• PISA testlari 5 ta yo’nalish bo’yicha o’tkaziladi: -( inglizcha- programme for International student assessment)
 • Mustahkamlash uchun savollar
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet39/120
  Sana25.02.2023
  Hajmi2.4 Mb.
  #43529
  TuriУчебное пособие
  1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   120
  Bog'liq
  Biologiya o\'qitish metodikasi o\'quv qollanma
  Amaliy mashg
  Mustahkamlash uchun savollar: 
  1.Umumiy о‘rta ta’lim о‘quv yurtlarida biologik ta’lim asoslari deganda 
  nimani tushunasiz? 
  2.Umumiy о‘rta ta’lim о‘quv yurtlaridagi biologik ta’limning maqsadi va 
  vazifalari nimalardan iborat? 
  3.Umumiy о‘rta ta’lim о‘quv yurtlarida biologik ta’lim mazmunini yoriting? 
  4.Umumiy о‘rta ta’lim о‘quv yurtlarida biologiya ta’lim tarkibiy qismlariga 
  nimalar kiradi? 
  5.О‘quvchilar о‘zlashtirishi lozim bо‘lgan biologik bilimlar minimumi 
  deganda nimani tushunasiz? 


  66 
  10-§ BIOLOGIYANI О‘QITISHDA О‘QUVCHILARDA MUSTAQIL VA 
  IJODIY FAOLIYATINI TARKIB TOPTIRISH. 
  Fikr inson faoliyati, uning о‘z kuchi, qudrati va bilimini tashkil etuvchi 
  ma’naviy-insoniy sifatidir. Fikr rivoji ijtimoiy - iqtisodiy taraqqiyotning asosiy 
  harakatlantiruvchi kuchi bо‘lganligi uchun, biologiyani о‘qitish jarayonida 
  о‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish kо‘nikmalarini rivojlantirish zarur. 
  PISA testlari 5 ta yo’nalish bo’yicha o’tkaziladi: -(
  inglizcha- 
  programme for International student assessment)
  O’qish, matematik 
  savodxonlik, tabiiy-ilmiy fanlar hamkorlikda hal qilish va moliyaviy savodxonlik 
  yo’nalishlari. O’zbekiston 2021 yilda 3- yo’nalish: O’qish, matematik savodxonlik 
  va tabiiy-ilmiy fanlar yo’nalishlari bo’yicha testlarda qatnashishi rejalashtirilgan. 
  Testlarda asosiy e’tibor o’quvchilarning mazkur yo’nalishlar bo’yicha asosiy 
  tushunchalarni bilishi, bazaviy bilim va ko’nikmalarni egallagani, ulardan hayotiy 
  vaziyatlarda foydalana olishiga qaratilgan. Bu testlarda o’quvchilarning dars 
  davomida aniq mavzular bo’yicha o’rgangan bilimlarni sinovdan o’tkazish nazarda 
  tutilgan.
  Biologiyani о‘qitishda о‘qituvchi о‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr 
  yuritish kо‘nikmalarini rivojlantirish uchun avvalo: О‘quvchilarning darsda 
  mustaqil ishlashlari uchun о‘quv topshiriqlarini tuzishi; Biologik obektlar
  tabiatdagi mavsumiy о‘zgarishlarni о‘rganish maqsadida tajriba va kuzatish 
  о‘tkazish yuzasidan kо‘rsatmalar tayyorlashi: О‘quvchilarning qiziqishlarini 
  hisobga olgan holda ularning mustaqil ta’limi uchun qо‘shimcha adabiyotlar va 
  multimedialarni tanlashi lozim.
  О‘quvchilarning mustaqil va ijodiy fikr yuritish kо‘nikmalarini rivojlantirish 
  uchun, ta’lim-tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasini qо‘llash 
  zarur. Rivojlantiruvchi ta’lim texnologiyasining asosiy g‘oyasi о‘quvchilarni har 
  tomonlama rivojlantirish sanaladi. Mazkur texnologiyaning asosiy xususiyatlari: 
  о‘quvchilarni о‘z bilish faoliyatini subektiga aylantirib, fikr yuritish mexanizmini 
  shakllantiradi, rivojlantiradi.О‘quvchilarning bilish faoliyati emperik va nazariy 
  bilish yaxlitligida tashkil etilib, о‘qitish jarayonida bilimlarni deduktiv usulda 


  67 
  о‘rganish ustuvor bо‘ladi. О‘qitish jarayonining asosini о‘quvchilarning о‘quv 
  topshiriqlarini bajarish orqali vujudga keltiriladigan mustaqil faoliyat tashkil etadi. 
  О‘quvchilarning aqliy rivojlanishiga zamin tayyorlab, bu jarayonda tanqidiy va 
  ijodiy fikr yuritishni shakllantirish ustuvor yо‘nalish sanaladi. Fikr yuritishning bu 
  ikki tipi bir-birini tо‘ldiradi va taqozo etadi. Tanqidiy fikr yuritish shaxsning 
  voqea va hodisalar haqidagi munosabati va fikrini vujudga keltirib, uning tarkibiga 
  quyidagilar kiradi: Tahliliy fikr yuritish (axborotni tahlil qilish, zarur faktlarni 
  tanlash, taqqoslash, faktlar va hodisalarni chog‘ishtirish). 
  Tabiiy –ilmiy savodxonligi; hayotiy hodisalarda ilmiy usulda hal qilinishi 
  mumkin bo’lgan muammolarni aniqlash, kuzatish va tajribalar asosida xulosalar 
  chiqarish kompetensiyasi. Bu xulosalar atrofimizdagi olamni tushunish va inson 
  faoliyati natijasida unda sodir bo’layotgan o’zgarishlarni anglab yetish, shunga 
  ko’ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko’nikmasini rivojlanishiga imkon yaratadi. 

  Download 2.4 Mb.
  1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   120
  Download 2.4 Mb.
  Pdf ko'rish