• Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi o’rta katok Chaqiqtoshni ogir katokda zichlash DYNAPAC CC 432 11 t.ni tanlaymiz.
 • Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi og’ir katok tanlaymiz. Caterpillar PS-200B 18 t.ni tanlaymiz.
 • Yo’l yoqasining mustaxkamlangan qismini qurish. Qum shag’al aralashmasini karyerdan qazib olish uchun ekskavatordan foyadalanib qazib olinadi. Yetakchi mexanizm qilib ekskavatorni tanlaymiz.
 • Yirik donali issiq asfaltbetonni tashish uchun avtosamasval tanlaymiz MAZ 5516
 • Tashib keltirilgan qum shag’al aralashmasini avtogreydir yordamida yoyish. Avtogreyder DZ – 98
 • Tashib keltirilgan qum shag’al yoyilgan materialni suv sepib namlish. ZIL KO-002
 • Qoplamasini zichlash uchun endi yengil katok tanlaymiz. DU-72 ni tanlaymiz
 • Avtomobil yo’llarini mukammal ta’mirlashda ishlatiladigan mashina mexanizmlarini texnika
 • Buldozer bilan ishlaganda
 • Ekskovator bilan ishlaganda
 • Avtosamosval bilan ishlaganda
 • XULOSA
 • FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR
 • Asfal’tbeton qoplamasini zichlash uchun yengil katok 5 t
  Download 279.68 Kb.
  bet4/4
  Sana24.03.2017
  Hajmi279.68 Kb.
  1   2   3   4

  Asfal’tbeton qoplamasini zichlash uchun yengil katok 5 t

  DU-72 ni tanlaymiz

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz.  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.08 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,05 m

  Vr – ishchi tezlik – 5 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 5 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talab qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,73 = 5.8 soat

  Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi o’rta katok

  Chaqiqtoshni ogir katokda zichlash

  DYNAPAC CC 432 11 t.ni tanlaymiz.

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz.  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.68 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,05 m

  Vr – ishchi tezlik – 5 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 10 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talaB qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,76 = 6.08 soat.

  Asfaltbeton qoplamasini zichlash uchun endi og’ir katok tanlaymiz.

  Caterpillar PS-200B 18 t.ni tanlaymiz.

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz.  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.73 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,07 m

  Vr – ishchi tezlik – 15 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 15 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talaB qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,84 = 6.72 soat.

  Yo’l yoqasining mustaxkamlangan qismini qurish. Qum shag’al aralashmasini karyerdan qazib olish uchun ekskavatordan foyadalanib qazib olinadi. Yetakchi mexanizm qilib ekskavatorni tanlaymiz.

  Ekskovator EO-4225

  Texnikaning ish unumdorligi quyidagi fo’rmula orqali aniqlanadi  m3/soat;

  Bu erda:

  qe - ekskovator kovishining hajmi, q = 1.25 m3;

  ts - sikl davomiyligi, soat;>0.65 = 0.005 s,

  Kr - gruntni yumshatish koef, Kr = 1.1;

  Kgr -material turiga Bog’liq Bo’lgan koeffisienti, Kgr = 0.80;

  Kv - vaqtdan foydalanish koeffisienti, Kv = 0.70;

  Kt - texnologik koeffisient, Kt = 0.60;

  m3/soat;

  Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz.

  Vum=h*L*B=0.12*4000*3=1440 m3

  Smenalar sonini aniqlaymiz

  Qamrov masofasini topamiz

  m

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v.=8‡Kf=8‡0,78=6.26 soat

  Yirik donali issiq asfaltbetonni tashish uchun avtosamasval tanlaymiz

  MAZ 5516

  Avtosamasvalning ish unumdorligi quyidagi fo’rmula orqali aniqlanadi  qa/s – avtosamosvalning yuk ko’tara olish qobiliyati – 16 t

   - gruntning sochilma zichligi – 1.43 t/m3

  L – gruntning o’rtacha tashish masofasi – 24 km

  tp – gruntni to’kishga ketgan vaqt – 0,05 soat

  tn – gruntni avtosamosvalga yuklashga ketgan vaqt – 0,2 soat

  KV – 0,85

  KT – 0,75

  V – harakat tezligi – 60 km/soat

  1 smenadagi ish unumdorligi aniqlaymiz  m3/smena;

  Bir smenada talab etilgan avtosamosvalni aniqlaymiz.  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v. = 8‡KF = 8 ‡ 0,90 = 7.22 soat

  Tashib keltirilgan qum shag’al aralashmasini avtogreydir yordamida yoyish.

  Avtogreyder DZ – 98

  Texnikaning ish unumdorligi quyidagi fo’rmula orqali aniqlanadi  q – otval oldidagi ko’chuvchi material hajmi

  ts – sikl vaqt

  Krv – gruntni suriB ko’chirishda Bo’laklrga ajratishni hisoBga oluvchi koeffisienti – 0,60

  Kgr – gruntni yoyishda uning ishlash qiyinchiligini hisoBga oluvchi koef­fisienti – 1,0

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,60

  Kv – ishchi smenali koeffisient – 0,75.

  q=0,75‡h2‡b‡Kn =0,75‡0.712‡4.12‡0,85=1,32 m3

  h – otval Balandligi – 0,71

  b – otval eni – 4.12

  Kn – gruntni yoyishdagi yo’kotish koeffisienti – 0,85

  ts=tn toB.x. tper  tn – gruntni surishga ketgan vaqt

  ln – materialni yoyishda surish masofasi – 6.5

  Vn – gruntni yoyishdagi harakat tezligi – 5

  toB.x. – orqaga qaytish vaqti

  VoB.x. – orqaga qaytish tezligi – 10 km/soat

  tper – uzatmalar qutisi yoki otvalni ko’tariB tushirishga ketgan vaqt – 0,005

  ts=tn toB.x. tper=0,0013 0,00065 0,005=0,00695  Avtogreyderning ish unumdorligini aniqlaymiz.

  Avtogreyderning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz.  Smenalar sonini aniqlaymiz  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v.=8‡Kf=8‡0,84=6.7 soat

  Tashib keltirilgan qum shag’al yoyilgan materialni suv sepib namlish.

  ZIL KO-002

  Suv sepuvchi mashina ish unumdorligi.  q – suv sepuvchi mashina shesternasidagi hajmi – 6,5

  L – o’rtacha suv tashish masofasi – 12 km

  V – suv tashish tezligi – 35 km/soat

  tt – sisternani to’ldirishga ketgan vaqt – 0,15 soat

  ts – sisternani suvni sepish vaqti – 0.1625 soat

  Kv – 0,75 Kt – 0,70  b – suvni sepish kengligi – 0,15 m

  a – qo’sh ttasmalarni qoplash kengligi – 0,1 m

  V – ishchi tezlik 20 km/soat

  r – suv sarfi meyori – 0,04

  Suv sepuvchi mashina ish unumdorligi  Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz.  Bir m3 materialga ketadigan suv sarfini aniqlaymiz  W – materialning meyoriy namligi – 6%

  WT – materialni taBiiy namligi – 4%

  WY – tashishda yo’qotilgan namlik – 2%  - ko’tarmada material skeletining zichligi – 1,3 t/m3

  Bir smenadagi suv sarfini aniqlaymiz

  Vsuv = a* Psa/g = 0.052*718.27 =37.35 m3/smena

  Bir smenada talaB etilgan vodovoz sonini aniqlaymiz.  Qamrov masofasini quyidagi formula bilan topamiz  m

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz

  tish.v.=8‡Kf=8‡0,52=4.17 soat

  Qoplamasini zichlash uchun endi yengil katok tanlaymiz.

  DU-72 ni tanlaymiz

  Katokning ish unumdorligini aniqlaymiz.  Bu erda:


  b – zichlash tasmasi kengligi – 1.08 m

  a – qo’shni tasmani qoplam kengligi – 0,25 m

  lpr – o’tish uzunligi – 100 m

  hqat – zichlanayotgan qatlam qalinligi – 0,05 m

  Vr – ishchi tezlik – 5 km/soat

  Kz – vaqtdan foydalanish koeffisienti – 1,30

  tn – qo’shni tasmaga o’tish vaqti – 0,005 soat

  n – Bir izdan o’tishlar soni – 5 marta

  KT – texnik samaradorlikdan ekspluatasion samaradorlikka o’tish koeffisienti – 0,75

  Kv – ishchi smena koeffisienti – 0,75  Katokning Bir smenadagi ish unumdorligini aniqlaymiz  Bir smenada talab qilingan katoklar sonini aniqlaymiz

  .

  Foydali ish koeffisientini aniqlaymiz.  Ish vaqtini aniqlaymiz.

  tish.v .= 8 ‡ Kf = 8 ‡ 0,87 = 6.98 soat

  Avtomobil yo’llarini mukammal ta’mirlashda ishlatiladigan mashina mexanizmlarini texnika xavfsizligi va atrof muhit muxofazasi

  Qurilishda texnika xavfsizligiga katta ahamiyat berilishi kerak bo’ladi, chunki bu inson hayoti bilan bog’liq.

  Texnika (techne - mahorat, sanʼat) - moddiy boylik olish hamda odamlar va jamiyatning extiyojlarini qondirish maqsadida inson atrofdagi tabiatga taʼsir qilishiga imkon beradigan vositalar va koʻnikmalar majmui.
  Qurilishda ish boshlanishidan oldin texnika xavfsizligi bo’yica instruktaj o’tilishi kerak.  Buldozer bilan ishlaganda

  - dvigatel batamom o’chmaguncha traktor otvali oldida odam bo’lmasligi kerak.

  - to’xtash vahtida otval yerga tushirilgan bo’lishi kerak.

  - 30%0 dan ortiq qiyaliklarda gruntni surmaslik kerak

  - qiyalikka gruntni surayotganda otvalni qiyalik qoshidan o’tkazmaslik kerak

  - otval gruntga to’lgan yoki yerga qadalgan holatda buldozerni burish mumkin emas.

  - otval tushirilgan holatda buldozerni orqaga yurgizish mumkin emas.

  - yomg’ir yog’ayotganda loyli gruntlarda ishlash mumkin emas.

  - Buldozerning osma uskunalarini o’rnatish va yechib olish faqat bosh muhandis yordamida bajarilishi kerak.

  Ekskovator bilan ishlaganda

  - Ekskovatorlarning ko’chma tayanchlari gorizontal tekislikka mustahkam o’rnatilmaguncha grunt qazish ishlarini boshlash ta'qiqlanadi.

  - Ekskovatorning o’qi (stela) va cho’michi tagida, ekskovator va transport vositalari orasida, kovlanayotgan joyda va ish olib borilayotgan joyning 15 m gacha bo’lgan masofasida odam bo’lmasligi kerak.

  - Ishlash vaqtida transport vositalarini shunday joylashtirish kerakki, ekskovatorning cho’michi mashinaning kabinasi ustidan emas, balki mashinaning orqasidan yoki yonidan o’tishi kerak.

  - Ekskovatorning cho’michi to’ldirilgan holatda yurishi mumkin emas.

  Avtogreyder bilan ishlaganda

  - avtogreyder daraxtlar, daraxt to’nkalari va katta toshlar bor joyda ishlashi mumkin emas.

  - gruntni tekislashda avtogreyderning tashqi g’ildiraklari bilan yo’l poyi cheti orasida eng kamida 1 m masofa bo’lishi kerak.

  - avtogreyderni baland ko’tarmalarga chiqishi uchun maxsus chiqish va tushish joylari qilinishi kerak.

  Katok bilan ishlaganda

  - haydovchi mashinani ishga tushirganligi haqida ogohlantiruvchi signal berishi kerak.

  - Katok ko’tarmada ishlayotganda ko’tarmaning qoshiga borishi mumkin emas.

  - Katokni qiyalikda to’xtatib qo’yish mumkin emas.

  - Zichlash jarayonida bir nechta katoklar ishlayotgan bo’lsa oralig’ masofani saqlash lozim.

  Avtosamosval bilan ishlaganda

  - haydovchilik guvohnomasiga ega bo’lmagan shaxslar avtosamosvalni boshqarishlari mumkin emas.  - Yuk ortilgan holatda belgilangan tezlikdan ortiq tezlikda harakatlanmaslik kerak.

  SIFAT NAZORATI

  Tayyor asfaltbeton qoplamalar qo’yidagi talablarga javob berishi kerak:

  Qoplama tekis bo’lishi va qoplamalar yuzasi bir tekis ko’rinishli, bo’shliqsiz va sifatsiz joysiz, ulanish choklari bilinmas, tekis va chetlari to’la bo’lishi, qoplamaning eni loyihadagi ko’rsatgichdan ±10 sm dan ko’p farq qilmasligi kerak, qalinligi oddiy mashinalar qo’llanilganda ±10%. avtomatik nazorat moslamalik mashinalar qo’llanilganda ±5% dan ko’p farq qilmasligi kerak. Ko’ndalang nishablar ruxsat etilgan o’zgarishlar o’lchamida kamida 80% ni tashkil qilishi lozim; oddiy kompleks mashinalar ishlatilganda ±10% ga o’zgarishi va nishablarning ruxsat etilgan chegarasi -0.020 0.03 dan chetga chi?ishi mumkin emas. Avtomat nazorat moslamalik mashina qo’llanilganda ruxsat etilgani 0.005, chegara ko’rsatkichidan 0.010 va 0.015 dan chetga chiqmasligi lozim; qoplamalarning qatlamlari bir biri bilan va asos bilan yaxshi yopishgan bo’lishi lozim, namunalar olinganda, har bir qatlam boshqa qatlam bilan mustahkam yopishgan bo’lishi kerak; issiqva iliq qorishmalardan qoplamalar yotqizilganiaya 10 sutka o’tgandan so’ng pastki qatlam zichlik koeffisenti 0,98 dan, yuqori qatlamniki esa 0,99 dan; V, G, va D turlar uchun 0,98 dan kam bo’lmasligi kerak. Asfaltbeton qorishmalarni tayyorlash jyarayonida quyidagilar nazorat qilinadi: materiallar sifati, mineral materiallarning va bitumlarni meyorlash aniqli-gi; asfaltbeton qorishmasini va bitumcharini isntish tartibi; mineral materiallarning bitu bilan qo’shib aralashtorish vaqti; tayyor asfaltobeton qo rimasining qarorati; uning sifatining o’rnatiltan tartib va standart talabiga javob berishi. Materiallar qususiyatida o’zgarishlar sodir bo’lsa, asfaltbeton qorishmasining tarkibiga o’zgarishlar kiritiladi. Asfaltbeton korishmasi uchun ishlatiladigan materiallar sifati movjud usullarda va standartlar bilan tekshiriladi. Bunda chaqiq tosh va shaqal maydalanish, barabanda yeyilish va sovuqqa chidamlilnk talablariga javob berishi kerak. Chaqiqtosh sifati maydalangan formalari bo’yicha (umatilgan va maydalanmagan zarralar), donalar tarkibi, changsimon va loyli zarralar borligi bilan ham baholanadi. Har bir fraksiyadan kamida bir marta besh kun davomida va yangi chaqiq tosh partiyasi keltirilganda tekshirish uchun olinadi. Mabodo ishonch bo’lmasa chaqiq tosh markasi, bo’sh va uvalangan doinlar soni aniqpanadi. Bunday ko’rsatkichlar joriy standartlar talabiga javob berishi lozim. Qumlarning sifati, ularning donalar tarkibn, kattalik moduli, chang va loy zarralari borligini stan-dartlarga binoan aniqlanadi. Tajriba uchun kamida uch kunda bir marta yoki yangi qum partiyasi keltirilganda tekshiriladi. Mineral poroshoklarning sifati har bir yangi partiyasi bo’yicha standart talablariga binoan aniqlanadi. Joriy tekshirish bo’yicha uch-besh kunda kamida bir marta mineral poroshoklarning namlik darajasi, donalari tarkibi va bir xilligi aniqlanadi. Bitum sifati har bir yangn partiyasi bo’yicha standart talablariga binoan tekshiriladi. Joriy tekshi-rishda 25°S haroratda ngnaning kirish chuqurligi aniqlanadi.
  Harorat (Temperatura) (lot. temperatura - kerakli aralashma, o'rtacha holat) - moddaning holatini issiq-sovuqligini tavsiflaydigan fizik kattalik.
  Buning uchun tajribaga xar bir ishchi qozondan, uzluksiz bitum erituvchi qurilmadan har smenada bir marta tekshiruv partiyasi olinadi. YuAF va aktivlashtiruvchi sifatini joriy standart talabiga muvofiq aniqlanadi. Agar bitumga YuAF ko’shilsa ABZ uning me'yorini bir xilda qo’shilishni tekshiradi. Agar o’zgarishlar ko’rsatilgan chegaralar katta 6o’lsa, asfaltbeton yangi qorishmasi tarkibi tanlanadi: chaqiq toshning qorishma tarkibidagi miqdorini bitum ekstrigirlash qilingdan so’ng tezkor usul bilan smenada bir marta aniqlanadi. Asfaltbeton qorishmalari va bitularini tayyorlashda harorat tuzumini nazorat qilishda o’lchanadi: asfaltbeton qorishmalarining hamda qozonlardagi bitumning xarorati al 2-3 soatda Bitumning haroratini termobug’ orqali kuzatiladi, agar termobug’ bo’lmagan taqdirda cho’mich bilan olingan 2-4 l bitumda o’lchanadi. Doimo ishlab turuvchi bitum erituvchi qo’llanmada bitum harorati termometr bilan tayyor bitum bo’limida o’lchanadi. Asfaltbeton qorishmasining haroratini termometr bilan har bir avtomobilga to’qilgan tayyor qorishmada o’lchanadi. Asfaltbeton qorishmalar tayyorlash jarayonida smenada 2 3 marta mineral materiallar bilan bitumni aralashtirishni ko’rsatilgandek vaqtda bajarilayotganini nazorat qilinadi (agar qorishtirgich avtomat boshqaruviga bo’lmasa).Tayyor bo’lgan asfaltbeton qorishmalarini sifatini, undan tayyorlangan bitumlarni standartlar ko’rsatmasiga binoan sinab aniqlanadi. Namutlarinng fizik-mexanik, xususiyatlari (xosiyatlari ko’rsatkichlari), shu turdagi qorishmaga bo’lgan talablarga to’la javob berishi lozim Laboratoriya nazorati uchun har bir qorishtirgich tayyorlangan qorishmadan smenada 1-2 namuna olinadi. Asfaltbeton qorishmasining tarkibi o’zgarganda, ishonchli bo’lmagan va ba?oga to’g’ri bo’lish vaqtlarda ko’shimcha namuna olinadi.Agar asfaltbeton qorishmalarining fizik-mexanik xosiyatlari, doimo tanlashdagi olingan ko’rsatgichlardan (xosiyatlardan) farq ?ilsa, unda hamma materiallarning xususi-yatlarini, qorishma tarkibini va uni tayyorlashdagi texnologik jarayon tekshiriladi.Undan tashqari asfaltbetonqorishmalarini, uning yuza ko’rnishlari bilan baholanadi; rangi, bitumni bir meyorda tarqalganligi, tushirish, yotqizish va zichlashda qulay ishlov berlishi.qoplama qurishda va uning boshlang’ich payotida shakllanishi tekshiriladi;

  a) asosnint tekisligi, zichligi va tozaligi, yonbag’ir tirgaklardanfoydalanilganda ularini o’rnatilganligi har smenada boshlanishida ish jarayonida;

  b) issiq va iliqasfaltbeton qorishmalarining haroratini yotqizishga kelayotgan har bir avtomobildagi;

  v) asfaltbeton qorishmasini bir tekis yoyish va tekislash va yotqizilgan qatlamning zichlanish

  g) zichlash jarayonini 10 40-10.61 bandlar talabiga bnnoan;

  d) ko’ndalang va bo’ylamya nishab, qoplama qurishdagi doimiy paytda tekisligi;

  e) ulanishlarni sinchkovlik bilan bajarilishi;

  j) qurilgan qismda sovuq asfaltbeton qorishmadan qoplamaning shakllanish jarayoni tugalaguncha (ba'zi paytlarda iliq uchun ham) harakatni yo’naltirish (harakatni yo’naltirish 10-15 sutka davom etadi).

  Qurilgan qoplamada: zichlik koeffisienti va qatlam qalinligi; qatlamlarning bir biri va asos bilan mustaxkam yetishishi; asfaltbetonning xususiyatlarining ko’rsatkichlarini texnik talablarga javob berishi;- qoplamaning g’adir-budirligi o’lchovlari, avtomobil g’ildiragining qoplama bilan tirkashuvini nazorat qilinadi.

  XULOSA

  Men ushbu malakaviy bitiruv ishimni bajarishda yo’l qurish ishlarini qurilish ishlab chiqarish me'yorlari va qoidalariga, standartlariga, texnik adabiyot va me'yoriy texnik xujjatlarga rioya qilgan xolda amalga oshirdim.

  Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)
  Yo’l qurilish ishlari qurilish ishlab chiqarish me'yorlari va qoidalariga, standartlar va boshqa me'yoriy xujjatlarga, shuningdek qurilish ishlariga tayyorgarlik kurish, xamda amalga oshirish, moddiy texnikaviy xamda transport tamininotini tashkil qilish, ishlarni mexanizasiyalash, mexnatni tashkil qilish, tezkor rejalashtirish dispetchir xizmatini uyushtirish kabilarga rioya qilgan xolda amalga oshirilishi lozim.Atrof muxitni muxofaza qilish muommasi, birinchi navbatda, yo’llarni loyixalashda xal etilmog’i va ularni qurish xamda foydalanish chog’ida ta'minlanmog'i zarur. Bu muammo yo’lchi muxandislardan, loyixalash bosqichidan to qurilish bosqichigacha doimiy diqqat e'tiborni taqoza etadi. Qurilishda mexnatni tashkil qilish ishchi kuchidan oqilona foydalanish, ishlab-chiqarish jarayonida ishchilarni joy-joyiga quyish, mexnatni taqsimlash va kooperasiyalash, uni me'yorlash xamda rag’batlantirish, ish o’rinlarini tashkil qilish va ularga xizmat kursatish, xavfsiz mexnat sharoitini yaratish chora-tadbirlar tizimini nazarda tutish kerak. Qurilish tashkilotlarida qurilish sifati nazorat qilinishini ta'minlashga qaratilgan tashkiliy, texnikaviy va iqtisodiy chora-tadbirlar ishlab chiqilmog’i zarur. Bu chora-tadbirlarda, xususan, qurilish laboratoriyalari, geodeziya xizmatlari tashkil qilish, bajaruvchilarning malakasi va maxoratini oshirish nazarda tutilmog’i darkor.

  Men uylaymanki kelajakda o’z soxamni yetuk mutaxasisi bo’lib yetishaman va bu olgan bilimlarimni kelajakda ishlab chiqarishda tadbiq etib mamlakatimizni avtomobil yo’llarini rivojlantirishga o’z xissamni qushaman. Bu borada qo’limdan kelgancha ishlab, yurtimiz avtomobil yo’llarini dunyo avtomobil yo’llari bilan raqobatbardosh, sifatli, qulay tarzda loyixalash va qurishga harakat qilaman.

  FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR


  1. SHNQ 2.05.02-2007 «Avtomobil yullar» Toshkent, 2007 yil.

  2. SHNQ 3.06.03-08 Avtomobil yo’llar

  3. QMQ 3.06.03-97 Avtomobil yo’llar

  4. M.G. Goryachev, S.V. Lugov «Sredstva dorojnoy mexanizasii: texnicheskie xarakteristiki i raschyot proizvoditelnosti», Moskva 2003 g.

  Moskva (rus. Москва) - Rossiya Federatsiyasi poytaxti, Moskva viloyati markazi, federal ahamiyatidagi shahar. Rossiya Federatsiyasining yirik siyosiy, iqtisodiy, ilmiy va madaniy markazi. Moskvada Rossiya Federatsiyasi Prezidenta, Federal Majlis, Rossiya Federatsiyasi hukumati, Konstitutsiyaviy Sud, Oliy Sud, Oliy arbitraj sudi, Rossiya Federatsiyasi Prokuraturasi qarorgohlari joylashgan.

  5. MQN 37-2008

  6.Barinov Ye. N. Osnovi teorii i texnologii primeneniya asfaltobetonov na vspenennix bitumax.- M.: Izd-vo Leningr. un-ta, 1990.-180 s.

  7. Bochin V.A. Stroitelstvo avtomobilnix dorog: Spravochnik injenera dorojnika. - M.: Transport, 1980. - 510 s.

  8. Gorelishev N.V. i dr. Texnologiya i organizasiya stroitelstva avtomobilnix dorog. - M.: Transport, 1992. - 551s.

  9. Grushko I. M., Korolev I. V., Borsh I. M., Mishenko G. M. Dorojno-stroitelnie materiali.-M.: Transport, 1991.-357 s.

  10. Dorojnaya texnika, texnologiya. Katalog-spravochnik. S.-Peterburg: I. A. Partner, 2000-2004.  11. Z.X.Saidov, T.J.Amirov, X.Z.G’ulomova. Avtomobil yo’llari: materiallar, qoplamalar, saqlash va ta'mirlash. T.: A.Navoiy nomidagi O’zb. Milliy kutubxonasi, 2010.

  12. Spravochnaya ensiklopediya dorojnika.
  Ensiklopediya (yunon. ἐγκύκλιος παιδεία - barcha bilimlar doirasida taʼlim olish) yoki qomus ilmiy yoki ilmiy-ommabop nashrdir. Oʻzida barcha (universal ensiklopediya) yoki baʼzi (soha ensiklopediyasi) sohalar boʻyicha nazariy hamda amaliy bilimlarni saqlaydi.
  Tom 1. Stroitelstvo i rekonstruksiya avtomobilnix dorog. - M.: Informavtodor, 2005. - 646 s.

  Download 279.68 Kb.
  1   2   3   4
  Download 279.68 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Asfal’tbeton qoplamasini zichlash uchun yengil katok 5 t

  Download 279.68 Kb.