• JAMI: 44420 100 45100
 • «A» bankning aktivlari holati va dinamikasi
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish
  bet34/80
  Sana23.02.2023
  Hajmi4.18 Mb.
  #43273
  1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   80
  Bog'liq
  115dd3364c44318e301918c89cca9db0 Tijorat banklar faolyati tahlila
  ilts, 1-amaliy, must ish Gaynazarov, abdulhay, kimyoviy reaksiya tezligi.
  «A» bankning aktivlari holati va dinamikasi 
  (yil boshiga)

  Ko‘rsatkichlari
  O‘tgan yil boshiga
  Joriy yil boshiga
  Farqi
  O‘zgar-
  ishi %
  qoldig‘i 
  mln so‘m
  ulushi %
  qoldig‘i
  mln so‘m
  ulushi 
  %
  mln 
  so‘m
  %
  1.
  Kassadagi naqd pullar va boshqa to‘lov hujjat-
  lari (10100)
  1
  1728
  3,89
  1560
  3,46
  -168
  -0,43
  -9,7
  2.
  Bankning O‘zRMB hisobvaraqlari (10300)
  2037
  4,59
  2150
  4,77
  113
  0,18
  5,5
  3.
  Bankning boshqa banklardagi hisobvaraqlariga 
  (10500)
  593
  1,33
  593
  1,31
  0
  -0,02
  0
  4.
  Davlat obligatsiyalari (10700)
  55
  0,12
  55
  0,12
  0
  -0,01
  0
  5.
  Qimmatli qog‘ozlarga qilingan investitsiyalar 
  (10800)
  342
  0,77
  320
  0,71
  -22
  -0,06
  -6,2
  6.
  Sotib olingan debitorlik qarzlari-faktoring 
  (11100)
  18
  0,04
  0
  0
  -18
  -0,04
  0
  7.
  Kreditlar (12100; 12500; 12600; 12700; 13100; 
  14500; 14900; 15000; 15100; 15200; 15300; 
  15400; 15500.
  28895
  65,05
  28240
  62,62
  -655
  -2,43
  -2,3
  8.
  Lizing (15600)
  2021
  4,55
  2860
  6,34
  839
  1,79
  41,5
  9.
  Asosiy vositalar (16500)
  5059
  11,39
  5280
  11,71
  221
  0,32
  4,4
  10.
  Nomoddiy aktivlar (16600)
  162
  0,36
  162
  0,36
  0
  -0,01
  0
  11.
  Boshqa aktivlar (19900)
  3510
  7,901
  3880
  8,603
  370
  0,70
  10,5
  JAMI:
  44420
  100
  45100
  100
  680
  0
  1,5


  78
  oldi-sotdisi yil davomida yaxshi yo‘lga qo‘yilmaganligini 
  ko‘rish mumkin.
  Daromad keltiruvchi aktivlarning faqat lizingdan tash-
  qari barchasi kamayish tendensiyasini qayd qilgan. Jumla-
  dan, davlat obligatsiyalari bilan savdo hajmi yil davomida 
  o‘zgarishsiz qolgan, demak, yil davomida davlatning bud-
  jet mablag‘lari profitsit bilan chiqqan hamda bank keyin-
  chalik ham foyda olish maqsadida bu aktivlarni sotmagan. 
  Faktoring operatsiyalari tahlilni ko‘radigan bo‘lsak, bank 
  yil boshida 18 mln so‘m miqdorida debitorlik qarzlarini so-
  tib olgan, yil davomida bu miqdor o‘smagan, fikrimizcha, 
  bank xodimlari sotib olingan debitorlik qarzini yil davomi-
  da undirishga qiynalgan, shuning uchun yil oxiriga kelib 
  bu aktivdan zo‘rg‘a qutilgan va yilni hech qanday vosita-
  chilik mablag‘larisiz yopgan. Kredit operatsiyalari bo‘yicha 
  ham shu holat, ya’ni yil davomida kredit hajmi 28,9 mlrd 
  so‘mdan 28,6 mlrd so‘mga kamaygan, kredit operatsiyala-
  rining kamayishi bankning to‘lovga qodirligi hamda likvid-
  lik masalalariga ehtiyotkorlik bilan yondashganligidan da-
  lolat beradi. Lizing operatsiyalari esa aksincha, yil davomi-
  da o‘sish sur’atlarini tashkil qilgan. Yil boshida 2 mlrd so‘m 
  miqdorda lizing operatsiyalari amalga oshirilgan bo‘lsa, yil 
  oxiriga kelib bu ko‘rsatkich 2,8 mlrd so‘mni tashkil qildi, 
  ya’ni o‘sish sur’atlari deyarli 1,5 marta yoki 839 mln so‘m 
  bo‘lgan. Demak, korxona yil davomida daromad keltiruvchi 
  aktivlardan lizing operatsiyalarini risksizroq va ko‘proq da-
  romad olish manbayi sifatida ko‘rgan.
  Daromad keltirmaydigan hamda likvidlikni ta’minlaydi-
  gan aktivlar miqdori ham o‘sgan, yil boshida asosiy vo-
  sitalar 5 mlrd so‘m bo‘lib, yil oxiriga kelib bu 5,2 mlrd 
  so‘m ni tashkil qilgan, o‘sish sur’atlari 105 % yoki 221 mln 
  so‘m, bu holni bank yil davomida o‘zining texnologik ho-
  latini yaxshilashga qaratilgan siyosati natijasi sifatida qa-
  rash mumkin.


  79
  Umuman olganda bank aktivlari yil boshida 44,4 mlrd 
  so‘m bo‘lib, yil oxiriga borib bu 45,1 mlrd so‘mni tashkil 
  qilgani holda 101,5 %ga o‘sgan. Bunga salmoqli ta’sir qilgan 
  lizing operatsiyalari (839 mln so‘m), boshqa aktivlar (370 
  mln so‘m), asosiy vositalar (221 mln so‘m) va Markaziy 
  bankdan olish kerak bo‘lgan pul mablag‘lari o‘sishini (113 
  mln so‘m) keltirish mumkin. Kassadagi naqd pullar (–168 
  mln so‘m) hamda kredit operatsiyalari (–655 mln so‘m) 
  jami aktivlar miqdorining o‘sishiga salbiy ta’sir o‘tkazgan. 
  Eng asosiysi, bank mutlaq likvid mablag‘lar hamda eng 
  ko‘p daromad keltiruvchi aktivlarining keskin kamayishi 
  bank daromadliligini pasaytirgan, ammo likvidligini saqlab 
  qolishga harakat qilgan, demak, yil davomida bank qanday-
  dir yo‘qotish yoki zararlarni qoplash bilan shug‘ullangan, 
  ikkinchi holda esa bank noto‘g‘ri strategiya tanlovi asosida 
  harakat qilgan.
  Bank aktivlari miqdorining tarkibi va dinamikasini 
  o‘rgangan holda, ularga ta’sir etuvchi omillar va ularni bar-
  taraf etish chora-tadbirlari belgilanmog‘i lozim.
  Buning uchun aktivlar daromadliligi nuqtayi nazaridan 
  ham tahlil etilmog‘i lozim. 

  Download 4.18 Mb.
  1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   80
  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  «A» bankning aktivlari holati va dinamikasi

  Download 4.18 Mb.
  Pdf ko'rish