• Informacja
 • I. Od redakcji
 • Wiedzieć więcej (Treść okładki)
  Download 329.28 Kb.
  bet1/8
  Sana21.03.2017
  Hajmi329.28 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8

  Help wiedzieć więcej

  (Treść okładki)  Wiadomości rehabilitacyjne, Aktualności, Opinie, Kontrowersje

  Nr 1 (20) marzec 2016, ISNN (wydanie on-line) 2083 – 4462

  Czas na prawdziwe ubrajlowienie i udźwiękowienie świata – my zrobimy to w Polsce i u naszych sąsiadów, nikt nas w tym dziele nie zatrzyma!”

  Marek Kalbarczyk, Kraków, wrzesień 2010 podczas uroczystości otwarcia Pracowni dla Niewidomych Dzieci sfinansowanej przez Fundację Szansa dla Niewidomych

  TEMAT NUMERU:

  Bez barier. Dotyk i dźwięk  (zdj.: Dotykowy plan ZOO w Warszawie)

  Artykuły wyróżnione:

  Obiekty wymagające specjalnej adaptacji

  (zdj.: Przejście dla pieszych)

  Idealnie mieszkać  (zdj.: Mężczyzna czyta gazetę używając powiększalnika elektronicznego)

  Miasta jak z innego świata  (zdj.: Zatłoczony chodnik)

  (Stopka redakcyjna)

  Wydawca: Fundacja Szansa dla Niewidomych, Chlubna 88, 03-051 Warszawa

  Tel/fax: 48 22 827 16 18, 48 22 510 10 99

  E-mail: szansa@szansadlaniewidomych.org

  www.szansadlaniewidomych.org

  Redaktor naczelny: Marek Kalbarczyk

  Opracowanie graficzne i skład: Anna Michnicka

  Nakład wersji czarnodrukowej: 2560 egz.

  Nakład wersji brajlowskiej: 128 egz.

  Kontakt z redakcją:  help@szansadlaniewidomych.org

  Daj szansę niewidomym! Twój 1% pozwoli pokazać im to, czego nie mogą zobaczyć  (zdj.: Logotyp Organizacji Pożytku Publicznego i logotyp 1%)

  Pekao SA VI O/ W-wa nr konta:

  22124010821111000005141795

  KRS: 0000260011

  Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania, zmian stylistycznych i opatrywania nowymi tytułami artykułów nadesłanych przez autorów.

  Redakcja nie odpowiada za treść publikowanych reklam, ogłoszeń, materiałów sponsorowanych i informacyjnych.

  Publikacja dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Fundacji.

  SPIS TREŚCI  Informacja 2

  Życzenia świąteczne 2

  I. Od redakcji 3

  II. Wydarzenia 4

  III. Temat numeru 12

  Bez barier. Dotyk i dźwięk 12

  IV. Tyflomaniak 21

  Internet 21

  V. Zobaczyć więcej 24

  VI. Na moje oko 25

  Obiekty wymagające specjalnej adaptacji 25

  Idealnie mieszkać 33

  Uroki dzieł sztuki „widziane” dotykiem i słuchem. Deskrypcja i audiodeskrypcja 38

  VII. Jestem... 43

  Tyflopedagogika w praktyce
  Magdalena Różalska – tyflopedagog, Kamila Mazur – hipoterapeuta 43

  Dbając o dobro jednostki


  Wywiad z Izabelą Wałęgą przeprowadziła Magdalena Bąk 46

  Info-nowości 48

  Technologie wspomagające na CSUN 2016 48  Informacja


  Help, który trzymają Państwo w dłoniach zawiera o wiele więcej treści niż numery poprzednie. Druk dodatkowych, nadprogramowych względem dofinansowania stron, sfinansowała Fundacja Szansa dla Niewidomych.

  Życzenia świąteczne


  Wszystkim naszym Czytelnikom pragniemy złożyć najszczersze życzenia świąteczne.

  Niech w Państwa domach wraz ze Zmartwychwstałym Jezusem zawita miłość, pokój i zrozumienie.

  Oby rozkwitająca wkoło przyroda pokazała nam wszystkim, że każda przeszkoda to jedynie wyzwanie.

  Wesołego Alleluja! Życzy Fundacja Szansa dla Niewidomych


  I. Od redakcji


  Helpowe refleksje. Niwelowanie skutków inwalidztwa wzroku

  (zdj. s. 4: Bazie i pisanki)

  Co jakiś czas przedstawiamy „świat otwarty dla niewidomych”, otoczenie, w którym niewidomi i niedowidzący mogą się czuć swobodnie. Dlaczego robimy to po raz kolejny? Okazuje się, że tak jak świat przyspieszył we wszystkich dziedzinach, tak możemy obserwować zmiany i w naszej dziedzinie. Technologia nabrała takiego rozpędu, że nam (niewidomym i niedowidzącym) wypada tylko się cieszyć z faktu, że brak wzroku to coraz mniejsze nieszczęście. Zmieniają się przecież nie tylko telefony komórkowe, komputery, samochody, ale wszelkie techniczne rozwiązania. To, co było szlagierem 5, a nawet 3 lata wcześniej, staje się nieaktualne, nieatrakcyjne. Korzystamy z tego i my. W ślad za rozwojem myśli technicznej idą zmiany prawne. Są one wymogiem czasu, gdy wytwarza się rzeczy nieznane wcześniej, trzeba do tego faktu dostosować reguły postępowania. Gdy wynaleziono telewizję, musiano opracować zasady jak z niej korzystać, kto może nadawać, co można emitować, a co wykracza poza prawo. Podobnie z rozwiązaniami przeznaczonymi dla naszego środowiska. Inaczej pomaga się niewidomym, gdy można nam zaoferować jedynie białe laski i brajlowskie tabliczki do pisania, a inaczej, gdy są dostępne multimedialne terminale informacyjne, udźwiękowione smartfony albo beacony, które najprawdopodobniej staną się za chwilę najważniejszymi pomocnikami dla osób, które nie widzą, albo widząc, chcą wiedzieć więcej.

  Nowych rozwiązań jest tak wiele, że gdyby władze zdecydowały się na przekazanie większych środków na dostosowanie otoczenia do potrzeb inwalidów wzroku, zmiany byłyby rewolucyjne i wręcz rewelacyjne! Przedstawiamy więc różnorodne aranżacje otoczenia, które zasługują na uwagę. Dostosowania przeznaczone dla niewidomych i słabowidzących nie są ani skomplikowane, ani specjalnie drogie. W gruncie rzeczy ich udostępnienie nie wymaga trudnych decyzji i poważnych środków. W porównaniu z innymi problemami i wydatkami, są mniej kłopotliwe. Na przykład dostosowanie otoczenia do potrzeb inwalidów ruchu jest trudniejsze i bardziej kosztowne. Udźwiękowienie komputera, zainstalowanie bazy informacyjnej, zamontowanie ścieżek naprowadzających itd. to „pestka” w porównaniu z koniecznością wybudowania podjazdów, zainstalowania wind, czy przebudowania wejść i korytarzy, by były szersze. Oba zadania są nieodzowne i pilne, tyle że: o ile dla inwalidów ruchu robi się dużo (i słusznie), o niewidomych i niedowidzących się do tej pory zapominało. Ma to jakoby wynikać z prawa budowlanego, gdzie mówi się o dostosowaniach obiektów publicznych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza inwalidów ruchu, co jednak nie powinno skutkować dyskryminacją inwalidów wzroku. Powyższy zapis nie pomija nas bowiem, a tylko określa, że dostosowania, których wymagają „wózkowicze”, muszą być traktowane najpoważniej oraz mogą być wskazówką, jak należy podchodzić do innych grup obywateli, którzy wymagają specjalnego podejścia. I jest tak w wielu bliskich nam krajach. Dla przykładu, decyzja Rady z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych (2010/48/WE), w artykule 9 mówi:

  „Dostępność 1. Aby umożliwić osobom niepełnosprawnym samodzielne funkcjonowanie i pełne uczestnictwo we wszystkich aspektach życia, Państwa Strony podejmują odpowiednie środki w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na równych zasadach z innymi osobami, dostępu do środowiska fizycznego, środków transportu, informacji i komunikacji, w tym technologii i systemów informacyjnych i komunikacyjnych, a także do innych urządzeń i usług, powszechnie dostępnych lub powszechnie zapewnianych, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich. Środki te, obejmujące rozpoznanie i eliminację przeszkód i barier w zakresie dostępności, stosuje się między innymi do:

  a) budynków, dróg, transportu oraz innych urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych, w tym szkół, mieszkań, instytucji zapewniających opiekę medyczną i miejsc pracy;

  b) informacji, komunikacji i innych usług, w tym usług elektronicznych i służb ratowniczych.”

  Gdy odwiedzamy kraje dbające o niepełnosprawnych obywateli, widzimy jak bardzo jesteśmy „do tyłu”. Poniżej przedstawiamy rozwiązania, które są tam zastosowane. Czas na uświadomienie sobie, że u nas powinno i może być tak samo.

  Gdy w kolejnych artykułach piszemy o adaptacji do potrzeb inwalidów wzroku lub krócej – adaptacji, dostosowaniu, mamy na myśli takie wzbogacenie otoczenia, różnorodnych jego elementów (obiektów i przedmiotów, rzeczy materialnych i niematerialnych), jako o ich modyfikacji zaprojektowanej z myślą o niwelowaniu skutków inwalidztwa wzroku. Omawiamy więc poszczególne rodzaje obiektów, z którymi mają do czynienia wszyscy, a wśród nich inwalidzi wzorku. Ich przykładowe dostosowanie określamy mianem aplikacji. Aplikacje te wykorzystują rozwiązania omówione w poprzednich numerach naszego kwartalnika. Mamy nadzieję, że za jakiś czas podejmiemy ten temat ponownie i po raz kolejny będziemy mogli poinformować o takich koncepcjach, które dzisiejsze wyobrażenia na podstawie aktualnego stanu wiedzy przewrócą do góry nogami.
  Download 329.28 Kb.
    1   2   3   4   5   6   7   8
  Download 329.28 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Wiedzieć więcej (Treść okładki)

  Download 329.28 Kb.