NAFAS OLISH SONLARINI SANASH
Download 0.76 Mb.
bet9/12
Sana31.07.2023
Hajmi0.76 Mb.
#77726
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Bog'liq
Zo[idov I.O. Elektrdan shikastlanishning oldini olish va shkfstlangandan keyingi dirinchi yordam ko\'rsatish. pdf-converted
4-amaliy mashg‘ulot. ELEKTROMAGNIT KATTALIKLARINI O‘LCHASH USULLARI, шаблон, Документ Microsoft Word, portal.guldu.uz-Kimyo tarixi, Лекция №1. Вычисление определителей второго и третьего порядков., Документ Microsoft Word, sifat bosh stasitik Kalendar reja 7 semestr - MA\'RUZA, 4-амалий машғулот, HISOBOT YUZI (UNIVERSITET), Mavzu, 111, нейрон, 7777777666666, Suxrobbek Fayzullayev Muminov, Ulugbek99

NAFAS OLISH SONLARINI SANASH


Nafas organizimga kislorodning uzluksiz tushib turishini, karbonat angidrid gazi va suv bug'lari ajralib chiqishini ta’minlaydigan asosiy hayotiy jarayondir.


Gaz almashinuvi jarayoni tashqi va ichki nafas yoki to qima nafasidan tashkil topgan.
Nafas turlari ko'krak qafasining o’lchovlari qaysi yo'nalishda harakatlanishiga qarab, nafasning ko’krak, qorin va aralash turlariga farq qilinadi. Ko’krak turidagi nafas aksari ayollarda uchraydi. Qorin turida nafas olish esa erkaklarga xosdir. Bolalar aksari aralash turda nafas olishadi. Nafas turlari tashqi va ichki muhitning juda ko'p turli tuman ta'siri natijasida yuzaga keladi va o’zgaradi.
Nafas harakatlari tezligi - katta odamda har daqiqa o’rta hisobda 16- 20 ta bo’ladi. Sog’tom kishilarda uning o’zgarishi juda ko'p sabablarga: yoshga (yangi tug’ilgan chaqaloqlarda minutiga 40-45 nafas, 1 -2 yoshli bolalarda 30-40 nafas); jinsga (ayollarda erkaklarga nisbatan minutiga 2-4 nafas ko’proq); tananing vaziyatiga (yotgan holatda minutiga l 4-15 nafas, o'tirganda l 6-18, tik turgan holatda I 8-20, marta nafas) bog’liq. Jismoniy ish, ovqat yeyish, tana haroratini oshishi, ruxiy qo’zg'alish nafasni tezlashtiradi. Mashg qilgan sporchilarda nafas tezligi tinch turganda minutiga 6-8 taga kam bo’lishi mumkin.
Bemorlarda nafas harakatlarini kuzatib borish: nafas harakatlarining tezligi, ritm chuqurligining o’zgarishi, nafas turining o’zgarishini aniqlashga, nafas qisishining xususiyatini bilib olishga imkon beradi. Nafas harakatlarini bemor sezmaydigan qilib sanash kerak. Qo’1ni bemor ko’kragi ustiga qo'yish yoki pu1'sni sanagandek uning qo’lini ushlab turishning o'zi ki foya. Bemor nafasining kuzatilayotganligini bilib qolsa, u nafas harakatlarining miqdorini, maromini va xususiyatini bexosdan o’zgartirishi mumkin.

Nafas qisishi, xansirash. Nafas tezligi, maromi va chuqurligining buzilishiga nafas qisilishi deyiladi. Nafas qisishi bemorlarga hamisha sezilavermaydi. Bemoming nafasi juda qattiq qisib, uning bo g’ilishiga yoki kislorod tanqisligi tufayli nafas to’xtab qolishiga asfi ktsiya - bo’g’ilish deyiladi. Nafasni yengillashtirish uchun ko’pincha: bemoming ko’kragini qisib turadigan kiyimlarini yechish va og’ir adeallarni olib tashlash; bemorning nafas harakatlarini yengillashtirish uchun uni o’mida  • i:iddini baland qilib o'tqizish; uyga sof havo kiritish lozim bo’ladi.

NAFAS TO’XTA SHI

Nafas yo'llari o’tkazuvchanligini tiklash. Nafas tovush boylamlarining spazmi (laringospazm), nafas yo’llarining qusuq massasi bilan tiq ilib qolishi, intubatsion naychaning buralib ketishi, tilning halqumga ketib qolishi va shu kabilar oqibatida o’pkaga havo tushishi qiyinlashuvidan to'xtashi mumkin. Ana shu xatarli asoratning oldini olish uchun yuqoridagilarni yodda tutish va tegishl i oldini olish tadbirlarini o'tkazish zarur.


Nafas yo’1lari to’liq yoki qisman bekilib qolishi mumkin. Behush holatda yotgan odamda nafas yo’Hari o’tkazuvchanligini tiklash uchun tez va izchillik bilan quyidagi tadbirlami o'tkazish zarur:
I ) bcmorni qattiq yuzaga chalqancha yotqizish;
2) boshini orqaga engashtirish va bemor og'ziga dam (havo) berish kerak.
Agar bunda ko’krak qafasi yozilmasa, bu holda:

  • pastki jag’ini oldinga surish va og’zini ochish;

  • og’zi va tomog’ini shilimshiq va boshqa ajralmalardan tozalash;

  • bemor og’ziga yana dam berib, nafas chiqarishini kuzatib borish lozim.

O'pkaning havosini sun’iy almashtirish ya'ni nafas oldirish usuli bemor bo'1gan sharoitlarga va nafas olishning to'xtash sababiga ko’ra tanlanadi.Download 0.76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Download 0.76 Mb.