Zapomenuté kino Historie prvního stálého kina ve Valašském Meziříčí
Download 0.56 Mb.
bet13/13
Sana24.03.2017
Hajmi0.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
(cit. 22. 9. 2009).

142ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 4 o schůzi kinoodboru, která se konala ve čtvrtek 12. března 1931, s. 28-30. „Koupení zařízení zvuk. kina se nebráníme, je pouze otázkou zdali se mají aparáty koupit okamžitě, či zdali máme ještě počkati do podzimní sezóny.“

143 ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 5 o schůzi kinoodboru, která se konala 26. března 1931, s. 32.

144ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 5 o schůzi kinoodboru, která se konala 26. března 1931, s. 31-33. „Předseda dává hlasovati zdali se má koupě provésti ihned či až na podzimní sezonu. Všemi hlasy přítomných bylo usneseno, aby se zvuk. stroje koupily ihned. Abychom měli jasno ve všech otázkách, dáme se informovati zdali nám firma skýtá záruku pro nerušený provoz, opravy a zdali je nám ochotna provésti v budoucnosti případná zlepšení. Br. Žídek projede do Prahy. Bude proto požádán, aby se informoval u Čs.O.S. a aby se zároveň informoval u firmy Gaumont o otázkách, v nichž nám není dosud jasno. Na základě usnesení o okamžité koupi, žádá předseda, aby jednatel zařídil svolání schůze správního výboru v pátek 27. března, aby tato o koupi strojů rozhodla.“

145ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 6 o schůzi kinoodboru, konané ve čtvrtek 2. dubna 1931, s. 34-36.

146ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zpráva o činnosti kinoodboru za správní rok 1931, s. 67.

147257 zvukových biografů ve Francii předvádí na Gaumontových aparátech (inzerce). Český filmový zpravodaj, 11, č. 16 (25. 4. 1931), s. 3.

148Ze Sokola ve Valašském Meziříčí. Lubina, 19, č. 17 (24. 4. 1931), s. 5. „Pro kino koupena nová zvuková aparatura, která patří k nejlepším zvukovým značkám (francouzský výrobek) a vyžádá si nákladu 160.000 Kč. Dosud žádné kino na Moravě tak dokonalého a nákladného stroje nemá. V Čechách, zejména v Praze je jich už několik v činnosti, a ti, kdož je v chodu viděli, tvrdí, že výkony jejich jsou velmi krásné – nejlepší, co v tomto oboru je dnes možno.“

149 Od poloviny 30. let se předzesilovač nepoužíval [Novák, 1934: 65] .

150„Při světelném systému je zvuk zachycen fotografickou cestou na levé straně filmového pásu a jest reprodukován přeměňováním světelných změn, zachycených na film, v elektrickou energii fotočlánkem a zesilovačem a tato v mechanickou energii zvukových vln v reproduktoru,“ [Novák, 1934: 43].

151Technická úvaha o zvukovém stroji Gaumontově »Radio-Junior«. Filmový kurýr, 5, č. 16 (17. 4. 1931), s. 9.

152ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 8 o schůzi kinoodboru 12. května 1931, s. 39-41. „Usneseno, aby při zvuk. filmech nebylo rozlišováno jsou-li na desky či na světlotón. Také cena pro oba tyto druhy zvuk. filmů zůstane stejná.“

153 Technická úvaha o zvukovém stroji Gaumontově »Radio-Junior«. Filmový kurýr, 5, č. 16 (17. 4. 1931), s. 9.

154Gaumont-Standard 30, Radio-Junior. Český filmový zpravodaj, 11, č. 10 (14. 3. 1931), s. 7. „Jednodušší obsluha, úspora místa, neboť aparát je dvojprojektorový na společném podstavci, čímž je možno předváděti bezpausně. Cena Kč 140.000.- pro bia o 400 – 700 místech.“

155ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zpráva o činnosti kinoodboru za správní rok 1931, s. 67.

156Sokolské zvukové kino. Lubina, 19, č. 19 (8. 5. 1931), s. 4.

157ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Schůze kinoodboru ve středu 6. května t. r., s. 37-39. „Předseda oznamuje, že firmě bylo zasláno [...] 20.000 Kč. Tím jsme formálně převzali zvukový stroj do svého provozu. Probrána byla smlouva s firmou Gaumont a opravena tak jak bylo vzájemně sjednáno. Poněvadž ze smlouvy je nutno, aby stroj byl pojištěn, usneseno pojistiti stroj u pojišťovny Slavie.“

158ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 13 o schůzi kinoodboru, konané ve čtvrtek 17. září 1931, s. 56-60.

159-Jka- (1931): Něco o našem kinu. Lubina, 19, č. 23 (5. 6. 1931), s. 5; srov. O sokolském kinu. Lubina, 19, č. 26 (26. 6. 1931), s. 6.

160O sokolském zvukovém kinu. Lubina, 19, č. 27 (3. 7. 1931), s. 5.

161ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 2 o schůzi kinoodboru, konané 14. 3. 1933, s. 80-83

162ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 8 o schůzi kinoodboru, konané dne 9. ledna 1934, s. 91-93.

163ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 6 o schůzi kinoodboru, konané dne 6. října 1933, s. 88-89.

164ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 7 o schůzi kinoodboru, konané dne 2. listopadu 1934, s. 102-103. „Jednání o vydání znovuzřízení zvukové aparatury firmě Philips ježto počátkem letošního roku fa Gaumont se vyrovnala a splynula s jiným podnikem, přestala dozorčí služba nad přístroji, které jmenovaná firma nainstalovala. Bylo proto vážné nebezpečí, že při eventuální poruše zvukového zařízení bude provoz našeho podniku ohrožen. správa kina vyžádala si prohlídku zvukového zařízení technikem fy Philips a rozpočet úplné montáže.“

165ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zpráva o činnosti kinoodboru za správní rok 1934. „Dosavadní Gaumontova aparatura byla jedním z prvých zvukových zařízení a dnes již nevyhovovala. Protože firma Gaumont zanikla, nebylo nikoho, kdo by nutné opravy zvukové aparatury prováděl a za ně ručil. kinoodbor vyjednával proto s firmou Philips, která provedla rekonstrukci zvukového zařízení i akustickou úpravu sálu s plným zdarem.“

166Úvodem do nové sezony. Naše kino, 2, č. 9 (1. 9. 1936), s. 2.

167ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 3 o výborové schůzi kinoodboru, konané dne 5. prosince 1936, s. 115-116.

168ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 2 o výborové schůzi kinoodboru, která se konala dne 15. února 1937, s. 118-120.

169ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 3 o výborové schůzi kinoodboru, konané dne 9. prosince 1938, s. 130-131.

170ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Jednatelská zpráva za rok 1939, s. 151-153. „Nařízeny byly mnohé opravy a úpravy, jež si vyžádaly peněžního nákladu. Hlavním však naším úkolem pro nejbližší dobu jest zabezpečiti plynulý a bezpečný příchod a odchod obecenstva. Na to při revizi byl kladen velký důraz. Aby tomuto neodkladnému požadavku bylo vyhověno, bude nutno provésti přestavbu zadní části kina tak, aby byl získán východ z kina.“

171ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 3 o schůzi kinoodboru, konané dne 1. června 1939, s. 140-141.

172ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 4 o schůzi kinoodboru, která se konala 22. června 1939, s. 142-143.

173ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 7 o schůzi kinoodboru, konané dne 22. listopadu 1939, s. 147-148. „Účelem schůze bylo jednání o přestavbě kina. Na návrh br. arch. Kupky usneseno vypsati soutěž ideových plánů na přestavbu zadního traktu kina, k níž budou vyzváni: arch. Krásný, arch. Sedláček, ing. arch. Turek, arch. Kupka, Místecký [...] a stav. arch Žídek. Náklad přestavby nemá přesahovati 400.000 K.“

174ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 3 o schůzi kinoodboru, konané dne 4. 3. 1940, s. 155-157.

175Naše kino mezi prvními. Lubina, 28, č. 8 (23. 2. 1940), s. 3. „Od poslední soboty je v sokolském kinu v provozu nová aparatura, která mnohonásobně zlepšuje předvádění filmů. Je to v prvé řadě poslední technická novinka zlepšení aparatury zvukové, která umožňuje plné využití a dokonalou reprodukci nejnižších i nejvyšších zvukových tónů (dělený tón). druhým zlepšením je zvětšení světlosti zařízení optického a třetí novinkou je nové promítací plátno.“

176ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 4 o schůzi kinoodboru, konané dne 28. března 1940, s. 158-160.

177ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 6 o schůzi kinoodboru, konané dne 8. dubna 1940, s. 163-165.

178ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 8 o schůzi kinoodboru, konané dne 30. dubna 1940, s. 168-169. „Kinoodbor se jednomyslně usnáší, aby bylo pracováno podle návrhu skupiny tří (Turek-Šupák-Žídek).“

179ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 9 o schůzi kinoodboru, konané dne 1. 11 1940, s. 170-174. „Br. předseda oznamuje, že fa Philips nabízí k zakoupení 2 nové přístroje za 118.000 k. poněvadž naše aparatura je zastaralá, přimlouvá se, aby přístroje byly zakoupeny. Za starý přístroj nabízí fa Philips obnos 15.000 K. Usnesení. Kinoodbor se usnáší, aby 2 promítací stroje byly pro kino zakoupeny.“

180ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 10 o schůzi kinoodboru, konané dne 29. 11 1940, s. 174-176.

181SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Technická zpráva k projektu přestavby kina, květen 1941.

182SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Přestavba Kina Sokol, 16. 4. 1941.

183 Ve vysvětlivkách Seznamu kin v Čechách a na Moravě (1943) je uveden celý název jako Lichtspieltheaterverwaltung (Vermögensamt beim Raichsprotektor in Böhmen und Mähren).

184 Seznam kin v Čechách a na Moravě, (1943), s. 99; Seznam kin v Čechách a na Moravě, (1944), s. 125. (V seznamu periodik je Seznam kin v Čechách a na Moravě uveden pod souhrnným názvem Seznam čs. kin.)

185Viz např. SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Bescheid - Revision der Kinobetriebsstätte, 19. 1. 1944.

186SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Wiederschrift, 18. 1. 1944.

187 SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Oznámení Úřadu okresního Národního výboru ve Valašském Meziříčí, 10. 7. 1945.

188SOkA Vsetín, f. MNV VM, inv. č. 456, k. 12, Odpověď místního Národního výboru na dopis zplnomocněnce pro správu státních kin z 23. 8. 1945, 6. 9. 1945.

189 SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis ONV ve Valašském Meziříčí, 29. 4. 1946.

190SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 1100, k. 789, Zápis z prohlídky budovy kina, 2. 10. 1948.

191SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 1100, k. 789, Dopis TJ Sokol technickému oddělení ONV, 18. 9. 1948. „Prohlídkou budovy kina je zjištěna závada v konstrukci stropní a střešní, asi následkem výbuchu mostu přes řeku Bečvu při osvobozovacích bojích v roce 1945. Jelikož je možné, že návštěvníci kina jsou ohrožení na životě, je nutné vyslati na místo stavební komisi k prohlídce konstrukce a zařízení potřebného zajištění.“

192SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 1100, k. 789, Zápis z prohlídky budovy kina, 2. 10. 1948. „Dvě krajní plné vazby od hotelu p. Toboláře jsou částečně deformovány. [...] konstrukce krovu pro zatažení stropu a krovu jest poddimensována a v důsledku toho vykazuje neustále určité deformace. Další vliv na deformace jest od výbuchu mostu při přechodu fronty v roce1945 a částečným zahníváním konstrukce střechy.“

193SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 1100, k. 789, Protokol z jednání o stavebním povolení k vnitřním úpravám, 18. 7. 1949; SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 1100, k. 789, Protokol z jednání o kolaudaci kina Československého státního filmu, 9. 4. 1954.

194Dekret presidenta republiky č. 50/1945 Sb., o opatřeních v oblasti filmu. In:  (cit. 27. 9. 2009).

195 Dekret presidenta republiky č. 81/1945 Sb., o některých opatřeních v oboru spolkovém. Původní znění č. 76/1945 Sb.

Dekret byl zrušen 9. června 1948. In:  (cit. 2. 12. 2009).196ATJS VM, Zápisní kniha o schůzi župního předsednictva (srpen 1938-duben 1948), Zápis o valné hromadě sokolské župy Valašské Františka Palackého, 17. 6. 1945.

197ATJS VM, Zápisní kniha o schůzi župního předsednictva (srpen 1938-duben 1948), Zápis o ustavující schůzi župního předsednictva, 12. 7. 1945. „Po delší debatě a informací získaných v Praze bylo rozhodnuto, že veškeré biografy musí se navrátiti do toho stavu, v jakém byly před okupací. Jednotě Valašské Meziříčí bude zvlášť zaslán od župy přípis.“

198ATJS VM, Zápisní kniha o schůzi župního předsednictva (srpen 1938-duben 1948), Zápis o župní výborové schůzi sokolské župy Valašské Františka Palackého, 8. 2. 1947. „Dále bratr starosta podává zprávu o přebírání našich kin do státní správy [...], že při přebírání byly všude uplatněny zásady dané nám ČOS.“

199Zákon č. 71/1952 Sb., o organisaci tělesné výchovy a sportu.

In:  (cit. 23. 9. 2009).200ATJS VM, Dopis TJ Sokol městu Valašské Meziříčí ve věci vydání nemovitosti, 13. 12. 1997. „Výše uvedené nemovitosti, na nichž nyní stojí budova kina, zakoupila TJ Sokol  r. 1927 a byly jejím majetkem až do uplatnění zákona o reorganizaci tělesné výchovy a sportu.“

201 Narozen roku 1935.

202 Narozen roku 1923.

203Název se mnohokrát měnil: Československá kina (1930), Seznam kin v ČSR (1933), Seznam čs. kin (1936-1937, 1939), Seznam kin v Čechách a na Moravě (1943-1944), Seznam kin (1951-1952), Seznam stálých kin (1953).

204 Technická úvaha o zvukovém stroji Gaumontově »Radio-Junior«. Filmový kurýr, 5, č. 16 (17. 4. 1931), s. 9.


Download 0.56 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Download 0.56 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaZapomenuté kino Historie prvního stálého kina ve Valašském Meziříčí

Download 0.56 Mb.