• Schyot
 • Xomashyo va materiallar
 • Inventar va xojalik anjomlari
 • May oyida xo‘jalikda amalga oshirilgan muomalalar
 • ВО‘1Ш ASOSIY VOSITALAR VA NOMODDIY AKTIVLAR KISOBI ASOSIY VOSITALARNING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING TURKUMLANISHI
 • Yemi obodonlashtirish bo‘yicha kapital sarflar
 • Buxgalteriya hisobi
  Download 2.16 Mb.
  bet24/93
  Sana20.02.2024
  Hajmi2.16 Mb.
  #159709
  1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   93
  Bog'liq
  O\'rta maxsus, kasb-hunar ta’limi markazi u. I. Inoyatov
  lanshaft taksatsiya, 1OBLOJKA, Ma\'lumotlarni kodlash, Diffuziya va osmos hodisasi, Ekologiyaq, Sachratqi o\'simligining dorivorlik xusiyatlari va xalq tabobatid, Men Hayitmurodov Doniyor 2003 – yil 29 –iyun, Avtomobil import boji.doc, ECTS Kредит-Mодуль Тизими, Nigora yangi shaxsiy ish reja 2021-2022. 0.5 stavkadoc (10), Hozirgi vaqtda qishloq xo‘jaligi va sanoatning barcha tarmoqlari, BERKA, 3-topshiriq, 7-mavzu Ishlab chiqarishdagi shikastlanishlarda birinchi yordam, 08-12-2022 15-26-33
  D-t 4630 K-t 1010, 1030

 • D-t 4210 K-t 1010, 1090

 • D-t 9410 K-t 1010, 1060

 • D-t 9220 K-t 1010, 1040

  BO‘LIM MAVZULARI VTZASIDAN
  AMALIY MASHG4 LOT

  1-t о p s h i г i q.

  Tovar-moddiy zaxiralarning oy boshiga qoldiq ma’lumotlari

  Schyot

  Nomi

  Summa

  1010

  Xomashyo va materiallar

  54100

  1030

  Yoqilg‘i

  39800

  1050

  Qurilish materiallari

  192560

  1020

  Yarim tayyor mahsulot va butlovchi qismlar

  45810

  1080

  Inventar va xo'jalik anjomlari

  74300  May oyida xo‘jalikda amalga oshirilgan muomalalar

  t.r

  Muomalalar mazmuni

  Summa

  D-t

  K-t

  1

  Mol yetkazib beruvchilardan xomashyo va materiallar olindi

  478000  2

  Kamolot qurilish tashkilotiga Qorasaroy savdo marka- zidan qurilish materiallari sodb olindi

  2800000  3

  Asosiy ishlab chiqarishga materiallar sarflandi

  300000  4

  Qurilish materiallari uchun Qorasaroy savdo markaziga pul o'tkazildi '

  2800000  5

  Umumxo'jalik ehtiyoji uchun yoqilg'i sotib olindi

  150000

  6

  Yordamchi ishlab chiqarish ehtiyoji uchun xo'jalik inventarlari va jihozlari berildi

  70000  7

  Ishlab chiqarish bo‘limida buzilgan mashinani tuzatish uchun ehtiyot qismlar sarflandi

  25000  8

  Umumxo‘jalik ehtiyoji uchun yoqilg‘i sarflandi

  55000  9

  Bo‘linma binosini joriy ta’mirlash uchun qurilish mate- riallari sarflandi

  250000  10

  Asosiy ishlab chiqarishga qurilish materiallari sarflandi

  2000000


  Quyidagilami bajarish talab etiladi:  1. Xo'jalik muomalalariga buxgalteriya provodkalarini tuzing.

  2. 1000 - «Materiallar» schyoti bo‘yicha aylanma va qoldiq summalami aniqlang.

  2-t о p s h i г i q.
  Toshkent traktor zavodining 1-sonli bo'limi omborida 2009-yil aprel oyining boshiga nisbatan mavjud boigan moddiy boyliklar to‘g‘risidagi ma’lumotlar

  Materiallar
  nomi

  Nomenklatura
  raqami

  O‘lchov
  birligi

  Miqdori

  Nand

  Summa

  Akkumulator

  04101

  Dona

  60

  42600
  Rele

  04102

  Dona

  84

  14700
  Termos

  04103

  Dona

  98

  8250
  Jami:  Toshkent traktor zavodining 1-sonli sex omborida 2009-yil aprel oyida amalga oshirilgan muomalalar.  t.r

  Hujjat nomi

  Muomalalar mazmuni

  Summa

  D-t

  K-t

  45

  Kirim orderi, akt

  Akkumulator ishlab chiqarish zavo- didan sex omboriga akkumulator keltirildi, 14 dona*42600 so‘m


  46

  Kirim orderi, akt

  Bazadan bo'lim omboriga quyidagi materiallar olib kelindi:

  1. Rele 20 dona *14700so‘m

  2. Termos 30 dona*8250 so‘m


  51

  Yuk xati, limit zabor kartasi

  Ombordan ishlab chiqarishga quyidagi materiallar berildi:

  1. akkumulator 14*42600

  2. rele 60*14700

  3. termos 86*8250

  Quyidagilami bajarish talab etiladi:  1. Xo'jalik muomalalariga buxgalteriya provodkalarini tuzing.

  2. Sintetik va analitik schyotlar bo'yicha aylanma va qoldiqlami aniqlang.

  1. ВО‘1Ш

  ASOSIY VOSITALAR VA NOMODDIY
  AKTIVLAR KISOBI


  1. ASOSIY VOSITALARNING IQTISODIY MAZMUNI HAMDA ULARNING TURKUMLANISHI

  Asosiy vositalar - deb, o‘zining tabiiy ko'rinishini uzoq muddat saqlab turadigan, asta-sekin eskiradigan va ishlab chiqariladigan mahsulot qiymatiga o‘z qiymatini o'tkazadigan mehnat vositalariga aytiladi.
  Asosiy vositalarga 1-yildan ortiq muddatda foydalanishda bo‘la- digan, natural ko‘rinishini o‘zgartirmay ishlab chiqarish va noishlab chiqarish jarayonida uzoq muddat foydalanishda bo'ladigan mehnat vositalari kiradi. Obyektlami asosiy vositalar qatoriga o‘tkazish tartibi va uning tarkibi 5-Buxgalteriya hisobining milliy standard (BXMS) asosida tartibga solinadi. /
  Asosiy vositalar quyidagi tarmoqlar va faoliyat turlariga bo‘linadi:

  1. Sanoat

  2. Qishloq xo‘jaligi

  3. Transport

  4. Aloqa

  5. Qurilish

  6. Savdo va hokazolar

  Belgilangan tipli tasniflashga binoan asosiy vositalar turlari bo'yicha quyidagilarga bo'linadi:

  1. Yer va uni obodonlashtirish

  П. Binolar
  1П. Inshootlar

  1. Uzatuvchi moslamalar

  2. Mashina va asbob-uskunalar

  Shu jumladan:

  1. kuch mashinalari va asbob-uskunalar;

  2. ish mashinalari va asbob-uskunalar;

  1. o'lchov va tartibga keltiruvchi priborlar, moslamalar, laboratoriya asbob-uskunalari;

  2. hisoblash texnikasi;

  d) boshqa mashina va asbob-uskunalar;

  1. Transport vositalari

  2. Instrumentlar

  УШ. Ishlab chiqarish inventarlari va ashyolari

  1. Xo‘jalik inventarlari

  2. Ish va mahsuldor hayvonlar

  3. Ko‘p yillik o'simliklar

  ХП. Yer holatini yaxshilash bo'yicha kapital sarflar (inshootlardan tashqari)
  ХШ. Boshqa asosiy vositalar
  Yer amaldagi qonunchilikka binoan korxonaga mulki tarzida berilgan yer maydonidir. 0‘zbekiston Respublikasi Yer kodeksining 17- moddasiga binoan, «Yuridik shaxslar Yer kodeksi va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq doimiy egalik qilish, doimiy foydalanish, muddatli (vaqtincha) foydalanish, ijaraga olish va mulk huquqi asosida yer uchastkalariga ega bo'lishlari mumkin». Yeming qiymatiga uni xarid qilishda ko'chmas mulk agentliklariga to'lanadigan komission to‘lovlar, advokatlik xizmati uchun haq, xarid qilishdagi soliq to‘lovlari, drenaj qiymati, yemi tozalash va boshqa xarajatlar qo'shiladi.
  Yemi obodonlashtirish bo‘yicha kapital sarflar tarkibiga yeming unumdorligini oshirish, avtomobil va boshqa transport turlariga to‘xtash joylarini barpo etish hamda shunga o'xshash boshqa xarajatlar kiradi.
  Imoratlar hamda binolarga ishlab chiqarish korpuslari, sexlar, ustaxonalar, boshqarma binolari, omborxonalar, turar joy binolari va boshqa ishlab chiqarish, ma’muriy-xo'jalik va ijtimoiy-maishiy maq- sadlardagi obyektlar, shuningdek, ulardan to‘g‘ri foydalanish uchun zarur bo‘lgan jami kommunikatsiya vositalari (isitish, yoritish, shamollatish, suv-gaz ta’minoti tizimi, ichki telefon va signalizatsiya vositalari, lift xo‘jaligi) kiradi.
  Inshootlarga mehnat jarayoni va uning natijalarini o'zgartirmagan holda ishlab chiqarish jarayonlarining texnikaviy yoki umumiy vazi- falarini bajarishga xizmat qiladigan obyektlar (neft va gaz quduqlari, shaxta yo‘llari, avtomobil yo'llari, ko'priklar, estakadalar, suv omborlari va boshqalar) kiradi.
  Uzatuvchi moslamalarga mashina-dvigateldan ish mashinalariga elektr, issiqlik, mexanik energiyani uzatishga, shuningdek, suyuq va gazsimon moddalami bir obyektdan boshqa obyektga yetkazib berishga xizmat qiladigan qurilmalar (elektr uzatish yo‘llari, quvur yo‘llari, issiqlik va gaz tarmog'i hamda boshqalar) kiradi.
  Mashina va jihozlar asosiy vositalaming eng asosiy tun hisoblanadi va o‘z navbatida quyidagi guruhlardan tarkib topadi:

  • kuch mashina va jihozlari, elektr va issiqlik energiyasini ishlab chiqaradigan yoki uni mexanik harakat energiyasiga aylantirib beradigan generator-mashinalar, dvigatel mashinalar (qozonxonalar, bug* dvi- gatellari, turbinalar, kuch transformatorlari va boshqalar)dir;

  • ish mashinalari va jihozlari mehnat predmetlariga mexanik, tennik, kimyoviy yoki boshqa yo‘sinda texnologik ishlov berishga, ulami ishlab chiqarish jarayonida qo‘zg‘atish, qazib olish, eritish, tayyorlashga xizmat qiladigan qurilmalar (stanoklar, apparatlar, agregatlarjdir;

  -o'lchov va rostlash asboblari hamda qurilmalari va laboratoriya jihozlari foydalaniladigan texnika ishidagi turli parametr (ko'rsat- kichjlami o'lchash, ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish, xomashyo, materiallar va tayyor mahsulotlar sifatini tekshirish, namlik darajasi, shovqin ta’siri va boshqalami o‘lchashda ishlatiladi. Ularga manometrlar, tarozilar, mikroskoplar, dispetcherlik nazorati va boshqalar kiradi;

  • hisoblash texnikasi ma’lumotlami elektron hisoblash mashinalarida qayta ishlaydigan vositalardir. Ularga kompyuterlar, printerlar va boshqa kompyuter vositalari kiradi;

  • boshqa mashina va jihozlarga yuqorida sanab o'tilmagan mashina va jihozlar (o‘t o‘chirish va boshqa maxsus mashinalar) kiradi.


  Download 2.16 Mb.
 • 1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   93
  Download 2.16 Mb.