«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati
Download 434.34 Kb.
bet6/73
Sana18.06.2021
Hajmi434.34 Kb.
#15104
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
An’anaviylik. An’ana deganda, uzoq vaqt davomida xalq

tajribasidan o‘tib odat tusiga kirgan tadbir yoki amal tushuniladi.

Xalq og‘zaki ijodidagi an’anaviylik bir necha ko‘ri -

nishlarda namoyon bo‘ladi.

Jumladan:

a) folklor asarlarining og‘zaki tarzda yaratilishida (bu

haqda og‘zakilik yuzasidan fikr yuritilganda ma’lumot beriladi);

b) og‘zaki ijod asarlarining matnida;

d) mazkur asarlarning ijrosida.

Xalq yaratgan asarlarning matni janrlarga ko‘ra uzoq

muddat davomida doimiy ravishda takrorlanib turadigan

qismlarga ega. Ertaklarning boshlanishi, yakunlanishi, xalq

dostonlaridagi qahramonlarning ot egarlashi, poygada qatnashishi,

dushman bilan jang olib borishi kabi lavhalari

asardan asarga ijrochining ixtiyori va maho ratiga ko‘ra

ko‘chib o‘taveradi. Undan tashqari, doston va ertaklarda

ko‘pincha tak ror lanib turadigan farzandsiz lik, farzandga ega

bo‘lish, shartning buzilishi, safarga chiqish, turli to‘siqlarni

13

bosib o‘tish, to‘y kabi voqealar ham an’anaviylikka xosdir.Agar biz xalqimiz yaratgan og‘zaki ijod asarlari bilan

yaxshiroq tanishsak, ertakdagi suluv qiz yuzining o‘n to‘rt

kunlik oyga o‘xshatilganligini, jahli chiqqan qahramonimiz

mo‘ylovida qirov paydo bo‘lganligini, yoki shu qahramon

bir oyog‘ini daryoning o‘ng qirg‘og‘iga, ikkinchi oyog‘ini

chap qirg‘og‘iga qo‘yib, narsalarni u qirg‘oqdan bu

qirg‘oqqa o‘tkazayotganini bilamiz. Ma’lum bo‘ladiki,

og‘zaki ijodiyo timizdagi asarlarda o‘xshatish, sifatlash,

mubolag‘a kabi tasvir vositalarida ham an’anaviylik namo -

yon bo‘lar ekan. Shuningdek, biz folklorda ajdar, dev, yalmog‘

iz kampir, pari, uchar ot, uchar gilam, sehrli pat kabi

obraz larga duch kelamiz. Bu o‘rinda ham an’anaviylik

ma’lum darajada o‘z ta’sirini o‘tkazganligiga guvoh

bo‘lamiz. Shunday qilib, og‘zaki ijod asarlari matnidagi

an’anaviylik deganda, an’anaviy parchalar, tasvir vositalari,

obraz yaratish kabi bir necha jihatlar nazarda tutiladi.

Xalq og‘zaki ijodi namunalarini ijro etishda ham

an’anaviylik mavjuddir. Avvalo aytish kerakki, O‘zbe -

kistonda xalq dostonlarini ijro etish an’anasi uch ko‘ri -

nishga egadir. Ularni Samarqand, Xorazm, Farg‘ona dostonchilik

an’analari deb ataydilar. Samarqand dostonchiligida

baxshi dostonni yakka holda do‘mbira jo‘rligida

ichki ovozda aytadi. Xorazmda esa doston tor, doira, dutor,

garmon jo‘rligida ochiq ovozda aytiladi. Ko‘rinib turibdiki,

o‘zbek xalq og‘zaki ijodining salmoq li qismini tashkil etuv -

chi dostonlar ijrosi uzoq muddat davomida o‘ziga xos

an’anada shakllangan. Shuningdek, uzoq o‘tgan zamonlarda

xalq topishmoqlari ko‘pincha qish kecha larida, qiziqqiziq

shartlar (qo‘shiq aytib be rish, raqsga tushish, hatto,

qor kurash) bilan aytilgan. Qo‘qon, Namangan, Xorazm va

boshqa viloyatlardagi maxsus tayyorgarlik ko‘rgan odamlar

ertakni aytishdan avval atrofiga suv, isiriq, non, tuz, supurgi

va boshqa shunga o‘xshash narsalarni hozirlar, ertak

ijrosi jarayonida ulardan foydalanar edilar. Askiya ulfat yigitlarning

gap-gashtaklarida, o‘zaro yig‘ilib osh-palov qilish

paytlarida aytilgan. Ammo ko‘pincha bu janr asarlari

an’anaviy sunnat to‘ylarida, hofizlar dam olayotgan paytda,

tarafma-taraf bo‘lgan holda ijro etilgan. Marosim

qo‘shiqlari ham to‘ylarda, sayillarda maxsus tayyorgarlik

ko‘rilgan holda ijro etilgan. Bolalar folkloriga oid asarlar

ijrosidagi an’anani bugungi kunda ham bog‘larda, mak-

14

tablarning hovlisida yoki ko‘rik-tanlovlarda kuzatishmumkin.

Ma’lum bo‘ladiki, xalqimiz og‘zaki ijodidagi an’anaviylik

asarlarning matniga, yaratilishi usuliga, ijrosiga singib

ketgan xususiyat hisoblanar ekan.

Download 434.34 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   73
Download 434.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«sharq» nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati

Download 434.34 Kb.