• 1.2. Kompyuterli loyihalash tarkibi va strukturasi
 • Loyihalovchi nimtizimlar.
 • maksimal  foydalaniladigan
  Download 6,54 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet5/206
  Sana19.02.2024
  Hajmi6,54 Mb.
  #158935
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206
  Bog'liq
  Kompyuterli Loyihalash
  kurs ishii, mashinali.ipynb - Colaboratory, ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, Yashin qaytargich - Vikipediya, Mavzu yerga zaminlash qurilmalari-fayllar.org, ELEKTROTEXNIKAVAELEKTRONIKA, Ozgaruvchan-tok-mashinalari., ЭЭЭ тезислар, Noklassik ontologiyaning yo\'nalishlari va mohiyati, 1697007808
  maksimal 
  foydalaniladigan 
  ixtisoslashtirilgan 
  tizimdir. 
  Yuqori 
  effektivlik va universallik talablari, odatda, bir-biriga qarama-qarshidir. 
  Loyihalash vazifalarini yechishda kam vaqt va materiallar sarf boiishida 
  ifodalanadigan kompyuterli loyihalashning yuqori 
  samaradorligiga 
  tizimlaming ixtisoslashtirilishi hisobiga erishiladi. Ixtisoslashtirilgan 
  kompyuterli loyihalashni ishlab chiqishga ketadigan sarfiii kamaytirish 
  uchun 
  ulami 
  unifikatsiyalashgan 
  tarkibiy 
  qismlardan 
  maksimal 
  foydalangan holda tuzish maqsadga muvofiqdir. Unifikasiyalashning 
  zaruriy sharti - turli texnikaviy obyektlarni modellashda, tahlil va sintez 
  qilishda umumiy holatlami qidirishdadir.
  1.2. Kompyuterli loyihalash tarkibi va strukturasi
  Nimtizimlar kompyuterli loyihalashning tarkibiy strukturaviy qismi 
  bo‘lib, loyihalovchi tashkilotning tashkiliy strukturasi bilan chambarchas 
  bog'lanadi; 
  ularda ixtisoslashgan vositalar kompleksi 
  yordamida 
  kompyuterli loyihalashning funksional tugal masalalar ketma-ketligi 
  yechiladi.
  Vazifasi 
  bo‘yicha 
  nimtizimlar 
  loyihalovchi 
  va 
  xizmat 
  ko‘rsatuvchilarga ajratiladi.
  Loyihalovchi nimtizimlar. Ular obyektga yo‘nalgan bo‘ladi va 
  loyihalashning ma’lum bosqichini yoki o‘zaro bevosita bog‘langan 
  loyihalash masalalarining bir guruhini amalga oshiradi.
  Xizmat ko‘rsatuvchi nimtizimlar. Bunday nimtizimlar umumiy 
  tizimda ishlatiladi va loyihalovchi nimtizimlar o‘z funksiyalarini 
  bajarishda ulami qoilab-quwatlashni hamda ularda olingan natijalarni 
  shakllantirish, uzatish va chiqarishni ta’minlaydi.
  Kompyuterli loyihalashning tizimiy birligi bir-biri bilan o‘zaro 
  bog'langan modullarning mavjudligi hamda o‘zaro bog‘lanishni amalga 
  oshiruvchi interfeyslar tizimi kompleksi bilan ta’minlanadi; modullar 
  loyihalanadigan 
  obyektni 
  butunligicha 
  belgilaydi. 
  Loyilialovchi 
  nimtizimlar ichidagi tizimiy birlik ushbu nimtizimda loyihaviy yechimi
  8


  olinishi kerak bo‘lgan obyekt qismining yagona informatsion modeli 
  mavjudligi bilan ta’minlanadi.
  Amaliy 
  masalalarda 
  loyihalanadigan 
  obyekt 
  modellarini 
  shakllantirish va ulardan foydalanish kompyuterli loyihalash vositalari 
  kompleksi (KLVK) bilan amalga oshiriladi.
  KLVK tizimining strukturaviy qismlari bo‘lib turli vositalar 
  komplekslari hamda tashkiliy ta’minlash komponentlari xizmat qiladi. 
  Vositalar kompleksi - kompyuterli loyihalashning mos loyihalovchi va 
  (yoki) xizmat ko‘rsatuvchi nimtizimlaridan foydalaniladigan, tirajlash 
  uchun mo'ljallangan va ma’lum klass (tur, turkum) obyektlarini 
  loyihalashga yo‘nalgan va (yoki) unifikatsiyalashgan protseduralami 
  bajarishga mo‘ljallangan komponentlar va (yoki) vositalar kompleksi 
  majmuidir.
  Vositalar kompleksi tayyorlanadigan, tirajlanadigan va kompyuterli 
  loyihalash tarkibida qo‘llaniladigan sanoat buyumlariga kiradi va 
  spetsifikatsiyalanadigan buyumlar kabi hujjatlantiriladi.

  Download 6,54 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206
  Download 6,54 Mb.
  Pdf ko'rish