• Sintaktik tahlilning avtomatik tizimi
 • Kompyuter lingvistikasining yo’nalishlari
 • Mashina tarjimasi
 • T/r Fanning bo‘limi va mavzusi, ma’ruza mazmuni
  Download 1.17 Mb.
  bet11/17
  Sana15.05.2023
  Hajmi1.17 Mb.
  #60030
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
  Bog'liq
  Компьютер лингвистикаси
  comtronic cheatsheet tmux A4, 1-ma’ruza Kasr tushunchasi bilan tanishtirish mеtodikasi. Ulush, Презентация2, Hayot faoliyati xafsizligi, DAS, zamonaviy-televideniening-interaktiv-kontent-masalasi, sug-urta-1334
  T/r

  Fanning bo‘limi va mavzusi, ma’ruza mazmuni

  Soat

  Sanasi

  Ijro
  belgisi

  Izoh

  1-modul. Matematik mantiq

  1.

  Kombinatorika

  2


  2-modul. Kompyuter lingvistikasining rivojlanish tendensiyasi

  2.

  Kompyuter lingvistikasining tahlil metodlar

  4


  3.

  Tabiiy tilni qayta ishlash. Modellashtirish

  2


  4.

  Formallshtirish tamoyillari va lingvistik bilimlar bazasidan foydalanish

  2


  3-modul. Kompyuter lingvistikasida lingvistik masalalar

  5.

  Morfologik tahlilning avtomatik tizimi

  2


  6.

  Sintaktik tahlilning avtomatik tizimi


  2


  4-modul. Kompyuter lingvistikasi yo’nalishlari

  7.

  Kompyuter lingvistikasining yo’nalishlari


  2


  8.

  Informatsion qidiruv tizimi. Gipertekst texnologiyasi.

  2


  9.

  Statistik tadqiqotlar

  2


  10.

  Mashina tarjimasi


  2


  11.

  Sun’iy intellekt


  2


  5-modul. Kompyuter lingvodidaktikasining imkoniyatlari

  12.

  Jahon miqyosida filologik ta’limida qo’llaniladigan axborot-ta’limiy resurslar

  2


  13.

  Multimedia darsliklarini yaratish

  2


  14.

  Masofaviy o’qitish texnologiyalari

  2


  15.

  Virtual muzey, e-kutubxona va e-ensiklopediya materiallari

  2


  16.

  Audio-vizual vositalarni yaratish

  2


  17.

  Onlayn-videokonferensiyalar tashkil etish

  2


  18.

  Shaxsiy va kasbiy axborot maydoni yaratish va shakllantirish

  2

  Jami

  38
  Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni
  Mustaqil ta’lim talabalarga avvaldan berib qo‘yiladigan mavzular asosida tashkil etiladi.
  Mustaqil ishni tayyorlashda fanning xususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

  • amaliy mashg‘ulotlarga tayyorgarlik;

  • darslik va o‘quv qo‘llanmalar bo‘yicha fan boblari va mavzularini o‘rganish;

  • tarqatma materiallar bo‘yicha ma’ruza qismini o‘zlashtirish;

  • maxsus adabiyotlar bo‘yicha fan bo‘limlari yoki mavzulari ustida ishlash;

  • o‘quv, ilmiy-tadqiqot ishlarini bajarish bilan bog‘liq bo‘lgan fan bo‘limlari va mavzularni chuqur o‘rganish;

  • faol va muammoli o‘qitish uslubidan foydalaniladigan o‘quv mashg‘ulotlari;

  • masofaviy ta’lim.

  Mustaqil ta’limning mazmuni va hajmi
  Ishchi o‘quv dasturining mustaqil ta’limga oid bo‘lim va mavzulari

  Mustaqil ta’limga oid Topshiriq va tavsiyalar

  Hajmi (soat)  1

  2

  3


  Amaliy mashg‘ulot mavzulariga tayyorlanish

  Amaliyot mavzulariga doir adabiyotlarni o‘rganish

  2


  “Kompyuter lingvistikasiga kirish” faniga kirish

  Mavzuga doir adabiyotlarni o‘rganish, konpektlashtirish

  2


  Kompyuter lingvistikasining yo’nalishlari

  Mavzuga doir adabiyotlarni o‘rganish, konpektlashtirish

  2


  Lingvistik bilimlar bazasi

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, ularning formulasini ishlab chiqish

  2


  Formallshtirish tamoyillari va lingvistik bilimlar bazasidan foydalanish

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, ularning formulasini ishlab chiqish

  2


  Fonetik formallashtirish

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, ularning formulasini ishlab chiqish

  2


  Morfologik formallashtirish

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, ularning formulasini ishlab chiqish

  2


  Sintaktik formallashtirish

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, ularning formulasini ishlab chiqish

  2


  Lingvistik prossesorning grammatik komponenti

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, ularning formulasini ishlab chiqish

  2


  Morfologik tahlilning avtomatik tizimi

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, ularning formulasini ishlab chiqish

  2

  Sintaktik tahlilning avtomatik tizimi


  Fanning davr talabi sifatida yuzaga kelganini asoslash

  2


  Kompyuter leksikografiyasi

  Tillar o‘rtasidagi o‘xshash va farqlarni ajratish. Chegara, vosita kelishiklarining grammatik xususiyatlarini yoritish

  2


  Kompyuter lingvodidaktikasi

  Tezaurus lug‘atlarining tuzilishini, mazmunini o‘zlashtirish.

  2


  Jahon miqyosida filologik ta’limida qo’llaniladigan axborot-ta’limiy resurslar

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish

  2


  Taqdimot texnologiyasi

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish, mavzu yuzasidan taqdimot yaratish

  2


  Multimedia darsliklarini yaratish

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish

  4


  Masofaviy o’qitish texnologiyalari

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish

  4


  Audio-vizual vositalarni yaratish

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish, mavzu yuzasidan audio-vizual vositalar yaratish

  4


  Interaktiv doskalarning imkoniyatlari

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish

  4


  Onlayn-videokonferensiyalar tashkil etish

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish

  4


  Shaxsiy va kasbiy axborot maydoni yaratish va shakllantirish

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish

  4


  Bilimlarni nazorat qilish va nazorat ishlarini tashkil qilish va o’tkazish

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish, kompyuter topshiriqlari yaratish

  4


  Mashina tarjimasi

  So‘z turkumlarini modellashtirish ko‘nikmalarini egalash.

  4


  Mashina tarjimasining lingvistik muammolari

  Bu bo‘yicha yaratilgan dasturlarni o‘rganish

  4


  O’zbek tilining axborot uslubi.

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, mavjud muammolarni o‘rganish

  4


  Kompyuter lingvistikasida metodlar

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, mavjud muammolarni o‘rganish

  4


  Korpus lingvistikasi

  Mavzu bo‘yicha ma’lumotlar to‘plash, mavjud muammolarni o‘rganish

  4
  Jami:
  98  Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni
  Talabalarning ma’ruza, amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlariga tayyorlanib kelishi va o‘tilgan materiallarni mustaqil o‘zlashtirishlari uchun kafedra o‘qituvchilari tomonidan ma’ruza matnlari ishlab chiqilgan, har bir talabaga ushbu materiallardan foydalanish tavsiya etaladi.
  Talabaning fanni mustaqil tarzda qanday o‘zlashtirganligi joriy, oraliq va yakuniy nazoratda o‘z aksini topadi. Shu sababli reyting tizimida mustaqil ishlarga alohida ball ajratilmaydi, ular JN, ON va YAN lar tarkibiga kiritilgan.
  Mustaqil ta’lim uchun fan bo‘yicha jami 56 soat ajratilgan.
  Ushbu soatlar taxminan quyidagi tartibda taqsimlanadi:

  • ma’ruza konspektini o‘qib tayyorlanish – 5 soat.

  • amaliy mashg‘ulotlar bo‘yicha uy vazifalarini yechish – 5 soat.

  • seminar mashg‘ulotlariga tayyorgarlik ko‘rish – 10 soat.

  • matnlar tahlilini mustaqil bajarish va topshirish - 26 soat

  • mavzular bo‘yicha taqdimotlar tayyorlash – 10 soat

  Amaliy mashg‘ulotlarda nazariy bilimlar mavzuga oid masalalar echish orqali mustahkamlanadi. Kompyuter lingvistikasi fanini chuqur o‘zlashtirish uchun talaba fanning har bir bo‘limini mustaqil o‘rganishi orqali mustahkamlashi zarur.
  Qoldirilgan darslarni topshirish uchun talaba dars materialini tayyorlab kelishi va o‘qituvchining og‘zaki suhbatidan o‘tishi zarur. Qoldirilgan ON va YAN lar belgilangan tartib bo‘yicha topshiriladi.

  Download 1.17 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
  Download 1.17 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  T/r Fanning bo‘limi va mavzusi, ma’ruza mazmuni

  Download 1.17 Mb.