• Studijní materiály
 • 308ST4 - Studiová technika 4 Způsob zakončení: ZK Rozsah: 13/S Semestr: L Kredity
 • 308STP - Seminární teoretická práce Způsob zakončení: KZ Rozsah: 13/S Semestr: Z Kredity
 • 308SZ1 - Seminář zvukové tvorby 1 Způsob zakončení: Z Rozsah: 13/S Semestr: Z Kredity
 • Studijní materiály: 308SZ10 - Seminář zvukové tvorby 10 Způsob zakončení: KZ Rozsah: 2/T Semestr
 • 308SZ2 - Seminář zvukové tvorby 2 Způsob zakončení: KZ Rozsah: 2/ Semestr: L Kredity
 • 308SZ3 - Seminář zvukové tvorby 3 Způsob zakončení: Z Rozsah: 2/T Semestr: Z Kredity
 • Studijní materiály: 308SZ4 - Seminář zvukové tvorby 4 Způsob zakončení: KZ Rozsah: 2/T Semestr
 • 308SZ6 - Seminář zvukové tvorby 6 Způsob zakončení: Z Rozsah: 2/T Semestr: L Kredity
 • 308SZ7 - Seminář zvukové tvorby 7 Způsob zakončení: Z Rozsah: 2/T Semestr: Z Kredity
 • 308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace
  Download 0.85 Mb.
  bet7/9
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

  Studijní materiály:

  C. Smetana : Praktická elektroakustika

  J. Svatoš: Elektronika nízkofrekvenčních zařízení

  Různé firemní prospekty apod.  308ST2- Studiová technika 2

  Způsob zakončení: ZK

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Cílem je seznámit posluchače s problematikou digitalizace signálů a jejich zpracování v rozsahu nutném pro správné pochopení funkcí moderních systémů . Je probírána i problematika použití výpočetní techniky v oboru zvukové tvorby. Součástí jsou i příklady programů.  Sylabus:

  1. Základní principy digitalizace analogového signálu. Vzorkovací teorém a důsledky jeho platnosti pro praktické použití.

  2. Řešení převodníků A/D a D/A, jejich vlastnosti a chyby.

  3. Praktické použití Fourierovy transformace.Filtry převodních systémů, analogová a digitální filtrace. Změny frekvenčních charakteristik v digitálních signálech.

  4. Aproximace analogových filtrů.Digitální filtry se strukturou FIR a IIR.

  5. Teoretické a praktické důsledky omezení šířky pásma signálu.

  6. Moderní převodní systémy A/D a D/A s převzorkováním.

  7. Převodní systémy "bitstream", převod na pulsní šířkovou modulaci

  8. Struktura digitálních zařízení pro zpracování a záznam signálu.

  9. Zdrojový kód, zabezpečení proti chybám, interleaving, deinterleaving, opravné kódy.Kanálové kódování, požadavky vzhledem k vlastnostem fyzické vrstvy, EFM. Systém CD jeho princip kódování,záznam a jeho norma.

  10. Redukce datového toku, principy a možnosti kompresních algoritmů. Příklady kompresních algoritmů, MUSICAM, ATRAC

  11. Záznamové formáty na bázi magnetického principu.A- DAT, R DAT, PCM 1610 a BVU2000 a PCM 3224.

  12. Zpracování a záznam digitálních signálů metodami výpočetní techniky.

  13. Specializované počítače a osobní počítače , jejich programy pro zpracování a střih zvuku popř. videa.  Studijní materiály:

  Český : Digitalizace signálů,

  IEC 954 norma CD, Firemní literatura.

  308ST3- Studiová technika 3

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Předmět seznamuje s celou problematikou digitálního zpracování zvukových signálů dle současného stavu techniky.  Sylabus:

  1. Studio a jeho vybavení. Požadavky na vybavení studia podle účelu

  2. Signálová cesta. Odlišnosti signálové cesty pro AV. Zdroje signálu a následující díly řetězu zpracování signálu. Digitalizace signálové cesty.

  3. Analogové a digitální zpracování signálu. Odlišnosti zpracování signálu v digitální režii. Úpravy signálu analogově nerealizovatelné. Směšování signálu anal. a digitální. Poslech v režii podle následného použití výsledku práce.

  4. Digitální mixážní stoly a jejich vlastnosti.

  5. Digitální mikrofony a jiné digitální zdroje signálu. AES EBU 42.

  6. Vícekanálové systémy. Digitální propojení mixážních a záznamových zařízení. Stoly a směšovací zařízení pro určené účely reportážní, rozhlasové a pro použití v terénu.

  7. Pomocné funkce. Obvody pro spolupráci s jinými zařízeními. Obslužné a synchronizační obvody. Synchronizace filmová, televizní a její metody.

  8. Mikroporty - princip a volba přenosové frekvence, modulace. Komentátorské zařízení. Přenosové cesty.

  9. Záznamové systémy HD.

  10. Filmové projekční systémy používající digitální signál.

  11. Použití počítače ve zvukové režii.Specialisované řešení Vlastnosti vstupních a výstupních obvodů. Náhrada zařízení v režii počítačem. Výhody a omezení tohoto řešení.

  12. Řešení studia založené na PC technologii.

  13. Interní a externí zařízení pro počítačové zpracování.  Studijní materiály:

  Firemní literatura , Sony , Digidesign , M-Audio,

  G.M.Ballou: Handbook for Sound Engineers, 3. ed., Focal Press

  Ing. Jindřich Čermák : Systémy s pulsně kódovou modulací

  Dr. M. Siakkou : Digitale Bild und Tonspeicherung

  308ST4- Studiová technika 4

  Způsob zakončení: ZK

  Rozsah: 13/S

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Předmět seznamuje s problematikou studiového digitálního zpracování zvukových signálů dle současného stavu techniky.  Sylabus:

  1. Řešení MacIntosh, Digidesign.

  2. Programové vybavení, TDM, vícekanálové zpracování.

  3. Technologie odvozené od CD, mastering a příprava mat. pro vydání CD.

  4. CD ROM a CD RW , problematika vypalování.

  5. Metody šíření a komerční média. Volba použité techniky při režijním zpracování podle použitého finálního média. Slučitelnost a variabilita výstupu studia s následnou technologií.

  6. Digitální systémy DOLBY , jejich verse a zařízení pro režii, zpracování a reprodukci.

  7. Volba expansního a kompresního profilu podle druhu žánru filmu.

  8. Systému DTS a další filmové systémy Požadavky digitálních systémů na filmový materiál..

  9. Technologie DVD. Kódováni MPEG použité v DVD. Norma přehrávačů DVD , vstupní menu .

  10. Vstupní materiály pro výrobu DVD. Verse DVD nosiče. Ochrana před kopírováním.

  11. DVD Group , organizace a její význam pro DVD technologie.

  12. Digitální rozhlasové a TV vysílání, Internet.

  13. Přepokládaný vývoj digitálních technologií z hlediska tvorby a distribučních forem.  Studijní materiály:

  Firemní literatura , Sony , Digidesign , M-Audio,

  G.M.Ballou: Handbook for Sound Engineers, 3. ed., Focal Press

  Ing. Jindřich Čermák : Systémy s pulsně kódovou modulací

  Dr. M. Siakkou : Digitale Bild und Tonspeicherung

  308STP- Seminární teoretická práce

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Prokázání schopnosti zpracovat samostatně dílčí úkol (problém) z oboru zvukové tvorby - oblasti filmové a televizní tvorby nebo zvukové techniky. Zadání individuálního úkolu po diskusi s posluchačem. Úkolem může být též rozšíření a další rozpracování tématu bakalářské teoretické práce. Konzultace a vyhodnocení zadaného úkolu.  Sylabus:

  Stanoveno individuálně po dohodě se studentem.

  Úkoly :

  Odevzdání osnovy seminární práce v písemné formě v rozsahu cca 1 - 2 stránek.  Odevzdání seminární práce v písemné formě a na disketě v rozsahu cca 10 - 15 stránek.

  Termíny úkolů :

  Osnovu seminární práce odevzdat do 30.11.200x

  Seminární práci odevzdat do 31.01.200x 1  Studijní materiály:

  J.Borwick, Sound Recording Practice 4 th.edit, (Oxford University Press)

  Dolby Laboratories Inc., Firemní literatura, (web:www.dolby.com)

  odborný časopis Studio Sound, Miller Freeman Plc.

  odborný časopis MIX, Intertec Publishing Corp.

  http://www.filmsound.org/

  http://www.aes.org/journal/online/
  308SZ1- Seminář zvukové tvorby 1

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 13/S

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Úkolem předmětu je seznámit studenty 1. ročníku s profesí mistra zvuku v oblasti filmové tvorby, přiblížit jeho postavení v tvůrčím štábu a s praktickou činností mistra zvuku v jednotlivých fázích výroby filmu.  Sylabus:

  1. Mistr zvuku v oblasti filmové tvorby.

  2. Filmový štáb - jednotlivé profese. Postavení mistra zvuku ve filmovém štábu, jeho vztah a spolupráce s ostatními profesemi.

  3. Přípravné natáčení filmu.

  4. Natáčení (produkce). Klapka, záznam o natáčení. Dokončování filmu (postprodukce).

  5. Přepis denních prací a projekce. Střih filmu.

  6. Měření servisky a příprava ruchového scénáře.

  7. Postsynchrony. Synchronní ruchy (brunclíci). Samotné zvuky a archiv ruchů.

  8. Filmová hudba.

  9. Míchací plán. Nasazování míchacích pásů (stop).

  10. Závěrečná zvuková mixáž

  11. Přepis mixu na optický záznam.

  12. Výroba kombinované kopie.

  13. Kontrolní poslech kombinované kopie.

  Příprava a použití playbacku při natáčení filmu.

  Studijní materiály:

  308SZ10- Seminář zvukové tvorby 10

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Společný tvůrčí seminář obou ročníků magisterského stupně studia má za úkol dále rozvíjet schopnost posluchačů objektivizovat doposud získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.  Sylabus:

  Projekce hraných, dokumentárních i animovaných filmů světové i české kinematografie, televizních pořadů, vlastních školních i mimoškolních projektů, doprovodné rozbory a následné diskuse - to je základna pro získání většího přehledu a rozhledu v dané oblasti. To jim ve svých důsledcích má pomoci při vytváření vlastního pevného tvůrčího postoje. Výběr promítaných filmů vychází např. z odlišnosti přístupů jednotlivých tvůrců ke zvukové dramaturgii, odlišnosti národních kinematografií, jsou zohledněny žánrové zvyklosti a konvence (veselohra, válečný film, společenské drama, akční film, sci-fi atd.).

  Drama (yun. drama - harakat) - 1) badiiy adabiyotning 3 asosiy turidan biri (epos, lirika bilan bir qatorda). D. teatrga ham taalluqli. Syujetlilik, harakatlarning ziddiyatga asoslanishi va ularning sahna, epizodlarga boʻlinishi, bayonning yoʻqligi, personajlar munosabatlarining oʻzaro soʻzlashuvga asoslanishi D.
  Program je možno operativně měnit. Promítají se také práce posluchačů FAMU.

  V rámci semináře jsou v případě potřeby diskutovány současné tvůrčí problémy jednotlivých posluchačů.

  Na konci semestru odevzdají posluchači seminární práci - rozbor daného AV díla se zaměřením na zvukovou dramaturgii.  Studijní materiály:

  Ivo Bláha , "Zvuková dramaturgie AV díla" - AMU Praha 2004

  Ivan Stadtrucker , "Zvukové majstrovstvo"

  Ivan Stadtrucker , "Krása tmy"  308SZ2- Seminář zvukové tvorby 2

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah: 2/

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Předmět je kombinací výkladu a informací o technických prostředcích a technologiích, souvisejících s tvorbou, výrobou a prezentací zvukové složky filmových a TV děl. Cílem předmětu je seznámit posluchače přehledně se základy zvukové tvorby a techniky, využívané ve filmové a částečně TV praxi.  Sylabus:

  1. Základní poznatky o zvuku 1.

  - vjem zrakem a sluchem

  - definice zvuku, vznik zvuku a šíření

  - difúzní pole, dozvuk, ozvěna

  - dozvuk ve filmu

  - sluchový orgán, oblast slyšitelnosti, prahové hodnoty

  - základy práce mikrofonisty


  2. Základní poznatky o zvuku 2.

  - charakteristika sluchového vjemu

  - Fechner-Weberův zákon

  - Kingsburyho křivky

  - jednotky hlasitosti a výšky tónu
  3. Akustická spektra hudebních nástrojů a řeči.

  - výška tónu, délka trvání, tembr

  - zkreslení ve sluchovém orgánu

  - maskování zvuku

  - akustická spektra hudebních nástrojů a řeči

  - lidský hlas, formanty


  4. Technická zařízeni pro příjem zvuku, příjem zvuku mikrofonem.

  - mikrofony, mixážní stoly, záznamová zařízení, upravovače, příslušenství

  - příjem zvuku mikrofonem v interiéru, exteriéru a polymikrofonie

  - dozvuková vzdálenost a kritický bod


  5. Binaurální slyšení, stereofonie.

  - stereofonní reprodukce a příjem zvuku

  - základní systémy stereofonního příjmu zvuku

  - isostereofonní křivky

  - zpracování zvukového signálu analogové a digitální
  6. Druhy záznamu zvuku a formáty.

  - druhy zvukového záznamu z hlediska fyzikálního

  - parametry optického filmového záznamu

  - formáty mg.záznamu zvuku dle nosiče pro analog

  - formáty mg.záznamu zvuku dle nosiče pro digitál

  - formáty filmového mg. záznamu zvuku dle nosiče

  - pojem dvoupás a kombinovaná filmová kopie
  7. Protišumová zařízení, synchronizace zvuku s obrazem.

  - protišumová zařízení NR DOLBY

  - analogový filmový Systém DOLBY

  - digitální Systém DOLBY DIGITAL

  - synchronizace zvuku s obrazem při filmovém a TV natáčení

  - synchronizace zvuku s obrazem při filmové a TV postprodukci

  - kód SMPTE-EBU
  8. Technologie zpracování zvuku ve filmu a tv, zvukové postupy 1.

  - rozdíl při tvorbě a zpracování zvukové složky pro film nebo TV

  - natáčecí období, zvuk kontaktní nebo pomocný

  - kritérium funkčnosti zvuků

  - vytváření a dokončování zvukové složky

  - postsynchron a jeho druhy

  - technologiie a tvorba postsynchronu

  - playback platný a pomocný  Studijní materiály:

  J.Borwick - Sound Recording Practice 4 th.edit (Oxford University Press)

  I.Stadtrucker - Zvukové majstrovstvo ve F a TV (SPN 1977)

  doc.I.Bláha - Zvuková dramaturgie AV díla (AMU 1995)

  Dolby Laboratories Inc. - Firemní literatura (web:www.dolby.com)

  M.Hůrka - Estetika zvuku ve filmu (ČsFÚ 1965)

  Kolektiv - Film a filmová technika (SNTL 1974)

  F.Kolmer - Prostorová akustika (SNTL 1984)

  M.Kuna - Zvuk a hudba ve filmu (Panton 1968)

  L..Zenkl - ABC hudební nauky (Supraphon)

  I.Janoušek - ABC akustiky pro hudební praxi (Supraphon)

  Všechny současné české filmy uvedené do distribuce v průběhu semestru  308SZ3- Seminář zvukové tvorby 3

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 2/T

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Výuka se zaměřuje zejména na stylizaci v audiovizuální tvorbě. Seminární forma má za úkol studenty aktivizovat a přimět je tak k formování vlastních postojů a názorů, o které se budou moci v praxi opřít.  Sylabus:

  Po základním vymezení tohoto pojmu se seminář zabývá problematikou hierarchizace a řízení vztahů mezi zvukovými pásmy, estetickou i technickou kvalitou jednotlivostí a celku, výběrem a novou organizací zvukových prostředků do optimální obrazově-zvukové kompozice, schopné přenést autorský záměr. Nedílnou součástí předmětu jsou projekce AV děl a společné hodnocení jejich zvukové skladby z hlediska zvukové dramaturgie.

  Kostrou předmětu jsou tyto tématické navzájem se prolínající okruhy:

  1) Umění, vnímání umění

  2) Syntetický charakter AV tvorby

  3) Funkce zvuku v AV tvorbě - vývoj

  4) Vymezení pojmu stylizace

  5) Stylizace v AV díle - vyjadřovací prostředky

  6) Stylizace ve zvukové složce AV díla

  7) Výběr a organizace zvukových prostředků

  8) Specifické možnosti stylizace zvukem

  9) Stylizace zvuku

  10) Míra stylizace

  Projekce vybraných ukázek k jednotlivým probíraným okruhům.

  Projekce elementárních příkladů způsobu práce se zvukem. Využívá se hlavně prací vzniklých na půdě FAMU a to i vlastních.

  Studijní materiály:

  308SZ4- Seminář zvukové tvorby 4

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Výuka se zaměřuje zejména na stylizaci v audiovizuální tvorbě. Seminární forma má za úkol studenty aktivizovat a přimět je tak k formování vlastních postojů a názorů, o které se budou moci v praxi opřít.  Sylabus:

  Po základním vymezení tohoto pojmu se seminář zabývá problematikou hierarchizace a řízení vztahů mezi zvukovými pásmy, estetickou i technickou kvalitou jednotlivostí a celku, výběrem a novou organizací zvukových prostředků do optimální obrazově-zvukové kompozice, schopné přenést autorský záměr. Nedílnou součástí předmětu jsou projekce AV děl a společné hodnocení jejich zvukové skladby z hlediska zvukové dramaturgie.

  Kostrou předmětu jsou tyto tématické navzájem se prolínající okruhy:

  1) Umění, vnímání umění

  2) Syntetický charakter AV tvorby

  3) Funkce zvuku v AV tvorbě - vývoj

  4) Vymezení pojmu stylizace

  5) Stylizace v AV díle - vyjadřovací prostředky

  6) Stylizace ve zvukové složce AV díla

  7) Výběr a organizace zvukových prostředků

  8) Specifické možnosti stylizace zvukem

  9) Stylizace zvuku

  10) Míra stylizace

  Na konci letního semestru odevzdají posluchači seminární práci - rozbor daného AV díla se zaměřením na zvukovou dramaturgii. Součástí tohoto rozboru je zpětná rekonstrukce míchacího plánu.  Studijní materiály:

  Ivo Bláha - Zvuková dramaturgie AV díla - AMU Praha 2004

  Ivan Stadtrucker - Zvukové majstrovstvo

  Ivan Stadtrucker - Krása tmy


  308SZ5- Seminář zvukové tvorby 5

  Způsob zakončení: KZ

  Rozsah: 2/T

  Semestr: Z

  Kredity: 2

  Poznámka:

  Anotace:

  Výklad je zaměřen zejména na tvorbu zvukové složky celovečerních filmů, které jsou jedním z nejkomplikovanějších tvůrčích úkolů zvukových mistrů - sound designérů. Seminář navazuje na na předmět "Zvuková tvorba v hraném filmu" výkladem, diskusí a rozborem filmových ukázek.  Sylabus:

  1. Téma : Střih zvuku a příprava míchacích stop 1.

  Střih zvuku "analogové" ve střižně - příprava pasů.

  Střih zvuku na DAW - příprava stop.

  Etapy střihu - synchronizace DP, řazení, hrubý a čistý střih, příprava míchacích stop.

  Adresování servisky pro PS, BR, H.

  Dopasovávání a kombinování PS, BR, H.
  2. Téma : Střih zvuku a příprava míchacích stop 2.

  Příprava míchacích plánů.

  Kombinace kontaktu a PS.

  Příprava ruchových stop.

  Princip plynulosti, prolínačky, předsazení, přesahy.

  Rezervy v atmosférách.

  Dělení dílů.

  Stopy pro vícekanálové systémy.

  Kalibrační tóny, Dolby, starty, kontrolní píp na konci.
  3. Téma : Mixáž celovečerního hraného filmu.

  Alternativy zvukové režie.

  Střihové úpravy obrazové složky při mixáži.

  Nevhodnost mixáže filmů na TV obrazovku.

  Klasický způsob mixáže analogovou technologií.

  Mixáž na DAW.

  Rozdílnost dynamického rozsahu mixáže dle prezentace díla - TV, film (různé mixáže).

  Hladina hlasitosti poslechu v míchací hale, silné a tiché zvuky.

  Maskování zvuků, korekce, jednotnost dozvuku.

  Druhý zvukový mistr při mixáži.

  Kontroly mixu, ochrana originálu a premixů.

  Přepis na optický negativ, kontrola kopie.


  4. Téma : Mixáž filmu ve formátu Dolby.

  Výchozí zvukové materiály, hladina hlasitosti.

  Poslechové a kódovací maticové procesory.

  Konfigurace stop, indikace modulace, použití a omezení surr.kanálu u kódovaných systémů.

  Mix 4 stopý (šíře obrazového formátu k šíři stereofonní báze).

  Kontrola mixu, kontrola kompatibility mono.

  Kódování 4 stopého záznamu do formátu Lt - Rt.

  Přepis na opt. systém, přepis pro schvalování Dolby Labs.


  5. Téma : Mixáž filmu v Dolby Digital.

  Hladina hlasitosti poslechu a equalizace v míchací hale. Konfigurace stop Film 5.1, DTS.

  Referenční tóny mixu.

  Mix 6 stopý, virtuální mixáž.

  Kontrola mixu a REMIX do formátu Dolby.

  Úpravy dynamiky a kontrola surr.

  Mastering výsledných mixů do optodisku Dolby, funkce Dolby konzultanta.

  Přepis na opt. negativ.


  6. Téma : Downmix filmu pro video formáty a mixáž DVD formátu.

  Studijní materiály:

  J.Borwick, Sound Recording Practice 4 th.edit, (Oxford University Press)

  I.Stadtrucker, Zvukové majstrovstvo ve F a TV, (SPN 1977)

  doc.I.Bláha, Zvuková dramaturgie AV díla , (AMU 1995)

  Dolby Laboratories Inc,. Firemní literature ,(web:www.dolby.com)

  http://www.filmsound.org/terminology.htm

  http://www.digidesign.com/

  http://www.waves.com/

  M.Hůrka, Estetika zvuku ve filmu , (ČsFÚ 1965)

  Kolektiv, Film a filmová technika, (SNTL 1974)

  F.Kolmer, Prostorová akustika , (SNTL 1984)

  M.Kuna, Zvuk a hudba ve filmu, (Panton 1968)

  L.Zenkl, ABC hudební nauky, (Supraphon)

  I.Janoušek , ABC akustiky pro hudební praxi, Supraphon)

  http://www.geocities.com/Hollywood/Academy/4394/altman.html

  http://www.uiowa.edu/sound/contents.html

  http://www.artsci.wustl.edu/marton/Sound.html

  http://www.filmsound.org/

  http://www.filmsound.org/bibliography/littlist.htm

  http://www.filmsound.org/film-sound-history/

  http://www.mtsu.edu/smpte/timeline.html

  http://www.aes.org/journal/online/

  http://filmpub.atlas.cz/

  Seznam doporučených filmů : Apocalypse Now, Zánik samoty Berhof, Ronin


  308SZ6- Seminář zvukové tvorby 6

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 2/T

  Semestr: L

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Hlavním cílem semináře je snaha o tříbení názorů na funkci zvuku v AV tvorbě, na technickou a estetickou kvalitu zpracování zvukové složky, na obrazově-zvukovou skladbu a zvukovou dramaturgii. Jde o integraci získaných teoretických znalostí a praktických zkušeností ve schopnost kritického pohledu jak na cizí, tak na vlastní tvorbu.  Sylabus:

  Základem předmětu jsou projekce vybraných audiovizuálních děl (díla české a světové kinematografie - hrané i dokumentární filmy, tv pořady, studentské školní práce - i vlastní cvičení atd.), jejich analyzy se zaměřením zejména na zvukovou složku - její uměleckou a technickou úroveň. Diskuse následující po studijních projekcích je jednou z forem aktivního zapojení posluchačů.

  Na závěr semestru musí posluchači prokázat v písemném rozboru celovečerního filmu, že se v problematice zvuku v audiovizuální tvorbě dobře orientují, že jsou schopni kritického pohledu a vlastního hodnocení.

  Studijní materiály:

  Ivo Bláha - "Zvuková dramaturgie AV díla" - AMU Praha 2004

  Ivan Stadtrucker - "Zvukové majstrovstvo" - SPN 1972

  Ivan Stadtrucker - "Krása tmy" - Tatran 1971  308SZ7- Seminář zvukové tvorby 7

  Způsob zakončení: Z

  Rozsah: 2/T

  Semestr: Z

  Kredity: 1

  Poznámka:

  Anotace:

  Společný tvůrčí seminář obou ročníků magisterského stupně studia má za úkol dále rozvíjet schopnost posluchačů objektivizovat doposud získané teoretické znalosti a praktické zkušenosti.  Sylabus:

  Projekce hraných, dokumentárních i animovaných filmů světové i české kinematografie, televizních pořadů, vlastních školních i mimoškolních projektů, doprovodné rozbory a následné diskuse - to je základna pro získání většího přehledu a rozhledu v dané oblasti. To jim ve svých důsledcích má pomoci při vytváření vlastního pevného tvůrčího postoje. Výběr promítaných filmů vychází např. z odlišnosti přístupů jednotlivých tvůrců ke zvukové dramaturgii, odlišnosti národních kinematografií, jsou zohledněny žánrové zvyklosti a konvence (veselohra, válečný film, společenské drama, akční film, sci-fi atd.). Program je možno operativně měnit. Promítají se také práce posluchačů FAMU.

  V rámci semináře jsou v případě potřeby diskutovány současné tvůrčí problémy jednotlivých posluchačů.

  Na konci semestru odevzdají posluchači seminární práci - rozbor daného AV díla se zaměřením na zvukovou dramaturgii.
  Download 0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  308abp- absolventská praktická práce Způsob zakončení: z rozsah: Semestr: L kredity: 12 Poznámka: Anotace

  Download 0.85 Mb.