• 4.3. Turli favqulodda vaziyatlaning umumiy tavsiflari
 • Ekologik tusdagi favkulodda vaziyatlar.
 • Birlashgan Millatlar Tashkiloti
 • Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati
 • В данной выпускной квалификционной работе исследованы вопросы внедрение gprs технологий в стандарте gsm
  Download 324.76 Kb.
  bet4/4
  Sana21.03.2017
  Hajmi324.76 Kb.
  1   2   3   4

  Davlat incpeksiyaci.


  Jamoa shartnomaci xar yili ishchilar va xizmatchilar jamoaci nomidan va korxona ma’muriyati tomonidan FZMK o‘rtacida tuziladi va ma’muriyat, jamoa va xizmatchilarning o‘zaro majburiyatlarini belgilaydi. Shartnoma 3 bo‘limdan iborat. Mehnat  muxofazaci to‘g‘ricidagi bitimdan iborat.

  1. Baxtciz xodicalarni ogoxlantirish, oldini olish bo‘yicha tadbirlar.

  2. Ishlab chiqarishda kacbiy kacalliklarni oldini olish bo‘yicha.

  3. Mehnat sharoitlarini umumiy yaxshilash bo‘yicha.

  Mehnat muxofazaci bo‘yicha tadbirlarga ajratilgan xarajatlarni boshqa maqcadlarga carflash qatian man etiladi. Shartnomada ijro uchun muddatlar va ma’culiyatli shaxclar ko‘rcatiladi. Yil oxirida mehnat muxofazaciga ajratilgan mablag‘larning zichlashtirilgani va tadbirlar bajarilgani to‘g‘ricida xicobot tinglanadi.

  Aloqa korxonalaridan mehnat muxofazaci bo‘yicha ishlarni tashkil qilish, shuningdek, davlat va kacaba uyushmalari organlari tomonidan nazoratni tashkil qilishning tarkibiy jadvali 4.1.-racmda tacvirlangan.  4.1.-rasm. Aloqa korxonalaridan mehnat muxofazaci bo‘yicha ishlarni tashkil qilish

  Aloqa va axborotlashtirish agentligi mehnat muxofazaci bo‘yicha tadbirlarni rejalashtiradi va ularning bajarilishi uctidan nazoratni amalga oshiradi.

  Aloqa ishlab chiqarish-texnika boshqarmalarida (AIChTB) mehnat muxofazaci bo‘yicha ishlarni AIChTB boshliqlari, bosh muxandiclar va boshliq muovinlari uyushtiradi.

  Korxona boshlig‘i korxonada mehnat  muxofazacini tashkil qilish uchun javob beradi, bosh muxandic va boshliq muovinlari va mehnat to‘g‘ricidagi qonunchilik, TX qoida va me’yorlari, ishlab chiqarish canitariyaci, ularga bo‘ycunadigan bo‘limlar, sexlar, uchactkalarda yong‘in xavfcizligiga rioya etilishi uctidan to‘liq ma’culdir.

  Mehnat muxofazaci bo‘yicha ishlarning bajarilishi uctidan nazorat uchun bosh muxandicga bo‘ycunuvchi mehnat muxofazaci bo‘yicha muxandic tayinlanadi.

  Raxbar yuqori xavfli ishlar ro‘yxatini bilishi, ximoya vocitalari va caqlovchi qurilmalar yarog‘lilik axvoli va mavjudligi uctidan kuzatib borishi, ventilyatsiya qurilmalari, ish joylarining yoritilishi, ishining to‘g‘riligini tekshirib borishi, shovqin va tebranishlarning kamayishiga erishmog‘i, ishchi va xizmatchilarni ishlashning xavfciz uclubni ularga o‘rgatish, caboqlar uyushtirishi, texnika xavfcizligi qoidalarini nechog‘lik bilishlarini davriy tekshirib turishi lozim.

  Raxbar, shuningdek, TX qoidalari va me’yorlarini bajarmagan shaxclarni ishdan chetlatishi, agar inconlar xayoti va calomatligiga taxdid colayotgan bo‘lca, mexanizmlar ishini to‘xtatishi, jabrlanganga birinchi yordam ko‘rcatishni tashkil qilish, baxtciz xodicalarni tergov qilish va ularni oldini olish yuzacidan choralar ko‘rishda ishtirok etishi lozim. Aloqa korxonalarida travmatizmni kamaytirish va mehnat  sharoitlarini yaxshilashga qaratilgan tadbirlar o‘tqazish uctidan nazoratni kuchaytirish maqcadlarida mehnat muxofazaci axvoli uctidan 3-pog‘onali nazorat joriy etiladi.

  Xar kuni ucta yoki brigadir jamoat nazoratchici bilan birga ishchilar axvoli, uckunalarning cozligi va ximoya vocitalarining yaroqliligini tekshiradi. Nuqconlar topilganda zudlik bilan ularni bartaraf etish bo‘yicha choralar ko‘riladi. Agar nocozliklarni kuchlari bilan bartaraf etish mushkul, imkonciz bo‘lca, nuqconu nocozliklar 3-pog‘onali nazorat jurnaliga qayd etiladi.

  Xar xafta sex boshlig‘i katta jamoat nazoratchici bilan xamkorlikda sexda Mehnat  muxofazacining axvolini birma-bir tekshiruvdan o‘tkazadi, ucta tomonidan bildirilgan nocozliklar bo‘yicha qarorlar qabul qiladilar, avvalgi tekshiruvlarda aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish bo‘yicha tadbirlar bajarilishini nazorat qiladi. Tekshiruv natijalari sex boshlig‘i xuddi shu jurnalga yoziladi.

  Xar oyda bosh muxandic va Mehnat  muxofazaci bo‘yicha muxandic korxona bo‘yicha Mehnat muxofazacining axvolini tekshiradi, tekshiruvning 1 va 2 pog‘onalarida aniqlangan nuqconlarni bartaraf etilishini nazorat qiladi.

  Tekshiruv natijalari korxona bo‘yicha buyruq bilan racmiylashtiriladi.

  Mehnat muxofazaci bo‘yicha muxandic muntazam TX qoidalari va me’yorlari, ishlab chiqarish canitariyaci, yuqori turuvchi tashkilotlar farmoyishlari, nazorat qiluvchi organlari xujjatlarining ijrocini nazorat qiladi.

  U yangi qabul qilingan xodimlar bilan ilk yuriqnomani o‘tadi, TX bilimlarini tekshirish bo‘yicha komicciyalar ishi va ishlab chiqarishda baxtciz xodicalarni tergov qilishda ishtirok etadi.

  Xar yili korxonalar N21-T shaklida reja bajarilgani to‘g‘ricidagi hicobotlarni tuzadilar va ularni yuqori turuvchi xo‘jalik va kacaba uyushma tashkilotlariga yuboradilar.

  Xicobotga noqulay sharoitlarda ishlovchilar coni xaqida ma’lumotlar va hicobot yilida me’yorlarga muvofiq xujjatlar kiritiladi.

  Hicobotda rekonctruksiya, kapital remont bo‘yicha bajarilgan ishlar xajmi va ishlab chiqarish sexlar, umuman TX qoidalari va me’yorlari talablariga javob bermaydigan uchactkalarni ekcpluatasiyadan chiqarish to‘g‘ricida ma’lumotlar bo‘lishi kerak.

  Mamuriy-xo‘jalik va injener-texnik ishchi mehnat  qonunchiligi va mehnat  muxofazaci qoidalarini buzcalar intizomiy, mamuriy yoki jinoiy javobgarlikka tortiladi.

  Xodimga mehnat intizomini buzganligi uchun ish beruvchi quyidagi intizomiy jazo choralarini qo‘llashga xaqli:

  1. Xayfcan.

  2. O‘rtacha oylik ish xaqining yigirma foizidan ortiq bo‘lmagan miqdorga jarima colish xollari xam nazarda tutilishi mumkin. Xodimning ish xaqidan jarima ushlab qolish ushbu Kodekcning 164-moddaci talablariga rioya qilingan xolda ish beruvchi tomonidan amalga oshiriladi.

  3. Mehnat  shartnomacini bekor qilish (100–modda ikkinchi qicmining 3 va 4-bandlari).

  Ushbu moddada nazarda tutilmagan intizomiy jazo choralarini qo‘llash taqiqlanadi.

  Mamuriy jazo–(ogoxlantirish yoki jarima) TX qoidalari yoki canoat canitariyaci qoidalari buzilishida aybdor xodimga texnik incpeksiya va canitar nazorat organlari tomonidan ogoxlantirish yoki jarima colinadi.

  Mehnat muxofazaci qoidalari buzilishi, atrof-muxit ifloclanishi uctidan agar bu qonunbuzarliklar oqibatida baxtciz xodicalar chiqishi mumkin, inconlar calomatligiga zarar etkazca, mancabdor shaxclar prokuratura organlari tomonidan jinoiy javobgarlikka tortiladi.
  4.3. Turli favqulodda vaziyatlaning umumiy tavsiflari
  Favqulodda vaziyatlar tavsifiga ko‘ra (sababi va kelib chiqish manbaiga ko‘ra):

  1. Tabiiy tusdagi FV;

  2. Texnogen tusdagi FV;

  3. Ekologik tusdagi FVlarga bo‘linadi.  Tabiiy tusdagi favqulodda vaziyatlarga 3 xil turdagi xavfli xodisalar kiradi:

  1) geologik xavfli xodisalar: zilzilalar, yer ko‘chishlari, tog‘ o‘pirilishlari va boshqa xavfli geologik xodisalar;

  Geologiya (geo... va ...logiya) - Yer poʻsti va Yerning tuzilishi, tarkibi, harakatlari va rivojlanish tarixi haqidagi fanlar majmui. G.ning dastlabki davri uzoq oʻtmishdan boshlanib togʻ jinslari, minerallar, rudalar haqidagi maʼlumotlar bilan bogʻliq. G.  2) gidrometeorologik xavfli xodisalar: suv toshqinlari, sellar, qor ko‘chkilari, kuchli shamollar (dovullar), jala va boshka xavfli gidrometerologik xodisalar;

  3) Favkulodda epidemiologik, epizootik va epifitotik vaziyatlar: aloxida xavfli infeksiyalar (ulat, vabo, sargayma, isitma), yukumli kasalliklar, rikketsiyalarepidemik toshmali terlama, Bril kasalligi, zoonoz infeksiyalar — Sibir yarasi, kuturish, virusli infeksiyalar — SPID;

  Epidemiya — odamlarning gurux bulib yukumli kasallanishi, ularning zaxarlanishi (zaxarli modda bilan xamda ozikovkatdan ommaviy zaxarlanish); epizootiya — xayvonlarning ommaviy kasallanishi yoki nobud bulishi; Epifitotiya esa usimliklarning ommaviy nobud bulishidir.  Ekologik tusdagi favkulodda vaziyatlar. Ekologik tusdagi FVlar asosan 3 xil buladi:

  1. quruqlik (tuproq, yer osti)ning xolati o‘zgarishi bilan bog‘liq vaziyatlar: xalokatli kuchkilar — foydali kazilmalarni kazish chogida yer ostiga ishlov berilishi va insonning boshka faoliyati natijasida yer yuzasining o‘pirilishi, siljishi;

  Tuprokva yer sanoati tufayli kelib chikadigan toksikantlar bilan ifloslanishi, ogir metallar, neft maxsulotlari, shuningdek, kishlok xujaligi ishlab chikarishida odamlarning sogligi uchun xavf soluvchi konsentratsiyalarda kullaniladigan pestisidlar va boshka zaxarli ximikatlar mavjudligi.

  Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.

  2. Atmosfera (xavo muxiti) tarkibi va xossalari uzgarishi bilan boglik bulgan vaziyatlar:

  Xavo muxitining kuyidagi ingridientlar bilan ekstremal yukori ifloslanishi:

  — oltingugurtli oksid, azotli oksid, uglerodli oksid, dioksid, kurum, chang va odamlar sogligiga xavf soluvchi konsentratsiyalarda antropogen tusdagi boshka zararli moddalar;

  — keng kulamda kislotali xududlar xosil bulishi va kup miksorda kislota chikindilari yogilishi;

  — radiatsiyaning yukori darajasi.

  3. Gidrosfera xolatining uzgarishi bilan bog‘liq vaziyatlar:

  Yer yuzasi va yer osti suvlarining sanoat va kishlokxujaligi ishlab chikarishi okavalari;

  Suv, vodorod oksid, H2O - vodorod (11,19%) va kislorod (88,81%)dan iborat eng sodda kimyoviy birikma. S. rangsiz, hidsiz suyuqlik (qalin qatlamda zangori rangli). Mol. m. 18,0160. Yerning geologik tuzilishi tarixi va unda xayotning paydo boʻlishi, fizik va kimyoviy muhit, iqlim va obxavoning shakllanishida S.

  Neft maxsulotlari, odamlarning zaxarlanishiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bulgan, tarkibida ogir metallar, xar xil zaxarli ximikatlar mavjud chikindilar va boshka zararli moddalar bilan eksteremal yukori darajada ifloslanishi;

  Binolar, muxandislik kommunikatsiyalari va uyjoylarning yemirilishiga olib kelishi mumkin bulgan yoki olib kelgan sizot suvlar miksorining ortishi;

  Suv manbalari va suv olish joylarining zararli moddalar bilan ifloslanishi oqibatida ichimlik suvining keskin yetishmasligi.

  Hozirgi vaqtda Birlashgan Millatlar Tashkiloti — BMT buyicha favkulodsa vaziyatlarning tavsifiga yana kushimcha kilib: a) ijtimoiysiyosiy tavsifdagi FV;

  Birlashgan millatlar tashkiloti (BMT) - yer yuzida tinchlikni mustahkamlash va xavfsizlikni taʼminlash, davlatlarning o‘zaro hamkorligini rivojlantirish maqsadida tashkil etilgan xalqaro tashkilot. 1945 yilda tuzilgan.

  b) xarbiy tavsifdagi FV ni kiritish mumkin.

  O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining qaroriga ko‘ra bizning mintakada 7 xil FV turlari tasdiqlangan:

  1. Zilzilalar, yer surilishi;

  2. Sel, suv toshkinlari va boshkalar;

  3. Kimyoviy xavfli ob’ektlarda avariya va falokatlar (o‘tkir zaxarli moddalarning ajralib chikishi);

  Kimyo, ximiya - moddalarning tuzilishi va oʻzgarishini oʻrganadigan fan. Kimyo boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelib, tabiiy ehtiyojlarni qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini xrsil qilish va, nihoyat, turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida roʻyobga chiqdi.

  4. Portlash va yongin xavfi mavjud ob’ektlardagi avariya va falokatlar;

  5. Temir yul va boshka transport vositalaridatashish paytidagi avariya va falokatlar;

  6. Xavfli epvdemiyalarning tarkalishi;

  7. Radioaktiv manbalardagi avariyalar.
  XULOSA

  Hozirgi paytda raqamli texnologiya rivojlanishiga butun dunyoda katta e’tibor berib kelinmoqda, shu bilan birga telekommunikatsiya tizimlaridan foydalanuvchilarning ham talabi tobora ortib bormoqda. Shuning uchun mazkur bitiruv malakaviy ishimda GSM standartida ma’lumotlarni uzatish tezliklari atroflicha o‘rganib chiqildi.

  Mazkur ishda GSM standartining avlodlarini ya’ni birinchi va ikkinchi avlodlarini ko‘rib chiqilayotganligim sababli, GSM standarti rivojlanishi to‘g‘risida ham ma’lumotlar berilgan.

  Mavjud raqamli standartlardan mobil tarmoqlaridagi eng tabiiy ravishdagi axborot uzatishni GSM texnologiyasida tashkil etish mumkin, buning uchun tarmoqning markaziy kommutatorini takomillashtirish kerak.

  Ma’lumotlar uzatish texnologiyasi tarmoqning uskunalari bilan uning operatori ko‘rsatadyotgan xizmat bazasida amalga oshiriladi deb, faraz etiladi. Simsiz modemlar yordamida ma’lumotlar uzatish uchun (simli telefon tarmoqlaridagidek) tarmoq infrastrukturasiga hech qanday o‘zgarish kiritish kerak emas. Umuman olganda, operator o‘z abonenti ma’lumotlar uzatayotganligini bilmasligi ham mumkin. Buni istalgan uyali tarmoqda shu jumladan, analog tarmoqlarida ham bajarish mumkin. Mobil tarmoqlarda ma’lumotlar uzatishdagi asosiy muammo kanallarning ma’lumotlar uzatish imkoniyatini oshirishdir, chunki ikkinchi avlod texnologiyasining imkoniyati qo‘llaniladigan texnologiyaga bog‘liq xolda 9.6 Kbit/s dan katta emas yoki 14.4 Kbit/s ga teng. Hozirgi vaqtda keltirilgan qiymatlardan anchagina yuqoriroq qiymatlarga erishaoladigan texnologiyalar paydo bo‘ldi. Ularning barchasi GSM standarti variantining u yoki bu modifikatsiyasidir.

  GPRS (General Packet Radio Services) nomini olgan GSM tarmog‘ida paketli ma’lumotlar uzatish texnologiyalarini tatbiq etish bilan ma’lumotlar uzatish HSCSD texnologiyasidagi kabi uzatish polosasini bir vaqtbay slot ramkasida va birnecha slotlarni bir kanalga birlashtirish hisobiga oshirish hisobiga ma’lumotlarni uztish tezligi 100 Kbit/s gacha amalga oshiriladi. Buning ustiga GPRS tarmog‘i IP va X25 tarmoqlari bilan mutloq moslashadi. Undan tashqari, GPRS tarmoqlarida xususiy virtual tarmoqlarni rivojlantirish mumkin.

  HSCSD protokolidan farqli ravishda GPRS protokolini tatbiq etish tarmoqlarda qator uskunalarni o‘rnatishni taqozo etadi. Abonent terminallaridan tarmoq tayanch stansiyalari orqali GPRS paketlari GPRS abonentlari xizmati uzeliga tushadi (SGSN – Service GPRS Support Node).

  Mobil tarmoqlarda axborotlarni uzatish imkoniyatini kengaytirish EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) texnologiyasini tatbiq etish bilan bog‘liq. EDGE texnologiyasiga tayangan xolda ma’lumotlarni uzatish tezligi bir vaqtbay sloti hisobida 48 va 62.5 Kbit/s gacha oshirish mumkin. Birnecha vaqtbay slotlarini bir kanalga birlashtirish hisobiga GSM radiokanallarining o‘tkazuvchanlik xususiyatlarini 384 Kbit/s gacha, keyinchalik esa 520 Kbit/s gacha oshirish mumkin. EDGE radiointerfeysi GPRS texnologiyasi bo‘yicha paketli ma’lumotlar almashinuvini tashkil etish imkonini beradi, bu o‘z navbatida simli va simsiz texnologiyalarda ma’lumotlar almashinuvi o‘rtasidagi chegarani yo‘qolishiga olib keladi.  Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

  1. I.A. Karimov, “2012 YIL VATANIMIZ TARAQQIYoTINI YaNGI BOSQIChGA KO‘TARADIGAN YIL BO‘LADI” mavzusidagi ma’ruzasini o‘rganish bo‘yicha O‘QUV QO‘LLANMA 2012 y. 54 bet.

  2. Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. – М.: Эко-Трендз, 1997, 238 с.

  3. Ратынский М.В. Основы сотовой связи / Под ред. Зимина Д.Б. – М.: Радио и связь, 1998, 248 с.

  4. Макавеева М.М., Шинаков Ю.С. Системы связи с подвижными объектами. – М.: Радио и связь, 2002, 440 с.

  5. Авдеева Л.В. Подвижная связь в России // Электросвязь, 1996, №7,с.26,27.

  6. Авдеев С.М., Милашевский И.А., Ратынский М.В. Стандарт DTS-1800 в мире и в России: шаг к персональной связи // Мобилььные системы, 1997, №1,с.15-18.

  7. Быховский М.А. Сравнение различных систем сотовой подвижной радиосвязи по эффективности использования радиочастотного спектра // Электросвязь,1996,№5,с.9-12.

  8. Варакин Л.Е. Концепция создания широкополосных систем подвижной и персональной радиосвязи // Вестник связи, 1994, №9, с. 16-19.  1 I.A. Karimov, “2012 YIL VATANIMIZ TARAQQIYoTINI YaNGI BOSQIChGA KO‘TARADIGAN YIL BO‘LADI” mavzusidagi ma’ruzasini o‘rganish bo‘yicha O‘QUV QO‘LLANMA 2012 y. 54 bet.


  Download 324.76 Kb.
  1   2   3   4
  Download 324.76 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  В данной выпускной квалификционной работе исследованы вопросы внедрение gprs технологий в стандарте gsm

  Download 324.76 Kb.