Xakimov jamshid oktyamovich kompyuterli loyihalash
Download 6,54 Mb.
Pdf ko'rish
bet2/206
Sana19.02.2024
Hajmi6,54 Mb.
#158935
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206
Bog'liq
Kompyuterli Loyihalash
kurs ishii, mashinali.ipynb - Colaboratory, ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, Yashin qaytargich - Vikipediya, Mavzu yerga zaminlash qurilmalari-fayllar.org, ELEKTROTEXNIKAVAELEKTRONIKA, Ozgaruvchan-tok-mashinalari., ЭЭЭ тезислар, Noklassik ontologiyaning yo\'nalishlari va mohiyati, 1697007808
ANNOTATSIYA
Darslikda kompyuterli loyihalashning zamonaviy muhim masalalari
- kompyuterli loyihalashning material 
va 
dasturaviy ta’minoti, 
kompyuterli loyihalash ta’minoti turlarining komponentlari, kompyuterli 
loyihalashning texnik vositalari, kompyuterli loyihalash ta’minoti, 
kompyuterli 
loyihalash 
(AutoCAD/Компас), 
AutoCAD/Компас 
redaktorini ishga tushirish va uning darchasi, uch o‘lchamli modellash
avtomatlashtirilgan 
hisoblash 
(MathCAD), 
algebraik 
hisoblashlar, 
differensiallash, integrallashlar bayon qilingan.
АННОТАЦИЯ
В 
учебнике 
раскрыты 
современные 
важные 
вопросы 
компьютерного проектирования - материальное и программное 
обеспечение компьютерного проектирования, компоненты видов 
обеспечения компьютерного проектирования, технические средства 
компьютерного 
проектирования, 
обеспечение 
компьютерного 
проектирования, компьютерное проектирование (AutoCAD/Компас), 
запуск и окно графического редактора AutoCAD/Компас, трехмерное 
моделирование, 
автоматизированный 
расчет 
(MathCAD), 
алгебраические вычисления, дифференцирование, интегрирование.
THE SUMMARY
In the textbook modern important questions of computer designing - 
material and the software of computer designing, components of kinds of 
maintenance of computer designing, means of computer designing, 
maintenance 
of 
computer 
designing, 
computer 
designing 
(AutoC A D/Compas), 
start 
and 

window 
graphic 
editor 
AutoCAD/Compas, the three-dimensional modelling, the automated 
calculation (MathCAD), algebraic calculations, differentiation, integration 
are opened.
3


KIRISH
Darslikda “Kompyuterli loyihalash” fani bo‘yicha loyihalash 
jarayonlarining obyektlari, bosqichlari va strukturasini; loyihalash 
jarayonlarini avtomatlashtirish metodlarini hamda kompyuterli loyihalash 
strukturasi 
va 
ta’minoti; 
kompyuterli 
loyihalashni 
texnikaviy, 
umumtizimli, dasturiy va lingvistik ta’minlashni tanlash; loyihalash metodi 
va kompyuterli loyihalashni zaruriy, amaliy, dasturiy, informatsion va 
dialogli ta’minlash masalalari ko‘rib chiqilgan.
Xalqaro raqobat, tajribali mutaxassislar sonining tobora ortib borislii 
va sifatga qo‘yiladigan talablaming ortishi korxonalar rahbarlarini 
loyihalash va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishga majbur qilmoqda. 
Buning natijasida texnikaviy oliy ta’lim muassasalarining professor- 
o ‘qituvchilari loyihalashga taalluqli bo‘lgan o‘quv fanlari dasturlarining 
mazmimini zamonaviylashtirishga bo‘lgan ehtiyojni sezishmoqda. Bimdan 
maqsad - talabalami kompyuterli loyihalashdan samarali foydalanishga 
o‘rgatish va ularda bu tizimlar asosida yotgan asosiy prinsiplar haqida 
tasaw ur hosil qilish, natijada kompyuterli loyihalashdan samarali 
foydalanish 
bo‘yicha 
ularda 
amaliy 
malaka 
va 
ko‘nikmalami 
shakllantirishdir.
Mavjud darslik va o'quv qo‘llanmalarda kompyuter dasturlari va 
vositalaridan foydalanish alohida-alohida bayon qilingan, masalalarning 
hammasi bir butunlikda qamrab olinmagan. Ushbu darslikda loyihalashda 
kompyuter imkoniyatlaridan tizimiy foydalanish masalalari: kompyuterli 
loyihalashning material va dasturaviy ta’minoti, kompyuterli loyihalash 
ta’minoti turlarining komponentlari, kompyuterli loyihalashning texnik 
vositalari, kompyuterli loyihalashning dasturiy ta’minoti, kompyuterli 
loyihalash (AutoCAD/Kompas), uch oichamli modellash, MathCAD 
haqida umumiy ma’lumotlar, MathCADda algebraik hisoblashlar, 
MathCADda 
differensiallash, 
MathCADda 
integrallash 
-
uzviy 
bog'lanishda bir butunlikda ко‘rib chiqilgan; “Kompyuterli loyihalash” 
fanidan o‘zbek tilida (lotin imlosida) darsliklar yozilmagan, mavjud o‘quv 
qo‘llanmalar faqat ushbu darslik mualliflari tomonidan yozilgan.
4Download 6,54 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   206
Download 6,54 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaXakimov jamshid oktyamovich kompyuterli loyihalash

Download 6,54 Mb.
Pdf ko'rish