• LASTNIŠTVO NAD ZAUPNIMI INFORMACIJAMI
 • SPREMEMBE
 • Pogodba o zaupnosti
  Download 29.94 Kb.
  bet6/6
  Sana04.04.2021
  Hajmi29.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6

  V zvezi z zagotavljanjem Zaupnih Informacije PRO-REM ne prevzema nobene odgovornosti Prejemniku omogočiti dostop do katerihkoli dodatnih Zaupnih Informacij, ali jih posodabljati ali popraviti morebitne nepravilnosti, ki se lahko pokažejo v priskrbljenih Zaupnih Informacijah.  1. LASTNIŠTVO NAD ZAUPNIMI INFORMACIJAMI

  Zaupne Informacije so in ostanejo v lasti PRO-REM in Prejemnik nima nobenih pravic ali dovoljenj v razmerju do njih.  1. OBVEZNOSTI VAROVANJA ZAUPNOSTI


  Prejemnik:
     1. bo ohranjal Zaupne Informacije zaupne in jih ne bo razkril (posredno ali neposredno) nobeni osebi, razen, če ta oseba postane Dovoljeni Prejemnik;

     2. bo Zaupne Informacije uporabil izključno za Dovoljeno Uporabo in za nobene druge namene, vključno, brez omejitev, za konkuriranje PRO-REM ali za uporabo Zaupnih Informacij na kakršenkoli način, ki je ali bi lahko bil škodljiv za kateregakoli člana NLB Skupine;

     3. si bo po svojih najboljših močeh prizadeval za varovanje Zaupnih Informacij in preprečevanje nepooblaščenega dostopa tretjih oseb;

     4. ne bo naredil nobenih kopij Zaupnih Informacij ali jih reproduciral v kakršnikoli obliki, razen v obsegu, ki je razumno potreben, za Dovoljeno Uporabo Prejemnika;

     5. bo PRO-REM nemudoma obvestil, če mu predpisi to dopuščajo, v primeru, da Prejemnik ugotovi, da so bile Zaupne Informacije razkrite katerikoli drugi osebi kot Dovoljenemu Prejemniku.

  PRO-REM se zavezuje varovati to Pogodbo in vse informacije, ki jih prejme od Prejemnika v zvezi s Povabilom v strogi tajnosti oz. kot zaupne informacije, in sicer pod smiselno enakimi pogoji, kot veljajo za Prejemnika.
  1. VRAČILO ALI UNIČENJE ZAUPNIH INFORMACIJ

   1. Prejemnik bo na zahtevo PRO-REM nemudoma: (a) uničil ali vrnil PRO-REM vse Zaupne Informacije, ki jih ima v fizični obliki, in zagotovil uničenje ali vračilo kakršnihkoli Zaupnih Informacij v posesti Predstavnika; in (b) izvedel vse razumno uresničljive ukrepe za trajen izbris vseh Zaupnih Informacij, ki jih ima v elektronski ali drugačni neoprijemljivi obliki, in zagotovil, da vsak Predstavnik, ki poseduje s takšnimi Zaupnimi Informacijami, stori enako.

   2. Prejemnik se zavezuje, da ne bo in bo ob tem zagotovil, da noben Predstavnik ne bo, poskušal obnoviti nikakršnih Zaupnih Informacij, izbrisanih v skladu s členom 6.1. zgoraj.  1. SPREMEMBE


  Spremembe te Pogodbe so veljavne le v pisni obliki in podpisane s strani obeh Strank ali njunih pooblaščencev.
  1. VELJAVNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

   1. Za to Pogodbo velja pravo Republike Slovenije ter se tolmači v skladu z njim. Če je ta pogodba sklenjena v slovenskem in angleškem jeziku v primeru spora prevlada pogodba sklenjena v slovenskem jeziku.

   2. Vsi spori ali zahteve, ki izvirajo iz ali nastanejo v povezavi s to pogodbo ali njeno kršitvijo, prenehanjem ali neveljavnostjo, se bodo reševali pred pristojnim sodiščem v Ljubljani.


  Ta Pogodba je podpisana in sklenjena v dveh enakih izvodih in stopi v veljavo, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank.

  _________, dne ________________ Ljubljana, dne _____________
  PREJEMNIK:
  PRO-REM d.o.o.- v likvidaciji

  likvidacijska upravitelja:  Lamija Hadžiosmanović Jovica Jakovac  CPZ – VRP  Download 29.94 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 29.94 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Pogodba o zaupnosti

  Download 29.94 Kb.