A. A. Akayev, A. T. Kenjabayev, yo. S. Ilxamova, M. Yu. Jumaniyazova iqtisodiyotda axborot komplekslari
Download 8.25 Mb.
Pdf ko'rish
bet239/268
Sana23.02.2023
Hajmi8.25 Mb.
#43285
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   ...   268
Bog'liq
Иктисодиётда ахборот комплекслари ва технологиялари дарслик
Statistika(Oraliq) (1), Налоговый кодекс Республики Узбекистан, xkzbvdehbohboi, Blender 2.92.0, menejment, Toksanbayeva Albina sug\'urta mustaqil ishi, 3-TEZIS, 2-mavzu, psihologiya-i-alhimiya, Reading log 1 (1), Tarixiy xotirasiz kelajak yo\'q, Волейболни вужудга келиши ХАМДА ўйин қоидалари, ИШЧИ КУЧИ БОЗОРИ ВА БАНДЛИК, O\'ZBEKISTON VA JAHON HAMJAMIYATI, Doc2
"Zamonaviy informatsion texnologiyalar"
kursi 
bo'lib, u bilan Internet orqali tanishib chiqish mumkin.
Multimedia darslik
o'zida 
ko'pgina ma'lumotlarni mujassamlash bilan birga, bu ma'lumotlarni ekranda 
namoyish etadi, hamda ovoz yordamida izohlaydi. Multimedia darslikning 
hususiyati u voqea va ma'lumotlarni yaqqol aks ettiradi. Ya'ni multimedia voqea va 
ma'lumotlarni hayotiylashtiradi. Bu matn, videotasvir, multiplikatsiya, ovoz va 
musiqa yordamida amalga oshiriladi.
Masofadan 
o'qitishda
virtual 
kutubxonalar, 
sputnik 
orqali 
videokonferensiyalar, darslar
, 
Internet yordamida muloqot va informatsiya olish 
imkoniyatlari paydo bo'ldi. Bu esa o'quvchi uchun maxsus o'qish doirasini berdi. 
O'quvchining fanni o'zlashtirish tezligi va sifati keskin yaxshilandi.
Masofadan o‘qitishning yangi bir usullaridan biri bu bilim dargohlarida 
tashkil qilinadi. Bu usulda bir ma'ruzachi yuzlab borinki minglab tinglovchilarga 
bir vaqtning o‘zida ma'ruza o‘qishi va shu vaqtning o‘zida tinglovchilar bilan fikr 
almashishi, savollarga javob berishi mumkin. Bu usul yuqori texnikalardan 
samarali foydalanishni taqozo etadi. Ya'ni har bir o‘quv xonalari mikrofon, 
videokamera, video proyektor va video-audio uskunalari bilan ta'minlangan 
bo‘lishi maqsadga muvofiqdir. Bu usulda ishlash nafaqat bir bilim dargohi, nafaqat 
bir davlat, borinki butun bir davlatlar orasida ham qo‘l keladi. Ya'ni bir 
ma'ruzachini 
ma'ruzasini 
kommunikatsiya 
yordamida 
boshqa 
davlatlar 
tinglovchilari 
ham 
tinglashi 
mumkin 
bo‘ladi. 
Oddiy darslikdan elektron darslikning afzallik tomonlaridan biri u 
"intellektual" kuchga ega bo‘lishi bilan bir qatorda kerakli ma'lumotlarni o‘z 
vaqtida va joyida taqdim etish imkoniyatlari bilan farqlanadi. Elektron darslik 
ma'lum bir predmet bo‘yicha hamma tegishli o‘quv materiallarini o‘zida ifoda 
etgan bo‘lishi kerak. Uning intellektual darajada bo‘lishi esa o‘z navbatida, oddiy 
darslikka nisbatan bir qator afzalliklarni tug‘diradi. Masalan, ma'lumotlarni tez 
izlab topish, mavzularni o‘zlashtirish darajasini multimedia elementlari yordamida 
amalga oshirish va hokazo. 


443 
Har bir elektron darslik alohida ko‘rinishda bo‘lishi va ma'lum bir 
standart talabga javob berishi lozim. Avtomatlashtirilgan o‘qitish tizimlarining 
uskunaviy vositalari asosida yaratilayotgan elektron darslikning strukturasiga 
to‘xtalib o‘tamiz. 
Elektron kitobning strukturasi. Elektron darslikning bahosi uning 
mavzularida berilayotgan ma'lumotlarning mazmunini boyitishga bog‘liq. Elektron 
darslik bo‘yicha berilayotgan materiallarni quyidagi uch ko‘rinishda amalga 
oshirish mumkin: 
• matn ko‘rinishida bayon qilish. Bu yerda qog‘ozdagi darslikdan farqli 
ravishda rasmlar, grafiklar, jadvallar. Ya'ni ularning animatsiya ko‘rinishidagi 
elementlari qatnashishi mumkin; 
• elektron darslikning strukturasini tu¬shunib olishga imkoniyat 
yaratadigan vositalar orqali;
• o‘quv materiallarini savollar ko‘rinishida ifoda etish va ular asosida o‘z 
bilimini nazorat qilish vositalari bazasida; 
• elektron darslik (ED) ning strukturasi quyidagi elementlarni o‘z ichida 
ifoda etishi lozim; 
•muqova; 
•mundarija; 
•qisqacha annotatsiyasi; 
• ED ning "to‘liq bayoni" 
• ED ning qisqacha bayoni (masalan, sxema ko‘rinishida); 
• asosiy adabiyotlar va qo‘shimcha adabiyotlar ro‘yxati; 
• bilimni nazorat qilish mexanizmi; 
• matn fragmenti bo‘yicha izlash amalini bajarish; 
• mualliflar ro‘yxati va ular haqida ma'lumot;
• atamalar ro‘yxati; 
• ED bilan ishlash uchun ma'lumotlar tizimi. 
ED ning muqovasi imkoniyat darajasida chiroyli bo‘lishi kerak. Buning 
uchun uni grafika va multimedia, animatsiya kabi elementlar bilan boyitish 


444 
maqsadga muvofiq. ED ning muqovasida darslikning nomi, yuqori tashkilot haqida 
ma'lumot (masalan, vazirlik), mualliflik huquqi, yaratilgan vaqti, ED ni yaratgan 
tashkilotning nomi, mualliflari haqida qisqacha ma'lumot. Bu ma'lumotlarni 
ma'lum bir qismi (mualliflar haqida ma'lumot, ED ni yaratgan tashkilot, mualliflik 
huquqi) kabilar maxsus tugmalar yordamida amalga oshiriladi. 
Zamonaviy elektron qo‘llanmalardan biri bo‘lgan elektron darslik 
multimediali mahsulot bo‘lib, mustaqil ta'lim va mustaqil ishlarni bajarishda 
o‘qitishni samarali tashkil etish va tinglovchilarning ijodiy fikrlash doirasini 
kengaytirishda muhim ahamiyatga ega. Bunday darsliklardan uzluksiz o‘qitish 
rejimida foydalanish tinglovchilar bilimi sifatini oshirishga yordam beradi.
Biror-bir fan bo‘yicha elektron qo‘llanma yaratilyotganda kursning 
ajratilgan qismi amaliy (mashqlar) va nazorat (test savollari) mashg‘uloti, kursning 
katta bo‘limi esa testli mashg‘ulot va sinov bilan tugashi lozim. Elektron 
qo‘llanmadan o‘quv jarayonida foydalanilganda quyidagi afzalliklarga ega 
bo‘linadi: 
• tanlangan fan yoki kurs bo‘yicha bayon etilayotgan axborotlar to‘plami 
yaxshi strukturaga ega bo‘lib, tugallangan fragmentlarni tasvirlaydi; 
• o‘quv kursining strukturali elementi gipermatnli, ko‘rgazmalilik, audio 
va videoizohli yoki videoko‘rgazmali kalitli mavzulardan tashkil topadi va 
malakali o‘qituvchi yoki ma'ruzachi o‘qilayotgan fandagi o‘z fikrlarini bildiradi 
hamda oddiy darslikda o‘zlashtirish qiyin bo‘lgan fikrlarni izoxlaydi; 
• gipermediali grafikadan foydalanib, darslikka tegishli murakkab model 
va ko‘rgazmalarni tushunarli va sodda shaklda tasvirlash imkoniyatidan 
foydalanadi; 
• elektron qo‘llanma ko‘p oynali interfeysga ega bo‘lib, har bir oynada 
o‘zaro bog‘langan axborotlar joylashtiriladi; 
• darslikda matnli qism ko‘p sonli kesishgan gipermatnli bog‘lanishga 
ega bo‘lib, zarur axborotni izlash vaqtini qisqartiradi va qo‘shimcha videoaxborot 
yoki animatsiyali kliplardan kursning matnli qismlarini bayon etish mushkul 
bo‘lgan bo‘limlarini ifodalashda to‘liq foydalaniladi; 


445 
• elektron qo‘llanmada foydalanuvchi tomonidan amallarning to‘g‘ri 
bajarilishi, yordam olish jarayoni ovozli signallar bilan, axborotni boshqa 
ko‘rinishlarini esa multimediali vositalarning imkoniyatlaridan foydalaniladi;
• axborotning sifati, ishonchliligi va uning strukturasiga talab oshadi;
• elektron qo‘llanma yordamida kurs ishlari va referatlarini tayyorlash 
imkoniyati mavjud bo‘lib, bunda zamonaviy kompyuter va pedagogik 
texnologiyani birlashtirib yangi ko‘rinish va sifatdagi qo‘llanmalarni yaratish 
mumkin. 
Yuqorida bayon etilganlardan ko‘rinib turibdiki, hozirgi zamonaviy 
pedagogikada elektron qo‘llanmalardan foydalanish asosiy masala bo‘lib 
qolmoqda. Elektron darslik va ensiklopediyaning jahon ta'lim standartiga to‘liq 
javob bera olishi tinglovchilar bilim sifatini oshirishda ahamiyati muhim ekanligi 
bayon etiladi. Bugungi kunda amaliy jihatdan elektron darslik va ensiklopediyaga 
tegishli ishlar juda kam ishlab chiqilgan. Hozirgi paytda bilim va axborotlarni 
odatiy darslik va ensiklopediya ko‘rinishidan elektron shakliga o‘tkazish va 
samarali qabul qilish imkoniyatini individuallashtirish masalalari davr talabi bo‘lib 
qolmoqda. 
Ta'lim tizimida informatika fanining qo‘llanilish yo‘nalishlaridan biri 
yuqori darajadagi samarali va sifatli multimediali elektron darslik va ensiklopedik 
nashrlarni ishlab chiqishdan iborat. Elektron darslikning qo‘llanilish soxasi keng 
bo‘lib, ayniqsa mustaqil ta'lim olish va masofali o‘qitish jarayonida samarali 
natijalar beradi. Hozirgi paytda ta'lim tizimida qo‘llanilayotgan elektron darslik va 
ensiklopediyalar xavaskorlik va kasbiy yo‘nalish xarakterida bo‘lib, kompakt-
disklarda ishlab chiqilgan. Bunday nashrlar Internet tarmoqlarida ham paydo 
bo‘lmoqda. 
Bunday nashrlarni yaratishda kitob nashriyotlari, dasturchilar, davriy nashr 
jurnalistlari va ilg‘or o‘qituvchilar faol ishtirok etishmoqda. Elektron darslik va 
ensiklopediyalar qo‘llanma sifatida turli fan o‘qituvchilari tomonidan o‘quv 
jarayonida foydalanishlari mumkin. Elektron darslik o‘qituvchi yordamida yoki 
mustaqil ravishda o‘quv kursi va uning katta bo‘limini o‘zlashtirish imkoniyatini 


446 
beradi. Darslik quyidagi qismlardan tashkil topishi lozim: 
• kursning asosiy qismini bayon etuvchi taqdimotli tashkil etuvchi; 
• olingan bilimlarni mustahkamlashga mo‘ljallangan mashqlar; 
• tinglovchilar bilimini obyektiv baholash imkoniyatini beruvchi testlar.
Elektron darslik yordamida yaxshi natijalarga erishish uchun quyidagi talablar 
qo‘yiladi: 
• qisqa vaqt oralig‘ida amaliy teskari aloqani ta'minlay olish va zarur 
axborotni tez topishga yordam berish; 
• gipermatnli tushuntirishda ko‘p marotabali murojaat etish orqali vaqtni 
tejash; 
• matnni tasvirlashda multimediali texnologiyaning ko‘rgazmalilik va 
yetarlilik prinsipini namoyon bo‘lishi;
• konkret foydalanuvchiga mos keluvchi tezlikda aniq biror bo‘lim 
bo‘yicha bilimni tekshirish va bajarish imkoniyati; 
• zarur o‘quv axborotini muntazam ravishda yangilab turish. 
Jahon ta'lim tizimlarini o'rtacha baholash masofali ta'lim an'anaviy ta'lim 
shakllaridan ikki barobar arzon ekanligini ko'rsatadi. Milliy nodavlat masofali 
ta'lim markazlarining tajribalari mutaxassislarni tayyorlashga sarflanadigan 
xarajatlar kunduzgi o'qish shakli xarajatlariga qaraganda, tahminan 60 foizni 
tashkil qilishini ko'rsatadi. Materiallarning yuqori jamlanishi va uning 
unifikatsiyalashtirilishi 
(bir 
xillashtirilishi), 
ko'p 
sonli 
o'quvchilarga 
mo'ljallanganligi, o'quv maydonlari va texnik vositalardan yanada samarali 
foydalanish 
o'qitish 
tannarxining 
nisbatan 
pastligini 
ta'minlaydi. 
O'qituvchining yangi rolini ham aytib o'tish zarur. Unga endi o'qitish 
jarayonini boshqarish, o'quv kursini o'zgartirish, individual o'quv rejasini tuzish 
bo'yicha maslahatlar, o'quv loyihalariga rahbarlik qilish va boshqa vazifalar 
yuklatiladi. U o'quv o'zaro yordam guruhlarini boshqaradi, o'quvchilarga ularning 
kasbiy o'z yo'nalishlarini aniqlashlarida yordam beradi. Masofali ta'lim tizimida 
o'quvchilar va o'qituvchining o'zaro aloqalari kompyuter tarmog'i orqali oluvchilar 
manzillariga axborotlarni o'zaro jo'natish ko'zda tutiladi. Bu esa kelib tushgan 


447 
axborotlarni tahlil qilish va unga qulay vaqtda javob qaytarishga imkon beradi.
O'qitish yangi shaklida nazorat usuli sifatida masofali tashkil etilgan 
imtihonlar, suhbatlar, kurs va loyiha ishlari, eksternat, kompyuterli intellektual test 
tizimlaridan foydalaniladi. Masofali ta'lim sifatini nazorat qilish, Davlat test sinovi 
yagona tizimini yaratish yo'li bilan uning standartlarga moslashtirilishi 
muammosini muvaffaqiyatli hal qilish muhim ahamiyatga ega ekanligini alohida 
aytib o'tish zarur. Kurslarni akademik tan olinishi, an'anaviy o'quv yurtlarida 
o'tilganida ularning hisobga olinishi mumkinligi shunga bog'liq bo'ladi.
Masofali ta'lim, uzluksiz ta'lim tizimi shakllaridan biri hisoblanib
insonning bilim olish va axborotlardan foydalanish huquqini amalga oshirishga 
yo'naltirilgan. Masofali ta'lim har bir xohlagan inson uchun kasbiy faoliyati bilan 
bir qatorda asosiy yoki qo'shimcha ta'lim olishi imkonini beradi. 
Masofadan o'qitishning afzalligi shundaki, unda o'quvchi o'ziga qulay 
vaqtda va hattoki ishdan ajralmagan holda o'qishi mumkin. Aynan shu afzalliklari 
tufayli bu uslub dunyoda hozirgi kunda keng tarqalgan. Ko'pgina yirik korxonalar 
mutaxassislari malakasini oshirish yoki o'zgartirish uchun shu uslubdan 
foydalanib, yiliga millionlab dollarlarni tejamoqdalar.
Masofadan o'qitishning yana bir afzallik tomoni unda o'qish muddatini 
o'quvchi o'zi belgilaydi, ya'ni talaba ixtiyoriy paytda o'qishni boshlaydi, 
materiallarni o'qituvchi nazoratida o'zlashtiradi. O'zlashtirish topshiriqlarni, 
testlarni bajarishga qarab aniqlanadi. O'quvchi berilgan programmani qanchalik tez 
o'zlashtirsa, shunchalik tez o'qishni tugatadi va guvohnoma oladi. Programmani 
o'zlashtirmasa, unga mustaqil ishlab, o'qishni davom ettirishga imkoniyat beriladi.
Masofadan o'qitishda odatda ishlayotganlar, onalar, o'qiyotganlar biror 
mutaxassislikni egallash yoki malakasini oshirish maqsadida o'qiydi. Bu uslub 
nogironlar uchun juda qulaydir. Masofadan o'qitishda hattoki maxbuslar ham 
o'qish imkoniga ega. Bu haqida bir necha bor Avstraliyada eshitdik.
MO‘ ga jalb qilinuvchi kontingentni quyidagi ijtimoiy guruhlarga 
mansub bo‘lgan shaxslar tashkil qilishi mumkin: 
• ikkinchi oliy yoki qo‘shimcha ma'lumot olish, malaka oshirish va qayta 


448 
tayyorgarlik o‘tash istagida bo‘lganlar; 
• mintaqaviy hokimiyat va boshqaruv rahbarlari; 
• an'anaviy ta'lim tizimining imkoniyatlari cheklanganligi sababli 
ma'lumot olaolmagan yoshlar; 
• o‘z ma'lumot maqomini zamonaviy talablar darajasiga ko‘tarish istagida 
bo‘lgan firma va korxonalar xodimlari; 
• ikkinchi parallel ma'lumot olishni xohlagan tinglovchilar; 
• markazdan uzoqda, kam o‘zlashtirilgan mintaqalar aholisi;
•erkin ko‘chib yurishi cheklangan shaxslar; 
• jismoniy nuqsonlari bo‘lgan shaxslar; 
• harbiy xizmatda bo‘lgan shaxslar va boshqalar.
Masofadan o'qitish tashkiliy iqtisodiy afzalliklarga ham ega. Masofadan 
o'qitish uchun talabalar uchun auditoriyalar, yotoqxonalar zarur emas. Masofadan 
o'qitishda moliyaviy hujjatlar asosan o'quv uslubiy materiallar tayyorlash uchun, 
maxsus auditoriyalar uchun sarflanadi. Bu harajatlarning asosiy qismi bu jarayonni 
tashkil etish bosqichida sarflanadi. Keyinchalik moliyaviy harajatlar kamayadi. 
Shuning uchun ham talabalar sonini oshishi bilan o'qish narxi ham pasayadi. 
Masofadan o'qitishda asosiy e'tiborni o'quv uslubiy materialarni tayyorlashga 
qaratish darkor. Chunki o'quv uslubiy materiallarning sifati Masofadan o'qitish 
sifatining eng asosiy omillaridan biridir.
Ushbu uslubning ko‘plab afzallik tomonlari borligi ko‘pchilikka ayon. 
Barcha oliy o‘quv yurtlarida masofadan o‘qitish texnika va texnologiyasini amalga 
oshirish borasida qator ishlar olib borilmoqda. Axborot texnologiyalarni 
rivojlanishi masofadan o‘qitishni tashkil etishga yangicha yondashuvni taqozo 
etadi. Masofadan o‘qitishni tashkil etishni hozirgi zamon modellarining asosida 
kommunikatsiya va tarmoq texnologiyalari yotadi. Ushbu texnologiyalar 
axborotdan foydalanuvchilarga keng qamrovli yo‘l ochib berish bilan birga ularni 
muhofaza etish muammosini keltirib chiqaradi. 

Download 8.25 Mb.
1   ...   235   236   237   238   239   240   241   242   ...   268
Download 8.25 Mb.
Pdf ko'rish

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaA. A. Akayev, A. T. Kenjabayev, yo. S. Ilxamova, M. Yu. Jumaniyazova iqtisodiyotda axborot komplekslari

Download 8.25 Mb.
Pdf ko'rish