• Aggregat, das agregát/shluk, seskupení
 • Mnoho úspěchů při studiu!
  Download 73.53 Kb.
  bet2/19
  Sana09.06.2021
  Hajmi73.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

  Mnoho úspěchů při studiu!


  Roman Hajník, Vimperk 2008

  A  abgewandt odvrácený

  die abgewandte Seite odvrácená strana  Ablenkung, die vychýlení, vybočení

  Abplattung, die zploštění

  abprallen odrazit

  abrupt nesouvislý/náhlý

  Abschätzung, die odhad

  die rechnerische Abschätzung početní odhad  abschwächen zeslabit

  abstoßen odrazit/odpuzovat

  Abstrahlung, die vyzařování

  abtasten snímat

  Abtastvorgang, der proces snímání

  Abwärme, die odpadní teplo

  abwechselnd střídavý/nestálý

  abzwicken uštípnout (kleštěmi)

  Achse, die osa

  Additionsgesetz, das zákon o sčítání

  Aggregat, das agregát/shluk, seskupení


  angeben udat, uvést

  verschiedene Möglichkeiten angeben uvést různé možnosti


  Ankopplung, die připojení/vazba


  die mechanische Ankopplung mechanické připojení

  Anordnung, die uspořádání

  Anpassen upravit, přizpůsobit

  die angepasste Steuerung upravené, přizpůsobené řízení  Anzahl, die počet

  die Mindestanzahl minimální počet  an Hand von na základě, podle

  ansaugen sát, nasávat

  der Ansaugtakt nasávací takt

  das angesaugte Gemisch nasátá směs

  antreiben, etw. pohánět

  das Antriebsrad poháněcí kolo

  das geriffelte Antriebsrad rýhované poháněcí kolo

  anwenden použít

  anziehen přitahovat

  die gegenseitige Anziehung (die Kohäsion) vzájemná přitažlivost (koheze)  Arbeitsaufwand, der spotřeba práce

  atomar atomární

  der atomare Kreisstrom atomární  Atomhülle, die obal atomu

  Atomkern, der atomové jádro

  auffassen, etw. chápat, vnímat

  aufgestaut nahromaděný das aufgestaute Wasser nahromaděná voda

  Aufhängung, die zavěšení

  die isolierte Aufhängung izolované zavěšení  Aufheizzeit, die doba zahřívání

  Aufladen, das nabíjení/nakládání

  Auftreffpunkt, der bod zásahu, dopadu


  Download 73.53 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
  Download 73.53 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Mnoho úspěchů při studiu!

  Download 73.53 Kb.