• Ma`ruza mashg`ulotlari. Davlat va huquq nazariyasining kelib chiqishi va rivojlanishi. Ma’muriy huquq asoslari
 • Fuqarolik huquq i asoslari . Iste’molchilarning asosiy huquqlari va ularning himoya qilinishining maqsad va vazifalari.
 • Mexnat xuquqi asoslari. Oila xuquqi.
 • Jinoiy huquq asoslari.
 • Tabiatni muhofaza qilish huquqi. Xalqaro huquq asoslari
 • O‘ zbekiston konstitutsiya sini vujudga kelishiga ta`sir etgan omillar . Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari.
 • Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi
  Download 3.56 Mb.
  bet1/18
  Sana23.12.2019
  Hajmi3.56 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

  O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI

  TOSHKENT FARMATSEVTIKA INSTITUTI

  IJTIMOIY FANLAR KAFEDRASI

  «Tasdiqlayman»

  o‘quv ishlari bo‘yicha

  prorektor S.U.Aliev

  _____________________

  «___» ________2016 yil

  FARMATSIYA, KASBIY TA’LIM, SANOAT FARMATSIYASI VA BIOTEXNOLOGIYA YO‘NALISHLARI UCHUN

  «HUQUQSHUNOSLIK.O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

  KONSTITUTSIYASINI O‘RGANISH» FANIDAN

  O‘QUV-USLUBIY MAJMUASI

  Tuzuvchi: F.A.ABDULLAEVA

  TOSHKENT-2016

  Tuzuvchi: Ijtimoiy fanlar kafedrasining katta o‘qituvchisi F.A.Abdullaeva

  Taqrizchi: i.f.n. K.K.Ismailov

  Ta’lim texnologiyasini ishlab chiqishda toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professor-o‘qituvchilari tomonidan yaratilgan “ta’limda innovatsion texnologiyalar” (loyiha muharriri i.f.d. prof. bekmurodov a.sh., p.f.n. dots. golish l.v) uslubiy qo‘llanmasidan hamda “pedagogik texnologiya va pedagogik maxorat” malaka oshirish kursida olingan bilimlardan foydalanildi.

  MUNDARIJA

  1. Ishchi dastur.............................................................................................................................

  2. Sillabus…......……………………….........................………………….................................

  3. Fanni o‘qitishda foyidalanadigan ta’lim metodlari........................................................

  4. Nazariy materiallar................................................................................................................

  5. Amaliy mashg‘ulotlar uchun materiallar................................................................................

  6. Keyslar banki...........................................................................................................................

  7. Mustaqil ta’lim mavzulari....................................................................................................

  8. Test savollari..........................................................................................................................

  9. Glossariy..................................................................................................................................

  10. Foyidalanilgan adabiyotlar.................................................................................................
  1. ISHCHI DASTUR

  Kirish

  O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasi o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asosiy prinsiplarini, fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlarini, jamiyat va shaxs o‘rtasidagi munosabatlarini, jamiyatning iqtisodiy asoslarini, respublikamizning ma’muriy, hududiy va davlat tuzilishini, saylov tizimini, davlat xokimyati, oliy va mahalliy organlarning tuzilishi,ularning vakolatlari va jamiyatning asosiy yo‘nalishlarini talabala va xuquqshunoslik fani bo‘yicha mazkur ishchi dastur 2013 yilda toshkent farmatsevtika institutining “ijtimoiy fanlar” kafedrasi tomonidan qo‘shimchalar kiritilgan holda qayta ishlab chiqilgan.

  Ishchi dastur ma’ruza va seminar mashg‘ulotlari rejalari hamda kursning har bir mavzusi bo‘yicha o‘rganish tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxatini o‘z ichiga oladi. Seminar mashg‘ulotlari bo‘yicha adabiyotlar ma’ruza mashg‘ulotlarida tavsiya etilgan adabiyotlarni to‘ldiradi.

  Mazkur ishchi dasturning alohida belgilari quydagilar hisoblanadi:  O‘zbekiston respublikasi prezidenti islom karimovning o‘zbekiston respublikasi oliy majlisi qonunchilik palatasi va senatining qo‘shma majlisidagi mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi”ga doir ma’ruzasi, o‘zbekiston konstitutsiyasining 20 yilligiga bag‘ishlangan ma’ruzalarida berilgan fikr va tavsiyalarning asosiy mazmuni aks etgan.

  Prezidentimiz tomonidan ko‘rsatib o‘tilgan konstitutsiya va huquqiy madaniyatni chuqur bilgan zamonaviy, salohiyatli etuk kadrlarni etkazishda va hozirda mavjud muammolar hamda ularni hal etish yo‘llarini talabalarga yanada kengroq o‘rgatish masalalaridan kelib chiqilgan.

  Shuningdek, prezident islom karimovning “yuksak ma’naviyat – engilmas kuch” nomli asarida ko‘rsatilgan masalalarga ham e’tibor qaratilgan.

  Fan bo‘yicha mashg‘ulot olib boruvchi o‘qituvchilar tasdiqlangan ishchi dastur asosida ish yuritishlari, ya’ni unda qo‘yilgan savollarni ochib berishlari, ularning talabalar tomonidan o‘zlashtirilishiga erishishlari, ishchi dastur talabalariga muvofiq holda ma’ruza matnlari, uslubiy ishlanmalar, taqvimiy-mavzular rejalari va boshqa uslubiy materiallar tayyorlashlari lozim.

  O‘qituvchilar ishchi dastur talabalari doirasida zarur bilimlarni har bir talabaga etkazish hamda o‘quv materiallari ular tomonidan o‘zlashtirishini nazorat qilishning usul va vositalarini har bir fakultet, mutaxassislik, guruhning xususiyati va talabaning qobiliyatidan kelib chiqqan holda mustaqil tanlashlari mumkin.

  Huquqshunoslik. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini organish fanining

  Maqsadi va vazifalari.

  Talabalarda o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasining asosiy qonun sifatida jamiyat va davlat hayotida tutgan o‘rnini, fuqarolarning huquq va erkinliklari hamda burchlarini, konstitutsiyaviy qonunlar va huquq manbalarining xususiyatlari to‘g‘risidagi tasavvurlarini shakllantirish, davlat va huquqning kelib chiqishi, jamiyat taraqqiyotida ularning o‘rni, davlat xokimiyati va boshqaruv organlarining faoliyati, prinsiplari haqida, ma’muriy, fuqarolik, mehnat, turar-joy, oila, tabiatni muhofaza qilish jamiyati va jazo to‘g‘risidagi qonunlari, qonunchilikning asosiy tomonlari, uni yanada mustahkamlash vazifalarini nazarda tutadi. Undan tashqari nazariy asoslashlar, davlat va huquq tushunchalari, huquq sohalarining xukumatlari, maqsadi va vazifalari to‘g‘risida ma’lumotlar beriladi.

  Rga o‘rgatishdan iboratdir.

  Fan bo‘yicha talabalarning bilimiga, o‘quviga, ko‘nikmasiga qo‘yiladigan talablar.

  Xuquqshunoslik.o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o’rganish fani bo‘yicha talabalar konstitutsiyaviy qoidalar, joriy qonunlar, prezident farmon va farmoyishlari, vazirlar mahkamasi tomonidan qabul qilingan qarorlar, sud hukmlari, qarorlari, ajrimlari, xullas, mavjud hamma yuridik aktlarni har tomonlama tahlil qiladilar va konstitutsiyaning har bir moddasinisharhlash asosida o‘rganadilar.

  Fanning boshqa o`quv rejasidagi boshqa fanlar bilan o`zaro bog`liqligi va uslubiy jihatidan ketma- ketligi.

  Xuquqshunoslik.o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o’rganish fani o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasining jamiyatdagi o‘rni va ahamiyatini ma’no va mazmuni, huquqiy ong, huquqiy madaniy, asosiy qonunni mukammal o‘zlashtirish va bilim berish bilan bevosita «konstitutsiya asoslari», «davlat va huquq asoslari» fanining huquqiy hujjatlarni tahlil qilinishi bilan, «o‘zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti» fanining demokratik institutlarni joriy etilishi bilan, «huquq asoslari», «inson huquqlari», «o‘zbekiston respublikasi qonunchilik asoslari» fanlarining konstitutsiyaviy tahlil qilinishi bilan bog‘liq.

  Fanni o‘qitishda zamonaviy axborot va pedagogik texnologiyalar.

  xuquqshunoslik.o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o’rganish o‘qitishda axborot texnologiya vosiatalarini qo‘llash ehtiyojidan kelib chiqib, unda hozirgi zamon kompyuter texnologiyalaridan internet halqaro axborot tizimlarini tadbiq etishda www.lex.uz, www.pres-servis.uz, www.gov.uz, www.rambler.ru, www.lib.ru, www.sita.com saytlaridagi ma’lumotlardan foydalangan holda mavzularga joriy etish mumkin. bundan tashqari, undan ko‘rgazmali sxemalar, slaydlar, diammalar, videodasturlarni ishlatish maqsadga muvofiq. amaliy mashg‘ulot darsining «inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari» mavzusida «klaster» hamda «bumerang» texnologiyalaridan foydalanish, «o‘zbekistonda jamiyat va shaxs munosabatlarining konstitutsiyaviy asoslari» mavzusida «veer» va «loyiha» texnologiyalaridan foydalanish, «o‘zbekiston respublikasining ma’muriy hududiy va davlat tuzilishi» mavzusida «blits» hamda «aqliy hujum» texnologiyalaridan foydalanish, «o‘zbekiston respublikasida davlat hokimyatini tashkil etishning konstitutsiyaviy asoslari» mavzusida «klaster» hamda «3ga -4» texnologiyalaridan foydalanish, «o‘zbekiston respublikasi prezidentining konstitutsiyaviy maqomi», «vazirlar maxkamasi – o‘zbekiston respublikasining hukumati» mavzularida «agar men…» texnologiyasidan foydalanish mumkin.

  “xuquqshunoslik.o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o’rganish ” fanidan loyihalashtirishda quyidagi asosiy konseptual yondoshuvlardan foydalaniladi:

  shaxsga yo‘naltirilgan ta'lim.bu ta'lim o‘z mohiyatiga ko‘ra ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilarini to‘laqonli rivojlanishlarini ko‘zda tutadi. bu esa ta'limni loyihalashtirilayotganda, albatta, ma'lum bir ta'lim oluvchining shaxsini emas, avvalo, kelgusidagi mutaxassislik faoliyati bilan bog‘liq o‘qish maqsadlaridan kelib chiqqan holda yondoshilishni nazarda tutadi.

  tizimli yondoshuv. ta'lim texnologiyasi tizimning barcha belgilarini o‘zida mujassam etmog‘i lozim: jarayonning mantiqiyligi, uning barcha bo‘g‘inlarini o‘zaro bog‘langanligi, yaxlitligi.

  Faoliyatga yo‘naltirilgan yondoshuv. Shaxsning jarayonli sifatlarini shakllantirishga, ta'lim oluvchining faoliyatni aktivlashtirish va intensivlashtirish, o‘quv jarayonida uning barcha qobiliyati va imkoniyatlari, tashabbuskorligini ochishga yo‘naltirilgan ta'limni ifodalaydi.

  Dialogik yondoshuv. Bu yondoshuv o‘quv munosabatlarini yaratish zaruriyatini bildiradi. Uning natijasida shaxsning o‘z-o‘zini faollashtirishi va o‘z-o‘zini ko‘rsata olishi kabi ijodiy faoliyati kuchayadi.

  Hamkorlikdagi ta'limni tashkil etish.demokratik, tenglik, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi faoliyat mazmunini shakllantirishda va erishilgan natijalarni baholashda birgalikda ishlashni joriy etishga e'tiborni qaratadi.

  Muammoli ta'lim.ta'lim mazmunini muammoli tarzda taqdim qilish orqali ta'lim oluvchi faoliyatini aktivlashtirish usullaridan biri. Bunda ilmiy bilimni o'ektiv qarama-qarshiligi va uni hal etish usullarini, dialektik mushohadani shakllantirish va rivojlantirishni, amaliy faoliyatga ularni ijodiy tarzda qo‘llashni mustaqil ijodiy faoliyati ta'minlanadi.

  Axborotni taqdim qilishning zamonaviy vositalari va usullarini qo‘llash - yangi kompyuter va axborot texnologiyalarini o‘quv jarayoniga qo‘llash.

  O‘qitishning usullari va texnikasi. Ma'ruza (kirish, mavzuga oid, vizuallash), muammoli ta'lim, keys-stadi, pinbord, paradoks va loyihalash usullari, amaliy ishlar.

  O‘qitishni tashkil etish shakllari:dialog, polilog, muloqot hamkorlik va o‘zaro o‘rganishga asoslangan frontal, kollektiv va guruh.

  O‘qitish vositalari:o‘qitishning an'anaviy shakllari (darslik, ma'ruza matni) bilan bir qatorda – kompyuter va axborot texnologiyalari.

  Kommunikatsiya usullari:tinglovchilar bilan operativ teskari aloqaga asoslangan bevosita o‘zaro munosabatlar.

  Teskari aloqa usullari va vositalari:kuzatish, blits-so‘rov, oraliq va joriy va yakunlovchi nazorat natijalarini tahlili asosida o‘qitish diagnostikasi.

  Boshqarish usullari va vositalari:o‘quv mashg‘uloti bosqichlarini belgilab beruvchi texnologik karta ko‘rinishidagi o‘quv mashg‘ulotlarini rejalashtirish, qo‘yilgan maqsadga erishishda o‘qituvchi va tinglovchining birgalikdagi harakati, nafaqat auditoriya mashg‘ulotlari, balki auditoriyadan tashqari mustaqil ishlarning nazorati.

  Monitoring va baholash:o‘quv mashg‘ulotida ham butun kurs davomida ham o‘qitishning natijalarini rejali tarzda kuzatib borish. Kurs oxirida test topshiriqlari yoki yozma ish variantlari yordamida tinglovchilarning bilimlari baholanadi.

  Xuquqshunoslik.o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o’rganish jarayonida kompyuter texnologiyasidan, “yexcel” elektron jadvallar dasturlaridan foydalaniladi. Ayrim mavzular bo‘yicha talabalar bilimini baholash test asosida va kompyuter yordamida bajariladi. “internet” tarmog‘idagi rasmiy iqtisodiy ko‘rsatkichlaridan foydalaniladi, tarqatma materiallar tayyorlanadi, test tizimi hamda tayanch so‘z va iboralar asosida oraliq va yakuniy nazoratlar o‘tkaziladi.

  Xuquqshunoslik.o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o’rganish fanidan mashg`ulotlarning mavzular va soatlar bo`yicha taqsimlanishi.


  mavzuning nomi

  Jami

  Ma`ruza

  Amaliy

  Tmi

  Umu

  Soat


  1

  Davlat va huquq nazariyasining kelib chiqishi va rivojlanishi. Ma’muriy huquq asoslari.

  4

  2

  2

  3

  7

  2

  Fuqarolik huquqi asoslari.

  iste’molchilarning asosiy huquqlari va ularning himoya qilinishining maqsad va vazifalari.
  4

  2

  2

  3

  7

  3

  Mexnat xuquqi asoslari. Oila xuquqi.

  4

  2

  2

  3

  7

  4

  Jinoiy huquq asoslari

  4

  2

  2

  3

  7

  5

  Tabiatni muxofaza qilish huquqi.

  Xalqaro huquq asoslari
  4

  2

  2

  3

  7

  6


  O‘zbekistonkonstitutsiyasining vujudga kelishiga ta’sir etgan omillar.o‘zbekistonda inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari.

  4


  2


  2


  3


  7

  7


  Jamiyatning iqtisodiy negizlari. Jamiyat va shaxsning o‘zaro munosabatlari.o‘zbekiston respublikasining milliy davlat va ma’muriy hududiy tuzilishi.

  4


  2


  2


  3

  7


  8

  Oliy majlis–o‘zbekiston respublikasining parlamenti

  4

  2

  2

  3

  7

  9


  O‘zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining konstitutsiyaviy-huquqiy holati vazirlvar mahkamasi – o‘zbekiston respublikasining hukumati.

  4

  2

  2

  4

  8
  Jami

  36

  18

  18

  28

  64

  Asosiy qism: fanning uslubiy jihatdan uzviy ketma-ketligi

  Asosiy qismda (ma'ruza) fanni mavzulari mantiqiy ketma-ketlikda keltiriladi. Har bir mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va tezislar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo‘yicha talabalarga dts asosida yetkazilishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar to‘la qamrab olinishi kerak.

  asosiy qism sifatiga qo‘yiladigan talab mavzularning dolzarbligi, ularning ish beruvchilar talablari va ishlab chiqarish ehtiyojlariga mosligi, mamlakatimizda bo‘layotgan ijtimoiy-siyosiy va demokratik o‘zgarishlar, iqtisodiyotni erkinlashtirish, iqtisodiy-huquqiy va boshqa sohalardagi islohatlarning ustuvor masalalarini qamrab olishi hamda fan va texnologiyalarning so‘ngti yutuqlari e'tiborga olinishi tavsiya etiladi

  Ma`ruza mashg`ulotlari.

  Davlat va huquq nazariyasining kelib chiqishi va rivojlanishi. Ma’muriy huquq asoslari

  Mazmuni.huquqshunoslik fanio‘rganish kursining tushunchasi va predmeti. Huquqshunoslik fanini o‘rganish kursining metodologik asoslari. Huquqshunoslik fanini o‘rganish kursining manbalari. Huquqshunoslik fanini o‘rganish kursining vazifalari.

  Huquqshunosliktushunchasi, mohiyati va belgilari.davlat va huquq nazariyasining kelib chiqishi va rivojlanishi. Huquqshunoslik fanining funksiyalari, shakllari, asosiy xususiyatlari, turlari, uning ijtimoiy va huquqiy fanlar tizimida tutgan o‘rni va ahamiyati.huquqshunoslik fanining tamoyillari.

  ma’muriy xuquq, uning predmeti, manbalari, prinsiplari, vazifalari, ma’muriy xuquq sub’ektlari, ma’muriy huquqbuzarlik, ma’muriy jazo turlari, ularni qo‘llanish qoidalari hamda davlat boshqaruv organlarining jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozning ta’sirini kamaytirish va uning oqibatlarini bartaraf etishdagi ishtiroki, huquqdagi umumiy tushunchalarni shakllantirish va chuqurlashtirish.  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari:dialogik yondoshuv, suhbat, ma`ruza-hikoya, bahs- munozara, videousul

  Adabiyotlar ro‘yxati: 6.1.1,6.2.1, 6.2.2,6.2.9,6.2.14,6.3.2,6.2.9,6.3.5  Fuqarolik huquqi asoslari. Iste’molchilarning asosiy huquqlari va ularning himoya qilinishining maqsad va vazifalari.

  Fuqarolik huquqi, huquq umumiy tushunchalari,fuqarolik huquqi va burchlarining vujudga kelishi, ularni amalga oshirish va himoya qilish, fuqarolarning huquq layoqati va muomala layoqati, shuningdek, iulk huquqi tushunchasi va uning shakllari, shartnoma, uning xuquqiy asoslari, majburiyatlar huquqi asoslari, majburiyat huquqi, majburiyatni bajarilishini ta’minlash hamda mualliflik va vorislik huquqi , huquqiy bilimlarni mustaxkamlash va yanada chuquqlashtirish.  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari:dialogik yondoshuv, suhbat, ma`ruza-hikoya, bahs- munozara, videousul

  Adabiyotlar ro‘yxati::6.1.2,6.1.4,6.2,6.2.5,6.2.3, 6.2.11, 6.2.8,6.3.9,6.3.10,6.3.11, 6.3.12, 6.3.13.  Mexnat xuquqi asoslari. Oila xuquqi.

  Mehnat huquqining predmeti, sub’ektlari,ularning huquq va majburiyatlari, aholini ish bilan t’minlash, jamoa shartnomasi, jamoa kelishuvi, ish va dam olish vaqti, ish haqi, mehnat muhofazasi, mehnat intizomi, mehnat nizolari, davlat ijtimoiy sug‘urtasi, jahon iqtisodiy inqirozi davrida yangi ish o‘rinlarini yaratish muoammolari borasidagi bilimlarini shakllantirish.

  Oila, oila huquqi predmeti, huquq tushunchasi, manbalari yoritib berilishi. Nikoh tuzish va nikohni tugatish tartibi, uning huquqiy asoslari, ota-ona hamda bolalarning huquqlari va bir birlari oldidagi majburiyatlari, vasiylik va homiylik tushunchalari, aliment puli muammolari borasida bilimlarni shakllantirish.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari:dialogik yondoshuv, suhbat, ma`ruza-hikoya, bahs- munozara, videousul

  Adabiyotlar ro‘yxati::6.1.2,6.1.4,6.2,6.2.5,6.2.3, 6.2.11, 6.2.8,6.3.9,6.3.10,6.3.11, 6.3.12, 6.3.13.  Jinoiy huquq asoslari.

  Jinoyat huquqi predmetida huquqiy umumiy tushunchalarni yoritish, jinoyatning belgilari, turlari, tarkibi, ishtirokchilari, jinoiy jazo, uning belgilari va jazoning maqsadi. Tibbiyot sohasidagi jinoyatlar, ularga nisbatan qo‘llanadigan jazolar, ularni qo‘llash tartibi.  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari:dialogik yondoshuv, suhbat, ma`ruza-hikoya, bahs- munozara, videousul

  Adabiyotlar ro‘yxati::6.1.2,6.1.4,6.2,6.2.5,6.2.3, 6.2.11, 6.2.8,6.3.9,6.3.10,6.3.11, 6.3.12, 6.3.13.  Tabiatni muhofaza qilish huquqi. Xalqaro huquq asoslari

  ekologiya huquqining tushunchasi, hususiyatlari, umumiy ekologiya tizimida tutgan o‘rni, ekologiya huquqining tamoyillari, usullari va tizimi, ekologiya nazoratining tushunchasi, maqsadi, vazifasi va usullari, ekologik qonun hujjatlarini buzganlik uchun javobgarlik. Uning mohiyati va turlari qo‘llanadigan jazo choralari, ularni qo‘llash tartibi.

  halqaro huquqning paydo bo‘lishi va xalqaro huquq tushunchasi,xalqaro xuquq tizimi va funksiyalari, xalqaro xuquq tamoillari va o‘ziga hos hususiyatlari, halqaro shartnoma, uning tuzilishi va mazmuni.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari:dialogik yondoshuv, suhbat, ma`ruza-hikoya, bahs- munozara, videousul

  Adabiyotlar ro‘yxati::6.1.2,6.1.4,6.2,6.2.5,6.2.3, 6.2.11, 6.2.8,6.3.9,6.3.10,6.3.11, 6.3.12, 6.3.13.  O‘zbekiston konstitutsiyasini vujudga kelishiga ta`sir etgan omillar. Inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari.

  Xuquqshunoslik.o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasini o’rganish fanining tushunchasi va predmeti metodologik asoslari. Manbalari. Vazifalari.

  Konstitutsiya tushunchasi, mohiyati va belgilari. Konstitutsiya – davlatning asosiy qonuni sifatida. Konstitutsiyaning funksiyalari, shakllari. Konstitutsiyaqabul qilishning asosiy xususiyatlari. Konstitutsiya turlari, uning ijtimoiy va huquqiy fanlar tizimida tutgan o‘rni va ahamiyati. Konstitutsiya – huquqiy ong mahsuli. Konstitutsiyaning tamoyillari.

  Mustaqil o‘zbekiston konstitutsiyasini qabul qilishning tarixiy zarurati. Mustaqil o‘zbekiston konstitutsiyasining asosiy g‘oyalari va uning demokratik xususiyatlari. Mustaqil o‘zbekiston konstitutsiyasining tuzilishi. Islom karimov – o‘zbekiston respublikasi konstitutsiyasining yaratuvchisi va tashabbuskori. O‘zbekiston respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asosiy tamoyillari. O‘zbekiston respublikasi davlat mustaqilligining huquqiy asoslari. O‘zbekiston respublikasi davlat ramzlari: bayroq, madhiya va gerb. O‘zbekiston respublikasi xalqaro munosabatlarning to‘la huquqli sub’ekti. Konstitutsiya davlatning asosiy qonuni sifatida. O‘zbekiston respublikasi tashqi siyosatining asosiy prinsiplari.

  inson va fuqaro huquqlari, erkinliklari hamda burchlarining konstitutsiyaviy asoslari. Inson huquqlarining xalqaro huquqiy asoslari. Fuqarolik, fuqarolikka ega bo‘lish, fuqarolikni yo‘qotish asoslari. Shaxsiy huquq va erkinliklar tushunchasi. Siyosiy huquqlar. Iqtisodiy va ijtimoiy huquqlar. Inson huquqlari va erkinliklarining kafolatlari.

  Qo`llaniladigan ta`lim texnologiyalari:dialogik yondoshuv, suhbat, ma`ruza-hikoya, bahs- munozara, videousul .

  Adabiyotlar ro‘yxati::6.1.2,6.1.4,6.2,6.2.5,6.2.3, 6.2.11, 6.2.8,6.3.9,6.3.10,6.3.11, 6.3.12, 6.3.13.
  Download 3.56 Mb.
    1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  Download 3.56 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Toshkent farmatsevtika instituti ijtimoiy fanlar kafedrasi

  Download 3.56 Mb.