• Tayanch soz va iboralar
 • -bob. STANOKLAR KINEMATIKASI VA YURITMALARI Bobning qisqacha mazmuni
  Download 212.23 Kb.
  bet3/8
  Sana22.09.2022
  Hajmi212.23 Kb.
  #26251
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Bog'liq
  botir tamirlash 1

  9-bob. STANOKLAR KINEMATIKASI VA YURITMALARI Bobning qisqacha mazmuni:


  1. Stanokning kinematiksxemasi. Kinematik sxemalarda qo'Uaniladigan shartli belgilar.


  2. Stanoklar yuritmalarining tasnifi.


  3. Yuritmalarning asosiy (namunaviy) mexanizmlari.


  4. Pog'onali yuritmalarning kinematik hisobi. Struktura setkasi va ay­lanish chastotalarining grafiklari.
  Tayanch so'z va iboralar: 1. Kinematik sxema. 2. Uzatmalar. 3. Yurit-malar. 4. Mexanizmlar. 5. Boshqaruv diapozoni. 6. Struktura setkasi. 7. Ay­lanish chastotalari grafigi.

  9.1. Stanokning kinematik sxemasi. Kinematik sxemalarda qo'llaniladigan shartli belgilar

  Stanokning turli organlariga harakatlarni uzatishda qatnashayot-gan alohida elementlar va mexanizmlarning o'zaro bog'lanishini ifo-dalovchi shartli tasvir stanokning kinematik sxemasi deb ataladi. Ki­nematik sxemalarni chizishda ГОСТ 2. 770-68 bo'yicha qabul qilin-gan shartli belgilardan foydalaniladi. Kinematik sxema ayrim kinema­tik zanjirlardan tashkil topadi. Stanokning kinematik zanjiri deb hara-katni boshlang'ich zvenodan oxirgi zveno (masalan, elektr dvigateldan shpindel)ga uzatishni ta'minlovchi qator (tasmali, tishli, reykali, vintli, zanjirli, chervyakli) uzatmalar to'plamiga aytiladi. Harakatni bir ele-mentdan ikkinchi element (masalan, valdan val)ga yoki harakatni bir turdan ikkinchi tur (masalan, aylanma harakatni to'g'ri chiziqli harakat)ga aylantirib beruvchi mexanizm uzatma deyiladi. Harakatni uzatuvchi element yetaklovchi, harakatni qabul qiluvchi element esa yetaklanuvchi deb ataladi. Yetaklanuvchi val aylanish chastotasi nvd

  ning yetaklovchi val aylanish chastotasi ga nisbatiga uzatish nis-bati deyiladi:

  Kinematik zanjirlar doirniy o'zaro bog'langan elementlardan tashkil topgan yoki almashinuvchi elementlarga ega boiishi mumkin. Almashi-nuvchi elementlar ko'pincha tishli g'ildiraklar, disk yoki baraban shak-lidagi kulachoklar, shkivlardan iborat bo'ladi. Almashinuvchi o'zaro bog'langan elementlar guruhi sozIash uzeli deb ataladi. Kinematik zanjirning tishli g'ildiraklardan tuzilgan sozlash uzeli gitara deb ata­ladi. Gitaralarbir, ikki va uchjuftli boTib, ko'proq ikkijuftligi uchraydi.

  Kinematik zanjir oxirgi zvenolarining hisoblangan surilishlarini bog'lovchi tenglamalar kinematik zanjir balansi deb ataladi.

  Bu tenglama asosida sozlash uzelining uzatish nisbati aniqlanadi.

  Mexanik uzatmalardan tashqari gidravlik, pnevmatik va elektrik uzatish qurilmalariga ega bo'lgan stanoklar uchun shuningdek gidrav­lik, pnevmatik, elektrik va boshqa sxemalar ham tuziladi.  Download 212.23 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 212.23 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  -bob. STANOKLAR KINEMATIKASI VA YURITMALARI Bobning qisqacha mazmuni

  Download 212.23 Kb.