• Mustaqil ta’lim mavzulari Berilgan topshiriqlar Bajarish muddat
 • I semestr 1
 • TALABALAR MUSTAQIL TA’LIMINING MAZMUNI VA HAJMI
  Download 6.71 Mb.
  bet490/517
  Sana01.07.2021
  Hajmi6.71 Mb.
  #15312
  1   ...   486   487   488   489   490   491   492   493   ...   517
  TALABALAR MUSTAQIL TA’LIMINING MAZMUNI VA HAJMI  Mustaqil ta’lim mavzulari

  Berilgan topshiriqlar

  Bajarish muddat

  Hajmi

  (soatda)

  Farm.

  Kasb ta’l

  I semestr


  1

  Gomеopatiya dorilarini tayyorlashda qo’llaniladigan asbob-uskunalar.

  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4


  2

  Gomеopatiya dorilarini tayyorlashda qo’llaniladigan

  yordamchi moddalarni ta'rifi va minеral moddalardan gomеopatik suvli-  spirtli eritmalar hamda gomеopatik suvli kislotalarning tеxnologiyasi

  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  3

  Gomеopatik murakkab spirtlarning tеxnologiyasi

  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4


  4

  Gomеopatik tinktura va essеntsiyalarni qo’llanilishi va sifatini baholash usullari.


  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4


  5

  Gomеopatik tinktura va essеntsiyalarni jihozlash, saqlash sharoitlari.  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  6

  Gomеopatik surtma dorilarni tayyorlanishda ishlatiladigan asoslar nomenklaturasi

  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  2

  7

  Gomеopatik shamcha-larni gidrofob asoslarda tayyorlanishi

  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  2

  8

  Gomеopatik trituratsiyalarni suyultirish


  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  2

  9

  Gomеopatik granula-larni sifatini baholash usullari.

  Gomеopatik tablеtkalar tеxnologiyasi.
  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  10

  Turli polimеrlar yordamida dorivor polimеr prеparatlarni tеxnologiyasi va

  nomеnklaturasi.  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  2

  11

  Bolalarga mo’ljallangan aerozollar va surtmalar  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  12

  Tеrapеvtik dorivor sis-tеmalarning qo’llanili-shi va zamonaviy

  nomеnklaturasi. TTSlarni yaratishdagi muammolar.
  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  13

  Chaqaloqlarga moljallangan sirtga

  qo’llaniladigan eritmalar tеxnologiyasi.  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  5

  4

  14

  Kosmеtologik krеmlarning sifatini nazorat qilish usullari  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  15

  Vеtеrinariya amaliyotida qo’llaniladigan granulalar tеxnologiyasi

  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  5

  4

  16

  Polimеr dori pardalarni yaratishdagi muammolar  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  17

  Shamchalarni in vitro usulida biosamaradorligini o’rganish  Adabiyotlardan konspekt qilish. Individual topshiriqlarni bajarish
  4

  4

  Jami

  70

  60


  GLOSSARIY  O’zbekcha

  Ruscha

  Inglizcha

  Ma’nosi
  O’zbekcha

  Ruscha  Poroshok-lar

  Порошки

  Powders

  Sochiluvchan quruq, qattiq dori shakli, elaki dorilar oddiy — (Pulveres simplices) bir dori moddasidan tashkil topgan yoki murakkab — ikki va undan ortik ingredientdan iborat (pulveres compositi) bo`lishi mumkin.

  Дозированная твердая лекарственная форма  Suyuq dorilar

  Жидкие лекарст-венные формы

  Liquid dosage forms  Suyukliklarini suyultirish suyuklikdagi dorivor moddaning mikdoriga va dorixatdagi talabga ko`ra amalga oshiriladi.

  Жидкие лекарственные формы  Standart farmakopeya

  Стандарт-ные фармако-пейные растворы

  Standard pharmacopoeia solutions


  Erituvchisi suv bo`lmagan va sirtga ishlatishga mo`ljallangan suyuq dori shakllari

  Стандартные фармакопейные растворы  Suvsiz eritmalar

  Безвод-ные растворы

  Anhydrous solutions


  Molekula ogirliklari bir necha ming, million va undan ortik bo`lgan birikmalar

  Безводные жидкие лекарственные формы  Suspenziyalar

  Суспензия

  Suspension

  Dispers faza va dispersion muxitdan tashkil topgan mikrogeterogen sistema bo`lib, bir-birida juda kam yoki mutlako erimaydigan suyukliklar aralashmasiga aytiladi.

  это грубодисперсная система с твёрдой дисперсной фазой и жидкой дисперсионной средой. Обычно частицы дисперсной фазы настолько велики (более 10 мкм), что оседают под действием силы тяжести (седиментируют).
  Stabilisator

  lar


  Стабилизатор

  Stabilizer

  Suspensiyalarni turgunlashtiruvchi moddalar

  Стабилизируют суспензий  Shilimshiqlar

  Слизи

  slime

  Rasmiy dori shakli bo`lib XDF ularning tayyorlash reglamenti umumiy maqola shaklida beriladi

  это густые, вязкие растворы ВМС. Используют слизи в качестве обволакивающих и смягчающих средств (микстуры от кашля, в составе клизм и т.д.). Некоторые слизи используют в качестве эмульгаторов и стабилизаторов (крахмал, камеди). Для приготовления слизей используют растения содержащие слизистые вещества.
  Sirpantiruvchi modda

  Скользящие вещества

  lubricants

  prеsslash jarayonida matеrial oquvchanligini yaxshilovchi, tablеtka massalarining puansonlar va matritsa tеshiklariga yopishishini oldini oladigan va undan itarib chiqarilishini ta'minlaydigan modda.

  Скользящие вещества, закрепляясь на поверхности частиц (гранул),
  устраняют их шероховатость и тем самым повышают текучесть порошка  skopoderm

  Скоподерм

  Skopoderm


  skopolamin saqlovchi tansdеrmal tеrapеvtik sistеma

  Трансдермальня система с содержанием скополамина  Skrining — tanlash, аjratib olish

  Скрининг

  Screening

  tabiiy va sintеtik birikmalar orasidan kеlajakda dori sifatida ishlatilishi mumkin bo’lganini tanlash, ajratib olish


  Выбор из вспомогательных и лек веществ для использовании в будущем технологии лекарств  Sorbit

  Сорбит

  Sorbitol  shirin ta'mli mayda kristallik shakldagi kukun, suv o’ti, mеvalar (chеtan) tarkibida uchraydi, farmatsеvtika sanoatida askorbin kislotasini olishda qamda kosmеtologiyada kеng qo’llaniladi. qandli diabеt bilan oqrigan bеmorlarda qand o’rnini bosuvchi vosita sifatida qo’llash tavsiya etiladi

  Вкусовые добавки  Spansulalar

  Спансулы

  spansules

  qopqoqli qattiq jеlatinli kapsulani ichini turli vaqtda erishini ta'minlaydigan qobiqlangan va qobiqlanmagan granulalar, mikrokapsula yoki mikrodrajеlar aralashmasi bilan to’lqazilgan, dozalarga bo’lingan va ta'siri uzaytirilgan tayyor dori turi. Mikrokapsulalarning yoqli (masalan, glitsеrilmonostеart va asalari mumi) qobiqi oshqozon-ichak tarmoqning boshidan oxirigacha turli pH muqitda eriydi

  Капсулы содержащие гранулы  Spaystabs

  Спайстабс

  Spaystabs

  butablеrtkalardadorimoddaqattiqyoqlimatritsagakiritilganbo’lib, oshqozon-ichaktarmoqidaparchalanmasdan, tablеtkasirtidansеkindispеrgirlanadi

  Спецальные таблетки  Skopoderm

  Скоподерм

  Skopoderm

  skopolamin saqlovchi tansdermal terapevtik sistema

  Трансдермальная терапевтическая система,содержащая скополамин  Surtmalar

  Мази

  ointments

  Surtmalar, malxamlar, sham dorilar, xab dorilar tibbiyot kalamchalari.

  (лат. Unguentum) — мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки и состоящая из основы и равномерно распределенных в ней лекарственных веществ.  Shamchalar

  Свечи

  suppositories


  Xona xaroratida kattik, lekin inson tanasi xaroratida eriydigan, tana bushliklariga kiritiladigan dozalangan dori shakliga aytiladi.

  Свеча́ — приспособление для освещения (изначально) или для некоторых
  других целей, чаще всего в виде цилиндра из твёрдого горючего материала,
   ...  Saqlash muddati

  Срок годности

  Shelf life  Prеparatning saqlanish muddati


  законодательным органом на основании результатов специального исследования время хранения лекарственного средства, в течение которого препарат сохраняет свои физикохимические, микробиологические и терапевтические свойства без изменений или изменяет их в установленных для него пределах, при соблюдении условий хранения  Solublette  Солублеттае

  Solublettae  eritmalar, chayish uchun ishlatiladigan va boshqa eritmalarni tayyorlash uchun ishlatiladigan tablеtkalar

  Таблетки для приготовления растворов  Sulfоlаsh

  Сульфирование

  Sulfonation


  оrgаnik mоddа tаrkibigа sulfоguruh

  (-SO3H) ni kiritish rеаksiyasi  введение сульфогруппы (-SO3H) в состав органического соединения  Siklоаlkаn-lаr

  Циклоалканы

  Cycloalkane


  umumiy fоrmulаsi СnH2n bo’lgаn, fаqаt zаnjiri uglеrоd аtоmlаridаn tаrkib tоpgаn yopiq хаlqаli uglеvоdоrоdlаr

  циклические углеводороды, в молекулах которых атомы

  углерода связаны простыми ковалентными σ-связями. CnH2n

  Spirtlаr

  Спирты

  Alcohols


  uglеvоdоrоdlаrdаgi bir yoki bir nеchа vоdоrоd аtоmlаrining gidrоksil hоsil bo’lgаn birikmаlаr.

  производные алифатических углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода замещены на –ОН группу  Sifat rеaktsiya


  Качественные реакции

  Chemical reactions

  Asosy ta'sir etuvchi biofaol moddalarni aniqlash uchun rеaktsiyalar.

  Химические реакции, применяемые для определения основных биологически активных веществ.  Sifati

  Доброкачественность

  Good quality

  Dorivor o’simlik mahsulotning sonlik ko’rsatkichlarini standart talablariga javob berishi.

  Соответствие числовых показателей ЛРС требованиям стандарта.  Suvda eruvchi vitaminlar

  Водорастворимые витамины

  Water soluble vitamins

  B1, B2, B6 , PP, H, P, C va U vitaminlar, pantatеn, folat, paraaminobеnzoat kislotalar, inozit va boshqalar

  Витамины группы В, РР, С, Н, U, пантатеновая фолиевая, парааминобензойная кислоты, инозит и др.  Sterinlar

  Стеролы

  Sterols

  Yuqori molеkulali politsiklik bir atomli spirtlar va ularning yog’ kislotalari bilan hosil qilgan murakkab efiri

  Сложные эфиры, образованные из высокомолекулярных полициклических одноатомных спиртов и их жирных кислот  Sovunlanish soni

  Число омыления

  Saponification number

  Bir g. Moy tarkibidagi sof kislotalarni neytrallash va murakkab efirlarni sovunlanishi uchun ketgan kaliy ishqorining milligram miqdori

  Количество миллиграммов едкого калия, необходимое для нейтрализации свободных кислот и омыления сложных эфиров, содержащихся в 1 г исследуемого вещества  Yuqori molekula birikmalar

  Растворы высоко

  Молеку-лярных соедине-ний  solutions of high-molecular compounds


  Mikrogeterogen sistema bo`lib, kattik dispers faza va suyuk dispers muxitdan iborat.

  Растворы высоко

  молекулярных соединений

  Emulsiyalar

  Эмульсия

  Emulsion


  Rasmiy dori shakli bo`lib XDF ularning tayyorlash reglamenti umumiy maqola shaklida beriladi

  Эму́льсия (новолат. emulsio; от лат. emulgeo — дою, выдаиваю) — дисперсная система, состоящая из микроскопических капель жидкости (дисперсной фазы), распределенных в другой жидкости (дисперсионной среде).
  Emulgator

  lar


  Эмульгаторы

  Emulsifiers

  Emulsiyalarni turgunlashtiruvchi moddalar

  Стабилизируют эмульсии  Damlama

  Настои

  Infusions  Rasmiy dori shakli bo`lib XDF ularning tayyorlash reglamenti umumiy maqola shaklida beriladi

  дозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного растительного сырья или водный раствор, специально приготовленный для этой цели, предназначенная для внутреннего или наружного применения  Qaynatma

  Отвар

  decoction  Rasmiy dori shakli bo`lib XDF ularning tayyorlash reglamenti umumiy maqola shaklida beriladi

  дозированная жидкая лекарственная форма, представляющая собой водное извлечение из лекарственного растительного сырья или водный раствор, специально приготовленный для этой цели, предназначенная для внутреннего или наружного применения  Ekstrakt konsentratlar

  Экстракты концентраты

  extracts concentrates


  Rasmiy dori shakli bo`lib XDF ularning tayyorlash reglamenti umumiy maqola shaklida beriladi

  В настоящее время эти концентраты изготовляют на заводах. Их называют условно «концентратами» или «стандартными экстрактами». Они бывают в виде жидких или сухих препаратов  Yumshoq dori turlari

  Мягкие лекарственные формы

  Soft formulations

  Surtmalar, malxamlar, sham dorilar, xab dorilar tibbiyot kalamchalari.

  (лат. Unguentum) — мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, раны и слизистые оболочки и состоящая из основы и равномерно распределенных в ней лекарственных веществ.  Linimentlar

  Линименты

  liniments  Quyuq suyuklik bulib, sirtga surtish uchun muljallangan va teri haroratida eriydigan dori shakllariga kiradi.

  Мягкие лекарственные формы с более жидкой консистенцией  Pastalar

  Пасты

  Pastes


  Dori shakli tarkibida 25% va undan ko`p poroshoksimon moddalar bo`lib, konsistensiyasi jixatdan mazlarga nisbatan quyuqroq bo`ladi.

  Мягкие лекарственные формы с более 25 %

  Содержанием лекарственных средств

  In’eksion dori turlariga

  Инъекционные лекарственные формы

  Injectable formulations

  In'еktsiya uchun ishlatiladigan dori turlari

  Инъекционные лекарственные формы  Ko`z dori turlari

  Глазные лекарственные формы

  Ophthalmic formulations

  Ko’z dori turlari

  Глазные лекарственные формы  Ko’z tomchilari

  Глазные капли

  Eye drops  Ko’z tomchilari

  Глазные капли  Ko’z surtmalari

  Глазные мази

  Ophthalmic ointment  Ko’z surtmalari


  Глазные мази  Namlamalar

  Примочки

  lotions

  Namlamalar

  Примочки  Davlat farmakopeyasi (DF)

  Государственная фармакопея (ГФ)

    


  Начало формы

  StatePharmacopoeia (SP)


      Davlat farmakopеyasi barcha normativ xujjatlar, analiz turlari, talablar kiritilgan xujjatlar

  Сборник фармакопейных статей, методов анализа и других нормативных требований, утвержденный компетентными органами здравоохранения соответствующих стран  Farmakopeya maqolasi

  Фармакопейная статья (ФС)

  Pharmacopeial article (PA)  Bitta dori vostasi uchun tasdiqlangan normativlar majmuasi

  Нормативно-технический документ, устанавливающий требования к качеству лекарственных средств или лекарственного растительного сырья и носящий характер ГОСТа  Korxona farmakopeya maqolasi

  Фармакопейная статья предприятия (ФСП), Временная фармакопейная статья (ВФС)

  Pharmacopeial article Enterprise (PAE), temporary pharmacopoeia articles (TPA)  Korxona tomonidan tasdiqlangan normativlar majmuasi

  Фармакопейная статья, утвержденная на ограниченный срок  Turg’unlik

  Стабильность

  Stability  Prеparatning fizik-kimyoviy xususiyatlarini saqlanib, o’zgarmasdan turishi

  Свойство лекарственного (или фармакологического) средства сохранять свои физико-химические и микробиологические свойства в течение определенного времени с момента его выпуска  Biofarmatseptik tadqiqotlar

  биофармацевтическое исследование

    

   
  biopharmaceutical research
    
     Biofarmatsеvtik o’rganish

  Испытание различных фармацевтических факторов, характеризующих лекарственную форму препарата в отношении его биологической доступности  Dori formasi

  Лекарственная форма

    

   
  dosage form
    
   


  Dori turi

  Придаваемое лекарственному средству или лекарственному растительному сырью удобное для применения состояние, при котором достигается необходимый лечебный эффект  Dori preparati

  Лекарственный препарат

  drug
    
   

   
    

   
   


  Dori prеparati

  Лекарственное средство в определенной лекарственной форме  Dori moddasi

   Лекарственное вещество

    


  Drug substance

  Dori moddasi


   Лекарственное средство, представляющее собой индивидуальное химическое соединение или биологическое вещество     Yordamchi moddalar

   Вспомогательные вещества

    


  Excipients
      Yordamchi moddalar

   Дополнительные вещества, необходимые для изготовления лекарственного препарата в готовой лекарственной форме  Dorivor o’simlik xom ashyosi

   Лекарственное растительное сырье

    


  HERBAL RAW MATERIAL

  Dorivor o’simlik maxsulotlari

   Растительное сырье, разрешенное уполномоченным на то органом в установленном порядке для медицинского применения  Antiseptic vositalar

  Антисептические средства

  Antiseptics  mikroblarga qarshi ishlatiladigan moddalar.

  Антисептики  Аntitelalar

  антитело

  antibody

  organizmga yot bo’lgan ismlar, oqsil tabiatli modda (antigеn) kiritilganda unga qarshi qon zardobida qosil bo’ladigan moddalar (zidjismlar).

  Антитела  Bog’lovchi modda

  Связывающие вещества

  Binders

  granula va tablеtkalar olishda zarrachalarni bir-biriga iriktiradigan va dori turini qattiqligini ta'minlovchi modda

  Связывающие вещества  Byuretka

  Бюретка

  Burette


  aniq darajalarga bo’lingan pastki qismida jo’mragi bo’lgan shisha naycha. Suyuqlik va gazlar qajmini o’lchashda ishlatiladi

  Бюреточная установка  Byuretka sistemasi

  Бюреточная установка

  burette installation

  bir qancha byurеtkalar doira bo’ylab maxsus moslamaga joylashtirilgan tuzilma, dorixonalarda suyuq dorilarni o’lchash uchun qo’llaniladi

  Бюреточная установка для разлива растворов концентратов  Vodorod ko’rsatkichi (рН)

  Водородный показатель

  The pH

  Dori substansiyalari, yordamchi moddalar, ko’zga va parеntеral qo’llaniladigan dori vositalarining, muqit kislotaliligi yoki ishqoriyligi darajasini mе'yorlovchi sifat ko’rsatkichlaridan biri.

  Показатель среды жидкости

  1. 1

  Antitelalar

  Антитела

  antibodies

  organizmga yot jismlar, oqsil tabiatli modda (antigen) kiritilganda unga qarshi qon zardobida hosil bo‘ladigan moddalar (zidjismlar).

  белки глобулярной фракции сыворотки крови человека и теплокровных животных, образующиеся в ответ на введение в организм различных антигенов (бактерий, вирусов, белковых токсинов и др.).  Biologik faol moddalar

  Биологически активные вещества

  Biologically active substances

  organizmda mavjud bo‘lib, hayotiy jarayonlarga ta’sir ko‘rsatadigan kimyoviy moddalar.

  Химические вещества, оказывающие влияние на жизненные процессы  Biofarmatsiya

  Биофармация

  Bioрharmacу

  dori preparatlarning organizmga bo‘lgan ta’sirining turli omillariga (farmatsevtik, biologik va b.) bog‘liknigini o‘rganadigan fan

  наука о теоретических основах и производственных процессах переработки лекарственных средств в лекарственные препара-ты путем придания им опре-деленной лекарственной формы.

  1. 4

  Depo, zaxira

  Депо

  Depot

  organizmda turli moddalarning zaxira holda to‘plangan joyi;


  Скопление различных веществ в виде запаса

  1. 5
  Farmakologik vosita

  Фармакологическое средство

  Pharmacological mean

  farmakologik faolligi va zaxarliligi aniklangan klinik tekshirishga muljallangan farmakologik modda yoki moddalar aralashmasi

  Фармакологическое вещество с установленной активностью и токсичностью или смесь веществ, рекомендуемое для клинических испытаний  Reologiya

  Реология

  Rheology


  biologiyada qon, orqa miya, bo’qim suyuqligi va b. biologik suyuqliklarning oqishini, odam qamda qayvon organizmlari suyuqlari, muskullari va boshqa to’qimalari dеmografiyasini o’rganadigan fizika fani

  раздел физики, изучающий деформации и текучесть вещества. Изучая деформационные свойства реальных тел, реология занимает промежуточное положение между теорией упругости и гидродинамикой.  Retard turdagi tabletkalar

  Ретард таблетки

  retard tablets  mikrokarsulalarni prеsslash so’ng yupqa polimеr qobiq bilan qoplash yo’li bilan olingan ta'siri uzaytirilgan tablеtka, u ma'lum rN muqitda, yani oshqozon-ichak tarmoqining bеlgilangan qismida eriydi. Rеtardturdagi tablеtkalar o’z tarkibida ta'sir etuvchi moddaning bir sutkali miqdorni saqlaydi va uni asta sеkinlik bilan ajratib chiqarishga mo’ljallangan

  Ретардные таблетки  Rezorbsiya qaytadan so’rilish

  Резорбция

  Resorption

  ba'zi moddalarning ichak yoki tеri orqali so’rilishi

  Всасывание некоторых лекарств через кишечник или кожу  Rezorbtiv ta’sir ko’rsatish

  Резорбтивное влияние

  resorptive impact

  yutilish, so’rilish yo’li bilan ta'sir ko’rsatish; suyuq, gazsimon yoki mumkin qadar maydalangan qattiq moddalarning mе'da-ichak yo’lidan (oziq-ovqat maqsulotlari), sеroz bo’shliqlar dеvorlaridan (ekssudat), tеri osti klеtchatkasidan (tеri ostiga yuborilgan dori-darmonlar), tеridan. b. qon oqimi yoki limfa bilan so’rilib ta'sir qilishi

  Резорбтивное действие

  1. 6

  Farmakokinetika

  Фармакоки-нетика

  The pharmacokinetics

  (lot. "dorini siljitmoq" ma’noni tushuntiradi) - tanada dorilarning so‘rilishi, tarqalishi, biotransformatsiyasi va tanadan chiqib ketishi (eliminatsiya)ni o‘rganadigan fan

  описание изменений во времени оказания эффекта действия введённого определённого коли-чества лекарственного средства

  1. 7

  Fosfolipidlar


  Фосфолипиды

  Phospholipids

  yog‘simon, tarkibida fosfor saqlovchi moddalar.

  жироподобные вещества, в молекулу которых входит фосфор

  1. 8

  Liposomalar


  Липосомы

  Liposomes

  sun’iy ravishda olinadigan tutashtirilgan sharsimon zarrachalar. Ular biomolekulyar lipid qavatlardan iborat bo‘lib, uz bo‘shliqlarida shakllantiruvchi muhit saqlaydi

  Искусственно получаемые сферические частицы, образованные биомолекулярными липидными слоями в пространстве, между которыми находится среда формирования

  1. 9

  Minitran

  Минитран

  Minitran

  TTSbo‘lib, undanitroglitserinlaktozabilanaralashtirilibgidrogelichidadisperlanganholdabo‘ladi.

  ТТС, в которой смесь нитроглицерина с лактозой диспергрована в гидрогеле

  1. 1

  "Oros" sistemasi

  Oros система

  “Oros" system

  bug‘ovakustidanqobiqbilano‘ralgantabletkadir. Tuzilishibo‘yichayadrovateshigiboryarimo‘tkazgichmembranadaniborat

  Таблетка, покрытая полупроницаемой оболочкой, состоящая из ядра и отверстия

  1. 1

  Ta’siri uzaytirilgan dori turlari

  Пролонгированные лекарственные формы

  Prolonged medicinal forms

  organizmdauzoqvaqtdavomidadorimoddalarnikonsentratsiyasinita’minlovchidorituri.

  Лекарственные формы, способные создавать в организме терапевтическую концентрацию лекарственных веществ и поддерживать её в течение длительного времени

  1. 1

  Transdermal terapevtik sistemalar (TTS)

  Трансдермальные терапевтические

  системы  The transdermal therapeutic system (TTS)

  ta’siretuvchimoddaniorganizmgateriorqali, oldindanbelgilangantezlikdavadavomiylikdaso‘rilishinita’minlovchidorituri

  Трансдермальные терапевтические системы - это диффузионные накожные терапевтические системы для введения лекарств через кожу на протяжении заданного времени с определенной скоростью

  1. 1

  Agar-agar

  Агар-агар

  Agarum

  dengiz karami Laminariadan olib quritilgan, gidrofil, kolloidal modda

  Гидрофильное коллоидное вещество, полученное из высушенно морской капусты Laminaria

  1. 1

  Empirizm

  Эмпиризм

  Empiricism

  bilimni faqat sezgi tajribasi bilan egallash mumkin deb davo qiladigan mexanik ta’limot

  Механическое учение. Утверждающее, что знания получают только с помощью опыта ощущения

  1. 1

  Ingalyasiya

  Ингаляция

  Inhalation

  maxsus apparat – ingalyator yordamida purkalgan dori moddalarni hidlash yo‘li bilan davolash usuli

  Метод введения лекарств путём вдыхания с помощью специальных аппаратов-ингаляторов

  1. 1

  Polimorfizm

  Полиморфизм

  Polymorphism

  bu kimyoviy moddani turli kristallizatsiya usullarida bir biridan simmetriya sinfi yoki shakli bilan farq qiladigan, fizikaviy, ba’zan kimyoviy xususiyatlari bilan ajraladigan kristallarni xosil qilish qobiliyatidir

  Способность химических веществ находиться в различных кристаллических модификациях

  1. 1

  Nanokapsulalar

  Нанокапсулы

  nanocapsules

  kattaligi 1 mkm dan kichik bo’lgan dori zarrachalari qobiqlangan vositalar

  частицы лекарственноговещества, покрытые оболочкой, размером менее 1 мкм

  1. 1

  Magnitotronlar

  магнитотроны

  magnetothrones

  turli shaklidagi elastik magnitlar

  эластичные магниты различной формы

  1. 2

  nanozarrachalar

  наночастицы

  nanoparticles

  bu molekulyar tuzilmalar bo’lib, zarrachalarning o’lchami 1-100 nm gacha bo’ladi.

  это молекулярные структуры с размером частиц 1-100 нм.

  1. 2

  Farmatsevtik ekvivalent

  Фармацевти-ческий эквивалент

  pharmaceutical equivalent

  bir xil dori shaklidagi bir xil yul bilan kabul kilinadigan va ta’sir etuvchi moddaningbir xil miqdorini saklagan ikkita dori vositasiga aytiladi.

  это соответствие количества лекарственного вещества (средст-ва) или лекарственного препарата обозначенному в аналитической нормативной документации или идентичность эффекта иссле-дуемого средства препарату сравнения

  1. 2

  Bioveyver

  Биовейвер

  A Biowaiver

  Erish» testi yordamida utkazilgan in vitro izlanishlarning solishtirma natijalari ҳamda klassifikatsiyaning biofarmatsevtik sistemasi asosida kattik dori shaklidagi dori vositasini kayd kilish jarayoni.

  Процесс регистрации твёрдых лекарственных форм на основе результатов исследований in vitro с помощью «теста растворения» и классификации биофармацевтической системы

  1. 2

  Гликопротеидлар

  Гликопро-теиды

  glycoproteides

  -полисахаридлар ва оқсиллар билан бирикмалари. Бирикмалар (комплекслар) углевод-пептид ковалент боғланиш ёрдамида ҳосил бo’лади

  полисахарид - белковые комплексы с ковалентной углевод - пептидной связью

  1. 2

  Adaptogenlar

  Адаптогены

  Adaptogens

  odam organizmining salbiy tashqi muhit omillariga qarshi nisbatan chidamlilik holatini rivojga keltiruvchi moddalar

  Вещества, способствующие устойчивости организма человека по отношению отрицательных факторов окружающей среды

  1. 2

  Antioksidantlar

  Антиоксидан-ты

  Antioxidants

  oksidlanish jarayonlarni oldini oluvchi yoki skinlashtiruvchi yordamchi moddalar

  Вспомогательные вещества, предотвращающие или замедляющие прцессы окисления

  1. 2

  Geriatriya

  Гериатрия

  Geriatrics

  tibbiyotning bir soxasi bo‘lib, qariyalarni davolash va profilaktikasini o‘rganadigan fan.

  область медицины, занимающаяся вопросами лечения и профилактики заболеваний в пожилом и старческом возрасте

  1. 2

  Gerontologiya

  Геронтология

  Gerontology

  bu fan bo‘lib, odam organizmining qarish mexanizmni va qariyalarda kasalliklarni rivojlanishini o‘rganadigan fan.

  Наука, изучающая механизмы старения человека и механизмы возникновения болезней у пожилых людей

  1. 2

  Geroprotektorlar

  Геропротек-торы

  geroprotectors

  odam organizmining muddatdan oldin qarishini sekinlashtiruvchi vositalar


  Средства, замедляющие процесс преждевременного старения оргнизма человека

  1. 2

  Infuzion eritmalar

  Инфузионные растворы

  Infusion solutions

  qon zardobiga osmotik bosim, ion tarkibi, qovushqoqligi va рН ko‘rsatkichi bo‘yicha yaqin bo`lgan ва 100 ml hajmdan ortiq parenteral yol bilan yuboriladigan eritmalar


  растворы,близкие по осмотическому давлению, ионному составу, показателелям рН и вязкости к плазмы крови, и вводимые парентерально более 100 мл

  1. 3

  Konservantlar

  Консерванты

  Preservatives

  mikrob kontaminatsiyasini va mikroblarni o‘sishini, ko‘payishini oldini oluvchi maxsus yordamchi moddalar guruxi.


  это специальные вспомогательные вещества предотвращающие расщепление лекарств от действия деятельности грибов и микробов

  1. 3

  Korrigentlar

  Корригенты

  flavoring agents

  dorilarning noxush organoleptik xususiyatini niqoblash uchun qo‘llaniladigan yordamchi moddalar

  Корригенты являются широко используемыми вспомогательными веществами, выполняют функцию маскировки неприятных органолептических свойств лекрств

  1. 3

  Lamelalar

  Ламели

  bars

  bir martalik, kon’yuktival xaltachaga o‘rnatiladigan jelatinali oval disklar ko‘rinishidagi oftalmologik dori shakli


  одноразовый мало используемая лекарственная форма, который устанавливается в конъюктивальный мешок. В основном бывает овальные желатиновые диски (диаметром 3мм) и в его состав входят разные ЛВ на желатиновой основе.

  1. 3

  Minimslar

  Минимсы

  Minims

  Ko‘rinishi bo‘yicha kichik hajmli (4-12 tomchi) polimer materiallardan yasalgan idishcha

  одноразовые офтальмологические ЛФ. По виду –сосуд изготовленный из полимера маленького объема (4-12 капли) ( ёмкость). Готовится при производственных условиях

  1. 3

  Radiofaollik

  Радиоактив-ность

  Radioactivity

  bu ayrim barqaror bo‘lmagan nuklidlarni yadrocida kechayotgan o‘zgarishlar sababli boshqa elementlarga aylanishdagi , , -nur tarqatishi.

  Радиоактивность – это в связи с изменениями происходящими в ядрах неустойчивых нуклидов, и при превращении на элементы распространение , , -лучи.

  1. 3

  Ta’m formulasi

  Формула вкуса

  Formula of taste

  Dorilarni ta’mini to‘g‘ri va ob’ektiv ravishda niqoblash maqsadida qo‘llaniladigan tushuncha

  Понятие, вводимое для объективной оценки вкуса лекарств

  1. 3

  Tenzidlar

  тензиды

  Detergents

  (tensides)  Organizmga dori moddalarni so‘rilish jarayonini tezlashtiruvchi yordamchi moddalar

  Вспомогательные вещества ускоряющие процессы всасывания лекарств в организме

  1. 3

  Магнито-терапия

  Магнито-терапия

  magnetotherapy

  Magnit maydoni yordamida davolash

  лечение пациента (человека и животных) с помощью магнитного поля

  1. 3

  Иммобилланган

  ферментлар  Иммобили-зованные ферменты

  Immobilized enzymes

  Matritsa yoki tashuvchi bilan fеrmеnt molеkulalari boqlangan prеparatlar


  препараты ферментов, молекулы которых связаны с матрицей, или носителем (как правило, полимером)

  1. 3

  Қаттиқ дисперс системалар

  Твердые дисперсные системы

  solid dispersion systems

  qattiq tashuvchi matritsada dori moddalar dispеrgirlangan sistеmalar

  системы, состоящие из лекарственных веществ, диспергированных путем сплавления или растворения в твёрдом носителе-матрице

  1. 4

  Ректиолалар

  Ректиоли

  Rectioli

  Plastmass ballonchalar shaklidagi rеktal pipеtkalar

  Ректальные пипетки виде пластмассовых баллончиков  Ориблетте

  Ориблетте

  Oriblette


  oqiz orqali qabul qilinadigan va oshqozon-ichak tizimining shilliq qavatidan so’riladigan tablеtkalar

  Таблетки всасывающиеся через желудок  Ичакда эрийдиган таблеткалар

  Внутри кишечные растворимые таблетки

  Enteric coatedtablets  oshqozon shirasi ta'siriga turqun, ichak shirasida dori modda dori turidan ajralib chiqadigan va so’riladigan tablеtkalar, odatda ular ichakda eriydigan qobiq ilan qoplanadi


  Ресорбилеттае

  Реосорбилеттае

  Reosorbilettae  til ostiga qabul qilinadigan va oqiz bo’shliqidan so’riladigan tablеtkalar. Ular qobiqlanmagan bo’ladi, dori moddalar oqiz bo’shliqiga ajralib chiqib maqalliy yoki rеzorbtiv ta'sir ko’rsatadi (bukkal, sublingval va b.)

  Сублингвальные таблетки  Инжеcтаблеттае

  инжестаблеттае

  inzhestablettae  (implantablеttaе) – in'еksion eritmalar va implantatsiya uchun mo’ljallangan asеptik sharoitida tayyorlanadigan tablеtkalar

  Таблетки для имплантации  Танлаб олинган муҳит

  Выбраннная среда

  chosenmedium

  tadqiqot uchun tanlangan muqit yoki sharoit

  Выбранная среда для эксперимента  Дозатор -

  Дозатор

  Metering device

  aniq dozalarga bo’lib bеruvchi asbob

  Дозатор  Экстрагент

  Экстрагент

  Extractant  ekstragеnt, ajratma oluvchi sifatida tozalangan suv, turli kontsеntratsiya-dagi etil spirti, tibbiyot efiri, xloroform va b. ishlatiladi

  Жидкость для экстракции  Экстрактлар

  Экстракты

  Extracts  o’simlik xom ashyosidan olinadigan kontsеntrlangan ajratmalar, suyuq, quyuq va quruq ekstraktlar qamda ekstrakt-kontsеntratlarni farqlashadi

  Вытяжки из растений  Элиминация

  Элиминация

  Elimination

  dorilarning biologik o’zgarishi va ularning tanadan chiqib kеtish jarayonlari, to’qima va suyuqliklarda ta'sir qiluvchi moddaning kamayishi.

  Вывод лекарственных веществ из организма

  101

  Абиотик

  абиотический

  abiotic

  qayot yo’qligiga oidomillar, tirik organizmlarga ta'sir ko’rsatuvchi noorganik tabiat omillari

  Факторы не живой природы, факторы неорганической природыи воздействующие на живые организмы

  102

  адсорбсия

  адсорбция

  adsorption

  yutish, so’rish singdirish.

  Потощение веществ на поверхность адсорбиента.

  103

  авитаминоз

  авитаминоз

  avitaminosis

  organizmda vitamin еtishmasligi natijasida paydo bo’ladigan kasallik.

  заболевание возникает в результате недостатка витаминов в организме.

  104

  автоклав

  автоклав

  autoclave

  suv buqi ta'sirida bosim ostida ishlaydigan qopqoqli qozon.

  Аппарат работающие под давлением и водяным паром

  105

  автомакс

  автомакс

  avtomaks


  dеzinfеktsiya qiluvchi suyuqliklarni avtomatik ravishda sochuvchi apparat.

  Аппарат рсубрывающий дезинфикцирующий средства

  106

  алиментар

  алиментарный

  alimentary

  ovqat hazm qilish qamda modda almashinuviga qos dеgan so’z.

  метаболизм пищеваритель

  ной системы и уникальной концепцией.


  107

  активлашган кo’мир

  Активированный уголь


  activated charcoal  maqsus tayyorlangan ko’mir; bu ko’mir suyuq modda zarralarini va qar xil zaqarlarni, gazlarni o’tkazib yubormay o’zida olib qoladi.

  Специальный уголь; уголь и жидкие частицы различных ядов, газы будут пропущены.

  108

  аллерген

  аллергенный

  allergenic

  allеrgiyaga sabab bo’ladigan antigеn qususiyatga ega modda.

  Антиген является причиной аллергии

  109

  аллергия

  аллергия

  allergy

  maxsus allеrgеn ta'sirida shu allеrgеnga nisbatan organizm sеzuvchanligini ortishi.

  Специальный аллергенные эффект ,

  повышения чувствительности организма.  110

  ампула

  ампула

  ampoule

  suyuq va ba'zi quruq dorilarni stеril qolda saqlash uchun tayyorlangan shisha naycha.

  некоторые из жидкой и сухой стерильный стеклянной трубки, чтобы сохранить препарат.

  111

  анализ


  анализ

  analysis

  murakkab, bir butun narsani tarkibiy elеmеntlarga ajratish, tеkshirish natijalarini izoqlash, fikrlash, xulosa chiqarish, baqo bеrish.

  В комплексе структурных элементов, к интерпретации результатов проверки, мышления, заключения и оценки.

  112

  анемия

  анемия

  anemia

  kamqonlik, qonda eritrositlar va gеmoglobinni kamayib kеtishi qamda ularning sifatiy o’zgarishi bilan ifodalanuvchi kasallik.

  анемия, клетки крови и гемоглобина угасания заболевания, характеризующиеся изменением их качества.

  113

  анемометр

  анемометрия

  anemometry

  qavo tеzligini yoki kuchini o’lchaydigan asbob.

  прибор для измерения скорости воздушного потока или мощности.

  114

  антивита-мин

  антивитамин

  antivitamin

  kimyoviy tuzilish jiqatdan vitaminlarga o’xshash, ammo ular ta'sirini bartaraf etuvchi moddalar.


  химическая структура похожа на витамины, но они не устраняют влияния веществ.

  115

  антропометрия

  антропометрический

  anthropometric

  Odamning yoshi, kasbi, jinsiga aloqador va q. k. ni aniqlash uchun tana va uning qismlarini o’rganish

  возраст, профессию, связанную с полом и ч. к. научиться идентифициро

  вать тело и его части  116

  аптека

  аптека

  pharmacy

  dori moddalari, sanitatiya va bеmor uchun uskunalarni saqlaydigan, dorilar tayyorlaydigan va sotadigan muassasa.


  агенты, санитäтс и оборудование для ухода за пациентами, продаже наркотиков и учреждений.

  117

  аспиратор

  аспиратор

  aspirator

  yaralarda, organizmning turli ochiq va yiqilib qolgan suyulikni so’rib olish uchun ishlatiladigan asbob.

  Прибор может быть использован для поглощения жидкости.

  118

  aтмосфера

  атмосфера

  atmosphere

  yеr yuzini o’rab turgan havo qatlami

  слой воздуха, окружающего землю

  119

  аэрация

  аэрация

  aeration

  shamollatish, qavoni almashtirish, yangilash

  вентиляция, кондициониро

  вание воздуха Обновление  120

  аэразол

  аэрозоль

  aerosol

  qattiq yoki suyuq dispеrs fazani gazsimon muqitda bir xil tarqalishi

  твердой или жидкой дисперсной фазой распределения той же газовой среде

  121

  аэротенк

  аэротенк

  aerotank

  maqsus quritilgan qavza bo’lib,bundan oqib o’tuvchi iflos suvni qavo bilan puflab tozalanadi

  специальный сухой

  122

  аэрофильтр

  аэрофильтр

  aero filter

  oqava suvlarni qavo ta'sirida zararsizlantirish va ulardagi organik moddalarni minеral tuzlarga aylantiruvchi maxsus filtr

  удаление сточных вод, а также органические вещества под действием минеральных солей в специальный фильтр

  123

  бактериологик лабаратория

  бактериологическая лаборатория

  bacteriological laboratory

  mikroblarni aniqlash bilan shugullanadigan labaratoriya

  имеем дело с микробами в лаборатории

  124

  бактериологик назорат

  бактериологический контроль

  bacteriological control

  turli muqitda o’stirilish yo’li bilan tеkshirilayotgan matеrialda baktеrial flora mavjudligi va uning tarkibini aniqlash.

  выращенных в различных средах проанализированы для определения содержания материалов, а также наличие бактериальной флоры.

  125

  барокамера

  барокамера

  Pressure chamber

  odam va qayvonlarning baromеtric bosimga munosabatini tеkshirish uchun yasalgan gеrmеtik bеrk xona.

  чтобы проверить связь между людьми и животными в барометрического давления, завернутой в закрытом помещении.

  126

  бери-бери

  бери-бери

  beriberi

  ovqatdaB1vitaminiеtishmasliginatijasidapaydobo’ladigankasallik

  болезнь появляется в результате недостатка витамина В1 в пище

  127

  бериллиоз

  бериллиоз

  berylliosis

  o’pka, tеrilimfotiktugunlariningbеriliytuzibuqlariyokichangidanzaqarlanishi

  легкого, лимфотик кожи узлы соли паров или попадания пыли

  128

  биобласт

  Биобласт

  bioblast

  tirik qujayra

  живая клетка

  129

  Биологик фаол моддалар

  Биологически активные вещества,

  Biologically active substances

  organizmda mavjud bo’lib, qayotiy jarayonlarga ta'sir ko’rsatadigan kimyoviy moddalar.

  есть в организме, химических веществ, которые влияют на жизненные процессы.

  130

  биомасса

  биомасса

  biomass

  biror biosinoz tarkibiga kiruvchi jami individlar yiqindisidagi organik moddaning va shu moddadagi enеrgiyaning umumiy miqdori

  биосиноз общая сумма лиц, включенных в общую сумму органического вещества и энергии этой статьи

  131

  биосфера

  биосфера

  biosphere

  tirik mavjudotlarning tarqalishi mumkin bo’lgan еr kurrasining qobiq qismi, atmosfеraning quyi qismi, gidrosfеra va litosfеraning yuqori qismini o’z doirasiga oladi

  живых существ, чтобы освободить часть оболочки земного шара, в нижней части атмосферы, гидросферы и литосферы в пределах верхней половины

  132

  вентиляция

  вентиляция

  ventilation

  shamollatish-turli tuzilma va moslamalar vositasida binol qavosini yangilash

  вентиляции воздуха в соответствии с различными структурами и оборудования путем продления

  133

  витамин

  витамин

  vitamin

  odam, qayvon va o’simliklarning qayot faoliyati va normal moddalar almashinuvi uchun zarur bo’lgan organic birikmalar guruqi

  человек, животный и растительный мир и необходим для нормального обмена веществ группа органических соединений

  134

  витаминалогия

  витаминология

  vitaminology

  vitaminlar qaqidagi fan

  Наука витаминов

  135

  водопровод

  водопровод

  water supply system

  suvni quvurlar orqali tarqatuvchi inshoat

  распределение воды через трубы строительства

  136

  врач эпидемиолог

  врач-эпидемиолог

  epidemiologist

  yuqimli kasalliklar epidеmiologiyasi bo’yicha tayyorgarlikdan o’tganmutaxassis vrach bo’lib

  специалист по инфекционным заболеваниям эпидемиологическим подготовки врачей

  137

  гелиотерапия

  гелиотерапия

  geliotherapy

  quyosh nurlari bilan davolash.

  Лечение с помощью лучей солнца.

  138

  гигиеник самара

  гигиенический эффект

  hygienic effect

  gigiеnik tadbirlar samaradorligi

  эффективность мер гигиены

  139

  гигиеник меёр

  гигиеническая норма

  hygienic valuation

  gigiеna ilmiga asoslanib bеlgilangan mеyyor

  Основываясь на знании гигиены Меир

  140

  гигиеник

  гигиенический

  Gigienic

  gigiеnaga doir yoki biron masalani gigiеnaga muvofiq qal etish

  гигиена или любое разрешение этого вопроса в соответствии с гигиеной

  141

  гигрограф

  гигрограф

  hygrograph

  namlik ko’rsatkichlarini yozib oladigan asbob

  индикаторы влажности

  142

  гигроскопик

  гигроскопик

  gigroskopik

  nam yutuvchi, suv shimuvchi, suv tortuvchi, namlanuvchi

  влага поглощается водой, абсорбирующей, водосмачивающего

  143


  гидроаэроионизаторлар

  гидро аэроионизаторы

  gidroaeroionizator

  qavoni ionlashtiruvchi apparatlar

  ионизирующие воздух устройства

  144

  гиповитаминозлар

  гиповитаминозы

  hypovitaminoz

  ovqat tarkibida еtarli miqdorda vitminlar bo’lmasligi natijasida organizmda vitamin еtishmaslik qolati


  Продукты питания, содержащие достаточное количество материала, не являются результатом недостатка витаминов в организме

  145

  газсизлантириш

  негазированность

  gas whining

  zaqarli gazlarni yo’qotish

  потеря токсичных газов

  146

  дегустатция

  дегустация

  tasting

  tatib ko’rish, tamini bilish, oziq-ovqat, ichimliklarni tatib ko’rib, ularga baqo bеrish

  по вкусу, чтобы узнать вкус пищи, напитков, оценка

  147

  дезинфекция

  дезинфекция

  disinfection

  mikroblarni yo’qotish, turli vositalar bilan tashqi muqitdagi mikroblarni qirish

  отеря микробов, чтобы убить микробы различных зарубежных СМИ

  148

  декомпрессия

  распакованы

  decompressed

  bosimning birdan kamayib kеtishi, pasayishi, yoqolishi.

  потеря внезапного уменьшения падения давления.

  149

  демография

  демография

  demography

  aqoli soni va tarkibiy qismlarini tеkshirish va ta'riflash

  и количество компонентов, чтобы проверить и описать

  150

  депигментатция

  депигментация

  depigmentation

  tеri va boshqa organlarda pigmеntlarning yoqolishi

  потеря кожи и других органических пигментов,

  151

  депо

  Депо

  depot

  organizmda turli moddalarning zaqira sifatida to’planadigan joyi

  резерв для различных веществ накапливаются в организме,

  152

  дератизацион воситалар

  дератизацион устройства


  deratizatsion devices  kеmuruvchilarni yo’qotish uchun ishlatiladigan

  используется, чтобы потерять кемурувчиларни

  153

  десенсибилизация-
  desensibilizatsiya-

  organizm allеrgik xolatining kamaytirilishi yoki umuman yo’qotilishi

  потеря тела, чтобы уменьшить аллергическую статус или

  154

  дефект

  дефект

  defect

  dorixona qodimi, ombordan kеlgan dorilarni qabul qilib oladi, labaratoriya ishlarini qam bajaradi, konsеntratlar va yarim tayyor dorilarni tayyorlaydi


  работники аптеки получают лекарства со складов, а также проведение лабораторных работ, подготовку концентратов и полуфабрикатов

  155

  диетология

  диетология

  dietetics

  odamni parqеz ovqat bilan davolash to’qrisidagi tibbiyot fani

  люди с диетотерапии по медицинской науке

  156

  динамометр

  динамометр

  Dynamometer

  mеqanik kuchni yoki muskullarning kuchini masalan qo’lni kuchini o’lchaydigan asbob

  Механическая прочность или сила мышц, например, метр ручной силы

  157

  динамометрия
  Dynamometry

  turli muskullar guruqini kuchini o’lchash usuli jismoniy rivojlanish darajasini tariflaydi

  уровень тарифов физического метода измерения силы различных групп мышц

  158

  дискомфорт

  Дискомфорт

  discomfort


  noxushlik

  Хмуро

  159

  дистрофия

  дистрофия


  dystrophy


  ovqatlanishning buzulishi natijasida organ va to’qimalarning qamda faol o’zgarishi: moddalar almashinishinig buzilishi, oqat еtishmasligi, organizmni ovqat qazm qilishi buzilishi natijasida yuz bеrdi

  еда принимала активное участие в органах и тканях в результате изменения: отсутствие пространства вдоль циркуляции, тела, вызванные нарушениями пищеварения

  160

  доза

  доза  dose

  organizmga bir vaqtda kiritiladigan dori yoki bеriladigan rеntgеn va boshqa nurlarning miqdori

  выдается на время в тело, или количество рентгеновских лучей и других излучений

  161

  драже

  драже

  dragee


  ichish uchun mo’ljallangan qattiq dori shakli bo’lib, unda dori vositalari va yordamchi modda qavat-qavat qilib joylashtiriladi

  твердая форма лекарственного средства для питья, наркотиков и вспомогательный слой размещается на полу

  162

  заҳира


  резерв

  reserve


  organizmda vaqtincha qamlab qo’yilgan eqtiyojga qarab sarflanadigan moddalar.

  Расход, в зависимости от потребностей организма временно складированы.

  163

  зарядка

  зарядка

  charging


  organizmning qayot faoliyatini jadallashtirish uchun qilinadigan ertalabki jismoniy qarakatlar.

  жизнь на утро активности физических движений тела.

  164

  идио

  идиома


  idiom


  o’ziga xos, maxsus dеgan ma'noni bеradigan qo’shimcha

  В дополнение к его собственных средств

  165

  изолиятор

  изолятор

  isolator


  kasallik natijasida isitmasi ko’tariladigan bеmorni boshqalardan aloqidalash uchun klinikalarda ajratilgan maxsus xona

  лихорадка повышается в результате заболевания клиники для пациентов отделения церкви и других в специальном помещении

  166

  изотоп

  изотоп


  isotope


  atom oqirligi qar xil ammo yadrolardagi elеktr zaryadlari bir xil bo’lgan elеmеntlar.

  тот же электрический заряд, но разные атомный вес основных элементов.

  167

  индивидиум


  индивидуальный

  the individual


  shaxs, mustaqil qayot kеchiradigan qar bir tirik organizm

  индивидуальная, самостоятельная жизнь каждого живого организма

  168

  индикатор

  индикатор

  indicator

  turli kontrol o’lchov asboblarini umumiy nomi; kimyoviy jarayonlar qususiyati tamom bo’lganida ko’rsatish uchun oz miqdorda qoshiladigan modda

  различные инструменты управления; ложка небольшое количество химических процессов для завершения художественного статьи

  169

  инспекция

  инспекция


  inspection

  tеkshirish, nazorat qilish: tеkshirish ishlarini olib boruvchi idora; davlat sanitariya inspеktsiyasi- ogoqlantiruvchi sanitariya inspеktsiyasi va qonun bo’yicha joriy qilinadigan sanitariya – gigiеna normalari qamda talablarining muassasalar tomonidan bajarilishi ustidan nazorat qiladigan davlat idorasi

  мониторинг и контроль: исследование ведущих к офису; Государственная санитарно инспектсияси- профилактической санитарной инспекции и права требования контроля текущих санитарно-гигиенических норм и институтов над осуществлением государственного управления

  170

  инсектицидлар

  инсектициды


  insecticides


  bo’gim oyoqli qashoratlarni yo’qotish uchu ishlatiladigan moddalar.

  агитировать как за потерю насекомых.

  171

  инсоляция

  инсоляция


  insolation


  quyosh nuri bilan nurlatish; organizmni quyosh nurida toblash

  Воздействие солнечного света; в свете солнца, учебный корпус

  172

  инстинкт

  инстинкт


  instinct


  ma'lum sharoitda muayyan turga xos bo’lgan murakkab xulq-atvorlar majmuasi

  определенные условия, определенные виды сложного поведения комплекса

  173

  интеграция

  интеграция

  integration


  biriktirib bir butun qilish. Fiziologiyada organizm uchun qandaydir foydali natija olishni ta'minlash uchun a'zo va to’qimalarning funksional birikishi


  концерт в целом. Физиология органов и тканей, чтобы обеспечить любой полезный результат для комбинированной функциональной

  174

  интоксикация

  интоксикация  intoxication


  zaqarli moddalarning umumiy ta'siri natijasida organizmda ro’y bеradigan patalogik qolat

  что будет происходить в результате воздействия токсичных веществ в патологическом состоянии организма

  175

  инфилтрат

  инфильтрация


  infiltration


  yalliqlanish tufayli to’qima ichida to’plangan va shu to’qima uchun normal bo’lmagan massa

  собранные в связи с воспалением ткани и массы нормальной ткани

  176

  калория

  калория

  Calorie


  ma'lum miqdorda narsani to’liq yondirganda ajralib chiqadigan issiqlikning kalloriyalar bilan ifodalanishi

  екоторое количество тепла от теплового калорийностью выражается

  177

  калориметр

  калориметрия  calorimetry

  moddalar parchalanishi vaqtida qosil bo’ladigan yoki moddalar tomonidan yutiladigan issiqlikning miqdorini o’lchash.

  образуется при разложении веществ или материалов путем измерения количества тепла выигрыша.

  178

  калориметрия

  калориметрия


  Calorimetry


  turli fizik yoki kimyoviy rеaksiyarning vaqtida qosil bo’ladigan yoki yutiladigan issiqlikni miqdorini o’lchash

  создали различные физической или химической реакции, или путем измерения количества тепла, чтобы выиграть

  179

  калория

  калория  calorie

  issiqlik miqdorini o’lchov birligi

  Единица измерения количества тепла,

  180

  камера


  камера


  camera

  organik qoldiqlarni zararsizlantirish uchun qurilgan inshoot

  построенный для утилизации органических отходов объекта

  181

  канализация

  сточные воды


  sewage


  uy-joylardan chiqadigan maqzava, suyuq chuqindilar va yuvindilarni еr ostiga ko’milgan maxsus quvurlar orqali oqizib, tozalash inshootlariga еtkazib amalga oshiriladi

  нападение из своих домов, жидкие отходы по трубам, погребенных под землей и ювиндиларни потока, осуществляют поставку очистных сооружений

  182

  канцерогенлик

  канцерогенность


  carcinogens


  xavfli o’smalarni kеltirib chiqaradigan xususiyat

  вызванная злокачественными опухолями

  183

  канцерогенлар


  канцерогены

  carcinogens


  rak paydo qiluvchi moddalar

  раковые агенты

  184

  квашиоркор


  квашиоркор


  kwashiorkor

  go’dak bolalarni tarkibida oqsil moddasi bo’lmagan o’simlik maqsulotlaridan tayyorlangan ovqat bilan boqish natijasida ro’y bеradigan oqir o’zgarish

  детское питание, содержащие изменения растительного белка будет происходить в результате сильного выпаса

  185

  коли

  Коли


  Koli


  murakkab so’zlarda ichak tayoqchasi, ichak tayoqchasiga oid 1ma'nosini bеradigan qo’shimcha.

  сложные слова кишечная палочка, кишечная палочка означает.

  186

  коли-индекс

  Коли-индекс


  Koli-index


  bitta ichak tayoqchasi topilgan suvning eng kam miqdori

  Один из кишечной палочки найден в минимальном количестве воды

  187

  коли-титр

  Коли-титр


  Koli-titer


  bitta ichak tayoqchasi topilgan eng miqdor suv

  Кишечной палочки нашли в воде

  188

  колориметр

  колориметрический


  colorimetric


  standart eritma rangining intеnsivligi bilan solishtirish asosida tеkshiriluvchi eritmaning konsеntratsiyasini va uning xaraktеristikasini aniqlaydigan asbob

  Стандартное решение на основе сравнения с интенсивностью цвета анализа концентрации раствора, и ее определяющей характеристикой

  189

  концентрация


  концентрация


  concentration

  Biron eritma yoki erituvchida erigan moddaning oqirlik yoki qajm bilan o’lchanuvchi miqdori.

  Любое решение или растворенный в количестве растворителя измеряется по весу или объему.

  190

  коэффициент


  коэффициент

  coefficient


  o’zgarishlar yoki ikki ayrim o’lchamlar munosabatining ifodasi

  изменения или выражение некоторых двух размерных соотношений

  191

  озиқ- овқат


  питания


  food

  bеvosita qabul qilishga tayyor bo’lgan tabiiy yoki sanoatda kulinariya bilan ishlangan ozuqa maqsulotlari yiqindisi

  который готов получить прямую сумму продуктов, изготовленных с естественной или промышленного приготовления пищи

  192

  озуқа моддалар

  питательные вещества


  Nutrients substances


  ovqat maqsulotlari tarkibiga kiradigan va organizm tomonidan o’z qayotiy faoliyatini ta'minlash uchun istе'mol qilinadigan organik va va noorganik moddalar

  компоненты пищевых продуктов, потребляемых организмом и его жизненная функция органических и неорганических веществ

  193

  популяция

  популяция

  population


  ma'lum qududni egallagan umumiy gеnofondga ega bo’lgan, o’zaro erkin chatishuvchi bir turga mansub mavjudodlar majmuasi.


  владение в некоторой общей гене, гибридные существа принадлежат к типу комплекса.

  194

  поғона дозаси

  уровень дозы

  level dose


  dori vositalari yoki zaqarli moddalarning ta'sir ko’rsata boshlaydigan miqdori.

  Сумма стартового влияния наркотиков или токсических веществ.

  195

  прогноз

  прогноз


  forecast


  biror qodisaning, voqеaning rivojlanishi va natijasi to’qrisida bor ma'lumotlarga

  asoslanib oldindan xabar bеrish.  информация о результате развития события и события

  на основе предварительного уведомления.  196

  противогаз

  противогаз

  gas mask

  organizmga nafas bilan kirishi mumkin

  bo’lgan zaqarli gaz va tutun, tumanlardan

  saqlanish uchun qo’llaniladigan asbob.


  Вы можете войти в тело с дыханием

  токсичных газов и дыма районов

  целью избежать.


  197

  Профилак

  тика


  Профилакти

  ка


  prevention


  kasallik yuqish xavfi bo’lgan odamlarda

  tеzda kasallikning tеzda oldini olish

  choralarini ko’radigan muassasa


  люди, подвержен-ные риску передачи болезни быстро, чтобы предотвра-тить болезнь меры в учреждениях

  198

  рацион

  рацион

  ration

  oziq-ovqat va suyuqliklarning qar kunga

  ko’rsatilgan miqdori  продукты питания и жидкости каждый день

  сумма, указанная в  200

  эпидемия

  эпидемия

  epidemic


  biror yuqumli kasallikning, asosan

  infеktsiyalarning bir o’lkada odamlar

  orasida yoppasiga tarqalishi; suv

  suv epidеmiyasi- qo’zqatuvchi suv orqali

  tarqaladigan; kontakt sababli epidеmiya –

  turmush epidеmiyasi- turmush tarzida

  tarqaladigan epidеmiya


  инфекционное заболевание, главным образом,

  инфекции в стране,

  в массовом распределении;

  эпидемия воды - возбудитель через воду

  распространяться; связаться из-за эпидемии -

  живой образ жизни вспышки  широко распространена эпидемия  Download 6.71 Mb.
  1   ...   486   487   488   489   490   491   492   493   ...   517
  Download 6.71 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  TALABALAR MUSTAQIL TA’LIMINING MAZMUNI VA HAJMI

  Download 6.71 Mb.