• A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök Alapfogalmak, zene- és hangszertörténet; a hangszerek felosztása 1 óra/1 óra
 • A fa anatómiája, metszetei, előkészítése, tárolása, gépi és kézi eszközök, famegmunkálás 1 óra/1 óra
 • A fafúvós hangszerek készítése: fa és fém hangszertest – anyagok, méretezések 1 óra/1 óra
 • Ajaksípos hangszerek – a fuvola és rokonhangszerei; A mechanika részei, anyagai, a megmunkálás eszközei, gépei. Akusztika, menzúra, felhangrendszer – összefüggések, alapszámítások 1 óra/1 óra
 • Szimplanádas nyelvsípok - A klarinét, a szaxofon, a tárogató; hasonlóságok, különbözések: anyagok, felépítés, menzúra 1 óra/1 óra
 • Duplanádas nyelvsípok - A fagott, az oboa; hasonlóságok, különbözések: anyagok, felépítés, menzúra 2 óra/2 óra
 • A fafúvós hangszerek generáljavítása; a fatest és a mechanika 3 óra/3 óra
 • A fafúvós hangszerek generáljavítása: a fémtest és a mechanika; balesetvédelem 3 óra/3 óra
 • A fafúvós hangszerek felületkezelése, részegységei, anyagai, méretezések, menzúraszámítások – ismétlés, összefoglalás 9 3 óra/3 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja
  Download 1.81 Mb.
  bet13/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Szakmai ismeret fafúvós tantárgy 16 óra/16 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A fafúvós szakmai ismeret tanításának célja olyan hangszerész szakemberek képzése, akik szakmájukban megfelelő elméleti ismeretekkel és gyakorlati képességekkel rendelkeznek.

  A fafúvós szakmai ismeret keretén belül a hangszertörténet, a hangszerek készítésének, javításának, technológiai ismerete kapcsolódik más tantárgyak oktatásához is.

   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók

  Biológia: növénytan

  Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet

  Történelem: magyar- és egyetemes történelem

  Irodalom: magyar- és világirodalom

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés

  A szakmai ismeretek oktatása összefoglaló jelleggel épül a többi tantárgyak ismeretére. Ezért az akusztika, esztétika, anyagismeret, szakrajz, zenei és művészettörténeti ismeretek folyamatosan építendők be az időszerű téma feldolgozásánál. Különösen fontos a szakmai gyakorlattal a folyamatos kapcsolat, ezért a tantárgy elméleti oktatásánál, az alternatív vagy az elmélettől eltérő megoldások különös jelentőséget nyernek.

  A fenti tantárgyak mellett kitérhetünk a zeneirodalom, a művészettörténet, az építészet, az ipartörténet, a technikatörténet, az általános kultúrtörténet, ismeretanyagára is, amellyel még teljesebb képet adhatunk a tanulóknak.


   1. Témakörök

    1. Alapfogalmak, zene- és hangszertörténet; a hangszerek felosztása 1 óra/1 óra

  A hangszerek fejlődése, a rendszerezésre tett kísérletek, és a mai hangszer-csoportosítások, (Sax, Hornbostel, valamint Mahillon munkája)

  Az első jelző vagy hangutánzó eszközök

  A fafúvós hangszerek ősei (pánsíp, krummhorn, pommer, chalumeau stb.)

  Az aerofon hangszerek fajtái és azok fejlődése

  Az aerofon hangszerek jellemzői és csoportosításuk (Az ajaksípos, a nyelvsípos és a tölcséres fúvókájú hangszerek)

  A fémből és a fából készült aerofon hangszerek

  A két fafúvós csoport, az ajaksípos, és a nyelvsípos hangszerek


    1. A fa anatómiája, metszetei, előkészítése, tárolása, gépi és kézi eszközök, famegmunkálás 1 óra/1 óra

  A fafúvós szakmában leggyakrabban használt faanyagok;

  mérsékelt égövi puha, félkemény és keményfák, egzóták: jellemzőik, fizikai és akusztikai tulajdonságaik, alkalmazásuk;

  Általános és speciális szerszámok, gépek, eszközök: használatuk, hatékony és balesetmentes bánásmód, karbantartás.

  A fa anatómiája; előkészítés, szárítás, tárolás; a faanyag metszetei, a hangszertest készítésének szabályai: anyagismereti, akusztikai és statikai összefüggései

  A kéziszerszámok alkalmassága, használatuk, tárolásuk; a gépek – esztergák, marók, fűrészgépek, stb. balesetmentes kezelése, karbantartásuk. A gépek és szerszámok használata közben előforduló baleseti források, elsősegélynyújtás

  Tűzrendészeti ismeretek.
    1. A fafúvós hangszerek készítése: fa és fém hangszertest – anyagok, méretezések 1 óra/1 óra

  A fa hangszertest készítése, műveleti sorrend

  Az esztétikai követelmények egy hangszer készítésénél

  A fa hangszertest készítéséhez használható gépek és szerszámok

  A felhasznált gépek és szerszámok használata és karbantartása

  A gépek és szerszámok, azok baleseti forrásai

  A fatest készítéséhez szükséges anyagok, tulajdonságaik (megmunkálhatóságuk, a fafajták mérettartóssága, nedvesség tűrése, kopásállósága stb.)

  A mechanika és a fúvókák készítéséhez használható anyagok

  A fafúvós hangszerek készítése és javítása közben használható és nélkülözhetetlen segédanyagok.

  A fémtest elkészítéséhez szükséges anyagok, azok tulajdonságai, megmunkálhatóságuk

  A fém hangszertest elkészítése, műveleti sorrend, a szükséges gépek, szerszámok (cilindrikus és kúpos hangszertest esetén is)

  A fémtest elkészítéséhez szükséges gépek és szerszámok használata és karbantartása

  A fémtest elkészítéséhez szükséges fémmegmunkálási műveletek, eljárások

  A fémtest készítése közben előforduló baleseti okok

  Az elkészült hangszerek és ezek alkatrészeinek megóvása a természetes elhasználódástól és a kopástól (lakkok, galvanizálási eljárások)
    1. Ajaksípos hangszerek – a fuvola és rokonhangszerei; A mechanika részei, anyagai, a megmunkálás eszközei, gépei. Akusztika, menzúra, felhangrendszer – összefüggések, alapszámítások 1 óra/1 óra

  Az ajaksípok megszólaltatása

  A fuvola (a fuvola fejlődése, szerkezeti felépítése, rokonhangszerek,)

  A fuvola hibái és azok javítási módjai.

  A mechanika részei, és az alkotóelemek készítése a szükséges anyagok fajtái, tulajdonságaik. Akusztikai alapösszefüggések, alapszámítások.
    1. Szimplanádas nyelvsípok - A klarinét, a szaxofon, a tárogató; hasonlóságok, különbözések: anyagok, felépítés, menzúra 1 óra/1 óra

  A szimplanádas hangszerek készítéséhez használható anyagok, és ezen anyagok tulajdonságai

  A szimplanádas hangszerek készítése során használható gépek, és szerszámok szakszerű használata és karbantartása

  A hangszercsoport hangolási sajátosságai (duodecimálás, oktávváltás)

  A szimplanádas hangszerek készítése és javítása során felmerülő balesetveszélyes műveletek, gépek és szerszámok

  Korpuszfelépítés, méretezés, sablonok.


    1. Duplanádas nyelvsípok - A fagott, az oboa; hasonlóságok, különbözések: anyagok, felépítés, menzúra 2 óra/2 óra

  A duplanádas fafúvós hangszerek fajtái, és azok fejlődése, a fejlődésük állomásai

  A duplanádas hangszerek hibái, a hibák szakszerű javításának módja, műveleti sorrendje

  A szükséges és felhasználható anyagok fajtái, azok tulajdonságai, megmunkálhatóságuk

  Korpuszfelépítés, méretezés, sablonok.

    1. A fafúvós hangszerek generáljavítása; a fatest és a mechanika 3 óra/3 óra

  A fafúvós hangszerek javítása, hibafelmérés

  A fatest hibái, és javításuk

  A mechanika hibái

  A generáljavítás célja

  A generáljavítás menete

  A különböző javításokhoz szükséges anyagok, azok tulajdonságai, és megmunkálási módjaik

  A különféle javításokhoz szükséges gépek, szerszámok, szakszerű használata, azok karbantartása

  A gépek, szerszámok baleseti forrásai

  Tűzrendészeti ismeretek


    1. A fafúvós hangszerek generáljavítása: a fémtest és a mechanika; balesetvédelem 3 óra/3 óra

  A fémtest hibái és javításuk

  A fémtest javításához használható anyagok, és segédanyagok

  A mechanika hibái és javításuk (külső behatásból eredő hibák, a természetes elhasználódásból eredő hibák)

  A mechanika javításához használható anyagok és segédanyagok tulajdonságai és a megmunkálásuk módja

  A szükséges gépek és szerszámok, azok szakszerű használata és karbantartása A hangszerek készítése és javítása során használható egyszerűbb szerszámok, eszközök készítése

  A gépek és szerszámok baleseti forrásai

  Tűzrendészeti ismeretek, elsősegélynyújtás


    1. A fafúvós hangszerek felületkezelése, részegységei, anyagai, méretezések, menzúraszámítások – ismétlés, összefoglalás 9 3 óra/3 óra

  A felületkezelések fajtái

  Előkészítő munkák a különböző felületkezelésekhez

  Az aerofon hangszerek kialakulása, fejlődése, csoportosítása

  Az aerofon hangszerek felosztása, a fafúvós hangszerek fajtái (az ajaksíposok, és a nyelvsíposok)

  A fafúvós hangszerek készítése és javítása (a fatest- és a fémtest készítése) a műveleti sorrend, a szükséges gépek és szerszámok használata és karbantartása

  A fafúvós hangszerek mechanikájának felépítése, részei, és az alkatrészek elkészítése, a szükséges technológiai folyamatok, gépek és szerszámok

  A fafúvós hangszerek készítéséhez és javításához szükséges alap- és segédanyagok, azok tulajdonságai és megmunkálhatóságuk

  A fafúvós hangszerek készítése és javítása során előforduló baleseti források

   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, indokolt esetben műhelykörnyezet


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

     Sorszám

     Alkalmazott oktatási módszer neve

     A tanulói tevékenység szervezeti kerete

     Alkalmazandó eszközök és felszerelések

     egyéni

     csoport

     osztály

     1.

     magyarázat     x

      

     2.

     elbeszélés     x

      

     3.

     kiselőadás     x

      

     4.

     megbeszélés     x

      

     5.

     vita     x

      

     6.

     szemléltetés     x

      

     7.

     házi feladat     x

      

     8.

     egyéb: órai dolgozat     x

      

    2. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

   

   

  x

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

   

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

   

  x

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

   

  x

   

  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

   

  x

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

   

  x

   

  3.2.

  rajz készítése leírásból

   

   

  x

   

  3.3.

  rajz készítés tárgyról

   

   

  x

   

  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése

   

   

  x

   

  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

   

  x

   

  5.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  5.1.

  Műveletek gyakorlása

   

   

  x

   

  5.2.

  Munkamegfigyelés adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  6.

  Üzemeltetési tevékenységek körében

  6.1.

  Géprendszer megfigyelése adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  6.2.

  Feladattal vezetett szerkezetelemzés

   

   

  x

   

  6.3.

  Adatgyűjtés géprendszer üzemeléséről

   

   

  x

   

  7.

  Vizsgálati tevékenységek körében

  7.1.

  Geometriai mérési gyakorlat

   

   

  x

   

  8.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  8.1.

  Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés

   

   

  x

   

  8.2.

  Szolgáltatási napló vezetése

   

   

  x

   

  8.3.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

   

   

  x

   

  8.4.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

   

   

  x

   
   1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

    Download 1.81 Mb.
  1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A tantárgy értékelésének módja

  Download 1.81 Mb.