• Nastavnik
 • Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti
  Download 3.91 Mb.
  bet34/37
  Sana07.04.2017
  Hajmi3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37


  Nastavnik

  17.1.dr. sc. Ivona Šetka-Čilić, doc.


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru

  E-mail

  ivonasetka@yahoo.com

  Osobna web-stranica

  ---

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  Zovem se Ivona Šetka Čilić, rođena 13.1.1979. u Mostaru, država Bosna i Hercegovina. Završila sam četverogodišnji studij na Pedagoškom fakultetu Sveučilišta u Mostaru i 25.9.2002. postala profesorom hrvatskog i engleskog jezika i književnosti.

  Od listopada 2002. uposlena sam na Pedagoškom fakultetu (sada Filozofskom fakultetu) Sveučilišta u Mostaru kao mlađa asistentica na Odsjeku za engleski jezik i književnost.

  Akademske 2003./2004. godine upisala sam poslijediplomski znanstveni studij iz Jezikoslovlja (magistarski studij) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru na kojem sam položila sve potrebne ispite i 2006. godine uspješno obranila magistarsku radnju na temu: ''Glagolska vremena za prošlost u hrvatskom i engleskom jeziku'', čime sam stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Iste godine sam objavila i dva znanstvena rada i postala lektoricom.

  Akademske 2007./2008. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru prijavila sam temu disertacije: ''Pasiv u hrvatskom i engleskom jeziku'' koju sam obranila 7.5.2010. i stekla akademski stupanj doktora društvenih znanosti, nakon čega sam objavila još jedan znanstveni rad.

  Od akademske 2002./2003. godine do sada držim predavanja na sljedećim kolegijima na Filozofskom fakultetu: Suvremeni engleski jezik III i IV, Britanska kultura i civilizacija, Američka kultura i civilizacija, Osnove kontrastivne lingvističke analize, Morfologija engleskog jezika, Engleski jezik I i II (opći jezik) na studijima: Arheologije, Povijesti, Povijesti umjetnosti, Filozofije, Latinskog jezika i rimske književnosti, dvopredmetnom studiju Kroatistike, Socijalnog rada, Politologije i Engleski jezik u struci 1 i 2 na jednoperdmetnom i dvoperdmetnom studiju Informatike, te Engleski jezik 5 i 6 na studiju Turizma i zaštite okoliša na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti.

  Također držim predavanja iz Engleskog jezika na dislociranim studijima: Socijalnog rada i Novinarstva Filozofskog fakulteta u Orašju, kao i predavanja iz Engleskog jezika na dislociranom studiju Razredne nastave – doškolovanje, Engleski jezik u struci 1 i 2 na dislociranom studiju Informatike, Engleski jezik na disclociranom studiju Predškolskog odgoja i Engleski jezik 1 i 2 na dislociranom studiju Razredne nastave Fakulteta prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti u Orašju.  U siječnju 2013.godine Senat Sveučilišta u Mostaru mi je potvrdio izbor u zvanje docenta.

  Popis radova u zadnjih 5 godina

  1. ''Hrvatski ekvivalenti 'općeg prošlog vremena' (simple past tense) i ''perfekta sadašnjeg'' (present perfect tense);

  2. ''Aspekt u hrvatskom i engleskom jeziku'';

  ''pasivne konstrukcije u engleskom jeziku i njihovi prijevodni ekvivalenti u hrvatskom jeziku''.

  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  • magisterij znanosti, doktorat znanosti, objavljeni znanstveni radovi, 10 godina rada na fakultetu.

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  30. siječnja 2013.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Engleski jezik I, Engleski jezik II, Suvremeni engleski jezik III, Suvreeni engleski jezik IV, Britanska kultura i civilizacija, Američka kultura i civilizacija


  Nastavnik

  dr. sc. Luciana Boban, docentica


  Ustanova zaposlenja

  Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru


  E-mail

  lucianaboban@gmail.com

  Osobna web-stranica

  -

  Kratki životopis (opis kretanja u struci)

  LUCIANA BOBAN (rođ. Bilić) rođena je 10. lipnja 1983. u Mostaru. Osnovnu školu završila je u Ljubuškom. Nakon osnovne škole upisala je Opću gimnaziju u Ljubuškom, gdje je i maturirala 2002. god. Akademske godine 2002./2003. upisala je studij Latinskoga jezika i rimske književnosti i hrvatskog jezika i književnosti na tadašnjem Pedagoškom fakultetu u Mostaru. U rujnu 2006. diplomirala je na temu Manuskript latinske gramatike fra Marijana Jakovljevića, stekavši zvanje diplomiranoga profesora latinskoga jezika i hrvatskoga jezika. Tijekom studija dva puta bila je dobitnica rektorove nagrade za najbolje studente, i to akademske godine 2003./2004., te 2004./2005. U jesen 2006. upisala je poslijediplomski studij iz latinskoga jezika Jezici i kulture u kontaktu, na Filozofskom (nekadašnjem Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Mostaru, kao trogodišnji studij za stjecanje akademskoga stupnja doktora znanosti. Uz znanstvenoistraživački rad osposobljavala se i za nastavu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. U tu je svrhu od ožujka 2007. bila angažirana kao znanstveni novak na nastavnim kolegijima: Latinski jezik 1, 2, 3 i 4, Latinski jezik (opći kolegij) 1 i 2, Latinski jezik (arheologija) 1, 2 i 3, Uvod u studij latinskog jezika 1 i 2, Osnove grčkog jezika 1 i 2, Antička mitologija, Starokršćanska književnost, Metrika.

  17. lipnja 2009. obranila je kvalifikacijski rad pod nazivom Kategorija imena u Fojničkome rukopisu. Prosječna ocjena poslijediplomskog studija joj je 4.9, ocjena kvalifikacijskog rada je 5, te ocjena obrane kvalifikacijskog rada 5. U listopada 2009. izabrana je u zvanje asistenta na Katedri za latinski jezik na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Mostaru, na predmetima Latinski jezik i Metrika.

  Objavila je četiri izvorna znanstvena članak, dva stručna rada te jedan pregledni članak u domaćim i međunarodnim časopisima, godišnjacima i zbornicima. (Suvremena pitanja, Susreti – Matica hrvatska Grude, Zbornik o Lovri Šitoviću).

  17. prosinca 2010. obranila je doktorski rad pod nazivom „Syntaxis linguae Latinae fra Stjepana Marijanovića“, pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Pavao Knezović, prof. dr. dr. sc. Serafin Hrkać, te doc. dr. Katica Krešić, na poslijediplomskom studiju iz latinskoga jezika Jezici i kulture u kontaktu, na Filozofskom (nekadašnjem Pedagoškom) fakultetu Sveučilišta u Mostaru, čime je stekla stupanj doktora znanosti na području humanističkih znanosti, znanstvenom polju filologiji, te znanstvenoj grani lingvistici (jezikoslovlju).  Popis radova u zadnjih 5 godina

  - Bilić, Luciana: „Latinski citati Mirka Vidovića“, Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu Matice Hrvatske Mostar, br. 6., 2008., str. 111-120),
  - Bilić, Luciana: „Obilježja Lalićeva rječnika“, u: Susreti, godišnjak Matice hrvatske Grude, br. 2, Grude, 2008., str. 219-229.
  - Bilić, Luciana: „Rječnik fra Ludovika Lalića“, Suvremena pitanja, časopis za prosvjetu i kulturu Matice Hrvatske Mostar, br. 7., Mostar, 2009., str. 84-91),
  - Bilić, Luciana: „Odnos Jakovljevićeve i Šitovićeve gramatike“, Zbornik o Lovri Šitoviću, (ur. Pavao Knezović), Knjižnica Tihi pregaoci, knjiga 7, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2009., str. 173-185,
  - Boban, Luciana: „Fojnički rukopis latinske gramatike“, Hum, br. 6, god. 2010, str. 166-185, Mostar
  - Boban, Luciana – Grubeša, Josip: „Ančićevi prijevodi glagolskih konstrukcija“, u: Zbornik o Ivanu Ančiću, (ur. Pavao Knezović), Knjižnica Tihi pregaoci, knjiga 9, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2011., str. 283-302
  - Boban, Luciana: „Discipulus revividus i Zorčićevo Zrcalo“, u: Zbornik o Mati Zoričiću, (ur. Pavao Knezović i Marko Jerković), Knjižnica Tihi pregaoci, knjiga 10, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2012., str. 33-50.

  - Boban, Luciana – Grubeša, Josip: „Prvi i/ili jedini Bakulin Šematizam“, u: Zbornik o Petru Bakuli, (ur. Pavao Knezović i Marko Jerković), Knjižnica Tihi pregaoci, knjiga 11, Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 2013., str.181-200.  Radovi i ostalo što nastavnika kvalificira za izvođenje nastave

  Izlagačica na znanstvenome skupu „Lovro Šitović i njegovo doba“ (Skradin, 8. - 9. svibnja 2008. godine).

  Izlagačica na znanstvenom skupu „Fra Ivan Ančić Dumljanin 1624.-1685.“ (Tomislavgrad, 13.-15. svibnja 2010.).


  Izlagačica na znanstvenom skupu „Mate Zoričić i prosvjetiteljstvo u redovničkim zajednicama tijekom 18. stoljeća“ (Skradin, 19.-21. svibnja 2011. godine).
  Izlagačica na znanstvenom skupu „Opus fra Petra Bakule“ (Mostar, 17.-19. svibnja 2012. godine).

  Datum zadnjeg izbora u zvanje

  ožujak 2012.

  Predmet(-i) koje izvodi

  Na Studiju latinskog jezika i rimske književnost:

  Latinski jezik 1, 2, 3, 4

  Uvod u studij latinskog jezika 1 i 2

  Uvod u latinsku filologiju

  Grčka kultura i civilizacija

  Antička mitologija

  Metrika

  Latinska patristika  Pregled hrvatskog latiniteta humanizma i renesanse

  Pregled hrvatskog latiniteta baroka i prosvjetiteljstva  Na Studiju arheologije:

  Latinski jezik 1 i 2  Na Studiju talijanskog jezika i književnosti:

  Latinski jezik 1 i 2  Za sve studente nastavničkih studija Filozofskog fakulteta:

  Latinski jezik
  Download 3.91 Mb.
  1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   37
  Download 3.91 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Nastavni plan I program studija povijesti umjetnosti

  Download 3.91 Mb.