• NAZIV PONUDNIKA: NASLOV PONUDNIKA
 • II. Ponudbena cena SKLOP 2
 • 2.1. Stolp za potrebe travmatologije EM
 • Vrednost brez DDV DDV
 • PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE po izteku gar.dobe
 • 2.2. Stolp za potrebe ortopedije in plastike EM
 • VSE SKUPAJ ZA SKLOP 2
 • III. Rok veljavnosti ponudb
 • * ponudnik k obrazcu ponudbe obvezno predloži
 • V. Podatki o gospodarskem subjektu
 • E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE
 • PRISTOJNI FINANČNI URAD
 • ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
 • RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD
 • ČLANI NADZORNEGA ORGANA
 • POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE
 • Splošna bolnišnica novo mesto
  Download 0.85 Mb.
  bet7/15
  Sana26.03.2020
  Hajmi0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

  Ponudba


  Na osnovi povabila za naročilo »Endoskopski stolpi« dajemo ponudbo, kot sledi:

  I. Ponudba številka: _______________

  NAZIV PONUDNIKA:

   

  NASLOV PONUDNIKA:

   

  Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):

   samostojno

   z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________

   z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________

   z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

   II. Ponudbena cena  SKLOP 2 ENDOSKOPSKA STOLPA ZA POTREBE ORTOPEDIJE, TRAVMATOLOGIJE IN PLASTIČNE KIRURGIJE

   2.1. Stolp za potrebe travmatologije

  EM

  kol

  Cena/EM brez DDV

  Vrednost brez DDV

  DDV

  Vrednost z DDV

  OPREMA

  kpl vseh pozicij po zahtevah naročnika

  1

  EUR 

  EUR 

   

  EUR 

  POTROŠNI MATERIAL

  (prepis skupne vrednosti iz xls predračuna za potrošni material)

  kpl vsega potrebnega potr.materiala za predvidene OP posege, glede na podana izhodišča naročnika za dobo 5 let

  1


  EUR 


  EUR 

   


  EUR 

  PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE po izteku gar.dobe

  kpl

  mesečni pavšal 

  60

  EUR 

  EUR 

   

  EUR 


  Skupaj 2/1

   

   

   

  EUR 

   

  EUR 


  2.2. Stolp za potrebe ortopedije in plastike

  EM

  kol

  Cena/EM brez DDV

  Vrednost brez DDV

  DDV

  Vrednost z DDV

  OPREMA

  kpl vseh pozicij po zahtevah naročnika

  1

  EUR 

  EUR 

   

  EUR 

  POTROŠNI MATERIAL

  (prepis skupne vrednosti iz xls predračuna za potrošni material)

  kpl vsega potrebnega potr.materiala za predvidene OP posege, glede na podana izhodišča naročnika za dobo 5 let

  1

  EUR 

  EUR 

   

  EUR 

  PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE po izteku gar.dobe


  kpl mesečni pavšal 

  60  EUR   EUR 

     EUR 

  Skupaj2/2

   

   
  EUR 

   

  EUR 


  VSE SKUPAJ ZA SKLOP 2


  EUR 


  EUR 

  • Vzdrževanje po izteku garancijske dobe - Kilometrina, 1 km (količina je informativna, obračun po dejanskih količinah), cena brez DDV_______________/km oz. cena z DDV_______________/km.

  • Vzdrževanje po izteku garancijske dobe - Potovalna ura, 1 h (količina je informativna, obračun po dejanskih količinah) ), cena brez DDV_______________/h oz. cena z DDV_______________/h.

  • Vzdrževanje po izteku garancijske dobe - Servisna ura, 1 h (količina je informativna, obračun po dejanskih količinah) cena brez DDV_______________/h oz. cena z DDV_______________/h.

  • Rezervni deli po ceniku, ki je priloga tej ponudbi

  III. Rok veljavnosti ponudbe

  Ponudba velja najmanj 180 dni od roka za predložitev ponudb.

  Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.

   IV. Podatki o plačilu

  Plačila se opravijo na podlagi izdanih računov. Rok plačila je v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa (velja za opremo in vzdrževanje) oz.  v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa (velja za sukc.dobave potr.materiala). Če naročnik izpodbija del zneska, je dolžan plačati nesporni del zneska. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

  Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.  * ponudnik k obrazcu ponudbe obvezno predloži: 

  • lasten cenik s podrobno cenovno in količinsko ovrednostenimi posameznimi komponentami ponujene opreme, z navedbo podatkov: model, proizvajalec, kat.št.;

  • cenik rezervnih delov katerih sedanja vrednost presega 200,00 EUR brez DDV/kos z navedbo naziva blaga, proizvajalca in kat.št. ter ceno brez in z DDV;

  • xls in scan cenik vsega potrebnega potrošnega materiala z navedbo potrebnih količin in ceno brez in z DDV/kos ter skupaj za vse količine za dobo 5 let glede na predvideno količino in vrste OP posegov, ki jih je podal naročnik za izhodišče; z navedbo naziva blaga, proizvajalca in kat.št. ter ceno brez in z DDV – v kolikor bi ponudnik predvidel premajhne količine ali ne bi predvidel vseh potrebnih kompatibilnih potrošnih materialov za izvajanje predvidenih količin vrst OP posegov, bo moral te materiale oz. količine naročniku dobavljati brezplačno!  

  V. Podatki o gospodarskem subjektu

  KONTAKTNA OSEBA:

   

  E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:

   

  TELEFON:

   

  ID ZA DDV:

   

  PRISTOJNI FINANČNI URAD:

   

  MATIČNA ŠTEVILKA:

   

  ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:

   

  POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE:

   

  RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
  (mikro, majhna, srednja ali velika družba)


   

  ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani uprave, ipd.)**

   

  ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga gospodarski subjekt ima)*

   

  POOBLAŠČENCI ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI NADZOR (npr. prokuristi)*

   

  POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:
  Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji 
  (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji)


   

  **za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci

  Kraj in datum:

  Ime in priimek: _____________________

   


  (žig in podpis)
   


  Obrazec št: 2


  Download 0.85 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
  Download 0.85 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Splošna bolnišnica novo mesto

  Download 0.85 Mb.