• Academic Research in Educational Sciences Volume 3 | Issue 9 | 2022 ISSN: 2181-1385 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1
 • Academic Research in Educational Sciences Volume 3
  Download 483.93 Kb.
  Pdf ko'rish
  bet4/8
  Sana27.02.2023
  Hajmi483.93 Kb.
  #43623
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  HIRUDOTHERAPY BY AVICENNA, 5454545, Ota, img20230316 13174204
   
  ТАHLIL VA NATIJALAR
  Mualliflarning 
  “pedagogik 
  texnologiya” 
  tushunchasini 
  yoritishga 
  yondashuvlari ham turlicha. Masalan: “Pedagogik texnologiya” tushunchasining 
  mohiyati: - ta‟lim jarayoniga topshiriqli yondashuv (T.N.Ballo); - bosqichli o'qitish 
  (L.V.Zankov, T.Ya.Galperin, V.I.Davidov)[
  Исламгулова С.К. 2003.-С.23.
  ] - mazmunli 
  umumlashma (G.K.Selevko); - barcha jihatlariga ko'ra o‟ziga xos, samarali natijalarni 
  qo‟lga kiritish imkonini beruvchi pedagogik tizimni tashkil etish bilan bog‟liq holda 
  ta‟lim tizimi doirasida olib borilayotgan tadqiqot nazariyasi va amaliyotining 
  muayyan tarmog‟i (P.Mitchel); - texnologik loyihaga asoslangan ta‟lim jarayonini 
  tashkil etish usuli (S.K.Islamgulova); - ta‟lim shakllarini takomillashtirish vazifasini 
  ko'zlagan o'qitish va b.ni o‟zlashtirishning barcha jarayonlarini texnika va inson 
  omillarida, ularning birgalikdagi harakatlari vositasida yaratish, 
  tadbiq etish va aniqlashning izchil metodi (YUNESKO); - 
  pedagogik maqsadlarga erishish yo'lida foydalaniladigan barcha 


  Academic Research in Educational Sciences 
  Volume 3 | Issue 9 | 2022 
  ISSN: 2181-1385 
  Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 | SJIF: 5,7 | UIF: 6,1 
   
   
   
   
   
  169
   
  September, 2022 
  https://t.me/ares_uz Multidisciplinary Scientific Journal 
  shaxsiy, uskunali va metodologik vositalaming tizimli yig‟indisi va ularning amal 
  qilish tartibi (M.V.Klarin); - ta‟lim jarayoniga nisbatan o‟ziga xos yondashuv; - 
  ijtimoiy-muhandislik tafakkurining pedagogik ifodasi, texnokratik ongning 
  pedagogikaga ko'chirilgan tasviri, ta‟lim jarayonining muayyan standard 
  (B.L.Farberman); - didaktik maqsad, talab etilgan o'zlashtirish darajasiga erishish, 
  ta‟lim jarayonini avvaldan loyihalashtirish (U.N.Nishonaliyev); - pedagogning 
  o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida o'quvchilarga muayyan sharoit va izchillikda 
  ta‟sir ko'rsatishi va mazkur faoliyatning mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan 
  sifatlarni shakllantirish jarayoni (N.Saidahmedov); - muayyan vaziyatlarda pedagogik 
  masalalarni yechishning optimal usuli (A.Kushnir); - kutilayotgan natijaga erishish 
  jarayonining tavsifi (I.P. Volkov). Rivojlangan mamlakatlar ta‟lim tizimida shaxs 
  ijtimoiylashuvini ta‟minlovchi yetakchi omil sifatida ta‟lim jarayoni e‟tirof etilsa, biz 
  shaxsning shakllanishida talim hamda tarbiya jarayoni birdek ahamiyatga ega 
  ekanligiga urg‟u beramiz. Aksariyat hollarda esa tarbiya jarayoni bu borada ustuvor 
  bo'lishi lozim, chunki o'zida axloqiy xislatlarni namoyon eta olgan shaxsgina ijtimoiy 
  munosabatlami tashkil etish jarayonida ular mazmunining ijobiy xususiyat kasb 
  etishini taminlaydi, axloqli insongina ta‟lim (bilim)ni qadrlay oladi, zero, axloqning 
  asosiy kategoriyalaridan ham bilimlilik sanaladi, degan g‟oyani ilgari suramiz. 
  Shunday ekan, bu o‟rinda “pedagogik texnologiya‟ tushunchasining qo‟llanilishi, 
  shuningdek, asosiy e‟tiborni faqat ta‟lim jarayonini samarali tashkil etishgagina 
  qaratmay, balki ham ta‟lim, ham tarbiya jarayonining samaradorligini ta‟minlashga 
  birdek qaratish lozimdir. 
  “Ta‟lim texnologiyasi” tushunchasi “ta‟lim metodikasi” tushunchasiga nisbatan 
  kengdir. Ta‟lim metodi - o'quv jarayonining majmuaviy vazifalarini yechishga 
  yo‟naltirilgan pedagog va o'quvchilaming birgalikdagi faoliyati usuli. Ta‟lim 
  texnologiyasi - ta‟lim maqsadiga erishish jarayonining umumiy mazmuni, ya‟ni, 
  avvaldan loyihalashtirilgan ta‟lim jarayonini yaxlit tizim asosida, bosqichma-bosqich 
  amalga oshirish, aniq maqsadga erishish yo‟lida muayyan metod, usul va vositalar 
  tizimini ishlab chiqish, ulardan samarali, unumli foydalanish hamda ta‟lim jarayonini 
  yuqori darajada boshqarish sifatida qaralib kelingan. Lug‟aviy jihatdan “ta‟lim 
  texnologiyasi” tushunchasi (ing. “An educational technology”) - ta‟lim jarayonini 
  yuksak mahorat, san‟at darajasida tashkil etishga doir ma‟lumotlar beruvchi fan, 
  ta‟limot ma‟nosini anglatadi.
  Pedagogik texnologiya masalalarini tadqiq etishda ham 
  umumiy ilmivpedagogik tadqiqot metodlari faol qo‟llaniladi [
  Inovatov U., Mushmov A., 
  Usmonbovev M., Inog„omova U. 2012.- B.64-68.]. 
  Shuni aytib o'tish 
  joizki, ayni vaqtda ta‟lim texnologiyasi tushunchasini mantiqiy-  Download 483.93 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 483.93 Kb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Academic Research in Educational Sciences Volume 3

  Download 483.93 Kb.
  Pdf ko'rish