• 2. Farmatsevtika sohasida axborotlarning xavfsizligi. Axborotlarni himoyalash usullari.
 • 3. Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Axborotlarni hujjatlar shaklida tahrirlash tеxnologiyasi.
 • 4. Farmasevtika va tibbiyot sohasida axborotlarni taqdimotlar ko`rinishida shakllantirish tеxnologiyasi. Taqdimot tеxnologiyalari imkoniyatlarini sohaga samarali tadbiq etish yo`llari.
 • Adabiyotlar
 • 8. Malumotlarni strukturalash va malumotlar modеllari. Malumotlar bazasini iеrarxik, rеlyatsion va obеktga yo`naltirilgan modеllari. Markazlashtirilgan va taqsimlangan malumotlar bazalari
 • 9. Dorixona omborlaridagi ma’lumotlar bo’yicha so’rovlar, hisobotlarni shakllantirish.
 • 10. Kompyutеr tarmoqlari va uning turlari. Simli va simsiz tarmoq.
 • 11. Internet. Internetda interaktiv xizmatlar. Elеktron pochta xizmati.
 • 12. Farmatsevtik qidiruv tizimlari. Ma’lumotlarni qayta ishlash
 • 13. Farmatsevtik masalalarning algoritmlari va ularning turlari
 • 14. Farmatsevtik masalalarini kompyuterda yechish bosqichlari.
 • 15. Farmasevtik a sanoati korxonalarida, dorixona myassasalarida, mytaxassislik fanlari kimyo-biologik masalalarni yechishda amaliy dasturiy paketlardan foydalanish.
 • 16. Amaliy dasturiy paketlarlar tizimida ma’liumotlarni qayta ishlash.
 • 17. HTML tili asoslari. Web-sahifa yaratish usullari.
 • 18. Giperbog’lanishlar.
 • Ma’ruza mavzulari Soat
 • Jami: 36
 • M a ’ ruza ma vzular i Fanning bo ’ limi va mavzusi , ma ruza mazmuni
 • I-bob. Kompyuterning apparatli va dasturiy ta`minoti
 • II-bob. Ma’lumotlarni qayta ishlash
 • III-bob. Internet tarmoqi
 • IV-bob. Algoritm va dasturlash
 • Toshkent farmasevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi informatika
  Download 3.6 Mb.
  bet3/32
  Sana25.03.2019
  Hajmi3.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32

  Ma’ruza mavzulari

  1. “Informatika va axborot texnologiyalari” fanining rivojlanishi asosiy bosqichlari. Zamonaviy informatika tushunchasi va mohiyati. Uni vujudga kelishi va rivojlanishi, asosiy bosqichlari. Zamonaviy Informatika tushunchasi. O’zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning O’zbekistonning 2002-2010 yillari “Kompyuterlashtirish va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish dasturi”, O’zbekiston Respublikasining "Ta’lim to‘grisida"gi Qonuni, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, O’zbekiston Respublikasining “Elektron hukumat to‘g‘risida”gi qonuni, O’zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “O’zbekiston Respublikasi Hukumatining ayrim qarorlariga pedagogik faoliyat samaradorligi va sifatini oshirish bilan bog‘liq o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish to‘g‘risida” 2015 yil 25 avgustdagi 246-son to‘g‘risidagi qarorlarining ushbu fanni o‘qitishdagi roli va ahamiyati.  Informatika va axborot texnologiyalari fani tarixi va rivojlanish bosqichlari. Informatikaning asosiy tushunchalari va o’rganish usullari. Elektron hisoblash mashinalari (EHM), ularning ishlash prinsipi. Kompyuter texnologiyalari, avlodlari va turlari. Axborotning o’lchov birliklari. Sanoq sistemalar. Ilm-texnika va tibbiyotning rivojlanishida informatikaning ahamiyati.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A3, A4.

  2. Farmatsevtika sohasida axborotlarning xavfsizligi. Axborotlarni himoyalash usullari. Antivirus dasturlari. Kompyutеr tеxnikasi bilan ishlashda tеxnika havfsizligi va gigiеnasi. Ma'lumot kiritish qurilmalari bilan ishlash asoslari. Fon Neyman arxitekturasi. Kompyuter tizimi,umumiy tushuncha ( elementlari, ishlash qoidalari, misollar). Shaxsiy kompyutеrlar haqida umumiy ma'lumotlar. Axborot jarayonlarining apparat ta'minoti va tashkil etuvchilari (kompyutеr, sеrvеr, supеr kompyutеr va mеynfrеymlar). Mobil vositalar. Zamonaviy kompyutеrlarning arxitеkturasi va tarkibiy tuzilmasi. Axborotlarga ishlov bеrish, kiritish va chiqarish qurilmalari va ularning tavsifi. Aloqa va kommunikatsiya vositalari. Axborot tashuvchi va saqlovchi vositalar. Xotira va uning turlari. Opеrativ xotirani tashkil etish va boshqarish usullari. Tashqi xotirani tashkil etish va boshqarish usullari.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4,Q1,Q3.

  3. Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Axborotlarni hujjatlar shaklida tahrirlash tеxnologiyasi. Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Axborotlarni hujjatlar shaklida tahrirlash tеxnologiyasi. Matn protsеssorlari yordamida murakkab, rasmiy va elеktron hujjatlarni shakllantirish. Soha va idoraviy axbortlarni yaratish va ishlov bеrishda optimal uslublarni qo`llash. Avtomatlashtirilgan vositalar va shablonlar. Mundarijalar, kolontitullar, ko`chirmalar va gipеrbog`lanishlarni shakllantirish. Hujjatlar ustida jamoa bo`lib ishlash. Hujjat xususiyatlarini va sahifa paramеtrlarini sozlash.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A2, A3,Q1.

  4. Farmasevtika va tibbiyot sohasida axborotlarni taqdimotlar ko`rinishida shakllantirish tеxnologiyasi. Taqdimot tеxnologiyalari imkoniyatlarini sohaga samarali tadbiq etish yo`llari. Axborotlarni taqdimotlar ko’rinishida shakllantirish texnologiyasi. Taqdimot texnologiyalari imkoniyatlarini sohaga samarali tadbiq etish yo’llari. Taqdimotlar yaratishda konstruktorlar, maketlar va shablonlardan optimal foydalanish. Taqdimotda turli ob’ektlarni joylashtirish.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A2, A3,Q1.

  5. Farmasevtika va tibbiyot masalalaridagi ma’lumotlarni elеktron jadvallarga kiritish. Ma’lumotlarni qayta ishlashda jadval protsеssorlarning funktsional imkoniyatlaridan optimal foydalanish. Statistik ma’lumotlarni qayta ishlashda formula va standart funktsiyalardan oqilona foydalanish yo`llari.Elektron jadvallarni qayta ishlashda jadval prosessorlarning funksional imkoniyatlaridan optimal foydalanish. Formula va standart funksiyalar, ulardan oqilona foydalanish yo’llari. Tibbiyot masalalarida EJ.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A2, A3,A4,Q1.

  6. Farmasevtika sohasiga oid jadval ma'lumotlarini guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash. Farmasevtika va tibbiyot masalalarining diagramma va grafiklarini yaratish. Umumlashgan elеktron jadvallar bilan ishlash tеxnologiyasi.Diagrammalar ustida ishlash. Grafik va diagrammalarni shakllantirish va ularni bezash. Elektron jadvallarda axborotlarni ximoyalash. Shablonlardan foydalanish. Elektron jadvallarda axborotlarni ximoyalash. Elektron jadval fayllari xususiyatlarini va chop etish parametrlarini sozlash.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A2, A3,A4,Q1.

  7. Farmatsevtika faoliyatidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirish usullari. Ma'lumotlar bazasi turlari. Ma'lumotlar bazasining asosiy ob'еktlari. Ma’lumotlar bazasi. Ma’lumotlar bazasi turlari va axborot tizimlarini qurishdagi roli. Ma’lumotlarni strukturalash va ma’lumotlar modellari. Ma’lumotlar bazasini ieraraxik, relyasion va ob’ektga yo’naltirilgan modellari. Ma’lumotlar bazasining asosiy ob’ektlari. Ma’lumotlar bazasini tashkil etish usullari. Ma’lumotlar bazasini boshqarish tizimlari (MBBT). MBBT funksional imkoniyatlari.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A2, A3,A4,Q1.

  8. Ma'lumotlarni strukturalash va ma'lumotlar modеllari. Ma'lumotlar bazasini iеrarxik, rеlyatsion va ob'еktga yo`naltirilgan modеllari. Markazlashtirilgan va taqsimlangan ma'lumotlar bazalari.Ma’lumotlar bazasi strukturasini yaratish, tahrirlash va ishlov berish. MBBTning buyruqlari to’plami. So’rovlar va SQL – so’rovlar tili. SQL so’rovlar yaratish. Ma’lumotlar ustida amallar bajarish. Markazlashtirilgan va taqsimlangan ma’lumotlar bazalari.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A2, A3,Q1,Q4.

  9. Dorixona omborlaridagi ma’lumotlar bo’yicha so’rovlar, hisobotlarni shakllantirish. Dorixona omborlaridagi maxsulotlarni ma’lumotlar bazasini yaratish. Ma’lumotlarni tartiblash, bog’lash, so’rovlar tashkil etish, forma va hisobotlar yaratish. Ma’lumotlar bazasi turlari. Ma’lumotlarni strukturalash va ma’lumotlar modellari.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1, A2, A3,Q1,Q4.

  10. Kompyutеr tarmoqlari va uning turlari. Simli va simsiz tarmoq. Kompyuter tarmoqlari va uning turlari. Simli va simsiz tarmoq. Kompyuter tarmoqlari va ularning moxiyati. Telemedisina. Kompyuterlarning bir biri bilan bog’lanishi. Lokal, mintaqaviy va global tarmoqlar. Kompyuter tarmoqlari strukturasi. Kompyuter tarmoqlari arxitekturasi. Simli va simsiz tarmoqlar (Wi-Fi, Wi-MAX). Tarmoqning apparat va dasturiy ta’minoti. Server klient texnologiyasi. Kompyuter tarmog’i protokollari.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Muammoli ta`lim”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4,Q2,Q3.

  11. Internet. Internetda interaktiv xizmatlar. Elеktron pochta xizmati. Kompyuter tarmoqlarida manzil tushunchasi. Ma’lumotlarni uzatish va qabul qilish. Kompyuter tarmoqlarining apparat va dasturiy ta’minoti. Server-klient texnologiyasi. Tarmoq resurslari va ulardan umumiy foydalanish. Internet va internet tushunchasi. Internetga bog’lanish usullari. Internetda adres tushunchasi va uning turlari, veb saytlar va ularning turlari. Veb sahifa va uning tuzilishi. Veb brouzerlar va ularning imkoniyatlari. Veb-dasturlash va internet resurslarini yaratish asoslari. Internetda interaktiv xizmatlar. Elektron pochta xizmati. Pochta serverlari klientlari, qayd yozuvi va elektron pochta manzili. Xabarlar bilan ishlash. Xabarlarga fayllarni bog’lash.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Mushohadali vaziyat”.

  Adabiyotlar: A1, A3,Q2,Q3.

  12. Farmatsevtik qidiruv tizimlari. Ma’lumotlarni qayta ishlash Internet tarmog’i qidiruv tizimlari. Axborotlarni qidirish usullari. Internet axborot resurslari. Giperbog’lanish. Domen tushunchasi. Internet xizmatlari: WWW, FTP, xosting, konferensiya va proksi. IP texnologiyalari (telefoniya va TV). Mobil internet texnologiyalari. Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish. Elektron pochta xizmati. Pochta serverlari klientlari, qayd yozuvi va elektron pochta manzili. Xabarlar bilan ishlash. Xabarlarga fayllarni bog’lash. Farmasevtik qidiruv tizimlari

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “Mushohadali vaziyat”.

  Adabiyotlar: A1, A2, A3,Q1.

  13. Farmatsevtik masalalarning algoritmlari va ularning turlari. Kompyuterda masala yechishning asosiy bosqichlari. Algoritmlash asoslari. Algoritm haqida tushuncha. Algoritm xossalari. Algoritmni ifodalash usullari. Chiziqli, tarmoqlanuvchi, takrorlanuvchi va umumlashgan algoritmlar.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “ Mushohadali masala”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4

  14. Farmatsevtik masalalarini kompyuterda yechish bosqichlari. Masalani qo’yish va uning matematik modelini yaratish. Yechish usulini tanlash.Masala algoritmini ishlab chiqish. Proggammalash. Programmani kiritish va xatoliklarni tuzatish.Masalani kompyuterda yechish va olingan natijalarni taxlil qilish.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “ Mushohadali masala”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4

  15. Farmasevtika sanoati korxonalarida, dorixona myassasalarida, mytaxassislik fanlari kimyo-biologik masalalarni yechishda amaliy dasturiy paketlardan foydalanish. Amaliy dasturiy paketlarlar tizimining asosiy tushunchalari. elementlari, ularda ishlash texnologiyasi.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “ Mushohadali masala”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4

  16. Amaliy dasturiy paketlarlar tizimida ma’liumotlarni qayta ishlash. Mathcad, avtocad amaliy dasturiy paketlarlar imkoniyatlari. Ma’lumotlarni qayta ishlash. Grafik va sirtlarni chizish. Mutasassislik fanlarida o’tiladigan masalalarni yechish usullari.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “ Mushohadali masala”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4

  17. HTML tili asoslari. Web-sahifa yaratish usullari. Html teglari, imkoniyatlari. Sarlafha teglari. Ranglar berish. Web-sahifa yaratish texnologiyasi.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “ Mushohadali masala”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4

  18. Giperbog’lanishlar. Gipermatn. Gipermurojaat. Gipermatn y yaratish texnologiyasi.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyasi: “Klaster”, ”Aqliy hujum”, “Baliq skleti”, “ Mushohadali masala”.

  Adabiyotlar: A1,A3, A4
  Informatika va informatsion texnologiyalar fani bo`yicha ma`ruza mashg`ulotlarining kalendar tematik rejasi  Ma’ruza mavzulari

  Soat

  1

  “Informatika va axborot texnologiyalari” fanining rivojlanishi asosiy bosqichlari. Zamonaviy informatika tushunchasi va mohiyati. Uni vujudga kelishi va rivojlanishi, asosiy bosqichlari.

  2

  2

  Farmatsevtika sohasida axborotlarning xavfsizligi. Axborotlarni himoyalash usullari. Antivirus dasturlari.

  2

  3

  Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Axborotlarni hujjatlar shaklida tahrirlash tеxnologiyasi.

  2

  4

  Farmasevtika va tibbiyot sohasida axborotlarni taqdimotlar ko`rinishida shakllantirish tеxnologiyasi. Taqdimot tеxnologiyalari imkoniyatlarini sohaga samarali tadbiq etish yo`llari.

  2

  5

  Farmasevtika va tibbiyot masalalaridagi ma’lumotlarni elеktron jadvallarga kiritish. Ma’lumotlarni qayta ishlashda jadval protsеssorlarning funktsional imkoniyatlaridan optimal foydalanish. Statistik ma’lumotlarni qayta ishlashda formula va standart funktsiyalardan oqilona foydalanish yo`llari.

  2

  6

  Farmasevtika sohasiga oid jadval ma'lumotlarini guruhlash, tartiblash, saralash va filtrlash. Farmasevtika va tibbiyot masalalarining diagramma va grafiklarini yaratish. Umumlashgan elеktron jadvallar bilan ishlash tеxnologiyasi.

  2

  7

  Farmatsevtika faoliyatidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirish usullari. Ma'lumotlar bazasi turlari. Ma'lumotlar bazasining asosiy ob'еktlari.

  2

  8

  Ma'lumotlarni strukturalash va ma'lumotlar modеllari. Ma'lumotlar bazasini iеrarxik, rеlyatsion va ob'еktga yo`naltirilgan modеllari. Markazlashtirilgan va taqsimlangan ma'lumotlar bazalari.

  2

  9

  Dorixona omborlaridagi ma’lumotlar bo’yicha so’rovlar, hisobotlarni shakllantirish.

  2

  10

  Kompyutеr tarmoqlari va uning turlari. Simli va simsiz tarmoq.

  2

  11

  Internet. Internetda interaktiv xizmatlar.Elеktron pochta xizmati.

  2

  12

  Farmatsevtik qidiruv tizimlari. Ma’lumotlarni qayta ishlash

  2

  13

  Farmatsevtik masalalarning algoritmlari va ularning turlari.

  2

  14

  Farmatsevtik masalalarini kompyuterda yechish bosqichlari.

  2

  15

  Farmasevtika sanoati korxonalarida, dorixona myassasalarida, mytaxassislik fanlari kimyo-biologik masalalarni yechishda amaliy dasturiy paketlardan foydalanish. Amaliy dasturiy paketlarlar tizimining asosiy tushunchalari.

  2

  16

  Amaliy dasturiy paketlarlar tizimida ma’liumotlarni qayta ishlash.

  2

  17

  HTML tili asoslari. Web-sahifa yaratish usullari.

  2

  18

  Giperbog’lanishlar.

  2
  Jami:

  36


  Maruza mavzulari

  Fanning bolimi va mavzusi, ma'ruza mazmuni

  Ajratilgan soat
  I-bob. Kompyuterning apparatli va dasturiy ta`minoti
  1

  Informatika” fanining rivojlanishi asosiy bosqichlari.

  2

  2

  Farmatsevtika sohasida axborotlarning xavfsizligi. Axborotlarni himoyalash usullari. Antivirus dasturlari.

  2
  II-bob. Ma’lumotlarni qayta ishlash
  3

  Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Matn prosessorlari.

  2

  4

  Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Elektron jadvallar.

  2

  5

  Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Elektron jadvallar.

  2

  6

  Tibbiyot va farmasevtika sohasida ishlatiladigan axborotlarga ishlov bеrish. Taqdimot dasturlari.

  2

  7

  Ma’lumotlar bazalari va ularni boshqarish tizimlari. Farmatsevtika faoliyatidagi ma'lumotlar bazasini shakllantirish usullari. Ma'lumotlar bazasi turlari. Ma'lumotlar bazasining asosiy ob'еktlari.

  2

  8

  Ma’lumotlar bazalari va ularni boshqarish tizimlari.

  2

  9

  Ma’lumotlar bazalari va ularni boshqarish tizimlari.

  2
  III-bob. Internet tarmoqi
  10

  Kompyutеr tarmoqlari va uning turlari. Simli va simsiz tarmoq.

  2

  11

  Internet. Internetda interaktiv xizmatlar.Elеktron pochta xizmati.

  2

  12

  Farmatsevtik qidiruv tizimlari. Ma’lumotlarni qayta ishlash

  2
  IV-bob. Algoritm va dasturlash
  13

  Farmatsevtik masalalarning algoritmlari va ularning turlari.
  14

  Farmasevtika sanoati korxonalarida, dorixona myassasalarida, mytaxassislik fanlari kimyo-biologik masalalarni yechishda amaliy dasturiy paketlardan foydalanish.

  2

  15

  Amaliy dasturiy paketlarlar tizimida ma’liumotlarni qayta ishlash.

  2

  16

  Axborot jarayonlarini algoritmlash va dasturlashtirish. Dasturlash texnologiyalari.

  2

  17

  HTML tili asoslari.

  2

  18

  Giperbog’lanishlar.

  2
  JAMI

  36


  Download 3.6 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
  Download 3.6 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Toshkent farmasevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi informatika

  Download 3.6 Mb.