• Issiqlik balansi.
 • Tasdiqlayman
  Download 3.89 Mb.
  bet19/98
  Sana18.06.2021
  Hajmi3.89 Mb.
  #15109
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   98
  Moddiy balans. Bitta apparatli bug’latish qurilmasining moddiy balansi:  Gb – eritmaning boshlang’ich miqdori;

  Gox eritmaning oxirgi miqdori;

  ω – erituvchining (ikkilamchi bug’ning) miqdori.

  Eritma tarkibida bo’lgan quruq moddaga nisbatan moddiy balans quyidagicha yoziladi:

  Xb, Xox – eritmaning boshlang’ich va oxirgi konsentratsiyalari.

  Bunda yuqorida berilgan tenglamalar yordamida apparatning shu unumi topiladi.  Quyuqlashtirilgan eritma bo’yicha:

  Bug’latilayotgan suv bo’yicha:
  Issiqlik balansi. Issiqlik balansini hisoblash uchun quyidagi belgilarni qabul qilamiz:

  D – isituvchi bug’ning sarfi;

  Ii – isistuvchi bug’ning entalpiyasi;

  I – ikkilamchi bug’ning entalpiyasi;

  ib = Cbtb – dastlabki eritmaning entalpiyasi;

  ik = Cktk – quyuqlashtirilgan eritmaning entalpiyasi;

  i/ = C/θ – isituvchi bug’ kondensatining entalpiyasi;

  Cb, Ck, C/ – dastlabki va quyuqlashgan eritma hamda kondensatning o’rtacha solishtirma issiqlik sig’imlari;

  tb, tk, θ – dastlabki quyuqlashgan eritma va isituvchi bug’ning to’yinish temperaturalari.

  Issiqlikning kirishi (dastlabki eritma bilan) Gb, ib;

  isituvchi bug’ bilan DIi;

  Issiqlikning sarflanishi (quyuqlashgan eritma bilan) Gq, iq;

  Ikkilamchi bug’ bilan ωI;

  Isituvchi bug’ning kondensati bilan D·i;

  Quyuqlashtirish issiqligi Qkons;

  Atrof – muhitga yo’qotilgan issiqlik Qy;  Issiqlik balasi quyidagicha ifodalanadi:


  Dastlabki eritma quyuqlashgan eritma va bug’latilishi lozim bo’lgan suv aralashmasidan iborat hamda dastlabki eritmaning issiqlik sig’imi temperaturasi tb bilan tq intervalda o’zgarmay qoladi deb olamiz. Bunda issiqlik balansi quyidagicha:

  bu yerda C’’ – temperature 00C dan tk gacha o’zgargan paytdagi suvning o’rtacha issiqlik sig’imi.  tb, ik, i va GkCk larning qiymatlarini asosiy tenglamaga qo’yib quyidagi ifodani olamiz:

  Bu tenglamadan bug’latish apparatiga vaqt birligi ichida isituvchi bug’ bilan kiritilgan issiqlik miqdorini aniqlaymiz:  Bu tenglamaning o’ng tomonidagi birinchi qismi dastlabki eritmani qaynash temperaturasigacha isitish uchun sarf bo’lgan issiqlik miqdorini, ikkinchi qismi esa eritmadan suvning bug’lanishi uchun sarf bo’lgan issiqlik miqdorini belgilaydi.

  Eritmani quyuqlashtirish paytidagi issiqlik effekti Qkons bilan ifodalanadi. Quyuqlashtirish jarayonida issiqlikning yutilishi yoki chiqishi sodir bo’ladi. Agar Qkons ning miqdori ancha katta bo’lsa, u hisobga olinadi, kam bo’lsa hisobga olinmaydi.

  Isituvchi bug’ning sarfi:  Agar eritma avval qaynash temperaturasigacha isitilib, so’ngra bug’latish apparatiga berilsa, tb=tk bo’ladi. Qkons va Qy ning miqdori hisobga olinmasa, unda 1 kg suvning bug’latish uchun kerak bo’lgan isituvchi bug’ning nazariy sarfini topish mumkin:  bu yerda:  Ig – Cθ=r – isituvchi bug’ning kondensatsiyalanish issiqligi,

  I – C’’tq = r – qaynab turgan eritmalardan suvning bug’lanish issiqligi (taxminan r = r deb olinishi mumkin).  Download 3.89 Mb.
  1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   98
  Download 3.89 Mb.