• Talimiy m aqsad - Litosfera va Yer relefi haqida ilmiy tu sh u n ch alar berish Tarbiyaviy maqsad
 • Rivojlantiruvchi maqsad
 • VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar
 • XI-Yangi mavzu bayoni
 • O'quvchilarni baholash. Uyga vazifa
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet17/87
  Sana19.02.2024
  Hajmi3,7 Mb.
  #158581
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   87
  Bog'liq
  Geografiya fani to\'garak
  9453, dalolatnoma voleybol, Respublika bo`yicha yong`inlar sodir bo`lishi va ularda ko`rilad, ARIZA BLANKA
  O'quvchilarni baholash. Uyga vazifa 
  - betdagi savollarga javob topish.


  I-Sana__________ 
  II- Sinf-_____________ 

  Tekshirdim _________
  III-Darsning mavzusi: 
  Litosfera va Yer relefi.
  IV-Darsning maqsadi:
  Ta'limiy m aqsad -
  Litosfera va Yer relefi haqida ilmiy tu sh u n ch alar berish 
  Tarbiyaviy maqsad - O'quvchilarni o'z maqsadiga erishish ruhida tarbiyalash. Bir- 
  birlariga o'zaro hurmat, jamoa bo'lib ishlash, o'zaro yordam va berilgan vazifani 
  bajarishda mahsuliyat sezish ko'nikmalarini tarkib toptirish.
  Rivojlantiruvchi maqsad - O'quvchilarni mustaqil ishlash, ijodiy izlanish, guruxlarda 
  ishlash orqali bilim olishga, xotirani mustahkamlashga, tez fikrlash, fikrni aniq 
  ifodalashga o'rgatish, til madaniyatini o'stirish.
  V-Dars turi: 
  Yangi tishuncha va qonunlarni o'rgatuvchi dars.
  VI-Darsda foydalaniladigan metodlar: Hamkorlik texnologiyasi, "Aqliy hujum" ,
  VII-ODarsda foydalaniladigan jihozlar: ko'rgazmalar 
  Vlil-Tashkiliy qism:
  a) salomlashilsh 
  b) navbatchi axboroti
  c) davomatni aniqlash 
  d) uyga vazifani tekshirish
  IX-Darsning rejasi:
  a) o'tilgan mavzuni takrorlash 
  b) yangi mavzu bayoni 
  c) mustaxkamlash. 
  d) O'quvchilarni 
  baxolash
  X-O'tilganlarni takrorlash:
  1. Havo harorati qanday o‘lchanadi?
  2. Sutkalik va oylik o‘rtacha havo harorati qanday aniqlanadi?
  3

  Havo harorati amplitudasi nima? 0 ‘z joyingizda sutkalik ampli­
  tude necha darajaga yetadi? Yillik-chi?
  4. Eng yuqori havo bosimi qaerda kuzatiladi?
  XI-Yangi mavzu bayoni:
  Litosfera (yunoncha ,,litos“ — tosh, qattiq, .,sfera“ — qobiq) Yer 
  po‘sti va yuqori mantiyaning bir qismini egallaydi. Qalinligi 200 km. 
  Yer p o ‘sti bilan yuqori mantiya oralig‘idagi chegarani 1914- yilda 
  yevropalik olim Moxorovichich aniqlagan. Yer po‘sti tuzilishi va 
  qalinligiga ko'ra ikki tipga bo‘linadi. Yer po‘stining kontinental tipi 
  materiklarda tarqalgan bo‘lib, tekisliklarda 35—40 km, yosh tog‘larda 
  55—70 km qalinlikka ega. Pomir va Hindukushda 60—70 km, Himolay
  togiarida 80 km ga boradi. Kontinental yoki materik po‘sti cho‘kindili, 
  granitli va bazaltli qatlamlardan tuzilgan.
  Yer po‘stida platforma va geosinklinal hududlar ajraladi. Platformaiar 
  Yer po‘stining o‘ta mustahkam qismlari boMib, tog‘ burmalanishlari, 
  kuchli zilzila va vulkan harakatlari kuzatilmaydi. Ularga Sharqiy 
  Yevropa, Turon, Sibir va boshqa platformaiar tegishli. Platformaiar 
  tekisliklarga to ‘g‘ri keladi. Geosinklinal mintaqalar Yer po‘stining o‘ta


  Relyef (yunoncha, ko'tarilaman) yer yuzasining kattaligi, kelib 
  chiqishi, yoshi va rivojlanish tarixi turlicha bo‘lgan shakllaridir. Yer

  Download 3,7 Mb.
  1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   87
  Download 3,7 Mb.
  Pdf ko'rish