• Laylak keldi yoz bo‘ldi
 • Oq terakmi, ko‘k terak
 • MAROSIM FOLKLORIDAN NAMUNALAR Sust xotin
 • Yo, haydar
 • XALQ OG‘ZAKI POETIK IJODI
 • «Sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosmaxonasi 100000, Toshkent shahri, Buyuk Turon, 41
 • «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
  Download 434.34 Kb.
  bet73/73
  Sana18.06.2021
  Hajmi434.34 Kb.
  #15104
  1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   73
  Bolalar folkloridan namunalar

  Bir, ikki, uch, to‘rt,

  Besh, olti, yetti, sakkiz,

  To‘qqiz, o‘n...

  O‘nu o‘n,

  Tulkiga to‘n,

  Tulkining to‘nining bahosi,

  Bir-ikki so‘m!

  Bir anor, ikki anor;

  Uch anor — uchginasi,

  To‘rt anor — to‘rtginasi.

  Besh anor chambarda,

  Oltisi omborda...

  Alag‘ay-palag‘ay,

  Uchdi-yu ketdi!

  204


  1 Cho‘karib — cho‘kka tushirib.

  Bir tup tut,

  Tutning tagida

  Bir tup turp.

  Tut turpni turtib turibdimi?

  Turp tutni turtib turibdimi?  Boychechak

  Boychechagim boylandi,

  Qozon to‘la ayrondi,

  Ayroningdan bermasang,

  Qozonlaring vayrondi.

  Qattiq yerdan qazilib chiqqan boychechak,

  Yumshoq yerdan yugurib chiqqan boychechak!

  Boychechakni tutdilar,

  Tut yog‘ochga osdilar.

  Qilich bilan chopdilar,

  Baxmal bilan yopdilar.

  Qattiq yerdan qatalab chiqqan boychechak,

  Yumshoq yerdan yumalab chiqqan boychechak!

  Laylak keldi yoz bo‘ldi

  Laylak keldi yoz bo‘ldi,

  Qanoti qog‘oz bo‘ldi.

  Laylak boradi toqqa,

  Quloqlarida halqa.

  Halqasi tushib qoldi,

  O‘tirdi yig‘lamoqqa:

  — Men bibi hoji edim,

  Qizlarga boshchi edim.

  Qizlar o‘yin tushganda,

  Men nog‘orachi edim.

  Bir kun nog‘oram buzildi.

  Tanoblari uzildi,

  Qorbuvaning dastidan

  Qanotlarim suzildi.

  Oq terakmi, ko‘k terak

  (aytishma o‘yinlar)

  — Qamar, qamar qamchini,

  Qovurg‘aning yanchini.

  Oq terakmi ko‘k terak?

  Bizdan sizga kim kerak?

  — Kichkina Salim kerak.

  Biz boyagi hovlida,

  205

  Bo‘lib tarafma-taraf,  Navbat bilan aytishdik,

  Taraf-tarafga qarab,

  Oq terakmi, ko‘k terak?

  Bizdan sizga kim kerak?

  — Bizga kerak maktabda

  Eng a’lochi Alisher,

  Oq terakmi, ko‘k terak?

  Bizga Alisher kerak.  MAROSIM FOLKLORIDAN NAMUNALAR

  Sust xotin

  Sust xotin, suzma xotin

  Ko‘lankasi maydon xotin!

  Yomg‘ir yog‘dir, ho‘l bo‘lsin,

  Yeru jahon ko‘l bo‘lsin,

  Maysalar quloq yozsin,

  Sutu qatiq mo‘l bo‘lsin.

  Naqorat:


  Yomg‘ir yog‘dir, ko‘l bo‘lsin,

  Qurg‘oqchilik yo‘q bo‘lsin,

  Arpa bug‘doy bosh tortsin,

  Kayvonilar osh tortsin.

  Yomg‘ir yog‘dir ho‘l bo‘laylik,

  Biz ham senga jo‘r bo‘laylik.

  Ko‘klamda o‘ynab-kulib

  Ham sho‘xu ham zo‘r bo‘laylik.

  Naqorat:

  Yomg‘ir yog‘di, do‘l bo‘ldi!

  Yeru jahon ko‘l bo‘ldi!

  Shaftolilar barg yozdi

  Dunyo to‘la gul bo‘ldi.

  Sust xotin, suzma xotin.  Yo, haydar

  Haydar ota-onang o‘libdir,

  Moli senga qolibdir.

  Bolang suvga oqqandir,

  Shamolingni qo‘yvor.

  206


  MUNDARIJA

  Kirish ............................................................................................ 3

  Xalq og‘zaki ijodi va qadriyatlari davlat maqomida ...................... 6

  O‘zbek xalq og‘zaki ijodining xususiyatlari ................................... 12

  Eng qadimgi xalq og‘zaki ijodi namunalari, miflar ....................... 20

  Xalq og‘zaki ijodi janrlari, ularning tarkibi ................................... 27

  Maqollar ........................................................................................ 33

  Topishmoqlar ................................................................................ 42

  Afsona va rivoyatlar ....................................................................... 49

  Latifalar ......................................................................................... 56

  Loflar ............................................................................................ 60

  Ertaklar ......................................................................................... 64

  Xalq qo‘shiqlari ............................................................................. 72

  Termalar ........................................................................................ 99

  Askiya ........................................................................................... 103

  Xalq dostonlari ............................................................................. 110

  ≪Alpomish≫ dostoni ....................................................................... 118

  ≪Alpomish≫ dostonining badiiy xususiyatlari ................................. 126

  Ergash Jumanbulbul o‘g‘li .............................................................128

  Fozil Yo‘ldosh o‘g‘li ..................................................................... 131

  Muhammadqul Jonmurod o‘g‘li Po‘lkan ...................................... 135

  Islom shoir Nazar o‘g‘li ................................................................ 138

  Bolalar folklori .............................................................................. 141

  O‘zbek marosim folklori ............................................................... 151

  O‘zbek folklori va eng qadimgi yozma manbalar ......................... 159

  Xalq og‘zaki ijodidan namunalar .................................................. 163

  Maqollar ....................................................................................... 163

  Matallar ........................................................................................ 164

  Topishmoqlar................................................................................. 164

  Rivoyat va hayot ........................................................................... 165

  Loflar ............................................................................................ 165

  Latifalar ........................................................................................ 167

  Ertak ............................................................................................. 171

  Mehnat qo‘shiqlari ....................................................................... 175

  Mavsum-marosim qo‘shiqlari ........................................................176

  Askiya ........................................................................................... 178

  Alpomish (dostondan parchalar) ................................................... 180

  Bolalar folkloridan namunalar ...................................................... 204

  Marosim folkloridan namunalar ................................................... 206

  207

  Muqovada rassom  Ro‘zi Choriyev

  asaridan foydalanildi

  OMONILLA MADAYEV, TOJIXON SOBITOVA

  XALQ OG‘ZAKI POETIK IJODI

  ≪Sharq≫ nashriyot-matbaa

  aksiyadorlik kompaniyasi

  Bosh tahririyati

  Toshkent — 2010

  Muharrir G. Xaitova

  Badiiy muharrir T. Qanoatov

  Texnik muharrir R. Boboxonova

  Musahhihlar Yu. Bizaatova, Sh. Xurramova

  Sahifalovchi L. Soy

  Terishga berildi 17.05.2010. Bosishga ruxsat etildi 18.06.2010.

  Bichimi 84x1081/32. Tayms garniturasi. Ofset bosma.

  Shartli bosma tabog‘i 10,92. Nashriyot-hisob tabog‘i 11,71.

  Adadi 3010 nusxa. Buyurtma 1... Bahosi kelishuv asosida.  «Sharq» nashriyot-matbaa

  aksiyadorlik kompaniyasi bosmaxonasi

  100000, Toshkent shahri, Buyuk Turon, 41__

  Download 434.34 Kb.
  1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   73
  Download 434.34 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

  Download 434.34 Kb.