• POTEK UČNE URE PO UČNIH KORAKIH 1. UVODNI DEL
 • 2. OSREDNJI DEL 1. Posredovanje novih likovnih in drugih pojmov
 • 2. Posredovanje likovne naloge
 • 3. Likovno izražanje
 • UČiteljica: Mojca Ogrizek Drinovec razred: r
  Download 34.56 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi34.56 Kb.


  UČITELJICA: Mojca Ogrizek Drinovec

  RAZRED: 4. r
  ŠOLA: OŠ Oskarja Kovačiča

  PREDMET: Neobvezni izbirni predmet umetnost

  LIKOVNA NALOGA: Izražanje čustev skozi risbo

  LIKOVNA TEHNIKA: svinčnik ali drugi risarski pripomočki

  ŠTEVILO UR: 2

  LIKOVNI MATERIALI: risalni list, svinčnik

  LIKOVNI MOTIV: avtoportret v 4 delih

  METODE DELA: pogovor, razlaga, praktično delo

  OBLIKE DELA: individualna, frontalna

  UČNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKI: predstavitev s fotografijami

  VRSTA UČNE URE: kombinirana

  LITERATURA:

  • Tomšič-Čerkez, B., & Tacar, B. (2010). Likovne kuharije: uporabne likovne tehnike. Ljubljana: Mladinska knjiga.

  • Karim, S. (2011). Velike umetnine za male umetnike, Ljubljana: Mladinska knjiga.
  CILJI : Učenec:

  • razvija ustvarjalne likovnoizrazne zmožnosti in neguje individualni likovni izraz,

  • se seznani z likovno tehniko,

  • razvija občutek za izražanje čustev z likovno govorico,

  • kritično ovrednoti likovna dela.
  UČNA PRIPRAVA

  POTEK UČNE URE PO UČNIH KORAKIH

  1. UVODNI DEL

  UČITELJ

  UČENCI

  Učitelj pove primer iz življenja, ko je bil zelo srečen (zaradi prijetnega presenečenja, darila, uspeha...) in svojo srečo tudi navidezno izrazil (smeh, skakanje od veselja...).

  Učitelj učence vpraša, če se spomnijo trenutka, ko so bili sami zelo srečni.

  Prav tako skušajo opisati zgodbe, ko so bili:


  • Žalostni,

  • Jezni

  • Strah ali presenečenje

  Učenci pripovedujejo o svojih izkušnjah


  2. OSREDNJI DEL
  1. Posredovanje novih likovnih in drugih pojmov

  UČITELJ

  UČENCI

  Učence vpraša:
  Kako lahko občutke narišemo, ko upodabljamo osebe?

  Vsi poznamo ikono SMILY ali smeško, ki se pojavi v različnih čustvenih stanjih. Poglej SLIKO 1in učenci naj ugotavljajo kakšne občutke izraža posamezna figurica.

  Ko pri likovnem delu upodabljamo občutke, pravimo temu ekspresija.
  Kako pri različnih čustvih premaknemo roke? Npr.: ko smo srečni krilimo z rokami, ko smo jezni stiskamo pesti, ko se ustrašimo se primemo za glavo,...
  Čustva lahko ponazorimo zgolj na obrazu, če rišemo portret.

  Pri risanju figure (celega ali le zgornji del telesa) lahko občutke izražajo tudi roke in celotna poza.


  Pokaže primere umetniških portretov in se z učenci pogovori o čustvih, ki jih izraža portretiranec.

  (poišče primere na spletu in jih pokaže učencem)

  Slika 1: Edvard Munch: Krik

  Slika 3: Vincent Van Gogh- Avtoportret

  Slika 4: Francisco Goya- Stric Paquet

  Slika 5: Andy Warhol: Muhamed Ali
  Sodelujejo v pogovoru.

  Razmislijo in odgovorijo na vprašanje.


  Učenci opišejo slike

  Razmišljajo oziroma iščejo ustrezne primere.

  Strah


  Žalost

  Veselje


  Jeza  2. Posredovanje likovne naloge


  UČITELJ

  UČENCI

  Učencem napove, da bodo narisali 4 risbe na katerih bodo upodobili sebe tako, da bodo na vsaki risbi izrazili drugačno čustvo.et ali figuro.

  Narišejo lahko portr


  Rišejo s svinčniki, ko končajo risbe lahko pobarvajo z barvicami.
  Učence spodbudimo, da ponovijo kateri so suhi, risarski materiali.

  Suhi risarski materiali:
  • omogočajo upodabljanje podrobnosti.

  Preden začnejo risati naj zaprejo oči in si skušajo predstaviti trenutek, ko so bili srečni in kakšen izraz so imeli na obrazu, kaj so počeli z rokami, morda so od veselja zavriskali, skočili, jokali...

  Podobno naj prikličejo v spomin podobo žalostnega trenutka, trenutka jeze in trenutka, ko jih je bilo strah.


  Svinčnik, barvice, voščenke, kreda, pasteli, oglje, flomaster.

  Učenci zaprejo oči in si skušajo predstavljati čustveno stanje.

  V vsako polje narišejo sebe v posameznem čustvenem stanju.


  3. Likovno izražanje

  UČITELJ

  UČENCI

  Učitelj pove kako naj razdelijo risalni list na 4 enaka polja v katera bodo risali (polja razdelijo s črto tako, da naredijo križ ali list preganejo).

  Risalni list razdelijo na 4 dele tako, da s črto narišejo križ in tako dobijo 4 polja.

  Se likovno izražajo,.


  3. ZAKLJUČNI DEL

  • razstava likovnih izdelkov učencev

  Izdelke učencev razstavimo v prostoru na koncu razreda na tla, tako dokončane kot nedokončane.


  • oblikovanje meril za vrednotenje

  Ponovimo njihovo nalogo pri risanju (upoštevanje likovne naloge, likovne tehnike, likovnega motiva).

  • analiza likovnih izdelkov (vrednotenje)

  Z učenci se pogovorimo ob delih. Pri tem pogledamo ali je avtor upošteval dana navodila. Kaj bi moralo biti drugače? Kaj bo naslednič popravil, da bo boljše?

  Slika 1:


  Pozorno poglej kako se spremenijo USTA in OBRVI.

  Slika 2: Edvard Munch: Krik

  Slika 3:
  Vincent Van Gogh: Avtoportret

  Slika4:  Francisco Goya: Stric Paquet


  Slika 5: Andy Warhol: Muhamed Ali

  Download 34.56 Kb.
  Download 34.56 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  UČiteljica: Mojca Ogrizek Drinovec razred: r

  Download 34.56 Kb.