• Darslik va o’quv qo’llanmalar
 • Ilmiy jurnal va konferensiyalardagi maqola
 • Internet saytlari
 • Navoiy davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik fakulteti kimyo va ekologiya kafedrasi
  Download 260.86 Kb.
  bet5/5
  Sana24.03.2017
  Hajmi260.86 Kb.
  1   2   3   4   5

  Adabiyotlar ro’yxati

  Normativ-huquqiy hujjatlar:

  1.O’zbekiston Respublikasi “Chiqindilar to’g’risida” gi qonuni. 2002 yil

  2. J. Xolmo’minov. “Ekologiya va qonun”. T. Adolat. 2000.
  O’zbekiston Respublikasi Prezidenti I.A.Karimov asarlari:

  1. I.A.Karimov. “Vatan sajdagoh kabi muqaddasdir”. T. O’zbekiston. 1996.

  2. I.A.Karimov. “O’zbekiston XXI asr bo’sag’asida: xavfsizlikka tahdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari”. T. O’zbekiston. 1997.

  3. I.A.Karimov. Ma’naviy yuksalish yo’lida. T. O’zbekiston. 1998.

  4. I.A.Karimov. “O’zbekiston mustaqillikka erishish ostonasida”. Toshkent. “O’zbekiston” nashriyoti. 2011.

  Darslik va o’quv qo’llanmalar:

  1.Э.А.Турдыкулов. “Экологическое образование и воспитание учащихся”. Т. Укитувчи. 1991.

  2.Sh.Otaboyev, T.Iskandarov. “Kommunal gigiyena”. T. Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. 1994.

  3. I.Xolliyev, A.Ikromov. “Ekologiya”. T. Mehnat. 2001.  1. 7.A.Ismoilov. “Ekologik ta’lim-tarbiya”. T. O’qituvchi. 1997.

  2. A.To’xtayev. “Ekologiya”. T. O’qituvchi. 1998.

  3. T.Mirzayev, Z.G’oforov. “Tabiatni e’zozlash umumbashariy muammo”. T. Yangi asr avlodi. 2001.

  4. J. Xolmo’minov. “Ekologiya va qonun”. T. Adolat. 2000.

  5. N.A.Xolmurodov. “Atrof-muhit muhofazasi”. Navoiy. 2005.

  6. O’zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi. T. O’zbekiston. 1992.

  7. M.Mamadazimov. “Astronomiya”. T. O’qituvchi. 2003.

  8. N.Nikolayeva. “Mo’jiza kitob” I tom. T. O’zbekiston 1998.

  9. A.Ergashev, T.Ergashev. “Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish”. T. Yangi asr avlodi. 2005.

  10. К.Ю.Валуконис, Ш.О.Мурадов. Основы экологии. Т. Мехнат. 2001.

  11. A.To’xtayev, A.Hamidov “Ekologiya asoslari va tabiatni muhofaza qilish”. Toshkent. “O’qituvchi”. 1994-yil.

  12. G.D.Shamsidinova, D.A.Karimova. “Kimyoviy ekologiya”. Toshkent, 2010 yil

  16. G.D.Shamsidinova, D.A.Karimova, A.S.Ilyasov “Gidroekologiya” Toshkent, 2009 yil

  17.G.D.Shamsidinova, D.A.Karimova. “Ekologik muammolar”. Navoiy, 2008.

  18. Ekologiyaga oid gazeta va jurnal materiallari.

  Ilmiy jurnal va konferensiyalardagi maqola tezislar

  1.Д.А.Каримова Саноат чиқиндиларини тозалашда интер-полимеркомплекс (ИПК) моддаларнинг ўрни.

  Maqola -publitsistik janr. M.da ijtimoiy hayot hodisalari chuqur tahlil qilinib, nazariy va ommaviy jihatdan umumlashtiriladi, davlat siyosati, iqtisodiyot, texnika, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar, il-gor ish tajribalari ommalashtiriladi, xalq xoʻjaligidagi nuqsonlar tanqid qilinadi.
  O’zbekiston konchilik xabar-nomasi ilmiy-texnik va ishlab chiqarish jurnali. - Навои,2006.-№2.-С.94-98.

  2. A.Набиев., D.A.Каримова , O.M. Ёриев Гельполимер-полимерные композиционные материалы полианилина со сшитыми поликислотами. Композиционные материалы. -Ташкент, 2009. -№2.-С.46-48.

  3. Патент РУз №IAP2009 0177. 8 С 02 В 1/14. Способ очистки промыш-ленных вод на основе гелполимер-полимерных материалов полианилина // Ёриев О.М., Набиев А.Н., Каримова Д.А., Розыков К.Х., Фозилов С.Ф., Мавлонов Б. Уз Р ДПИ Расмий ахборотнома №11, 30.11.2009. –с. 6.

  4. A..H. Набиев ,O.M. Ёриев, D.A.Каримова Полимер-полимеркомплексларнинг саноатда қўлланилиши тўғрисида «Kimyo, ekologiya va salomatlik». мақолалар тўплами. -Navoiy, -2005. -С.11-13.

  5.D.A.Каримова Interpolimer komplekslar yordamida sanoat chiqindilarini tozalash O’zbekiston Respublikasi biologic xilma-xilligining ekologik muammolari. Respublika ilmiy-amaliy konferensiya. –Navoiy, 2006.

  6. D.A.Каримова Interpolimer komplekslar va ularning ekologik ahamiyati O’zbekistonda tabiiy birikmalar kimyosining rivojlanishi va kelajagi. Ilmiy konferensiya. –Toshkent. 2007, -С.13-19.

  7. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Изучение структуры полимер-полимерных композиций на основе полианилина и различных поликислот

  “Зеленая химия в интересах устойчивого развития”.Материалы I республиканской конференции с международным участием. Самарканд 26-27 марта 2012 г.

  8. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Ekologiyaning istiqboli, uning ekologik ong va huquqiy bilimlarga bog’liqligi. “Konstitutsiya –jamiyatning huquqiy tayanchi” mavzusidagi ilmiy-nazariy konferensiya materiallari. Navoiy-2011yil dekabr

  9. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Suv havzalarining atrof-muhitga ta’siri. Professor-o’qituvchilar va talabalarning XXVII ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. IV-qism.Navoiy 2012-yil, may.

  10. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Tabiatda moddalarning aylanma harakatida va inson hayotida o’simliklarning roli. XXVII ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to’plami. IV-qism.Navoiy 2012-yil, may

  11. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Кинетика допирования полианилина. “Ishlab chiqarish korxonalarining iqtisodiy samaradorligini oshirishda yangi texnika va texnologiyalarning roli” mavzusidagi Vazirlik miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman.Namangan muhandislik –texnologiya instituti. 2012-yil 18-may

  12. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Оролбўйи минтақасидаги ўсимликлар дунёсидан фойдаланиш ва унинг экологик оқибатлари. Материалы республиканской научно-практической конференции «Рациональное исползование природных ресурсов южного приаралья» Nukus- 2012, iyun

  13. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Ta’lim jarayonida innovatsiyalar. XII-ilmiy-amaliy konferensiya materiallari,2013.

  14. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова, З.И.Расулова Технологический метод изготовления композиционных полимерных сорбентов. O’zbekiston kompozitsion materiallar ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali №1/2013.

  15. D.A.Каримова, D.Н.Шерматова Интерполимерные комплексы и композиции полианилина в качестве сорбента при очистки отходящих газов промышленных предприятий. Современные техника и технологии горно-металлургической отрасли и пути их развития. VI –международной научно-технической конференции. 14-16 мая 2013 года. г. Навои.

  Internet saytlari:

  1.. WWW.tdpi.uz (O’zbekiston Respublikasi xalq ta’limi vazirligi}

  2. WWW.pedagog.uz

  3. WWW.ziyonet.uz

  4. WWW.edu.uz

  5. WWW.grain.ru

  6. www.disserr.ru/contents/174817. Иванов В. Ф. 02.00.04 Москва, 2007 275 с. РГБ ОД, 71:07-2/79.

  7. http://www.maikonline.com/maik/showArticle. Е. И. Мальцев, Д. А. Лыпенко, О. М. Перелыгина, В. Ф. Иванов, О. Л. Грибкова, М. А. Брусенцева, А. В. Ванников  8. www.vntic.org.ru/php/rntd.php. 13243.7728045419.06.1.008.5/011. 17.07.2008.

  Ilovalar

  Download 260.86 Kb.
  1   2   3   4   5
  Download 260.86 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Navoiy davlat pedagogika instituti tabiatshunoslik fakulteti kimyo va ekologiya kafedrasi

  Download 260.86 Kb.