'g'rilash koeffitsiyentlari K( 2 ) ni aniqlaymiz
  1. -freza diametri duchdan bog’liq koeffitsiyenti,d 16 mmda .  v 2
  2. K( 2 )
   • ishlov beriladigan materialning qattiqligidan bog'liq

  v 2
  koeffitsiyent. Qattiqligi HB156…321 da K ( 2 ) =0,70.
  v3
  3. K( 2 )
   • kesuvchi asbob materiali va bardoshliligiga bog'liq

  v3
  koeffitsiyent. Markasi P18 va bardoshligi T=60 min bo'lgan tez kesar po'lat asbob bilan konstruksion po'latlarga ishlov berishda K(1) =1,15.
  Yuqorida keltirilgan to'g'rilash koeffitsiyentlarini inobatga olgan holda qirqish tezligining chegaraviy qiymatlarini aniqlaymiz.

  Aniqlangan qirqish tezliklari uchun shpindelning aylanishlar chastotasining chegaraviy qiymatlarini topamiz  Uch frezalar bilan frezalashda minutdagi chegaraviy surishlar quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi
  S
  (2)
  M min
  Sz min
  z fr
  1000 V 1

    duch max

   0,015  5 


  1000   0,7

  3,14 100


  mm/min,

  S
  (2)
  M max
  Sz max
  z fr
  1000 V 11

    duchmin

   0,03  5


  1000  1,0

  3,14 *10


  mm/min,


  Loyihalanadigan stanok uchun chegaraviy surish va shpindelning aylanishlar chastotasini tanlash

  Loyihalanadigan stanokda yuqorida ko'rilayotgan o'tishlar uchun minutdagi surish va shpindelning aylanishlar chastotasini quyidagi chegaraviy qiymatlari olingan


  1. M max
   Yon freza bilan frezalashda:
  S
  (1)

  max
  M min


  = mm/min, S (1)
  = mm/min,


  n
  (1)


  min
  = ayl/min, n (2)
  = ayl/min.


  1. Yon freza bilan frezalashda:


  Ko'rib o'tilgan 2 ta o'tishlar bo'yicha minutdagi surish va shpindelni aylanishlar chastotasi qiymatlari to„plamidan loyihalanadigan stanok uchun ularning chegaraviy qiymatlarini tanlaymiz:


  SM min  95,54
  mm/min,
  SM max  849,2
  mm/min,  nmin  250,7
  mm/ayl,
  nmax 
  mm/ayl.

  Qirqish asbobi va ishlov berish texnologiyasini mukammallashtirish


  imkonini inobatga olgan holda


  nmax qiymatini 25% ko'paytirib olamiz. U

  holda stanok uchun shpindelning maksimal aylanishlar chastotasi

  n  1697 1,25  2121,25
  ayl/min.

  Maxrajlar qiymatini aniqlash va shpindel aylanishlar chastotasi va surishning qatorlarini aniqlash

  Ixtisoslashtirilgan va unversal stonoklar uchun shpindelning aylanishlar chastotasi va surish qatorlari maxraji quyidagi formula bo'yicha topish mumkin.
  n zn1  nmax nmin ;
  S zS 1
  Smax
  Smin

  Berilgan Zn=10, Zs=16 va topilgan nmax=2121,25 ayl/min, nmin=334,2 ayl/min, SMmax=891,3 mm/min va SMmin=95,54 mm/min qiymatlar uchun  n


  zn1
  nmax nmin
   1,288 va

  s  zn1
  nmax nmin
   1,253

  olamiz.
  ОСТ2 H11-1-72 bo'yicha n=1,26, s = 1,26 qabul qilamiz, bu seriyali ishlab chiqarishda qo„llanadigan frezalash stanoklariga mos keladi.  Aylanishlar chastotasi va surishlar qatorlarini tanlash uchun oldin nmax=1973,5ayl/min, Smax=1,2 mm/min ni normallangan qiymatlargacha yaxlitlab olamiz


  nmax = n10 =2000 ayl/min, SMmax = SM14 = 1000 mm/min.
  Shundan so'ng ОСТ2 H11-1-72 dan shpindelning aylanishlar chastotasi va surish qiymatlarining n10 dan n1 gacha va S14 dan S1 gacha oraliq qiymatlarini yozib chiqamiz.
  n10 = 2000, n9 = 1600, n8 = 1250, n7 = 1000, n6 = 800,

  n5 = 630, n4 = 500, n3 = 400, n2 = 316, n1 = 250 ayl/mm.


  SM14 = 1000, SM13 = 800,


  SM12 = 630, SM11 = 500,


  SM10 = 400,


  SM9 = 315, SM8 = 250,


  SM7 = 200, SM6 = 160,


  SM5 =125,


  SM4 =100, SM3 =80,


  SM2 = 63, SM1 =50


  mm/min.


  Stanokning kuch xarakateristikalarining maksimal qiymatlarini tanlash

  Loyihalanayotgan stanokning kuch tavsiflarini maksimal diametrdagi yon freza dtmax=80 mm bilan frezalashda aniqlaymiz.

  Berilgan holatda eng katta qirqish quvvati quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi  N = EVtmax  z fr KK
  , kVt,

  qirqish

  1000 1 2

  bu yerda E-bitta tishga surish va va dmax/Bmax nisbatdan bog„liq ravishda

  [5] ma‟lumotnomadan aniqlanadigan kattalik; V - tmax , HBmax lardagi kesish tezligi; K1 - ishlov beriladigan material qattiqligidan bog'liq koeffitsiyent; K2 – freza turi va kesish tezligidan bog„liq koeffitsiyent.
  dtmax=80 mm freza uchun dmax/Bmax=2,0 va Sz =0,06 mm/tish da (tmax=3 mm va HBmax >287ga mos keladi), E=0,7.
  Sz =0,06 mm/tish, tmax=3 mm, HBmax >287, dmax/Bmax=2,0 va T=200 min V=165 m/min.
  HBmax >287 da K1=1,5; V=165 m/min da K2=0,95.
  Mos parametrlarning qiymatlarini (I.3.01) formulaga qo„yib

  quyidagini olamiz

  N = 7,7  165  3 6 1,5 0,95  2,96 , kVt,

  qirqish

  1000

  PZmax kuchni quyidagi formula bo'yicha aniqlaymiz


  N = PZ max V
  , daNm

  Bundan P


  z max=
  qir
  6000 Nqir
  V

  6000  6000  2,96
  165
   109,6 , daN

  Shpindeldagi burovchi momentning eng katta qiymatini quyidagi formula bo'yicha topamiz;

  Mmax=
  PZ max dmax
  2 1000
  109,6 80 2 1000
   7,13 daNm

  Frezalash stanoklari surish yuritmasiga sarflanadigan quvvat bosh harakat yuritmasi quvvatining ≤10% ni tash.kil etadi [9]. Bundan

  Nef = 0,10 ∙ Nqir = 0,10 ∙ 2,96 = 0,296 kVt.

  Elektrodvigatel quvvatini aniqlaymiz

  Bosh harakat yuritmasi elektrodvigateli quvvatini quyidagi formula b bo'yicha aniqlaymiz.  N = Nкиркиш

  bosh
  1,25
  бош

  bu yerda bosh – bosh harakat yuritmasi f.i.k. bosh =0,8 deb qabul qilamiz, u holda


  Nбош
  2,96
  1,25  0,8
   2,96

  kVt


  Ma'lumotnoma bo'yicha elektrodvigatel A02-32-4, Nel = 3,0 kVt, nel = 1430 ayl/min tanlaymiz.

  Surish yuritmasi elektrodvigateli quvvatini quyidagi formula bo'yicha aniqlaymiz  Nsur
  Nqir
  sur
  bu yerda sur – surish harakt yuritmasi f.i.k (bosh =0,25-0,30).

  U holda
  Nsur
  Nqir
  sur
  0,296
  0,3
   0,986 , kVt

  Ma'lumotnoma bo'yicha elektrodvigatel A02-22-6, Nel = 1,1 kVt, nel = 930 ayl/min tanlaymiz.  BOSH HARAKAT YURITMASI UZELLAR VA DETALLARINI MUSTAHKAMLIK VA UMRBOQIYLIKKA  HISOBLASH

  Yuritma vallaridagi quvvatni hisoblash

  Bosh harakati yuritmasi vallaridagi quvvat quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:


  ,


  bu yerda – yuritma elektrodvigatelining quvvati, kVT; – yuritmaning elektrodvigatel valdan j - valgacha uchastkasida kinematik juftliklarning umumiy FIK.
  Loyihalanayotgan yuritma uchun uch fazali tokli rotorning aylanish
  chastotasi 1430 va 2960 ayl/min va quvvati va kVT bo„lgan ikki tezlikli asinxron elektrodvigatel qabul qilingan (§ 2.3.1 -ga qarang). Hisoblash valning 1430 ayl/min aylanish chastotasi va kVt quvvati uchun bajarilgan.
  Ishlab chiqilgan kinematik sxemani inobatga olgan holda (I.4.01- rasmga qarang) quyidagiga ega bo'lamiz:

  kVT;

  kVT;

  kVT;

  kVT;

  kVT.  Download 63,56 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 63,56 Kb.