• Elektron ta’lim resurslari
 • Mavzu: kimyoviy termodinamika
  Download 122.5 Kb.
  bet6/6
  Sana13.05.2023
  Hajmi122.5 Kb.
  #59237
  1   2   3   4   5   6
  Bog'liq
  Mavzu kimyoviy termodinamika
  maqolaaaaa, Fan mavzu test4tadan-ШАБЛОН-1 , B Grammatik, 7-Ma'ruza, Mavzu arbolit betonning fizik mexanik xossalari betonning fizik-fayllar.org, Safarova Zebiniso Muhriddin qizi, Mavzu ms-excel 2010 dasturining stastik tahlillar qilish va yec, 1-Seminar, web dizayn -- , Papka yuziga, Ko\'rish o\'tkirligini aniqlash va ovqat rejimi, атхам, Нефт Yangi qo`llanma, 4-laboratoriya mashg\'uloti. Oksalat kislotaning kaliy permanganat bilan oksidlanish issiqligini aniqlash, 1-ma\'ruza
  TAYANCH IBORALAR:

  1. Termodinamika.

  2. Sistema.

  3. Jarayon.

  4. Ichki energiya.

  5. Entalpiya.

  6. Termokimyo.

  7. Ajraltish issiqligi.

  8. Erish issiqligi.

  9. Issiqlik effekti.

  10. Gess qonuni.

  11. Entropil.

  12. Qaytar jarayon.

  13. Qaytmas jarayon.

  14. Termodinamik potensiallar.

  15. Erkin va bog‘langan energiya.

  16. Joul.


  XULOSA
  Pedagogik texnologiyalar masalalari muammolarini o’rganayotgan o’qituvchilar, ilmiy tadqiqotchilar, amaliyotchilarning fikricha pedagogik texnologiya-bu faqat axborot texnologiyasi bilan bog’liq, hamda o’qitish jarayonida qo’llanishi zarur bo’lgan kompyuter, masofali o’qish yoki turli xil texnikalardan foydalanish deb belgilanadi. Bizning fikrimizcha, pedagogik texnologiyaning eng asosiy negizi-bu o’qituvchi va talaba-talabaning belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun tanlagan texnologiyalariga bog’liq deb hisoblaymiz. Ya’ni o’qitish jarayonida maqsad bo’yicha kafolatlangan natijaga erishishda qo’llaniladigan har bir ta’lim texnologiyasi o’qituvchi va talaba o’rtasida hamkorlik faoliyatini tashkil eta olsa har ikkalasi ijobiy natijaga erisha olsa, o’quv jarayonida o’qituvchi-talabalar mustaqil fikrlay olsalar, ijodiy ishlay olsalar, izlansalar, tahlil eta olsalar, o’zlari xulosa qila olsalar, o’zlariga, guruhga, guruh esa ularga baho bersa, o’qituvchi esa ularning bunday faolliklari uchun imkoniyat va sharoit yarata oladi. O’qish jarayonning asosi xisoblanadi. Har bir dars, mavzu, o’quv predmetining o’ziga xos texnologiyasi bor ya’ni o’quv jarayonidagi pedagogik texnologiya-bu yakka tartibdagi jarayon bo’lib, u talaba-talabaning ehtiyojidan kelib chiqqan holda yo’naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir. Ta’lim jarayoni samaradorligini oshirish, ta’lim oluvchilarning mustahkam nazariy bilim, faoliyat, ko’nikma va malakalarini shakllantirish, ularni kasbiy mahoratga aylanishini ta’minlash maqsadida o’qitish jarayonida yangi pedagogik texnologiyadan foydalanish davr taqozosi hamda ijtimoiy zaruriyat sifatida kun tartibiga qo’yilmoqda.
  Yangi pedagogik texnologiya nazariyasi g’oyalaridan foydalanish asosida tashkil etilgan ta’lim jarayoni barkamol shaxs va malakali mutaxassisni tarbiyalash borasidagi ijtimoiy buyurtmaning bajarilish holatining sifat ko’rsatkichiga ega bo’lishiga olib keladi.
  Kurs ishida bajarilgan ishlarni umumlashtirib quyidagicha xulosalar qilish mumkin:

  • Termodinamika qonunlari mavzusi bo’yicha ma’ruza mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi modeli va texnologik xaritasi tuzildi.

  • Termodinamika qonunlari mavzusi bo’yicha amaliy mashg’ulotining ta’lim texnologiyasi modeli va texnologik xaritasi tuzildi.

  • Mavzular bo’yicha talabalar bilimini faollashtiruvchi savollar va uch darajali testlar tayyorlandi.

  • Termodinamika qonunlari mavzusiga tegishli organayzerlar tayyorlandi.

  Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:


  1. P.W. Atkins, T.L. Overton, J.P. Rourke, M.T. Weller, and F.A. Armstrong “Inorganiс Chemistry” 6 th edition ©2014 W. H. Freeman and Company 41 Madison Avenue New York, NY 10010
  2. Raymond Chang “Chemistry” 12 th edition 2015 McGraw-Hill
  3. Gary L. Miessler, St. Olaf College, Paul J. Fischer, Macalester College “Inorganic chemistry” — Fifth edition ©2014 Pearson.
  4. J.P.Sevenair., A.R.Burkett. Introductory Chemistry.Wm.C.Brown Publishers. ©1997
  5. Silberberg Martin S., Prinsciples of general chemistry/ Martin S.Silberberg-3- ed.Piblished McGraw Hill, New York, 2013.
  6. Q. Axmerov. A. Jalilov. R. Sayfuddinov. Akbarov A., Turobjonov S.M. “Umumiy va anorganik kimyo” T.2017y. O’zbekiston.
  7. K. Axmerov, A. Jalilov, R.Sayfuddinov R. “Umumiy va anorganik kimyo” T. 2006 y. O’zbekiston.
  7. N.A. Parpiyev, X.R. Raximov, A. V. Muftaxov A.V. “Anorganik kimyo” T.2000 O’zbekiston. I-tom
  9. K. Axmerov, A.Jalilov A. Sayfuddinov R. «Umumiy va noorganik kimyo» T.2002 yil Ma’ruzalar kursi.
  10. N.A. Parpiyev, X.R. Raximov, A. V. Muftaxov A.V. “Anorganik kimyo” T.2003 O’zbekiston. II-tom
  11. A. M. Eminov, K. A. Axmerov, S. M. Turobjonov Umumiy va noorganik kimyodan laboratoriya mashg‘ulotlari. T. 2007 y


  Elektron ta’lim resurslari

  1. www.pedagog.uz

  2. www.apkpro.ru/content/view

  3. www.prometeus.nsc.ru/contents/books/slasten

  4. 4. www.relarn.ru/conf/conf2007

  5. http://vilenin.narod.ru/Mm/Books/

  6. http://www.allmath.ru/

  7. http://www.ziyonet.uz/

  8. http://window.edu.ru/window/
  Download 122.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6
  Download 122.5 Kb.