• A zim ut b o ‘y ich a yu rish.
 • masshtab va chiziqli masshtab
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet3/87
  Sana19.02.2024
  Hajmi3,7 Mb.
  #158581
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
  Bog'liq
  Geografiya fani to\'garak
  9453, dalolatnoma voleybol, Respublika bo`yicha yong`inlar sodir bo`lishi va ularda ko`rilad, ARIZA BLANKA
  masshtab va chiziqli masshtab (9- rasm).
  Chiziqli masshtabdan foydalanish eng qulay. Chiziqli massh­
  tab teng qismlarga bo ‘lingan to ‘g‘n chiziq shaklida bo ‘ladi. Agar


  bu masshtab 1 sm da 100 m deb yozilsa, nomli masshtab deb, 
  1:10 000 deb yozilsa, 
  son li m asshtab 
  deb ataladi.
  Yarimsharlar tabiiy xaritasining sonli masshtabi 1:22000 000. 
  Bunda 1 sm da necha km borligini aniqlash uchun 5 ta nulni 
  o‘chiramiz. Shunda nomli masshtab 1 sm da 220 kilometr bo‘ladi.
  1:100 000 ....................... S o n li m asshtab
  1 sm da 1 km ..............N o m li m asshtab
  1000 i n 0
  1
  2


  5
  6
  7
  8
  9 k m
  1.01 (пш1:: :::::::: 1 
  ‘ 

  C h iziq li m asshtab
  9 - ra s m . 
  M asshtab turlari.
  10- rasm. 
  Xaritadagi m asofani 
  chiziqli m assh tab  
  yordam ida an iq lash .
  Chiziqli rnasshtabdan masofani aniqlashda foydalanish uchim 
  sirkulning ikki uchim xaritadagi oraliq masofa aniqlanishi lozim 
  b o ‘lgan nuqtalarga qo ‘yib, so‘ng uni masshtabga ham qo‘yiladi. 
  Shunda masofa aniq bo ‘ladi (16- betdagi 10- rasm).
  A zim ut 
  b o ‘y ich a yu rish. 
  Geografik o ‘yin vaqtida Sizga yakka 
  turgan daraxtdan 40° li azimut bo'yicha 200 m, so‘ngra 180° li azi­
  mut bo‘yicha 500 m va 330° li azimut b o ‘yicha 300 m yurish top- 
  shirildi, deylik.
  Azimut bo'yicha yurganda ishni quyidagi tartibda boshlash ke- 
  rak. Awalo, yakka daraxt yoniga boriladi. So‘ng kompas strelkasi- 
  ni bo‘shatib, uning shimol uchini 0 nuqtasiga to ^ rila n a d i. Keyin 
  cho‘p olib (gugurt cho‘pi bo‘laveradi), uni kompas ustiga shunday 
  qo‘yish kerakki, cholp strelka markazi bilan 40° И belgini tutash- 
  tirsin. Shunda cho‘p yo‘nalishi 40° li azimut yo‘nalishini ko£rsatadi. 
  Sizning o‘rtacha qadamingiz yarim m etr edi. Endi, Siz, 200 m 
  yurish uchun 400 qadam tashlaysiz. Keyin to cxtab kompasni yana 
  oriyentirlaysiz, ya’ni shimolni ko‘rsatuvchi strelkani 0° ga keltira- 
  siz. So‘ng cho‘p bilan 180° belgini strelka markazi bilan tutash- 
  tirib, 180° li azim utni topasiz va kerakli masofani yurib o4asiz.

  Download 3,7 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish