Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
Download 3.91 Mb.
bet28/37
Sana07.04.2017
Hajmi3.91 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37


Nastavnik

  1. dr. sc. Božo Goluža, red. prof. u trajnom zvanju


Ustanova zaposlenja

Filozofski fakultet

Sveučilište u MostaruE-mail

bozo.goluza@sve-mo.ba

Osobna web-stranica
Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen je 1958. god. u mjestu Pješivac, općina Stolac. Na Sveučilištu Gregorianum i na Papinskom istočnom institutu u Rimu 1990. godine upisuje poslijediplomski studij, gdje je i magistrirao 1993. god. s temom Društveno-religiozne prilike u prvoj Jugoslaviji, a 1994. god. na istom učilištu obranio je doktorsku radnju s naslovom Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941. Od 1995. god. predavao je više kolegija na Studiju povijesti na Pedagoškom fakultetu u Mostaru (sada Filozofski fakultet), gdje je u zvanje docenta izabran 1997. god., u zvanje izvanrednog profesora 2000. god., u zvanje redovitog profesora 2004. god., te u redovitog profesora u trajnom zvanju 2009. god. Pročelnik je Studija povijesti.

Popis radova u zadnjih 5 godina

Knjige:

1. Hrvatski narod u Kraljevini Jugoslaviji, Mostar, 2008.


Znanstveni radovi:

1. "Ruđer Bošković - hrvatski isusovac", u: Od Dubrave do Dubrovnika, (Prigodom 300-godišnjice rođenja Ruđera Boškovića), Neum - Dubrovnik, 2011., str. 11-16.

2. "Stradanje katoličkih sakralnih objekata Stolačkoga dekanata u 1992. godini", u: Stolačko kulturno proljeće, 10, Stolac, 2012., str. 278-288.

3. "Prostor župe Polog kroza stoljeća", u: Župa Polog (prir. Dragana Zovko), Crkva na kamenu - Župni ured Polog, Mostar - Polog, 2013., str. 81-95.Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

Knjige:

1. Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini 1918.-1941., Mostar, 1995.

2. Povijest Crkve, Mostar, 1998.

3. Pregled povijesti hrvatskoga naroda, Mostar, 2004.

4. Hrvatski narod u Kraljevini Jugoslaviji, Mostar, 2008.
Znanstveni radovi:

1. "Austro-ugarska okupacija pokrajina Bosne i Hercegovine", u: Josip Stadler život i djelo, (Zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. Josipu Stadleru, održanih od 21. do 24. rujna 1998. u Sarajevu i 12. studenoga 1998. u Zagrebu prigodom 80. obljetnice smrti prvoga vrhbosanskog nadbiskupa), Sarajevo, 1999., str. 225-250.

2. "Katolička akcija u Bosni i Hercegovini", u: Hrvatski katolički pokret, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog u Zagrebu i Krku od 29. do 31. ožujka 2001.), Zagreb, 2002., str. 713-726.

3. "Katolička Crkva u Hercegovini u vrijeme Komunističke Jugoslavije", u: Izvedi narod moj, o Gospode!, (Zbornik radova studijskog dana), Mostar, 2003., str. 33-45.

4. "Don Vide Putica (1859.-1942.)", u: Svjedoci vjere i rodoljublja, Mostar, 2005., str. 359-388.

5. "Rezultati istraživanja crkvene povijesti u Hercegovini i Bosni (novi vijek)", u: Crkva i društvo uz Jadran, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Split, 2006., str. 279-292.

6. "Die katholische Kirche in Bosnien-Herzegowina und Kroatien in der Zeit der kommunistischen Diktatur (1945-1990)", u: Die katholische Kirche in Mitteleuropa nach 1945 bis zur Gegenwart, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Wien, 2006., str. 29-64. (U koautorstvu s Ivicom Lučićem).

7. "Dubrave u prva dva stoljeća otomanske vladavine", u: 300 godina župe Dubrave, (Zbornik radova studijskog dana), Aladinići, 2006., str. 41-58. (U koautorstvu s Antonijom Krešo).

8. "Židovi u Mostaru. Prilog istini i jasnoći", u: Hum - Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 1/2006., str. 226-244.

9. "Katoličke žrtve jugoslavenske komunističke ideologije", u: Povijest poziva na odgovornost. Mučenici i svjedoci vjere, (Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa), Sarajevo, 2007., str. 197-213.

10. "Hrvatska periodika u vrijeme monarhističke Jugoslavije", u: Hum - Časopis Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, 2/2007., str. 114-139.

11. "Ruđer Bošković - hrvatski isusovac", u: Od Dubrave do Dubrovnika, (Prigodom 300-godišnjice rođenja Ruđera Boškovića), Neum - Dubrovnik, 2011., str. 11-16.

12. "Stradanje katoličkih sakralnih objekata Stolačkoga dekanata u 1992. godini", u: Stolačko kulturno proljeće, 10, Stolac, 2012., str. 278-288.

13. "Prostor župe Polog kroza stoljeća", u: Župa Polog (prir. Dragana Zovko), Crkva na kamenu - Župni ured Polog, Mostar - Polog, 2013., str. 81-95.Datum zadnjeg izbora u zvanje

2. travnja 2009.

Kolegiji koje izvodi

1. Uvod u povijest s metodologijom

2. Europske regije i povijest BiH u ranom novom vijeku

3. Hrvatska i b-h povijest 1918.-1945.

4. Metodologija povijesnih istraživanja


Ponuđeni izborni kolegiji:

1. Povijest kršćanstva, I.

2. Povijest kršćanstva, II.

3. Paleografija

4. Povijest Bizantskoga Carstva

5. Pitanje konkordata u Kraljevini Jugoslaviji

6. Odnos komunističke vlasti prema Katoličkoj Crkvi u Hercegovini od 1945. do 1966. godine
Nastavnik

dr. sc. Ante Uglešić, red. prof.

Ustanova zaposlenja

Sveučilište u Zadru

E-mail

auglesic@unizd.hr

Osobna web-stranica
Kratki životopis (opis kretanja u struci)

Rođen 18. ožujka 1964. u Velom Ratu (Dugi otok). Osnovnu školu pohađao u rodnom mjestu i Solinama, a srednjoškolsko obrazovanje stekao u Zadru. Godine 1983. upisao studij arheologije i povijesti na Filozofskom fakultetu u Zadru i završio ga 1987. U prosincu 1987. zaposlio se kao

asistent-pripravnik na Filozofskom fakultetu u Zadru. Iste godine upisuje poslijediplomski studij "Kulturna povijest istočne jadranske obale" na Interuniverzitetskom centru za postdiplomske studijeSveučilišta u Zagrebu, sa sjedištem u Dubrovniku, gdje i magistrira 1989. U prosincu 1989. Izabran je u zvanje znanstvenog asistenta na Filozofskom fakultetu u Zadru. Tijekom 1995. godine na studijskom je boravku na Odsjeku Njemačkog arheološkog instituta u Rimu. Godine 1997. Na Filozofskom fakultetu u Zadru obranio je disertaciju pod naslovom "Nazočnost Istočnih Gota u jugoistočnoj Europi u svjetlu arheološke i povijesne izvorne građe". Iste godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta, a 2002. za izvanrednog profesora. Na Filozofskom fakultetu u Zadru i na Sveučilištu u Zadru, na dodiplomskom studiju, predavao je, odnosno predaje, predmet Srednjovjekovna arheologija I (Seoba naroda) te kolegij Uvod u Srednjovjekovnu arheologiju. Također sudjeluje na poslijediplomskom studiju arheologije na Sveučilištu u Zadru ("Arheologija istočnog Jadrana"), gdje predaje kolegije Arheološka ostavština velike seobe naroda na istočnoj jadranskoj obali i njezinu zaleđu i Problemi kontinuiteta iz kasne antike u rani srednji vijek. Na Visokoj teološko-katehetskoj školi u Zadru predaje predmet Sakralna umjetnost. Na Odsjeku za arheologiju Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Mostaru održava nastavu iz predmeta Uvod u srednjovjekovnu arheologiju i Srednjovjekovna arheologija.

Voditelj je znanstvenog projekta "Arheologija seobe naroda na istočnom Jadranu", u okviru kojega obavlja sustavna istraživanja lokaliteta Glavčine u selu Podvršje, jednog od najznačajnijih dosad otkrivenih ranokršćanskih lokaliteta na području Hrvatske. Tijekom rada na Filozofskom fakultetu u Zadru sudjelovao je kao suradnik na istraživanjima Nina (na projektu "Arheološka istraživanja Nina" – 1988. i 1989.), te na višegodišnjim sustavnim istraživanjima ranokršćanskog i srednjovjekovnog nalazišta Crkvina u Galovcu kod Zadra (1988.- 1991.), u okviru znanstvenog projekta "Razvoj kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije od 7. Do 12. st. " Trenutno, također kao suradnik, sudjeluje na projektima "Razvoj kulture Hrvata na tlu sjeverne Dalmacije od 7. do 12. st." i "Stvaranje bioarheološke baze podataka za Hrvatsku", te na kolaborativnom projektu "Stvaranje arheološke, bioarheološke i paleontološke baze podataka za

Hrvatsku". Opredijelio se za rad na užem razdoblju seobe naroda i prijelazu iz rimskog doba u srednji vijek, i iz te problematike diplomirao, magistrirao, doktorirao i napisao najveći broj svojih znanstvenih radova, jedno poglavlje u knjizi i knjigu. Također se bavi pitanjima nacionalne (starohrvatske) arheologije i iz te tematike objavio je više znanstvenih radova.Popis radova u zadnjih 5 godina

  1. Knjige, monografije:

1. Ranokršćanska arhitektura na području današnje Zadarske nadbiskupije, Filozofski fakultet u

Zadru – Zadarska nadbiskupija, Zadar 2002.

2. Dvojne ranokršćanske crkve u Podvršju, Sveučilište u Zadru, Odjel za arheologiju – Arheološki

muzej u Zadru, Zadar 2004.

3. Dvojne ranokršćanske crkve u Podvršju, Muzej grada Šibenika – Sveučilište u Zadru, Odjel za

arheologiju – Arheološki muzej u Zadru, Šibenik 2004.

91.
II. Poglavlje (rad) u knjizi:


1. Nakit Istočnih Gota na području rimske provincije Dalmacije, Hrvati i Goti (ur. R. Tafra), Split

2003, str. 99-135.


III. Znanstveni rad objavljen u CC časopisu:
1. M. Šlaus – Ž. Tomičić, A. Uglešić – R. Jurić, Craniometric relationships among medieval Central

European populations: Implications for Croat migration and expansion, Croatian Medical Journal,

45, Zagreb 2004, str. 434-444.
IV. Znanstveni radovi:
1. O etničkoj pripadnosti groba 2 s položaja Njive – Podstrana u Naroni, Radovi Filozofskog

fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 38(25), Zadar 2000, str. 93-100, T. I-II.

2. Spangenhelme vom Typ Narona/Baldenheim vom Boden der Römischen Provinz Dalmatien

unter besonders Berücksichtigung der Herkunft dieses Helmtyps, Radovi Filozofskog fakulteta u

Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 39(26), Zadar 2002, str. 61-70, T. I-II.

3. Ranokršćanski nalazi iz Aserije, Asseria, 1, Zadar 2003, str. 195-207.

4. O Naroni u istočnogotsko doba na temelju arheoloških nalaza, Diadora, 21, Zadar 2005.
V. Sažetak u zborniku skupa:
1. M. Šlaus – N. Pećina-Šlaus – Ž. Tomičić – K. Minichreiter – A. Uglešić, Skeletal evidence for

neoplasms in Croatian archaelogical series, Sažetak zbornika 18th Meeting of the EuropeanAssocoation for Cancer Research, 2004.
VI. Stručni članci:
1. Tri ranokršćanska nalaza iz okoliša crkve sv. Križa u Ninu, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru.

Razdio povijesnih znanosti, sv. 38(25), Zadar 2000, str. 85-91Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

1. Nakit Istočnih Gota na području rimske provincije Dalmacije, Hrvati i Goti (ur. R. Tafra), Split

1996, str. 135-168.

2. Nakit Istočnih Gota na području rimske provincije Dalmacije, Hrvati i Goti (ur. R. Tafra), Split

2003, str. 99-135.

3. Tipološko-stilska analiza istočnogotskog nakita na području rimske provincije Dalmacije, Radovi

Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 29(16), Zadar 1990, str. 207-229, T.

I-X.


4. Rimska provincija Dalmacija pod vlašću Istočnih Gota, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru.

Razdio povijesnih znanosti, sv. 30(17), Zadar 1992, str. 65-77.

5. Nalazi seobe naroda iz zbirke Mate Ilkića, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio

povijesnih znanosti, sv. 33(20), Zadar 1994, str. 145-152, T. I-II.

6. Istočnogotski ženski grob iz antičke Narone, Radovi Filozofskog fakulteta u Zadru. Razdio

povijesnih znanosti, sv. 34(21), Zadar 1995, str. 145-150, T. I-II.

7. O etničkoj pripadnosti groba 2 s položaja Njive – Podstrana u Naroni, Radovi Filozofskog

fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 38(25), Zadar 2000, str. 93-100, T. I-II.

8. Spangenhelme vom Typ Narona/Baldenheim vom Boden der Römischen Provinz Dalmatien

unter besonders Berücksichtigung der Herkunft dieses Helmtyps, Radovi Filozofskog fakulteta u

Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 39(26), Zadar 2002, str. 61-70, T. I-II.

9. O Naroni u istočnogotsko doba na temelju arheoloških nalaza, Diadora, 21, Zadar 2005.

92

10. Neobjelodanjeni nalazi preromaničke kamene plastike s područja sjeverne Dalmacije, RadoviFilozofskog fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 31(18), Zadar 1993, str. 143-154, T.

I-IV.


11. Tragom ranokršćanskih i predromaničkih spomenika na Dugom otoku, Radovi Filozofskog

fakulteta u Zadru. Razdio povijesnih znanosti, sv. 32(19), Zadar 1993, str. 151-175, T. I-X.

12. M. Šlaus – Ž. Tomičić, A. Uglešić – R. Jurić, Craniometric relationships among medieval Central

European populations: Implications for Croat migration and expansion, Croatian Medical Journal,

45, Zagreb 2004, str. 434-444.Datum zadnjeg izbora u zvanjePredmet(-i) koje izvodi

Arheologija ranog srednjeg vijeka – odabrana poglavlja

Arheologija seobe – odabrana poglavlja

Kasnoantička arhitektura Bosne i Hercegovine

Kasnosrednjovjekovna i ranonovovjekovna arheologija

Nacionalna arheologija – odabrana poglavlja

Postanak i razvoj kršćansksva

Starokršćanska arheologija

Starokršćanska ikonografijaStarokršćansko graditeljstvo


Download 3.91 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   37
Download 3.91 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaNastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

Download 3.91 Mb.