«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Download 434.34 Kb.
bet2/73
Sana18.06.2021
Hajmi434.34 Kb.
#15104
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
ISBN 978-9943-00-589-1

 ≪Sharq≫ nashriyot-matbaa aksiyadorlik

kompaniyasi, Bosh tahririyati, 2003, 2010.

 ≪TURON-IQBOL≫, 2010.

BBK 83.3Uz

M—14KIRISH

O‘zbek xalq og‘zaki ijodini o‘rganish Respub likamizdagi

hamma akademik litsey va kasb-hunar kollejlari talabalariga

bejiz tavsiya etilmayapti. Xalqimiz mustaqillikka erishganidan

so‘ng o‘zbekona urf-odatlar, rasm-rusmlar, asrlar

davomida yaratilgan dostonlar, ertaklar, qo‘shiqlar haqida

alohida g‘urur bilan gapirila boshlandi. Har bir inson biron

sohaning mutaxassisi bo‘lishdan tashqari o‘z xalqining

farzandi bo‘lmog‘i lozim. Yaqin o‘tmishda alla bilmaydigan

kelinlarni, doston eshitmagan yigitlarni yoki askiya aytib

ko‘ngil chigillarini yozmagan o‘zbeklarni uchratish mushkul

bo‘lgan. Afsuski, endilikda biron odamni maqtaydigan

bo‘lsak, alla ayta olishini, silliq so‘zlashini, askiyada qatnashishini

fazilat qilib ko‘rsatamiz. Demak, bugungi kunda

o‘zbek qadriyatlari bulog‘idan suv ichgan, o‘zbekona muomalani

butun qalbiga singdirgan, to‘ylarda, azalarda, ishboshilik

qiladigan, murosasi kelishmagan taraflar o‘rtasini

totuvlashtiradigan o‘zbeklar bir oz kamayib qolibdi-da. Ana

shu mulohazalardan kelib chiqib akademik litseylarda va

kasb-hunar kollejlarida xalqimiz og‘zaki ijodini alohida

san’at turi sifatida o‘rganish ma’qul topildi.

≪Alpomish≫ dostonining ming yilligiga bag‘ishlangan

tantanali marosimda Prezidentimiz Islom Abdug‘a niye -

vich Karimov shunday degan edi: ≪Al pomish≫ —

o‘zbekning o‘zligini namoyon etadigan, mard va tanti

xalqimizning yurak-yuragidan chiqqan, ota-bobolarimiz

avlodlardan-avlodlarga o‘tkazib kelayotgan qahramonlik

qo‘shi g‘idir≫1.

Ana shu fikrning o‘zida og‘zaki ijodimizni nima uchun

o‘rganamiz, degan savolga javob berilgan. Xalq og‘zaki ijodini,

qadriyatlarini bilmay turib, o‘zbekman, deyish

mumkin emas. O‘zbek millatiga mansub insonning o‘zbekman

deyishga haqqi yo‘q ekan, u odam xalqi ning yuziga

3

1 Prezident Islom Karimovning ≪Alpomish≫ dostonining 1000 yilligigabag‘ishlangan tantanali marosimda so‘zlagan nutqi. ≪Xaлo сoeзи≫ gazetasi,

1999 yil 9 noyabr.

oyoq qo‘ygan, ota-bobolari hurmatini haqoratlagan

hisoblanadi.

Alohida ta’kidlash lozimki, o‘rta ma’lumot beruv chi

ta’lim tizimida xalq og‘zaki ijodini alohida o‘rga nish bi -

rinchi marta amalga oshirilmoqda. Shu paytgacha umumiy

o‘rta ta’lim maktablarida ham og‘zaki ijod asarlari o‘rganilgan

va o‘rganilmoqda.

Ammo akademik litsey va kasb-hunar kollejlarida xalq

qadriyatlari xazinasi hisoblangan og‘zaki ijodga joriy o‘quv

yili bosqichida alohida-alohida soatlar ajratildi. Bu bilan

davlatimiz har bir kelajak avlodning o‘tmishni mukammalroq

bilishi va idrok qilishi uchun zamin tayyorladi. Keyingi

yillarda qabul qilingan davlat hujjatlariga nazar tashlar

ekanmiz, o‘zbek xalqi vakilining milliy g‘ururini shakllantirishga

alohida e’tibor berilganini sezamiz. O‘ylaymizki,

xalq og‘zaki ijodini o‘rganish akademik litsey va kasb-hunar

kollejlari talabalarining milliy g‘ururini paydo qiluv chi

asosiy omillardan bo‘lib qoladi. O‘z fikrimizni dalillash

uchun ayrim misollarga murojaat qilamiz.

Dunyoda badiiy jahatdan mukammal, hajm jihatdan

katta asarlar bor. Jahon xalqlari madaniyati xazinasidagi

≪Manas≫, ≪Kolevala≫, ≪Nartlar≫ shular jumlasidandir.

O‘zbek xalqi o‘zining ≪Alpomish≫, Go‘ro‘g‘li haqidagi dostonlari

bilan dunyodagi ana shunday asarli xalqlar qatoridan

munosib o‘rin olgan. Ma’lumki, bitta xalq maqo lida olamolam

ma’no singdirilgan bo‘ladi. Shuning uchun ba’zan

bitta xalq maqolining vujudga kelishi uchun asrlar davomi da

xalq ijod bilan shug‘ullanishga majbur bo‘ladi. Mahmud

Koshg‘ariyning 1074-yilda yozib tugallangan ≪Devonu

lug‘otit turk≫ asarida ikki yuz oltmishdan ortiq maqollar

yozilgan. Gulxaniy o‘zining ≪Zarbulmasal≫ida esa 400 ga

yaqin xalq durdonalirni Boyo‘g‘li bilan Yapaloq qushning

quda bo‘lish voqeasida misol keltirgan. Yusuf Xos Hojib,

Ahmad Yugnakiy, Alisher Navoiy, Bobur asarlarida o‘nlab

maqollarni uchratamiz. O‘zbekiston Fanlar Akademiya -

sining Aleshir Navoiy nomidagi adabiyot ilmiy tekshirish

instituti folklor bo‘limi xodimlari tomonidan 1987, 1988 yillarda

e’lon qilingan maqollar to‘plamida o‘n uch mingdan

ortiq xalqimiz donoligi namunalari bor. Xalqimiz orasida

hozirgi kungacha yashab kelayotgan minglab qo‘shiq larni,

topishmoqlarni, latifalarni, yuzlab ertaklarni aytmaysizmi?!

Biz ana shunday ijodkor xalqning avlodimiz. Binobarin, har

4

bir o‘zbek farzandi o‘zaro munosabatda bo‘lar ekan, anashunday buyuk xalqning vakili ekanligini unutmasligi lozim.

Arzimagan buyum, boylik, narsa, hirs uchun o‘z g‘ururini

oyoq osti qilish o‘zbek xalqidek yuksak darajadagi ma’naviy

boylik merosxo‘rining tabiatiga xos emasligini his qilishi

lozim. Aslini olganda, ≪O‘zbe kiston — kelajagi buyuk

davlat≫, ≪Barkamol avlod — O‘zbekiston taraqiyotining

poydevori≫, der ekanmiz, ajdodlarimizning bebaho madaniy

merosiga bo‘lgan munosabatimiz ham samimiy tarzda o‘z

ifodasini topadi. O‘zbek xalq og‘zaki ijodi haqida ma’lumotga

ega bo‘lish Imom al-Buxoriy, Abu Mansur Motirudiy,

Al-Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Imom at-Termiziy,

Burhoniddin Marg‘iloniy kabi jahon tan olgan allomalar -

ning merosxo‘ri bo‘lishimiz uchun amaliy talabdir.

Shunday qilib, akademik litseylar va kasb-hunar kollej -

larida o‘zbek xalq og‘zaki ijodi haqida alohida mukammal

ma’lumot berishning bosh maqsadi mazkur o‘quv muassa -

sasi talabalarini o‘zbekona qadriyatlar ruhida tarbiyalashga

munosib hissa qo‘shishdir. Xalqimiz yaratgan dostonlar,

ertaklar, qo‘shiqlar va boshqa janrlar yuzasidan ma’lumot

hosil qilish, ular haqida mustaqil fikrni shakllantirish o‘zbek

xalq og‘zaki ijodi fanining vazifalari hisoblanadi.

Kitobning darslik qismini dotsent Omonilla Madayev

yozgan, majmua qismi dotsent Tojixon Sobi tova tomonidan

tuzilgan.

5Download 434.34 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
Download 434.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

Download 434.34 Kb.