• Obrazec Naziv
 • Vsebina ponudbene dokumentacije
  Download 0.85 Mb.
  bet5/15
  Sana26.03.2020
  Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

  Vsebina ponudbene dokumentacije


  Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.

  V primeru elektronske oddaje se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske potrditve.

  Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

  Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.  Obrazec

  Naziv

  Opombe

  1

  Ponudba (obrazec št. 1/sklop 1 in obrazec št.1/sklop 2)
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije) in sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan. Prvo stran obrazca Ponudba iz katere je razvidna ponudbena cena, ponudnik pripne v razdelek »Predračun« v aplikaciji eOddaja.

  Priloge

  •lasten cenik s podrobno cenovno in količinsko ovrednostenimi posameznimi komponentami ponujene opreme, z navedbo podatkov: model, proizvajalec, kat.št. in cenami/EM brez in z DDV;

  •cenik rezervnih delov katerih sedanja vrednost presega 200,00 EUR brez DDV/kos z navedbo naziva blaga, proizvajalca in kat.št. ter ceno brez in z DDV;

  •xls datin scan cenika vsega potrebnega potrošnega materiala z navedbo potrebnih količin in ceno brez in z DDV/kos ter skupaj za vse količine za dobo 5 let glede na predvideno količino in vrste OP posegov, ki jih je podal naročnik za izhodišče; z navedbo naziva blaga, proizvajalca in kat.št. ter ceno brez in z DDV.

  Izpolnjene, podpisane in žigosane.

  2

  Krovna izjava
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan.

  3

  ESPD
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen .xml, uvoziti v e-Oddajo

  4

  Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan.

  5

  Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

  Potrebno predložiti tudi za člane organov in zastopnike partnerjev in podizvajalcev.

  6

  Referenčna lista gospodarskega subjekta
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen.

  7

  Potrdilo o dobro opravljenem delu
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, potrjen s strani naročnika (investitorja) posla.

  8

  Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Parafiran.

  9

  Vzorec menične izjave za dobro izvedbo po pogodbi za sukc.dobavo potrošnega materiala
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Parafiran.

  10

  Vzorec menične izjave za dobro izvedbo - po vzdrževalni pogodbi
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Parafiran.

  11

  Vzorec menične izjave za odpravo napak
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Parafiran.

  12

  Izjava o nastopu s podizvajalci
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za uvoz ESPD je priloga razpisne dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci izpolnijo na Portalu javnih naročil.

  13

  Izjava podizvajalca
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan.

  14

  Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan.

  15

  Izjava o lastniških deležih
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Izpolnjen, podpisan in žigosan

  Priloga

  Vzorec pogodb: Pogodba za dobavo opreme, Pogodba za sukcesivno dobavo medicinskega potrošnega materiala in Vzdrževalna pogodba z Izjavo o varnosti pri delu….
  Velja za sklop 1 (Endoskopski stolp za potrebe urologije in ginekologije in abdominalne kirurgije), sklop 2 (Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastične kirurgije).


  Parafiran, podpisan in žigosan.

  Obrazec št: 1/Sklop 1  Download 0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Vsebina ponudbene dokumentacije

  Download 0.85 Mb.